Byla T-49-420/2015

1Zarasų rajono apylinkės teismo teisėjas Vladimiras Kurasovas, susipažinęs su baudžiamąja byla, kurioje E. M. kaltinamas pagal LR BK 178 str. 2 d.,

Nustatė

2Byla buvo paskirta nagrinėti teisiamajame posėdyje 2013 m. spalio 24 d. Į teismo posėdį neatvyko nukentėjusysis A. K., kuriam nebuvo įteiktas teismo šaukimas. Teismo šaukimas į teisiamąjį posėdį, įvyksiantį 2013-11-21, 09.30 val., A. K. vėl grįžo neįteiktas, jis nebuvo ir atvesdintas, todėl bylos nagrinėjimas atidėtas iki 2014-01-21, 09.30 val. Teismo šaukimas į teisiamąjį posėdį, įvyksiantį 2014-01-21, 09.30 val. A. K. vėl grįžo neįteiktas. Jis nebuvo ir atvesdintas, policija pranešė, kad jis gali būti išvykęs į užsienį. Bylos nagrinėjimą atidėjus ( - ), 09.30 val., teismo šaukimas A. K. vėl buvo neįteiktas, todėl bylos buvo atidėtas be datos. Zarasų rajono apylinkės teismo ( - ) nutartimi A. K. nubaustas administraciniu areštu 20 parų. Utenos apskrities VPK Zarasų rajono PK 2015-05-11 teikime nurodė, kad A. K. paieška buvo nutraukta, kadangi baigėsi vienerių metų administracinio arešto vykdymo terminas.

3Baudžiamojo proceso paskirtis yra ginant žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus greitai, per trumpiausią laiką, išsamiai atskleisti nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymą, kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų teisingai nubaustas ir niekas nekaltas nebūtų nuteistas (BPK 1, 2 str.). Bylos teisme nagrinėjamos laikantis rungimosi principo, tai reiškia, kad kaltinimo ir gynybos šalys bylų nagrinėjimo teisme metu turi lygias teises teikti įrodymus, dalyvauti tiriant įrodymus, pateikti prašymus, ginčyti kitos šalies argumentus ir pareikšti savo nuomonę visais klausimais, kylančiais nagrinėjant bylą ir turinčiais reikšmės jos teisingam išsprendimui (BPK 7 str.). Be to, nukentėjusysis privalo atvykti į teismą ir duoti teisingus parodymus (BPK 28 str. 3 d., 142 str.).

4Kaltinamasis E. M. kaltu neprisipažįsta, kaltinimas iš esmės remiasi būtent nukentėjusiojo A. K. parodymais, todėl jo dalyvavimas bylos nagrinėjime yra būtinas.

5Aplinkybes, kad nukentėjusiajam A. K. nebuvo įteikiami teismo šaukimai, jis slapstosi ir jo buvimo vieta policijai iki šiol nėra žinoma todėl, teismas vertina kaip A. K. vengimą atvykti į teismą ir teismo teisėtų nurodymų nevykdymą. Siekiant, kad būtų įvykdyti baudžiamojo proceso uždaviniai, kad byla būtų kuo greičiau ir teisingai išnagrinėta, A. K. pakartotinai baustinas areštu.

6Teismas, vadovaudamasis LR BPK 163, 253 str.,

Nutarė

7A. K., gim. ( - ), a.k. ( - ) gyvenantį ( - ) nubausti administraciniu areštu 20 (dvidešimčiai) parų.

8Nutarties vykdymą pavesti Utenos apskrities VPK Zarasų rajono policijos komisariatui.

9Įpareigoti Utenos apskrities VPK Zarasų rajono policijos komisariatą nedelsiant pranešti Zarasų rajono apylinkės teismui apie A. K. sulaikymą ir arešto vykdymo pradžią.

10Nutartis dalyje dėl arešto skyrimo per 7 d. nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama nutartį priėmusiam teismui.

Proceso dalyviai