Byla 2-547/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Donato Šerno, Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo D. B. projektavimo firmos „Barprojektas“, atsakovo UAB „Atkirtos būstas“, trečiųjų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „Kerista“, A. S., viešosios įstaigos „Duginsta“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 11 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei „Atkirtos būstas“ iškelta bankroto byla, civilinėje byloje Nr. B2-3237-450/2010 pagal ieškovų R. J., D. B. projektavimo firmos „Barprojektas“ ieškinį atsakovui UAB „Atkirtos būstas“, tretieji asmenys – G. B., UAB „Kerista“, VšĮ „Duginsta“, A. S., UAB „Estilita“, AB SEB bankas - dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas R. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iškelti bankroto bylą UAB „Atkirtos būstas“, administratoriumi paskirti UAB „Versluva“. Ieškovas nurodė, kad su atsakovu 2007 m. balandžio 4 d. sudarė preliminariąją pirkimo – pardavimo sutartį Nr. V2-24-04/07, kuri 2009 m. balandžio 2 d. šalių susitarimu buvo nutraukta, atsakovui įsipareigojus grąžinti ieškovui sumokėtą 42954 Lt dydžio avansą nustatytų mokėjimo grafiku, tačiau atsakovas piktybiškai vengė ir vengia atsiskaityti su ieškovu, nepaisant daugkartinių įspėjimų ir raginimų.

4Ieškovas D. B. projektavimo firma „Barprojektas“ prašė iškelti atsakovui UAB „Atkirtos būstas“ bankroto bylą, administratoriumi paskirti UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“. Ieškovas nurodė, kad UAB „Atkirtos būstas“ yra jam įsiskolinusi 25000 Lt skolos ir 9000 Lt delspinigių pagal 2006 m. rugsėjo 6 d. Projektavimo darbų rangos sutartį Nr. B 0604 ir atsakovui išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą.

5Tretysis asmuo G. B. prašė iškelti UAB „Atkirtos būstas“ bankroto bylą, administratoriumi paskirti UAB „Admivita“. G. B. nurodė, kad 2007 m. gegužės 21 d. su atsakovu sudarė preliminariąją pirkimo – pardavimo sutartį Nr. NAUJ-4-21-05/07, kurios pagrindu atsakovas įsipareigojo parengti statinio projektą, pastatyti ir parduoti jai 63,69 kv.m. ploto butą ir 3,48 kv.m. ploto sandėliuką, esančius atsakovo statomame bute Dzūkų g. 1, Vilniuje, už 256371 Lt. G. B. sumokėjo atsakovui 51275 Lt pradinę įmoką, tačiau atsakovas 2008 m. pabaigoje informavo, kad sustabdytas finansavimas statybos darbams atlikti, todėl ieškovė nuo 2009 m. vasario 23 d. dėl atsakovo kaltės nutraukė sutartį ir pareikalavo grąžinti 51275 Lt avansą bei sumokėti baudą, viso – 64093,55 Lt, tačiau atsakovas pinigų nesumokėjo. Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 22 d. nutartimi patvirtinta taikos sutartimi tarp šalių atsakovas įsipareigojo sumokėti G. B. 67965,75 Lt, tačiau atsakovas taikos sutarties neįvykdė.

6Tretysis asmuo UAB „Kerista“ prašė iškelti bankroto bylą UAB „Atkirtos būstas“, administratoriumi paskirti UAB „Valeksa“. Nurodė, kad 2007 m. birželio 22 d. UAB „Kerista“ su UAB „Atkirta“ sudarė Rangos sutartį Nr. R-22-06/07, pagal kurią UAB „Kerista“ atliko darbų už 490128,93 Lt. 2008 m. rugpjūčio 13 d. tarp UAB „Kerista“, UAB „Atkirtos ranga“ ir UAB „Atkirtos būstas“ buvo sudaryta Skolos padengimo sutartis Nr. V2-22/25-08/08, pagal kurią atsakovas įsipareigojo perimti iš UAB „Atkirtos ranga“ įsiskolinimą, perleisdamas UAB „Kerista“ Skolos padengimo sutartyje nurodytą turtą. Skolos padengimo sutartyje buvo konstatuota, kad UAB „Kerista“ turi neginčijamą reikalavimo teisę į UAB „Atkirtos ranga“ 490128,93 Lt sumai. Sutartyje nurodytas turtas UAB „Kerista“ nebuvo perleistas, o atsakovas neįvykdė savo prisiimtų įsipareigojimų.

7Tretysis asmuo VšĮ „Duginsta“ prašė iškelti UAB „Atkirtos būstas“ bankroto bylą, administratoriumi paskirti UAB „Projektų vertinimo biuras“. Nurodė, kad UAB „Atkirtos būstas“ yra skolinga VšĮ „Duginsta“ 8496 Lt pagal 2007 m. birželio 6 d. Techninės priežiūros sutartį.

8Tretysis asmuo A. S. prašė iškelti bankroto bylą UAB „Atkirtos būstas“, administratoriumi paskirti UAB „Verslo administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Nurodė, kad 2009 m. vasario 6 d. tarp jo ir atsakovo buvo sudaryta preliminarioji pirkimo – pardavimo sutartis Nr. ŽAL-3/49-02/09, pagal kurią A. S. sumokėjo atsakovui 630000 Lt, tačiau pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta ir pinigai ieškovui nebuvo grąžinti, nepaisant daugkartinių raginimų.

9Tretysis asmuo UAB „Estilita“ prašė iškelti bankroto bylą UAB „Atkirtos būstas“, administratoriumi paskirti UAB „Insolvensa“. Nurodė, kad UAB „Atkirtos būstas“ yra jam skolingas 3054289 Lt pagal Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 17 d. įsakymą c.b. Nr. L2-5917-392/2009.

10Tretysis asmuo AB SEB bankas prašė iškelti atsakovui UAB „Atkirtos būstas“ bankroto bylą, administratoriumi paskirti UAB „Valeksa“. Nurodė, kad įmonės įsiskolinimas pagal kreditavimo sutartis siekia 19563497,80 Lt, bankas yra hipotetinis atsakovo kreditorius, bendrovė nevykdo periodinių skolos dengimų ir palūkanų mokėjimo prievolės, skolos yra pradelstos ir nemokamos, todėl atsakovui keltina bankroto byla.

11Atsakovas UAB „Atkirtos būstas“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad teismas savo nuožiūra spręstų, ar yra pagrindas kelti įmonei bankroto bylą, o tuo atveju, jeigu iškeltų, administratoriumi skirtų UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“.

12Vilniaus apygardos teismas 2010 m. sausio 11 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Atkirtos būstas“, o įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Admivita“. Teismas nurodė, kad iš byloje esančio 2008 m. balanso ir kitų įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų, teismo gautų iš Juridinių asmenų registro, įmonės turimo turto vertė 2008 m. pabaigoje sudarė 47 384 836 Lt, tuo tarpu per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 24 515 285 Lt, bendra įsipareigojimų suma siekė 43 584 005 Lt, įmonė per 2008 m. gavo 1168369 Lt grynojo pelno. Tokiu būdu teismas konstatavo, kad tokie rodikliai, kuomet įmonės trumpalaikių įsipareigojimų suma viršija pusę įmonės turto vertės, leidžia įžvelgti įmonės nemokumo požymius jau 2008 m. pabaigoje. Iš 2009 m. rugsėjo 30 d. balanso duomenų matyti, kad įmonės finansinė padėtis pablogėjo, nes turto vertė nors ir tebesudarė 46 779 596 Lt, tačiau per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo iki 44388042 Lt, t.y. iš esmės pasiekė įmonės turto vertę, įmonė patyrė 1409276 Lt nuostolį. Didžiąją dalį įmonės trumpalaikio turto bei įsipareigojimų - apie 35 milijonus litų - sudaro išankstiniai mokėjimai pagal preliminariąsias sutartis dėl nekilnojamojo turto statybos ir pirkimo – pardavimo, tačiau turint omenyje tą aplinkybę, kad nors atsakovui UAB „Atkirtos būstas“ ir buvo didelio skaičiaus fizinių asmenų sumokėtos pradinės įmokos pagal preliminariąsias sutartis, tačiau tos sutartys nebuvo ir nėra sudarytos. Tuo tarpu UAB „Atkirtos būstas“ daliai kreditorių nesugeba grąžinti įmokų, taip pat nebevykdo nekilnojamojo turto, esančio sutarčių objektu, statybų dėl finansavimo sustabdymo ir finansinių sunkumų, teismuose yra nagrinėjamas didelis skaičius civilinių bylų, kuriuose šie asmenys yra pareiškę atsakovui turtinio pobūdžio reikalavimus, kylančius iš preliminarių sutarčių.

13Pirmosios instancijos teismo nuomone, minėtų dokumentų analizė leidžia teigti, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai viršija pusę turimo turto vertės, t. y. įmonė yra nemoki LR Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punkto prasme. Sunkią įmonės turtinę padėtį bei nemokumą patvirtina ir kitos aplinkybės bei jas pagrindžiantys įrodymai, leidžiantys spręsti, kad UAB „Atkirtos būstas“ įmonė negali vykdyti priimtų turtinių įsipareigojimų tiek ieškovams bei tretiesiems asmenims šioje byloje, tiek kitiems kreditoriams, finansinės problemos ir sunkumai tęsiasi jau ilgą laiko tarpą, t.y. nėra trumpalaikiai.

14Kaip matyti iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų, vien įsiskolinimas trečiajam asmeniui AB SEB bankui, su kuriuo 2007 metais buvo sudarytos net penkios kreditavimo sutartys, siekia beveik 20 milijonų litų, atsakovas jau ilgą laiką netinkamai vykdo savo sutartines prievoles ieškovui, t.y. nemoka kredito įmokų, palūkanų ir delspinigių, kas leidžia spręsti apie rimtus įmonės finansinius sunkumus, apyvartinių lėšų trūkumą ir pan. Kaip nurodė pats atsakovas UAB „Atkirtos būstas“, įsiskolinimai kitiems bankams – Danske bankui ir Nordea bankui – sudaro apie 9 milijonus litų. Kaip matyti iš Danske bankas teismui pateiktos 2010 m. sausio 6 d. pažymos ir prie jos pridėtų rašytinių įrodymų: negrąžinto bankui kredito likutis yra 938 351,81 EUR, palūkanų- 40 276,52 EUR, nesumokėti delspinigiai- 3 224,19 EUR, viso 981 852,52 Eur (arba 3 398 584,31 Lt). Kaip matyti iš Nordea bankas teismui pateiktos 2010 m. sausio 6 d. pažymos, panaudotas ir negrąžintas kreditas yra 1 420 118 EUR, palūkanos 45 941,02 EUR, įsipareigojimų nevykdymo palūkanos - 73 413,91 EUR. Įsiskolinimų kitiems subjektams (ne pagal preliminariąsias sutartis) pagal teismui pateiktą Kreditorių sąrašą suma siekia 6 206 079,29 Lt. Nors kaip matyti iš Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriaus 2009 m. gruodžio 21 d. rašto Nr. (21.1)-46-38270, bendrovė valstybės biudžetui nėra skolinga, tačiau iš VSDFV Vilniaus skyriaus 2009 m. gruodžio 21 d. rašto Nr. (8.31)3-231 matyti, kad atsakovo skola VSDF biudžetui sudaro 8922,38 Lt, įmonei už laikotarpį nuo 2009 m. birželio 15 d. iki 2009 m. spalio 15 d. buvo priskaičiuota 157,62 Lt delspinigių už pavėluotą įmokų pervedimą. VSDFV duomenimis, įmonėje dirba tik 6 apdraustieji asmenys. UAB „Atkirtos būstas“ savo procesiniuose dokumentuose pripažino, kad dėl finansų, nekilnojamojo turto ir statybos sektorių krizės buvo atleista labai daug darbuotojų. Tokiu būdu pakankamai mažas darbuotojų skaičius šiuo metu (tik 6 asmenys) leidžia spręsti, kad įmonė nebevykdo aktyvios ūkinės – komercinės veiklos.

15Nors VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro duomenimis UAB „Atkirtos būstas“ nuosavybės teise priklauso daug nekilnojamojo turto objektų – žemės sklypai, statiniai, butai, esantys Vilniaus m. Visorių g., Kauno m., Lubinų g. ir t. t., kurių vertė balanso duomenimis sudaro apie 10 milijonų litų, tačiau iš esmės visi šie objektai yra arba areštuoti įvairių institucijų (antstolių, teismų) sprendimų pagrindu, arba įkeisti įvairių kreditorių (pvz., bankų) reikalavimams užtikrinti, taip pat yra neįvykdytų preliminarių sutarčių, susijusių su aukščiau minėtais objektais.

16Iš atsakovo pateiktų duomenų bei Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, jog kituose teismuose yra nagrinėjama daug bylų, kuriose atsakovui pareikšti kitų kreditorių turtiniai reikalavimai (jų užtikrinimui taikomos laikinosios apsaugos priemonės atsakovo turtui), o tai taip pat rodo rimtus finansinius sunkumus.

17Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, į turimų finansinės atskaitomybės dokumentų bei kitų rašytinių įrodymų duomenis, pirmosios instancijos teismas darė išvadą, kad UAB „Atkirtos būstas“ yra nemoki, jos turtinė padėtis yra itin sunki, finansiniai sunkumai ilgalaikiai, turimi kreditoriniai įsipareigojimai itin dideli, įmonė nesugeba vykdyti stambių įsipareigojimų visai eilei kreditorių, priverstų ginti savo pažeistas teises teismine tvarka, inter alia, imtis kraštutinių priemonių ir prašyti bankroto bylos įmonei iškėlimo. Atsakovas iš esmės nepaneigė savo turtinės padėties komplikuotumo ir neįrodė mokumo bei gebėjimo vykdyti finansinius įsipareigojimus (nepaisant teismo pastangų išreikalauti įrodymus), tuo tarpu didelius finansinius įsipareigojimus turinčių kreditorių, įskaitant didelio skaičiaus šio proceso dalyvių, teisės ir turtiniai interesai turi būti apsaugoti, teismas mano esant būtina iškelti įmonei bankroto bylą. Teismui nepateikta duomenų apie galimą atsakovo turtinės padėties pasikeitimą ir jos pagerėjimo perspektyvas, atsakovas iki bankroto bylos iškėlimo nepasinaudojo galimybe atsiskaityti su ieškovais ir trečiaisiais asmenimis ir taip sudaryti pagrindą atsisakyti jam kelti bankroto bylą (LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 str. 3 d. 1 p.). Teismas pažymėjo, kad bankroto proceso metu atsakovui atsiskaičius su kreditoriais (ieškovais), galėtų būti svarstomas klausimas dėl bankroto bylos nutraukimo (ĮBĮ 27 str. 1 d.).

18Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu ieškovas R. J. įmonės administratoriumi siūlė skirti UAB „Versluva“, tretysis asmuo G. B. – UAB „Admivita“, tretieji asmenys UAB „Kerista“ ir AB SEB bankas – UAB „Valeksa“, VšĮ „Duginsta“ – UAB „Projektų vertinimo biuras“, A. S., D. B. projektavimo firma „Barprojektas“ ir pats atsakovas UAB „Atkirtos būstas“ – UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“, UAB „Estilita“ – UAB „Insolvensa“. Vadovaujantis LR Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsniu, teismas turi diskreciją ir teisę pasirinkti administratorių, įvertinant pretendentų patirtį, kvalifikaciją, darbo krūvį, bankroto proceso nešališkumo užtikrinimo svarbą ir kitas reikšmingas aplinkybes. Teismas pažymėjo, kad skiriant administratoriumi konkretų asmenį, atitinkantį kandidatūrai keliamus reikalavimus, reikia siekti, kad administratoriaus paskyrimu būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas, būtų išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų bei įmonės interesų atstovavimo tinkamumo, arba tokių ginčų kiltų kuo mažiau, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys partnerystės santykiai būtų grindžiami garbės, moralės, sąžinės ir nešališkumo principais.

19Nors visos dalyvaujančių byloje asmenų pateiktos administratorių kandidatūros atitiko formalius LR Įmonių bankroto įstatyme keliamus reikalavimus ir joms pritarė LR Įmonių bankroto valdymo departamentas, tačiau teismas, pasinaudojęs administratoriaus skyrimo prerogatyva, atsižvelgęs į kiekvieno iš jų charakteristikas, darbo patirtį, kvalifikaciją ir kitus reikšmingus faktorius, o taip pat į UAB „Atkirtos būstas“, kaip įmonės, kurią reikės administruoti, turimo turto, kreditorių skaičių, veiklos mastą, administratoriaus atliktinų veiksmų pobūdį bei skaičių, padarė išvadą, jog tikslinga administratoriumi skirti UAB „Admivita“. Teismas atmetė UAB „Projektų vertinimo biuras“ bei UAB „Insolvensa“ kandidatūras, kadangi leidimai teikti bankroto administravimo paslaugas šioms įmonėms buvo išduoti tik 2009 m. balandį, o tai, teismo nuomone, leidžia spręsti, jog įmonės yra pakankamai naujos ir neturinčios didesnės patirties administruojant bankrutuojamas įmones, ypač turint omenyje, kad UAB „Atkirtos būstas“, kaip jau buvo minėta, yra itin didelė savo mastu ir vykdyta veikla, sudarytų sandorių, įvykdytų projektų, turimo, o vėliau ir realizuotino turto ir pan. apimtimi įmonė, t. y. stambus juridinis asmuo, kurio administravimui būtina didesnė patirtis, kvalifikacija, atitinkamas administratoriaus darbuotojų skaičius ir panašiai. Kadangi teismui nebuvo pateikta duomenų apie UAB „Versluva“ administratoriaus dabartinę veiklą, t. y. šiuo metu administruojamų ir jau administruotų įmonių skaičių, turimų darbuotojų skaičių ir panašiai (informacija, leidžianti teismui įvertinti šio kandidato pasirengimą, užimtumą ir tinkamumą teikti administravimo paslaugas būtent tokio masto bendrovei) teismas atmetė minėtą kandidatūrą. Be to, teismas pažymėjo, kad iš Liteko duomenų bazės matyti, kad UAB „Versluva“ šiuo metu administruoja stambią bankrutuojančią įmonę „Computer data international“, o tai savo ruožtu sudaro galimybę teigti, kad vienai ir tai pačiai įmonei vienu metu pradėti administruoti dvi dideles įmones būtų sunku. Nors abu likę kandidatai – UAB „Admivita“ ir UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“ turi pakankamai didelę patirtį administruojant bankrutuojančias įmones, pakankamą kvalifikuotų darbuotojų skaičių ir pan., tačiau teismas, atsižvelgdamas į tai, kad UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“ siūlo skirti net trys dalyvaujantys byloje asmenys - A. S., D. B. projektavimo firma „Barprojektas“ bei pats atsakovas UAB „Atkirtos būstas“ , abejojo, ar ši įmonė galėtų geriausiai užtikrinti bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesus bei efektyviai vykdyti bankroto procedūras, kadangi ją prašo skirti ir pats atsakovas, kuris gali būti suinteresuotas turėti jo pasiūlytą kandidatūrą administratoriumi, o atsižvelgęs į didelę patirtį, teismas skyrė UAB „Atkirtos būstas“ administratoriumi UAB „Admivita“.

20Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Atkirtos būstas“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo. Nurodo šiuos argumentus:

211. CPK 55 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad juridinių asmenų bylas teisme veda jų organai ar dalyviai, veikiantys pagal įstatymus ar steigimo dokumentus jiems suteiktas teises ir pareigas, tačiau, atsakovo nuomone, L. B. kaip laikinai ėjęs direktoriaus pareigas, neturėjo teisės, veikdamas UAB „Atkirtos būstas“ vardu, pasisakyti dėl sutikimo bankrotui be visuotinio akcininkų pritarimo. Be to, teismas turėjo reikalauti L. B. pateikti rašytinį įrodymą, patvirtinantį, jog L. B. neviršija savo įgaliojimų ir turi teisę pasisakyti dėl įmonei keliamo bankroto.

222. L. B. nežinojo realios įmonės situacijos ir neturėjo teisės veikti UAB „Atkirtos Būstas“ vardu, todėl pateikė netinkamą atsiliepimą.

233. UAB „Atkirtos būstas“ iš tiesų yra iš dalies moki, o greitu metu žadama padengti didelę dalį įmonės skolų. Šiuo metu yra sutarta dėl daugelio naujų projektų, kurie bus pradėti kitais metais ir nėra pagrindo stabdyti sėkmingą įmonės veiklą, o visi įsiskolinimai yra laikini ir vėliau bus grąžinti.

244. Iš UAB „Atkirtos būstas“ sąskaitų kredito įstaigose matyti, kad įmonės pinigų judėjimas yra pastovus ir intensyvus, o įmonė artimiausiu metu galės atsiskaityti su kreditoriais, įmonės turtas nuolat didėja.

25Atskiruoju skundu ieškovas D. B. projektavimo firma „Barprojektas“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 11 d. nutarties dalį, kuria nuspręsta bankroto administratoriumi paskirti UAB „Admivita“ ir išspręsti klausimą iš esmės – paskirti UAB „Atkirtos būstas“ bankroto administratoriumi UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“. Nurodo šiuos argumentus:

261. Teismas bankroto administratorių paskyrė atsižvelgdamas tik į vieną kriterijų, bet ne į jų visumą. Tačiau byloje nėra pateikta jokių įrodymų apie tai, kad UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“ yra susijęs su kreditoriais, turėjo komercinių ar ūkinių santykių su atsakovu ar panašiai, todėl teismo teiginys, jog atsakovas gali būti suinteresuotas turėti jo pasiūlyta kandidatūrą (pats atsakovas jos nesiūlė, o tik pritarė ieškovo siūlomai kandidatūrai) administratoriumi yra visiškai nepagrįstas.

272. Teismas iš esmės nepateikė argumentų, kodėl jo parinkta administratoriaus kandidatūra yra pranašesnė ir tinkamesnė, o tai gali lemti netinkamą įmonės ir jos kreditorių interesų atstovavimą.

283. Vien ta aplinkybė, kad bankroto administratoriaus kandidatūrą pasiūlė vienas ar kitas bankroto byloje suinteresuotas asmuo, negali būti laikoma reikšminga, jeigu neegzistuoja objektyvų pagrindą turinčių abejonių dėl siūlomo paskirti bankroto administratoriaus galimo šališkumo, neobjektyvumo, nesąžiningumo ar kitų aplinkybių, verčiančių daryti pagrįstą išvadą dėl galimo netinkamo bankroto administravimo paslaugų teikimo. Be to, skirdamas bankroto administratorių teismas privalo vadovautis ir teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui išspręsti aplinkybę.

294. Ieškovo pasiūlytas administratorius turi gerą vardą ir didelę patirtį bankrutuojančių įmonių administravimo srityje, yra baigęs 13 bankroto procedūrų, o UAB „Admivita“, nors veiklą vykdo nuo 2003 m. kovo 26 d., tačiau baigė vos 4 bankroto procedūras, o šiuo metu vykdo net 33 bankroto procedūras. Taigi kyla abejonių dėl UAB „Admivita“ kvalifikacijos ir veiklos operatyvumo.

305. UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“ yra ne kartą administravusi ir sėkmingai užbaigusi didelės įmonės administravimo procedūrą, turi praktikos išieškant skolas bei teikia įvairiapuses teisines paslaugas, yra bent dvigubai mažiau užimti nei UAB „Admivita“.

316. Ieškovas pirmas pasiūlė bankrutuojančios įmonės administratoriumi UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“ ir tai taip pat turėtų būti prioritetas.

32Atskiruoju skundu tretysis asmuo UAB „Kerista“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 11 d. nutarties dalį, kuria atsakovo UAB „Atkirtos būstas“ bankroto administratoriumi buvo paskirta UAB „Admivita“ ir šioje dalyje išspręsti klausimą iš esmės – atsakovo UAB „Atkirtos būstas“ administratoriumi paskirti UAB „Valeksa“. Nurodo šiuos argumentus:

331. UAB „Valeksa“ turi didžiausią patirtį administruojant įmonių bankroto procesus (baigusi 188 įmonių bankroto procedūras, įskaitant ir stambių įmonių, pvz. „Kauno holdingo kompanijos“, AB „Elnias“ bankroto procedūras).

342. Siūlomas administratorius turi didžiausią kvalifikuotų darbuotojų – bankroto administratorių – skaičių (12 bankroto administratorių, o taip pat kiti darbuotojai).

