Byla e2-20829-391/2015
Dėl skolos priteisimo iš atsakovų A. G. ir A. G

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Zoja Monid, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Vilniaus energija“ ieškinį dėl skolos priteisimo iš atsakovų A. G. ir A. G.,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą ieškiniu atsakovams A. G. ir A. G., kuriuo prašo priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų 2325,87 EUR skolos, 237,66 EUR palūkanų, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad tiekia centralizuotą šilumos energiją daugiabučiam gyvenamajam namui, esančiam ( - ), Vilniuje. Minėtame gyvenamajame name esantis butas Nr. ( - ) nuosavybės teise lygiomis dalimis priklauso atsakovams A. G. ir A. G.. Atsakovai už šilumos energiją mokėjo nepilnai ir nereguliariai, todėl už laikotarpį nuo 2009-12-01 iki 2015-03-31 susidarė 2325,87 EUR įsiskolinimas, už pavėluotą atsiskaitymą atsakovams priskaičiuota 237,66 EUR palūkanų.

3Atsakovams ieškinio ir teismo pranešimo kopijos įteiktos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka 2015-05-27. Kadangi atsakovai nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas tiekia centralizuotą šilumos energiją daugiabučiam gyvenamajam namui, esančiam ( - ), Vilniuje, kuriame butas Nr. ( - ) atsakovams A. G. ir A. G. priklauso lygiomis dalimis. Minėto buto šilumos tiekimo – vartojimo įrenginiai prijungti prie daugiabučio namo šilumos energijos tinklų, todėl laikytina, kad UAB „Vilniaus energija“ su atsakovais konkliudentiniais veiksmais sudarė neterminuotą šilumos energijos pirkimo – pardavimo sutartį. Iš teismui pateiktos Mokesčių paskaičiavimo pažymos matyti, kad atsakovai už tiekiamą šildymą ir karštą vandenį laikotarpiu nuo 2009-12-01 iki 2015-03-31 mokėjo nereguliariai, todėl už minėtą laikotarpį liko nepamokėta 2325,87 EUR skola.

7Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 straipsnis). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnis). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.383 straipsnio 1 dalimi, pagal energijos pirkimo – pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti vartotojui per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o vartotojas įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti. Bylos duomenimis, atsakovai prievolių tinkamai nevykdė, už ieškovo suteiktas paslaugas nemokėjo arba mokėjo nereguliariai. Atsakovai gavę procesinius dokumentus skolos dydžio ir jos susidarymo laikotarpio neginčijo, duomenų, kad iki šio sprendimo priėmimo su ieškovu būtų atsiskaitę nepateikė (CPK 178 str.). Esant šioms aplinkybėms ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovų 2325,87 EUR skolos lygiomis dalimis (1162,94 EUR iš atsakovo A. G. ir 1162,93 EUR iš atsakovės A. G.) tenkintinas visiškai (CK 6.38 str., 6.383 str. 1 d.).

8CK 6.261 straipsnyje nustatyta, jog skolininkas, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, privalo mokėti už termino praleidimą įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią mokėti praleistas terminas. Atsakovai praleido terminą piniginėms prievolėms įvykti, todėl ieškovui iš atsakovų priteistina 237,66 EUR palūkanų lygiomis dalimis (po 118,83 EUR iš kiekvieno atsakovo atskirai), paskaičiuotų už laikotarpį nuo 2010-02-01 iki 2015-04-13.

9Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsakovai piniginių prievolių nevykdė, todėl ieškovui iš atsakovų priteistinos 5 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistas sumas nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2015-04-22, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, todėl ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 227,05 EUR bylinėjimosi išlaidų (113,52 EUR iš atsakovo A. G. ir 113,53 EUR iš atsakovės A. G., kurias sudaro 58 EUR žyminio mokesčio, 0,84 EUR išlaidų už išrašą iš Gyventojų registro tarnybos, 168,21 EUR išlaidų teisinei pagalbai apmokėti (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 1 d.).

11Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovų nepriteistinos (CPK 92 str.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 262 str., 285 – 288 str.,

Nutarė

13ieškinį tenkinti.

14Priteisti iš atsakovo A. G., a.k. ( - ) 1162,94 EUR (tūkstantį šimtą šešiasdešimt du eurus 94 ct) skolos, 118,83 EUR (šimtą aštuoniolika eurų 83 ct) palūkanų, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą 1281,77 EUR (tūkstantį du šimtus aštuoniasdešimt vieną eurą 77 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-04-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 113,52 EUR (šimtą trylika eurų 52 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Vilniaus energija“, į. k. 111760831, naudai.

15Priteisti iš atsakovės A. G., a.k. ( - ) 1162,93 EUR (tūkstantį šimtą šešiasdešimt du eurus 93 ct) skolos, 118,83 EUR (šimtą aštuoniolika eurų 83 ct) palūkanų, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą 1281,76 EUR (tūkstantį du šimtus aštuoniasdešimt vieną eurą 76 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-04-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 113,53 EUR (šimtą trylika eurų 53 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Vilniaus energija“, į. k. 111760831, naudai.

16Atsakovai negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

17Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai