Byla 2S-417-425/2014
Dėl antstolio Sauliaus Ramanausko veiksmų, suinteresuotas asmuo UAB „Veeko“

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Laimantas Misiūnas apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo „Swedbank lizingas“, UAB atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1499-223/2014 pagal pareiškėjo „Swedbank lizingas“, UAB skundą dėl antstolio Sauliaus Ramanausko veiksmų, suinteresuotas asmuo UAB „Veeko“,

Nustatė

2Pareiškėjas „Swedbank lizingas“, UAB antstoliui Sauliui Ramanauskui pateiktu skundu prašė panaikinti antstolio 2013-12-31 patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0102/13/01905 dėl vykdomosios bylos pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-08-01 išduotą vykdomąjį dokumentą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB „Veeko“ užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo. Nurodė, kad antstolis vykdomosios bylos užbaigimą ir grąžinimą neteisėtai grindžia tuo, jog Panevėžio apygardos teismo 2013-06-17 nutartimi UAB „Veeko“ iškelta restruktūrizavimo byla, dėl ko jis neturėjo priimti nutarties vykdymui. Įmonių restruktūrizavimo įstatyme neribojamos kreditorių ir trečiųjų asmenų teisės susigrąžinti (išsireikalauti) jiems nuosavybės teise priklausantį turtą iš restruktūrizuojamos įmonės valdymo. Šiuo atveju „Swedbank lizingas“, UAB pareiškė ieškinį dėl jam nuosavybės teise priklausančių daiktų susigrąžinimo iš UAB „Veeko" ir būtent šių reikalavimų tinkamo įvykdymo užtikrinimui Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės turtui, į kurį UAB „Veeko" neturi jokių teisių, ir todėl Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nuostatos šiam turtui nėra ir negali būti taikomos.

3Antstolis Saulius Ramanauskas atsisakė tenkinti pareiškėjo „Swedbank lizingas", UAB skundą ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 510 str., nuostatomis skundą persiuntė teismui. Antstolis nurodė, kad vykdė išieškotojo "Swedbank lizingas" UAB 2013-08-12 pateiktą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-31973-129/2013, kurį 2013-08-01 išdavė Vilniaus miesto apylinkės teismas, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo - įpareigojimo atsakovę UAB "Veeko" perduoti ieškovui „Swedbank lizingas", UAB pagal lizingo sutartis perduotą turtą. Kadangi ne visas 2013-08-01 nutartyje nurodytas turtas buvo perduotas "Swedbank lizingas", UAB, antstolis 2013-10-01 surašė sprendimo nevykdymo aktą Nr. 0102/13/01905 ir perdavė jį Panevėžio miesto apylinkės teismui spręsti UAB „Veeko“ vadovo atsakomybės klausimo.

4Panevėžio miesto apylinkės teismo nutartis UAB „Veeko“ vadovo buvo apskųsta Panevėžio apygardos teismui, kuris 2013-12-17 nutartimi išaiškino, jog antstolis turėjo atsisakyti priimti vykdomąjį dokumentą vykdymui ir neturėjo teisės teikti RUAB „Veeko" reikalavimo įpareigojimo perduoti kokį tai turtą trečiajam asmeniui bei išaiškino antstoliui vykdymo tvarką. Tuo vadovaudamasis antstolis priėmė patvarkymą 2013-12-31 Nr. 0102/13/01905 dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo išieškotojui „Swedbank lizingas" UAB be tolesnio vykdymo.

5Panevėžio miesto apylinkės teismas 2014-03-07 nutartimi pareiškėjo „Swedbank lizingas" UAB skundą dėl antstolio veiksmų atmetė, priteisė iš pareiškėjo 16 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei. Teismas konstatavo, kad iš vykdomosios bylos Nr. 0102/13/01905 matyti, jog Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-08-01 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-31973-129/2013 taikė laikinąsias apsaugos priemones - įpareigojo atsakovą UAB "Veeko“ perduoti ieškovui „Swedbank lizingas", UAB saugoti pagal lizingo sutartis valdytą ir naudotą turtą. Nutarties vykdymas perduotas antstoliui Sauliui Ramanauskui. Antstolio 2013-08-12 patvarkymu vykdomasis dokumentas buvo priimtas vykdyti ir 2013-08-12 UAB „Veeko“ buvo išsiųstas antstolio patvarkymas - įpareigojimas per 10 dienų nuo patvarkymo-įpareigojimo gavimo dienos perduoti ieškovui „Swedbank lizingas“, UAB saugoti teismo 2013-08-01 nutartyje nurodytus daiktus. UAB „Veeko“ per antstolio nustatytą laikotarpį neįvykdė antstolio patvarkymo, todėl antstolis, vadovaudamasis CPK 771 str., kreipėsi į teismą dėl baudos UAB „Veeko“ vadovui skyrimo. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2013-10-17 nutartimi UAB „Veeko“ vadovui V. N. paskyrė baudą, tačiau, išnagrinėjus UAB „Veeko“ vadovo atskirąjį skundą, Panevėžio apygardos teismas 2013-12-17 nutartimi pirmosios instancijos teismo nutartį panaikino tuo pagrindu, kad UAB „Veeko“ Panevėžio apygardos teismo 2013-06-17 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-698-278/2013 iškelta restruktūrizavimo byla. Panevėžio apygardos teismas išaiškino, kad antstolis turėjo atsisakyti priimti vykdomąjį dokumentą vykdymui ir neturėjo teisės teikti RUAB „Veeko“ reikalavimo įpareigojimo perduoti kokį tai turtą trečiajam asmeniui.

6Atsižvelgiant į nurodytas įstatymų nuostatas bei tai, kad UAB „Veeko“ restruktūrizavimo byla iškelta dar 2013-06-17, t.y. gerokai anksčiau nei priimta Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (2013-08-01), ir apie restruktūrizavimo bylos iškėlimą UAB „Veeko“ buvo žinoma abiems šalims ir antstoliui, todėl teismas daro išvadą, kad UAB „Veeko“ teisės į daiktus įgytus lizingo sutarčių pagrindu prieš restruktūrizavimo bylos iškėlimą nebuvo pasibaigusios, todėl antstolis, žinodamas apie restruktūrizavimo bylos iškėlimą, turėjo atsisakyti priimti vykdymui 2013-08-01 nutartį.

7Pareiškėjo skunde dėl antstolio veiksmų pateikti motyvai, jog jis tik nori susigrąžinti jam priklausantį turtą, o to Įmonių restruktūrizavimo įstatymas nedraudžia yra nepagrįsti. Pareiškėjo paminėtose Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartyse (2011 m. lapkričio 14 d. Nr. 3K-3-429/2011; 2011 m. balandžio 26 d. Nr. 3K-3-209/2011; 2013 m. gruodžio 4 d. Nr. 3K-3-628/2013; 2013 m. gruodžio 4 d. Nr. 3K-3-628/2013) yra minimos kitokios faktinės aplinkybės nei šiuo konkrečiu atveju, todėl nesant tapačioms aplinkybėms, pareiškėjas jomis remiasi nepagrįstai. Iš informacinės teismų sistemos LITEKO duomenų matyti, kad tarp pareiškėjo ir RUAB „Veeko“ Vilniaus miesto apylinkės teisme teisminis procesas tebevyksta, byla neišnagrinėta, pareiškėjas „Swedbank lizingas“ UAB yra įtrauktas į kreditorių sąrašą restruktūrizavimo byloje, o restruktūrizuojamos įmonės kreditorių reikalavimai tenkinami Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 13 straipsnio nustatyta tvarka. Pareiškėjui nurodyta, kad jis neturėtų siekti savo interesus iškelti aukščiau kitų kreditorių interesų ir tokiu būdu apsunkinti kitų kreditorių reikalavimų eiliškumo patenkinimą.

8Atskiruoju skundu pareiškėjas „Swedbank lizingas", UAB prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014-03-07 nutartį kaip nepagrįstą ir neteisėtą, priimti naują sprendimą – skundą dėl antstolio veiksmų tenkinti, panaikinti antstolio Sauliaus Ramanausko patvarkymą dėl vykdomosios bylos Nr. 0102/13/01905 užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo. Nurodo, kad, UAB „Veeko“ nevykdant įsipareigojimų pagal lizingo sutartis, „Swedbank lizingas", UAB pateikė ieškinį Vilniaus miesto apylinkės teismui dėl pagal lizingo sutartis parduoto turto grąžinimo. Teismas 2013-08-01 nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – įpareigojo UAB „Veeko“ perduoti turtą „Swedbank lizingas", UAB , uždraudžiant bendrovei naudotis turtu iki kol bus priimtas teismo sprendimas. Nutarties vykdymas perduotas antstoliui Sauliui Ramanauskui. Antstolis, remdamasis Panevėžio apygardos teismo 2013-12-17 nutartimi, 2014-01-07 priėmė patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo tuo pagrindu, kad UAB „Veeko“ iškelta restruktūrizavimo byla. Tiek antstolio patvarkymas, tiek Panevėžio apygardos teismo nutartis yra neteisėti ir turi būti panaikinti. „Swedbank lizingas", UAB reikalavimai nėra susiję su turtinio pobūdžio išieškojimais, todėl LR įmonių restruktūrizavimo įstatyme nustatyta apsauga UAB „Veeko“ neturi būti taikoma. Nurodytas įstatymas nedraudžia restruktūrizuojamai įmonei neturtinio pobūdžio sprendimų, kuriais ji įpareigota atlikti tam tikrus veiksmus ar nuo jų susilaikyti. Šiuo atveju tiek Panevėžio apygardos teismas, tiek Panevėžio apylinkės teismas suteikė galimybę UAB „Veeko“ nevykdyti įsiteisėjusios Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarties. Lizingo sutartys su UAB „Veeko“ vienašališkai nutrauktos 2013-03-18, t.y. dar prieš restruktūrizavimo bylos iškėlimą šiai įmonei, todėl UAB „Veeko“ neteko teisių į pagal šias sutartis įgytą turtą dar prieš restruktūrizavimo bylos iškėlimą, o UAB „Veeko“ restruktūrizavimas neturėtų būti vykdomas jos veiklai naudojant „Swedbank lizingas", UAB turtą. Kasacinio teismo išaiškinta, kad Įmonių restruktūrizavimo įstatyme neribojamas kreditorių ar trečiųjų asmenų teisės susigrąžinti jiems nuosavybės teise priklausantį turtą iš restruktūrizuojamos įmonės valdymo.

9Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės (CPK 337str.1d.2p.).

10Byloje nustatyta, kad antstolis Saulius Ramanauskas 2013-08-12 patvarkymu priėmė vykdyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-08-01 įsiteisėjusią nutartį (b.l. 3-4, vykd. byloje) dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuria atsakovė UAB "Veeko“ įpareigota perduoti ieškovei „Swedbank lizingas", UAB saugoti pagal lizingo sutartis valdytą ir naudotą turtą, uždraudžiant atsakovei naudotis šiuo turtu iki kol byloje bus priimtas teismo sprendimas.

11Atsakovė UAB „Veeko“ per antstolio nustatytą laikotarpį neįvykdė antstolio patvarkymo, todėl antstolis, vadovaudamasis CPK 771 str., kreipėsi į teismą dėl baudos UAB „Veeko“ vadovui skyrimo.

12Panevėžio miesto apylinkės teismas 2013-10-17 nutartimi UAB „Veeko“ vadovui V. N. paskyrė baudą, tačiau Panevėžio apygardos teismas 2013-12-17 nutartimi pirmosios instancijos teismo nutartį panaikino tuo pagrindu, kad Panevėžio apygardos teismo 2013-06-17 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-698-278/2013 UAB „Veeko“ iškelta restruktūrizavimo byla. Panevėžio apygardos teismas išaiškino, kad antstolis turėjo atsisakyti priimti vykdomąjį dokumentą vykdymui ir neturėjo teisės teikti RUAB „Veeko“ reikalavimo įpareigojimo perduoti kokį tai turtą trečiajam asmeniui.

13Antstolis Saulius Ramanauskas 2013-12-31 patvarkymu Nr. S-3.5-37 (b. l. 27) užbaigė vykdomąją bylą Nr. 0102/13/01905 ir grąžino neįvykdytą Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį išieškotojui „Swedbank lizingas", UAB tuo pagrindu, kad Panevėžio apygardos teismo 2013-06-17 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-698-278/2013 UAB „Veeko“ iškelta restruktūrizavimo byla.

14Apeliantas „Swedbank lizingas", UAB atskirąjį skundą grindžia motyvu, kad turtas, dėl kurio Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-31973-129/2013 pagal ieškovo UAB „Swedbank lizingas“ ieškinį atsakovei UAB „Veeko“ dėl įpareigojimo vykdyti lizingo sutartis nėra UAB „Veeko“ nuosavybė, o yra pareiškėjo UAB „Swedbank lizingas“, todėl Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo nuostatos, draudžiančios restruktūrizuojamai įmonei perduoti jai priklausantį turtą tretiesiems asmenims, negali būti taikomos.

15Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal informacinės LITEKO sistemos duomenis nurodyta civilinė byla Vilniaus miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-31973-129/2013, 2014 m. balandžio 14 d. sprendimu UAB „Swedbank lizingas“ ieškinį patenkino - UAB „Veeko“ įpareigota perduoti ieškovui UAB „Swedbank lizingas“ pagal lizingo sutartis įsigytą turtą. Nagrinėjamos apeliacine tvarka civilinės bylos atveju apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad apelianto UAB „Swedbank lizingas“ pagal Lizingo sutartis su UAB „Veeko“ lizinguotas turtas yra ne UAB „Veeko“ nuosavybė, o UAB „Swedbank lizingas“, nes Lizingo sutartys vienašališkai nutrauktos, o buvęs lizinguotas turtas yra perimamas lizingo davėjo UAB „Swedbank lizingas“.

16Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad Įmonių restruktūrizavimo įstatyme neribojamos kreditorių ar trečiųjų asmenų teisės susigrąžinti (išsireikalauti) jiems nuosavybės teise priklausantį turtą iš restruktūrizuojamos įmonės valdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „SEB lizingas“ v. RAB „Vingriai“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-209/2011). Taigi įmonei iškėlus restruktūrizavimo bylą nedraudžiama perduoti kitiems asmenims priklausančio turto.

17Nagrinėjamos apeliacine tvarka civilinės bylos atveju pareiškėjas UAB „Swedbank lizingas“ reikalauja grąžinti jam nuosavybės teise priklausantį turtą, į kurį UAB „Veeko“ nebeturi daiktinių teisių, nes lizingo davėjas 2013-01-19 vienašališkai nutraukė lizingo sutartis. Lizingo sutarčių pagrindu perduotas turto turtas nepriklauso UAB „Veeko“ nei nuosavybės, nei patikėjimo teise. UAB „Veeko“ daiktinės teisės, turėtos lizingo sutarčių pagrindu, pasibaigė dar prieš restruktūrizavimo bylos iškėlimą 2013-06-17, todėl, netekus daikto valdymo ir naudojimo teisių, atsirado pareiga gražinti daiktą lizingo davėjui apeliantui UAB „Swedbank lizingas“. Pažymėtina, kad restruktūrizavimo procese siekiama apsaugoti tiek finansinių įsipareigojimų nevykdančios įmonės kreditorių, darbuotojų, tiek pačios restruktūrizuojamos įmonės interesus, todėl, siekiant restruktūrizavimo tikslų, negalima prioriteto suteikti tik restruktūrizuojamos įmonės interesams ir ignoruoti kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Siekis atkurti verslo subjekto mokumą neturėtų būti iškeliamas aukščiau už pareigą garantuoti tinkamą savininko teisių gynimą. Restruktūrizavimo plane numatytos priemonės, kuriomis siekiama atkurti bendrovės mokumą, turi būti teisėtos – jame negalima nustatyti naudojimosi svetimu turtu be jo savininko sutikimo net ir tuo atveju, jei šis turtas būtų reikalingas restruktūrizuojamos įmonės mokumui atkurti. Dėl to, išsprendus šalių ginčą dėl lizingo ir kitų sutarčių nutraukimo teisėtumo, toks turtas nebegali būti apskaitomas kaip ilgalaikis restruktūrizuojamos UAB „Veeko“ turtas, o įmonės apskaitos duomenys turi būti pataisyti. Restruktūrizavimo tikslų siekimas, ignoruojant savininko teises į nuosavybę, neatitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų. Dėl to spręstina, kad restruktūrizuojamos įmonės statusas nesuteikia teisės neatlygintinai naudotis svetimu turtu prieš savininko valią, o šiuo procesu siekiami tikslai negali riboti lizingo davėjo pasirinkto jo teisių gynimo būdo. Pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė faktines aplinkybes bei jas įvertino dėl lizingo bendrovės turto, todėl pirmosios instancijos teismo nutarties negalima pripažinti teisėta ir pagrįsta (CPK 263str.1d.). Nurodytų motyvų pagrindu tenkintinas atskirasis skundas, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės. Swedbank lizingas“, UAB skundas tenkintinas. Naikintinas antstolio Sauliaus Ramanausko 2013m. gruodžio 31d. patvarkymas dėl vykdomojo dokumento grąžinimo vykdomojoje byloje Nr. 0102/13/01905 išieškotojui UAB „Swedbank lizingas“ (CPK 513str.1d.).

18Teismas, vadovaudamasis CPK 337 str. 1 d. 1 p., 513str.1d.,

Nutarė

19Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 7 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės. Swedbank lizingas“, UAB skundą tenkinti. Panaikinti antstolio Sauliaus Ramanausko 2013m. gruodžio 31d. patvarkymą dėl vykdomojo dokumento grąžinimo vykdomojoje byloje Nr. 0102/13/01905 išieškotojui UAB „Swedbank lizingas“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Laimantas... 2. Pareiškėjas „Swedbank lizingas“, UAB antstoliui Sauliui Ramanauskui... 3. Antstolis Saulius Ramanauskas atsisakė tenkinti pareiškėjo „Swedbank... 4. Panevėžio miesto apylinkės teismo nutartis UAB „Veeko“ vadovo buvo... 5. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2014-03-07 nutartimi pareiškėjo... 6. Atsižvelgiant į nurodytas įstatymų nuostatas bei tai, kad UAB „Veeko“... 7. Pareiškėjo skunde dėl antstolio veiksmų pateikti motyvai, jog jis tik nori... 8. Atskiruoju skundu pareiškėjas „Swedbank lizingas", UAB prašo panaikinti... 9. Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 10. Byloje nustatyta, kad antstolis Saulius Ramanauskas 2013-08-12 patvarkymu... 11. Atsakovė UAB „Veeko“ per antstolio nustatytą laikotarpį neįvykdė... 12. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2013-10-17 nutartimi UAB „Veeko“... 13. Antstolis Saulius Ramanauskas 2013-12-31 patvarkymu Nr. S-3.5-37 (b. l. 27)... 14. Apeliantas „Swedbank lizingas", UAB atskirąjį skundą grindžia motyvu, kad... 15. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal informacinės LITEKO... 16. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad Įmonių restruktūrizavimo... 17. Nagrinėjamos apeliacine tvarka civilinės bylos atveju pareiškėjas UAB... 18. Teismas, vadovaudamasis CPK 337 str. 1 d. 1 p., 513str.1d.,... 19. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 7 d. nutartį panaikinti ir...