Byla 2S-1235-112/2014
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rimvida Zubernienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės B. Ž. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 24 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Pempininkų būstas“ ieškinį atsakovei B. Ž. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš atsakovės 302,3 8 Lt negrąžintos skolos, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas. Klaipėdos miesto apylinkės teismas, atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir nenurodžius atsiliepimo nepateikimo priežasčių, 2014-02-12 priėmė sprendimą už akių ir ieškovo ieškinį patenkino visiškai.

3Atsakovė teismui pateikė prašymą peržiūrėti sprendimą už akių, kuriuo prašė peržiūrėti 2014-02-12 sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. 2-918-618/2014. Prašymą grindė tuo, jog už laikotarpį nuo 2012-02-01 iki 2013-10-01 ji nėra skolinga ieškovei. Be to, yra pareiškusi ieškovei reikalavimą dėl nepagrįstai paskaičiuotos 307,20 Lt sumos už nesuteiktas paslaugas. Atsiliepimo nepateikė, nes buvo derimasi dėl taikos sutarties sudarymo.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-04-24 nutartimi atsakovės B. Ž. pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkino. Teismas nurodė, jog byloje pakako duomenų priimti sprendimą už akių, o atsakovė nepateikė įrodymų, leidžiančių daryti prielaidą ar abejoti priimto sprendimo teisėtumu ir pagrįstumu. Aplinkybių dėl kurių negalėjo būti priimtas sprendimas už akių nenustatė.

5Atsakovė atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-04-24 nutartį ir priimti naują sprendimą. Skundą grindžia tuo, jog nėra skolinga už laikotarpį nuo 2012-02-01 iki 2013-10-31. Be to, dėl neteisingai priskaičiuotų mokesčių (302,38 Lt) ieškovei yra pareikštas ieškinys. Teigia, jog už šį laikotarpį skolinga 1,84 Lt. Dėl atsiliepimo nepateikimo per teismo nustatytą` terminą nurodė, jog jo neteikė, nes buvo tariamasi sudaryti taikos sutartį.

6Atskirasis skundas atmestinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

8Teismo sprendimo už akių institutas yra įstatyme numatyta priemonė, skirta užtikrinti proceso operatyvumą ir ekonomiškumą, užkirsti kelią proceso vilkinimui, o kartu užtikrinti teises kitų byloje dalyvaujančių asmenų, kurie, naudodamiesi savo proceso teisėmis, veikia, kad byla būtų išnagrinėta per įmanomai trumpą laiką (CPK 7 str.). CPK 285 str. 1 d. inter alia nustatyta, kad sprendimas už akių gali būti priimtas tais atvejais, kai šalis per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento ir kita šalis savo atsiliepime į ieškinį ar paruošiamajame dokumente prašė priimti sprendimą už akių. Teismo sprendimo už akių priėmimas nėra teisinė sankcija, o tik viena iš priemonių proceso koncentruotumo principui įgyvendinti. Todėl ji turi būti suderinama su pagrindiniu civilinio proceso tikslu – teisingu bylos išnagrinėjimu, nes teismo sprendimo už akių instituto specifika ir tikslai lemia, kad šalis, dėl kurios priimtas toks sprendimas, negali jo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka. Dėl to pareiškimo peržiūrėti sprendimą už akių padavimas yra vienintelis būdas pasyviajai šaliai pašalinti savo atsiliepimo į ieškinį nepateikimo, neatvykimo į teismo posėdį ar kitokio pasyvumo padarinius. Nagrinėjamu atveju teismas priimdamas sprendimą už akių rėmėsi minėtos CPK 285 str. 1 d. normos pagrindu.

9Bylos rašytiniai duomenys patvirtina, kad teismo pranešimas dėl atsiliepimo į pareikštą ieškinį pateikimo, kuriame išaiškintos atsiliepimo į ieškinį nepateikimo pasekmės, adresuotas atsakovei, įteikti apeliantei (asmeniškai) pasirašytinai 2014-01-03 (b. l. 42). Atsakovei suteiktas 30 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti. Atsakovė turėjo pakankamai laiko, t. y. 30 dienų, atsiliepimui pateikti. Apeliantė neprašė atnaujinti termino atsiliepimui pateikti, o pasinaudojo teise pareikšti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Termino pareiškimui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo atsakovė nepraleido (CPK 287 str. 1 d.). Pažymėtina, kad, remiantis CPK 288 str. 4 d., sprendimas už akių gali būti panaikintas ir bylos nagrinėjimas atnaujintas, jeigu konstatuojama bent viena iš šių aplinkybių: šalies pareiškime nurodyti įrodymai gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui arba byloje negalėjo būti priimtas sprendimas už akių. Duomenų, kad nagrinėjamu atveju negalėjo būti priimtas sprendimas už akių, nenustatyta. Nors atsakovė nurodė, kad ieškovei už prašomą priteisti laikotarpį yra skolinga tik 1,84 Lt, tačiau jos pateikti duomenys patvirtina jos 302,38 Lt įsiskolinimą ieškovei (b. l. 66–86). Atsakovė sąskaitų, pateiktų už šį laikotarpį, visiškai neapmokėjo: nedengė sąskaitoje nurodytos skolos. Atsakovė tai, kad sąskaitose nurodyto įsiskolinimo nemokėjo grindžia tuo, jog teisme yra nagrinėjama civilinė byla dėl nepagrįstų mokesčių paskaičiavimo ir jų grąžinimo. Iš Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teisme yra nagrinėjamas ieškovų daugeto ieškinys atsakovei UAB „Pempininkų būstas” dėl be pagrindo priskaičiuotų ieškovams mokėtinų sumų bei įpareigojimo grąžinti be pagrindo sumokėtus pinigus ieškovams (civilinė byla Nr. 2-74-676/2014). Minėtoje civilinėje byloje ginčas kilęs dėl gyvenamajame name atliktų statybos darbų – fekalinių nuotekų vamzdyno remonto. Nagrinėjamoje byloje skola paskaičiuota už bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas. Atsakovė nepateikė neabejotinų duomenų, kad paskaičiuota skola yra ta pati skola, kurią ginčija kitoje civilinėje byloje. Be to, pažymėtina, jog Klaipėdos miesto apylinkės teismui pripažinus ieškinį dėl nepagrįstų mokesčių paskaičiavimo atsakovei UAB „Pempininkų būstas“ pagrįstu, B. Ž. būtų grąžintos be pagrindo sumokėtos lėšos. Darytina išvada, kad išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo abejoti priimto sprendimo teisėtumu ir pagrįstumu.

10Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagos visumą, ginčo situacijos pobūdį, apeliantei pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nenurodžius aplinkybių ir nepateikus įrodymų, galinčių turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui, ir nesant draudimo priimti sprendimą už akių, sutinka su pirmosios instancijos teismo nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, argumentais, motyvais ir išvadomis, kurių pagrindu buvo priimtas sprendimas netenkinti apeliantės prašymo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

11Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad skundžiama nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio

131 dalies 1 punktu,

Nutarė

14Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai