Byla B2-5245-881/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB ,,Uklara“, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų – AB DNB bankas, G. G., UAB „Medarvitas“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo S. Miliuko IĮ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB ,,Uklara“, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų – AB DNB bankas, G. G., UAB „Medarvitas“,

Nustatė

2pareiškėjas S. Miliuko IĮ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB ,,Uklara“. Nurodė, kad yra atsakovo kreditorius, kuriam atsakovas skolingas 51 177,03 Lt. Pareiškėjo nuomone, UAB ,,Uklara“ yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla. Atsakovo bankroto administratoriumi prašo skirti UAB „SBS Legale“.

3Trečiasis asmuo AB DNB bankas atsakovo bankroto administratoriumi prašo skirti UAB „Insolvensa“, trečiasis asmuo G. G. – UAB „Tytus“, o UAB „Medarvitas“ – UAB „Bankroto valdymas“.

4Atsakovas UAB ,,Uklara“ bankroto bylos iškėlimui neprieštaravo, nurodė, kad neturi galimybių atstatyti įmonės mokumo ir veiklos pelningumo.

5Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.

6Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Atsakovo 2012 m. birželio 30 d. balanso duomenimis, įmonės turtas buvo įvertintas 858 902 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai buvo 1 428 139 Lt (iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 1 183 579 Lt, o po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai – 244 560 Lt). Iš atsakovo pateikto kreditorių sąrašo matyti, kad pradelsti įmonės įsipareigojimai yra lygūs 1 183 579,19 Lt. Esant tokioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, jog pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, todėl remiantis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu ir 2 straipsnio 8 punktu, UAB „Uklara“ laikytina nemokia ir jai iškeliama bankroto byla.

8Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Ieškovas S. Miliuko IĮ atsakovo administratoriumi prašo skirti UAB „SBS Legale“, trečiasis asmuo AB DNB bankas – UAB „Insolvensa“, trečiasis asmuo G. G. – UAB „Tytus“, o UAB „Medarvitas“ – UAB „Bankroto valdymas“. Visi siūlomi administratoriai pareiškė sutikimą dėl bankroto administravimo paslaugų teikimo. Duomenų, kad administratorių kandidatūros prieštarautų imperatyvioms Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies reikalavimą, Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pateikė teismui pranešimus, kuriais pritarė siūlomiems kandidatams administruoti UAB „Uklara“. Įvertinęs viešai skelbiamą informaciją apie siūlomų administratorių užimtumą, tiek kaip juridinių asmenų darbuotojų, tiek kaip bankroto administratorių – fizinių asmenų, taip pat didžiausio kreditoriaus AB DNB banko nuomonę administratoriaus kandidatūros klausimu, teismas sprendžia, kad operatyvų ir sklandų bankroto procedūrų atlikimą užtikrintų UAB „Insolvensa“.

9Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, LR civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

10iškelti UAB „Uklara“ (į. k. 282921750, Deltuvos g. 39C, Ukmergė) bankroto bylą.

11Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Insolvensa“ (leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 140).

12Uždėti bankrutuojančios UAB „Uklara“ nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiniam turtui areštą, galiosiantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

13Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą bankrutuojančios UAB „Uklara“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti.

14Pavesti bankrutuojančios UAB „Uklara“ administratoriui UAB „Insolvensa“:

151) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

162) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

173) ne vėliau kaip per 20 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą;

18Įpareigoti įmonės administratorių UAB „Insolvensa“, sužinojus apie iškeltas bylas UAB „Uklara“ ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš UAB „Uklara“, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

19Įpareigoti bankrutuojančios UAB „Uklara“ valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui UAB „Insolvensa“ įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

20Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. pareiškėjas S. Miliuko IĮ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto... 3. Trečiasis asmuo AB DNB bankas atsakovo bankroto administratoriumi prašo... 4. Atsakovas UAB ,,Uklara“ bankroto bylos iškėlimui neprieštaravo, nurodė,... 5. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.... 6. Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies... 7. Atsakovo 2012 m. birželio 30 d. balanso duomenimis, įmonės turtas buvo... 8. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalį įmonės... 9. Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, LR... 10. iškelti UAB „Uklara“ (į. k. 282921750, Deltuvos g. 39C, Ukmergė)... 11. Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Insolvensa“ (leidimo teikti... 12. Uždėti bankrutuojančios UAB „Uklara“ nekilnojamajam turtui ir kitam... 13. Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo... 14. Pavesti bankrutuojančios UAB „Uklara“ administratoriui UAB... 15. 1) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7... 16. 2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą... 17. 3) ne vėliau kaip per 20 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų... 18. Įpareigoti įmonės administratorių UAB „Insolvensa“, sužinojus apie... 19. Įpareigoti bankrutuojančios UAB „Uklara“ valdymo organus per 15 dienų... 20. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...