Byla eB2-1763-555/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Nibac“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Egidijus Tamašauskas, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Nibac“

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama iškelti bankroto bylą UAB „Nibac“. Nurodė, kad atsakovė neatsiskaito pagal jai išrašytas PVM sąskaitas faktūras ir yra skolinga 43 278,47 Eur, todėl spręstina, kad yra nemoki ir nepajėgia atsiskaityti su kreditoriais (b. l. 3-5).

3Atsakovė pateikė atsiliepimą, kuriame nurodo, kad su skolos suma sutinka ir dėl 2014 metais pasikeitusios ekonominės situacijos, sumažėjus užsakymų skaičiui, įsipareigojimų VSDFV Marijampolės skyriui ir kitiems kreditoriams įvykdyti negali, todėl su pareikštu prašymu iškelti bankroto bylą sutinka (b. l. 15-31)

4Ieškinys tenkintinas, atsakovei keltina bankroto byla.

5Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Iš atsakovės vadovo kartu su atsiliepimu į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo pateikto 2014 m. gruodžio 31 d. UAB „Nibac“ balanso matyti, kad bendrovės turtas 2014 metų pabaigoje buvo 47 871 Eur, kurį sudarė tik trumpalaikis turtas (atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, tuo tarpu bendrovės įsiskolinimai nurodytu laikotarpiu sudarė 67 808,73 Eur, visi jie – trumpalaikiai (b. l. 22-24).

7Iš pateikto 2015 m. kovo 31 d. balanso duomenų matyti, kad atsakovės įmonėje minėtai dienai buvo apskaitoma turto iš viso už 49 353 Eur, kurį sudaro tik trumpalaikis turtas (atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys), iš jo per vienerius metus gautinos sumos 4 518 Eur, tuo tarpu bendrovės įsiskolinimai nurodytu laikotarpiu sudarė 87 346 Eur (trumpalaikiai įsipareigojimai - per vienerius metus mokėtinos sumos) (b. l. 19-20). Atsakovės vadovo kartu su atsiliepimu pateiktas kreditorių sąrašas rodo, kad pradelsti įmonės įsipareigojimai siekia 68 715,74 Eur, įsipareigojimai už darbo užmokestį siekia 18 629,74 Eur, bendrovė turi tik vieną debitorių – 4 518,10 Eur sumai (b. l. 16-17). Taigi, bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai kreditoriams 2015 metų pabaigoje viršijo beveik pusę bendrovės turimo turto, kurį iš esmės didžiąja dalimi sudaro trumpalaikis turtas, t. y. nebaigtos vykdyti sutartys ir išankstiniai apmokėjimai bei per vienerius metus gautinos sumos. VĮ „Registrų centras“ duomenimis bendrovė nekilnojamojo turto neturi (b. l. 42). VSDFV informacinės sistemos duomenys patvirtina, kad valstybiniu socialiniu draudimu apdraustųjų asmenų skaičius yra 28, tačiau atsakovės įsiskolinimas VSDFV biudžetui 2015 m. gegužės 8 d. sudarė 45 799,85 Eur (b. l. 43), todėl darytina išvada, kad įmonė laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų. Remiantis teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo dienai nėra civilinių bylų, iškeltų teismuose dėl įsiskolinimų iš UAB „Nibac“ priteisimo.

8Remiantis tuo, kas nurodyta, darytina išvada, kad UAB „Nibac“ yra nemoki ir negalės įvykdyti savo įsipareigojimų (ĮBĮ 2 straipsnio 8 punktas). Tokia UAB „Nibac“ būsena atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Įmonė laiku neatsiskaito su darbuotojais, nemoka su darbo santykiais susijusių išmokų (ĮBĮ 4 straipsnio 1 dalies 1 punktas), laiku neatsiskaito su kreditoriais (ĮBĮ 4 straipsnio 1 dalies 2 punktas), laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų (ĮBĮ 4 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Dėl nurodytų priežasčių UAB „Nibac“ keltina bankroto byla Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu, t. y. esant nustatytam įmonės nemokumui.

9UAB „Nibac“ administratoriumi skirtina N. M., kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

10Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu,

Nutarė

11iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Nibac“ (įmonės kodas 300911579, registracijos adresas: V. Kudirkos g. 1-39, 68176 Marijampolė) bankroto bylą.

12Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Nibac“ administratoriumi N. M. (sąrašo eilės Nr. B-FA037, ( - ), tel. Nr. ( - ), el. paštas: ( - )).

13Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Nibac“ (įmonės kodas 300911579, registracijos adresas: V. Kudirkos g. 1-39, 68176 Marijampolė) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

14Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

15Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Nibac“ valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

16Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, ieškovui, atsakovui ir administratoriui.

17Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

18Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai