Byla e2-30890-566/2016
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Witraktor“ ieškinį atsakovui UAB „ENGINERA“ dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2015 m. liepos 3 d. su atsakovu sudarė Įrangos nuomos sutartį Nr. WI/R-030715/410, pagal kurią ieškovas atsakovui nuo 2015 m. liepos 8 d. iki 2015 m. lapkričio 30 d. nuomojo įrangą – ekskavatorinį krautuvą CAT 428F2, serijos Nr. CAT428FCHWN00194. Remiantis Įrangos nuomos sutarties 7.1.2. p. ieškovas įsipareigojo atlikti įrangos techninį bei kitokį aptarnavimą, remontą, susijusį su įrangos eksploatavimu. Šios paslaugos neįskaičiuotos į nuomos mokestį. Ieškovas 2015 m. birželio 30 d. bei 2015 m. rugpjūčio 24 d. atliko įrangos remonto darbus, kurių atlikimas yra įformintas darbų atlikimo aktais. Atsakovas iš ieškovo pagal 2015-08-26 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. WOLT0015594 įsigijo prekių ir paslaugų už 1223,87 Eur, pagal 2015-08-26 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. WOLT0015595 įsigijo prekių ir paslaugų už 423,92 Eur, pagal 2015-08-26 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. WOLT0015596 įsigijo prekių ir paslaugų už 130,20 Eur. Atsakovas 2015 m. rugpjūčio 31 d. bankiniu pavedimu sumokėjo į ieškovo sąskaitą 407,32 Eur sumą pagal 2015-08-26 PVM sąskaitą-faktūrą WOLT0015595. Atsakovas už jam parduotas prekes ir suteiktas paslaugas ieškovui iki šiol nesumokėjo 1370,67 Eur. Ieškiniu ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1370,67 Eur skolą, 91,92 Eur palūkanų, 8 proc. dydžio metines procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas (e.b.l. 1-4).

3Atsakovui ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. 4 d. nustatyta tvarka, procesinius dokumentus įteikiant juridinio asmens darbuotojui (buhalterei) (e.b.l. 49). Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, nepateikimo priežasčių nenurodė, todėl vadovaujantis CPK 142 str. 4 d., esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad 2015 m. liepos 3 d. ieškovas su atsakovu sudarė Įrangos nuomos sutartį Nr. WI/R-030715/410 (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovas atsakovui nuo 2015 m. liepos 8 d. iki 2015 m. lapkričio 30 d. nuomojo įrangą – ekskavatorinį krautuvą CAT 428F2, serijos Nr. CAT428FCHWN00194 (toliau – Įranga) (e.b.l. 7-10). Sutarties 7.1.2. p. ieškovas (nuomotojas) įsipareigojo atlikti Įrangos techninį bei kitokį aptarnavimą, remontą, susijusį su Įrangos eksploatavimu. Taip pat šalys susitarė, jog minėtos paslaugos yra neįskaičiuotos į nuomos mokestį. Nustatyta, kad ieškovas 2015 m. birželio 30 d. bei 2015 m. rugpjūčio 24 d. atliko Įrangos remonto darbus, kurių atlikimas yra įformintas trimis darbų atlikimo aktais: 2015 m. birželio 30 d. darbo atlikimo aktu Nr. 7050612, 2015 m. rugpjūčio 24 d. darbo atlikimo aktu Nr. 7050882 ir 2015 m. rugpjūčio 24 d. darbo atlikimo aktu Nr. 7050889 (e.b.l. 18-19, 21). Nurodyti darbų atlikimo aktai pasirašyti atsakovo bei serviso inžinieriaus. Remiantis darbų atlikimo aktais, 2015 m. rugpjūčio 26 d. už atliktus Įrangos remonto darbus, įskaitant detalių kainą, ieškovas išrašė atsakovui PVM sąskaitą-faktūrą Nr. WOLT0015594 1223,87 Eur sumai, PVM sąskaitą-faktūrą Nr. WOLT0015595 423,92 Eur sumai ir PVM sąskaitą-faktūrą Nr. WOLT0015596 130,20 Eur sumai, iš viso – 1777,99 Eur sumai (e.b.l. 11-13). Ieškovas ieškinyje nurodo, jog atsakovas pagal PVM sąskaitą-faktūrą Nr. WOLT0015595 sumokėjo 407,32 Eur sumą, todėl liko skolingas ieškovui 1370,67 Eur. Ieškovo atliktų Įrangos remonto darbų atsakovas neginčija, įrodymų, jog atsakovas atsiskaitė su ieškovu už atliktus remonto darbus, įskaitant detalių kainą, byloje nepateikta.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.493 str. 1 d. nustato, kad nuomininkas privalo laikyti išsinuomotą daiktą tvarkingą ir atlyginti daikto išlaikymo išlaidas, savo lėšomis daryti einamąjį jo remontą, jeigu ko kita nenustato įstatymai arba sutartis. Sutarties 7.1.2. p. šalys susitarė, jog Įrangos techninį bei kitokį aptarnavimą, remontą, susijusį su Įrangos eksploatavimu atlieka nuomotojas (ieškovas), tačiau šios paslaugos nėra įskaičiuotos į nuomos mokestį. Taigi, atsižvelgiant į teisinį nuomos santykių reglamentavimą bei šalių susitarimą, darytina išvada, kad atsakovas turėjo pareigą padengti ieškovo patirtas išlaidas, susijusias su išnuomotos Įrangos aptarnavimo ir remonto darbais. CK 6.38 str. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 str. 1 d. nustato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Pagal CK 6.59 str. draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas visiškai atsiskaitė su ieškovu už jo atliktus Įrangos remonto darbus (CPK 178 str.), taip pat į tai, jog atsakovas savo prievolės neginčija (CPK 12 str.), vadovaujantis CK 6.38 str., 6.189 str. 1 d., 6.493 str. 1 d., Sutarties 7.1.2. p., ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 1370,67 Eur skolos už atliktus remonto darbus, įskaitant detalių kainą.

8CK 6.261 str. numatyta, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. CK 6.210 str. 1 d. nustato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Nagrinėjamu atveju už uždelstą atsiskaityti laikotarpį nuo 2015 m. rugpjūčio 26 d. iki 2016 m. birželio 27 d. ieškovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo (toliau – MVPĮ) 2 str. 5 d. ir 3 str. 2 d. nuostatomis, ieškovas paskaičiavo atsakovui 91,92 Eur palūkanų (8 proc.). Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovui iš atsakovo priteistina 91,92 Eur palūkanų.

9Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. bei MVPĮ 2 str. 5 d. ir 3 str. 2 d., ieškovui iš atsakovo priteistinos 8 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą 1462,59 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. liepos 8 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

10Vadovaujantis CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d. ir 98 str., ieškovui iš atsakovo priteistina 336,08 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro: 32 Eur sumokėto žyminio mokesčio (b.l. 6, 41) ir 304,08 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti (b.l. 5, 36).

11Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, kadangi neviršija 3,00 Eur dydžio (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 straipsnis).

12Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 279 str., 285-288 str., 307 str., teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti.

14Priteisti ieškovui UAB "Witraktor", į.k. 111676664, iš atsakovo UAB "ENGINERA", į.k. 302507286, 1370,67 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus septyniasdešimt eurų ir 67 ct) skolos, 91,92 Eur (devyniasdešimt vieną eurą ir 92 ct) palūkanų, 8 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 1462,59 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. liepos 8 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 336,08 Eur (tris šimtus trisdešimt šešis eurus ir 08 ct) bylinėjimosi išlaidų.

15Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

16Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

17Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai