Byla 2-422-723/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant D. Dubakienei, dalyvaujant pareiškėjui V. S., pareiškėjo atstovui adv. V. Martyšiui suinteresuoto asmens VSDFV Vilniaus skyriaus atstovei J. S., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. S. pareiškimą suinteresuotam asmeniui ( - ), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

2Pareiškėjas pareiškime nurodė, kad įstatyme numatyta, kad gauti kompensaciją už ypatingas darbo sąlygas gali žmonės, kurie 2000 m. spalio 25 d. buvo nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, iki 1995 m. sausio 1 d. jiems nebuvo paskirta senatvės, ištarnauto laiko, Lietuvos Respublikos ar personalinė pensija, o po šios datos - nuolatinė kompensacinė išmoka už ypatingas darbo sąlygas. Visas šias sąlygas jis pilnai atitinka, tačiau negalėdamas įrodyti darbo ypatingomis sąlygomis pobūdžio dokumentais (išrašais ar pažymomis iš archyvų), prašo nustatyti tokį juridinę reikšmę turintį faktą.Į jo stažą ypatingomis darbo sąlygomis buvo įskaitytas darbo laikotarpis nuo 1988-12-19 iki 1990-02-02 ( - ). Tuo pačiu 2011-12-30 sprendimu buvo nustatyta, kad nėra pagrindo įtraukti jo darbo laikotarpius: nuo 1974-09-20 iki 1975-12-15 ( - ) nuo 1978-05-05 iki 1985-05-17 ( - ), iš jų: nuo 1978-05-05 iki 1978-10-31 ( - )nuo 1978-11-01 iki 1982-06-03 ( - ), nuo 1982-06-04 iki 1985-05-17 ( - ); nuo 1985-05-20 iki 1988-12-16 ( - ) į stažo ypatingomis darbo sąlygomis apskaičiavimą, nes SODROJE nėra duomenų, kad jis vykdė naujų objektų statybą, kas yra numatyta Sąrašo Nr. ( - ) skyriuje.

3VSDF Valdybos ir jos padalinių sprendimai ir atsakymai - raštai (dėl kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas neskyrimo) jo netenkina, kadangi jo darbas ypatingomis darbo sąlygomis sudaro iš viso 13 metų 6 mėnesius ir 4 dienas (1974-09-20 ir 1977-09-08 darbo laikotarpis, 2 metai 11 mėnesių 19 dienu - VSDF valdybos jau įskaitytas + 1978-05-17 ir 1985-05-17 darbo laikotarpis + 1985-05-20 ir 1988-12-16 darbo laikotarpis = viso sudaro 13 metų 6 mėnesius ir 4 dienas).

4Vadovaudamasis išdėstytu (kaip darbų vadovas ir meistras vadovavo darbininkams, kurie dirbo kenksmingomis darbo sąlygomis) ir tuo, kad jis negali gauti rašytinių dokumentų, patvirtinančių jo darbą ypatingomis sąlygomis - prašyme paminėtais laikotarpiais, prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis nuo 1978 m. gegužės 5 d. iki 1985 metų gegužės 17 ( - ) ir nuo 1985 m. gegužės 20 d. iki 1988 m. gruodžio 16 d. ( - ) dirbo ypatingomis darbo sąlygomis. Juridinis faktas nustatomas jo darbo laikui paskaičiuoti už ypatingas darbo sąlygas kompensacijai skirti ir gauti.

5Posėdžio metu pareiškėjas pareiškimą palaikė, prašė tenkinti. Nurodė, kad nuo 1978 m. visą laiką dirbo ( - ) ypatingomis darbo sąlygomis. Dirbo darbų vykdytoju, jam mokėdavo lauko priedus. Dirbo ( - ), statė katilines, bokštus, šilumines trasas. Išdirbęs 12,5 metų būtų ėjęs į pensiją nuo 55 metų. Jis buvo su brigada lauko sąlygomis, o ne sėdėjo kabinete. Kartu su juo dirbę kolegos visi gauna kompensacijas. Jis gaudavo 30 proc. kompensaciją. Jis statė tik naujus objektus, vadovavo suvirintojams, šaltkalviams, objektai būdavo be langų, stogo. Gaudavo premijas už darbą ypatingomis sąlygomis.

6Pareiškėjo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad apklausti liudytojai pilnai patvirtino, kad V. S. nurodytais periodais dirbo ( - ), lauke statydamas naujus objektus. Jei teismas patenkintų V. S. prašymą, jam būtų nustatytas ilgesnis nei 13 metų darbo stažas ypatingomis sąlygomis.

7Suinteresuotas asmuo VSDFV Vilniaus skyrius pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad darbo ypatingomis sąlygomis trukmė ir pobūdis įrodomi darbo knygelėmis, darbo stažo pažymėjimais, darbo pobūdį ypatingomis sąlygomis patikslinančiomis pažymomis, išduotomis remiantis darbdavių ar valstybės archyvų sistemos įstaigų turimais dokumentais. Tais atvejais, kai asmuo negali aukščiau išvardintais dokumentais įrodyti iki 1994 m. sausio 1 d. darbo kenksmingomis sąlygomis pobūdžio dėl to, kad visi įmonės dokumentai ar jų dalis neišsaugoti, turi teisę kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir darbo kenksmingomis sąlygomis faktą įrodinėti teismine tvarka. Dokumentų, įrodančių V. S. darbo pobūdį nuo 1978-05-05 iki 1985-05-17, dirbant ( - ) ir nuo 1985-05-20 iki 1988-12-16, dirbant ( - ) ir patvirtinančių, kad visais minėtais laikotarpiais, dirbdamas darbų vykdytoju bei meistru, vykdė statybos darbus arba, vykdydamas įrangos montavimo darbus, vadovavo darbininkams, turintiems teisę į kompensaciją pagal Sąrašą Nr. ( - ) nepateikė, todėl šie laikotarpiai negalėjo būti įskaityti į stažą ypatingomis darbo sąlygomis.

8Suinteresuoto asmens atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad iš dokumentų matosi, kad pareiškėjas užsiėmė remonto darbais, o ne naujos statybos objektuose, bet galėjo būti ir mišrūs darbai. Už remonto darbus kompensacija neprivaloma. Teisę į kompensaciją turi darbuotojai, dirbę ypatingomis sąlygomis.Išklausius liudytojus,galima manyti, kad pareiškėjas dirbo ypatingomis sąlygomis. Sutinka su pareiškimo tenkinimu.

9Liudytojas A. N. teismo posėdžio metu paaiškino, kad kartu su pareiškėju dirbo nuo 1983 m. Jis ( - ) dirbo nuo 1980 m., pareiškėjas dirbo kitoje organizacijoje, kur vykdė santechnikos, dujotiekio darbus naujose statybose. Jų organizacija atliko pramoninės ir gamybinės statybos darbus. Pareiškėjas buvo ( - ), gaudavo 30 proc. priedą už darbą.

10Liudytojas V. M. (V. M.) teismo posėdžio metu paaiškino, kad su pareiškėju ( - ) kartu dirbo nuo 1979 m. Pareiškėjas buvo ( - ), turėjo suvirintojų ir santechnikų brigadą, įrenginėjo šilumines trasas ir katilines. Jie dirbdavo naujos statybos objektuose, remonto darbų neatlikinėjo.

11Liudytojas R. Š. teismo posėdžio metu paaiškino, kad jis nuo 1982 m. dirbo ( - ). Pareiškėjas turėjo brigadą, dirbo ( - ). Jis rengė šilumines trasas, dujotiekius, katilines naujai statomuose objektuose, jei reikėjo, atliko ir remonto darbus. Pareiškėjas dirbo naujose statybose. Jis dirbo Vilniuje, priiminėjo naujus objektus visoje Lietuvoje. Nuo 1985 m. iki 1988 m. jis iš V. S. priėmė iki 10 naujos statybos objektų.

12Liudytojas Š. S. teismo posėdžio metu paaiškino, kad pareiškėjas dirbo ( - ), turėjo montuotojų brigadą. Jis neatlikinėjo remontų, o dirbo naujose statybose, tiesė šilumines trasas, darbas vyko lauke.

13Pareiškimas tenkintinas.

14Byloje nustatyta, kad 2011-12-30 V. S. VSDFV Vilniaus skyriaus 4-asis pensijų skyrius nusprendė neskirti kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas, nes šis neatitinka teisės jos gauti sąlygos, t. y. neturi 12 metų 6 mėnesių darbo ypatingomis darbo sąlygomis trukmės visai kompensacijai ir 1986-1994 m. laikotarpyje neturi 6 mėtų 3 mėnesių darbo ypatingomis sąlygomis trukmės kompensacijos daliai gauti (b. l. 7-8). V. S. pateikus skundą (b. l. 9), VSDFV nustatė, kad pareiškėjo stažas ypatingomis darbo sąlygomis, numatytomis Lietuvoje galiojusiuose gamybų, cechų, profesijų ir pareigų Sąrašuose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) (patvirtinti buvusios TSRS Ministrų tarybos 1956-08-22 nutarimu Nr. ( - )) yra 2 metai 11 mėnesių 19 dienų. Į V. S. stažą ypatingomis darbo sąlygomis įskaitytas laikotarpis nuo 1974-09-20 iki 1977-09-08, t. y. darbas ( - ) bei ( - ) pareigose ( - ), tačiau kompensacija V. S. nebuvo paskirta (b. l. 10-11). VADFV 2012-02-30 rašte pakartotinai nurodė, kad dokumentų, įrodančių pareiškėjo darbo pobūdį 1985-05-20 – 1988-12-16 ir 1988-02-19 – 1990-02-02 laikotarpiais ir patvirtinančių, kad jais dirbdamas ( - ) bei ( - ) vykdė statybos darbus arba vykdydamas įrangos montavimo darbus, vadovavo darbininkams, turintiems teisę į kompensaciją pagal Sąrašą Nr. ( - ) nepateikta, todėl šie laikotarpiai negali būti įskaityti į stažą ypatingomis darbo sąlygomis (b. l. 14-15). V. S. pateikti dokumentai įrodo, kad pagal pateiktus LR Aplinkos ministerijos žinybinio archyvo duomenis apie V. S. darbą 1978-1985 m. ( - ), 1981 m. prijungtoje prie ( - ), V. S. nuo 1978-05-05 iki 1985-05-17 dirbo meistru. 1978-11-01 buvo pervestas dirbti ( - ), mokant jam atlyginimų skirtumą, 1981-05-21 jis buvo pervestas dirbti ( - ) pareigose (b. l. 19-27). 1978-07-04, 1985-03-22 V. S. gavo premijas už objektų atidavimą naudojimui ( - )) (b. l. 31, 44). 1979 m. V. S. kaip ( - ) buvo paskirti katilinės, kuro siurblio ir kitų objektų įrengimo darbai, 1981-08-20, 1982-09-27, 1984-09-20 inventorizacijos atlikimas (b. l. 32-35, 38, 40, 43). 1985-05-20 V. S. buvo priimtas į darbą ( - ), kuri vykdė statybos montavimo darbus katilinėse bei šiltnamiuose (b. l. 51, 52, 56-59, 71-72). Iš darbo ( - ) V. S. atleistas 1988-12-16 (b. l. 45-46, 48). Remiantis Kauno miesto savivaldybės administracijos archyvo duomenimis nėra duomenų apie V. S. darbų kenksmingumą, įmonės darbo organizavimą ir įmonės struktūrą, nes duomenų apie 1985-1988 metus neturima (b. l. 47). VSDFV Kauno skyriaus 2-ojo pensijų skyriaus duomenimis V. S. 1985-05-20 priimtas į darbą ( - ), 1988-12-16 atleistas iš darbo (b. l. 66).

15Liudytojai A. N., V. M., R. Š., Š. S. patvirtino pareiškėjo nurodytas aplinkybes, kad V. S. dirbo ( - ), buvo ( - ), turėjo suvirintojų ir santechnikų brigadą, įrenginėjo šilumines trasas ir katilines naujos statybos objektuose. Darbas vyko lauke.

16Bylos duomenimis nustatyta, kad V. S. dirbdamas 1978-05-05 – 1985-05-17 ( - ) ir eidamas meistro ir darbų vykdytojo pareigas bei 1985-05-20 – 1988-12-16 dirbdamas ( - ) ir eidamas ( - ) pareigas, vykdė naujų objektų statybą, ką patvirtina jo darbo kortelės, įsakymai dėl paskatinimo už objektų pridavimą naudojimui (b. l. 31, 44), todėl jo darbas minėtais laikotarpiais laikytinas darbu ypatingomis sąlygomis kas yra numatyta Gamybų, cechų, profesijų ir pareigų sąrašą Nr. ( - ) (buvusios TSRS Ministrų Tarybos Valstybinio darbo ir socialinių klausimų komiteto 1978 m. liepos 28 d. raštas Nr. ( - ) skyriuje.

17Teismas, atsižvelgdamas į byloje surinktų įrodymų visumą, į V. S. darbo kortelių išrašus, liudytojų parodymus, bei į tai, kad pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti juridinį faktą patvirtinančių dokumentų, mano, kad pareiškėjo reikalavimas yra pagrįstas, todėl tenkintinas (CPK 444 str. 2 d. 9 p.).

18Vadovaudamasis LR CPK 177, 183, 186, 189, 191, 259, 263-270, 444, 448 str., teismas

Nutarė

19Pareiškimą tenkinti.

20Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas V. S. (a. k. ( - ) nuo 1978 m. gegužės 5 d. iki 1985 metų gegužės 17d. ir nuo 1985 m. gegužės 20 d. iki 1988 m. gruodžio 16 d. dirbo ypatingomis darbo sąlygomis.

21Juridinis faktas nustatomas darbo laikui paskaičiuoti už ypatingas darbo sąlygas kompensacijai skirti ir gauti.

22Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas... 2. Pareiškėjas pareiškime nurodė, kad įstatyme numatyta, kad gauti... 3. VSDF Valdybos ir jos padalinių sprendimai ir atsakymai - raštai (dėl... 4. Vadovaudamasis išdėstytu (kaip darbų vadovas ir meistras vadovavo... 5. Posėdžio metu pareiškėjas pareiškimą palaikė, prašė tenkinti. Nurodė,... 6. Pareiškėjo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad apklausti liudytojai... 7. Suinteresuotas asmuo VSDFV Vilniaus skyrius pateikė atsiliepimą, kuriame... 8. Suinteresuoto asmens atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad iš... 9. Liudytojas A. N. teismo posėdžio metu paaiškino, kad kartu su pareiškėju... 10. Liudytojas V. M. (V. M.) teismo posėdžio metu paaiškino, kad su pareiškėju... 11. Liudytojas R. Š. teismo posėdžio metu paaiškino, kad jis nuo 1982 m. dirbo... 12. Liudytojas Š. S. teismo posėdžio metu paaiškino, kad pareiškėjas dirbo (... 13. Pareiškimas tenkintinas.... 14. Byloje nustatyta, kad 2011-12-30 V. S. VSDFV Vilniaus skyriaus 4-asis pensijų... 15. Liudytojai A. N., V. M., R. Š., Š. S. patvirtino pareiškėjo nurodytas... 16. Bylos duomenimis nustatyta, kad V. S. dirbdamas 1978-05-05 – 1985-05-17 ( - )... 17. Teismas, atsižvelgdamas į byloje surinktų įrodymų visumą, į V. S. darbo... 18. Vadovaudamasis LR CPK 177, 183, 186, 189, 191, 259, 263-270, 444, 448 str.,... 19. Pareiškimą tenkinti.... 20. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas V. S. (a. k. (... 21. Juridinis faktas nustatomas darbo laikui paskaičiuoti už ypatingas darbo... 22. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...