353. UAB „Valeksa“ yra mažiau užimta (vienam administratoriui vidutiniškai tenka 2,6 bankroto procedūros).

364. Administratorius turi geriausias sąlygas vykdyti stambaus juridinio asmens administravimą (įsikūrusi ne tik Vilniuje, bet turi filialus ir Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje).

37Atskiruoju skundu tretysis asmuo A. S. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 11 d. nutarties dalį dėl UAB „Admivita“ paskyrimo UAB „Atkirtos būstas“ bankroto administratoriumi ir juo paskirti UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“. Nurodo šiuos argumentus:

381. Teismas nemotyvuotai pasisakė, kad atsakovas gali būti suinteresuotas turėti jo pasiūlytą kandidatūrą administratoriumi, nes jokių tai pagrindžiančių duomenų byloje nėra.

392. Priešingai nei UAB „Admivita“, UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“ turi patirties administruojant stambias įmones, o užimtumas kur kas mažesnis nei šiuo metu paskirto administratoriaus.

40Atskiruoju skundu tretysis asmuo VšĮ „Duginsta“ prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 11 d. nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo ir UAB „Atkirtos būstas“ administratoriumi paskirti UAB „Projektų vertinimo biuras“. Nurodo šiuos argumentus:

411. Skirdamas UAB „Atkirtos būstas“ bankroto administratorių, teismas neatsižvelgė į visas jo skyrimui reikšmingas aplinkybes.

422. Didelė administratoriaus darbo patirtis ar pakankamas įvairių sričių darbuotojų skaičius ir pakankamai didelis baigtų procedūrų kiekis savaime nelemia administratoriaus prioritetiškumo, o mažesnis užimtumas leidžia operatyviau vykdyti bankroto procedūras.

433. Nors leidimas administruoti bankrutuojančias įmones UAB „Projektų vertinimo biuras“ kaip juridiniam asmeniui išduotas tik 2009 m. balandžio mėnesį, tačiau joje dirbantys bankroto administratoriai (kaip fiziniai asmenys) turi didelę bankroto administravimo patirtį ir yra tinkami atlikti UAB „Atkirtos būstas“ bankroto administravimo procedūras.

44Atsiliepimu į atskiruosius skundus tretysis asmuo G. B. prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 11 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskiruosius skundus atmesti. Nurodo šiuos argumentus:

451. UAB „Atkirtos būstas“ nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių atskirajame skunde nurodytas aplinkybes dėl įmonės padėties ir atstovavimo. Be to, pagal LR Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 8 dalį bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienašališkai sudaryti sandorius, išskyrus atvejus, kai bendrovės įstatuose nurodytas kiekybinis atstovavimas bendrovei. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad įmonės vadovo pareigas atsiliepimo pateikimo metu ėjo L. B., jis ir pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo bei ĮBĮ nurodytus dokumentus. Be to, turto areštų registre UAB „Atkirtos būstas“ atžvilgiu įregistruota net 40 turto arešto aktų dar nuo 2008 metų pabaigos.

462. Vilniau apygardos teismas, vertindamas proceso dalyvių pasiūlytų bankroto administratorių kandidatūras, veikė aktyviai ir tinkamai išanalizavo siūlomų bankroto administratorių kandidatūras ir pagrįstai bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Admivita“ nes šio bankroto administratoriaus darbo krūvis pakankamai nedidelis, administratorius yra sudaręs eilę sutarčių su kitais asmenimis, padedančiais užtikrinti sklandų ir operatyvų bankroto procedūrų vykdymą. Be to, UAB „Admivita“ šiuo metu vykdo dar dešimties statybos ir nekilnojamojo turto plėtros veiklą vykdžiusių įmonių bankroto administravimo procedūras, todėl yra tinkama administruoti ir didelę įmonę UAB „Atkirtos būstas“.

473. Teisminėje praktikoje paprastai laikomasi nuostatos, kad atsakovo ar jo atstovų siūlomo bankroto administratoriaus paskyrimu neužtikrinami bankroto proceso objektyvumo ir skaidrumo reikalavimai.

48Atskirieji skundai netenkinami.

49Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

50ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalyje nurodyti alternatyvūs bankroto bylos iškėlimo pagrindai. Atitinkamai iš Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 11 d. nutarties aišku, kad teismas bankroto bylą UAB „Atkirtos būstas“ iškėlė nustatęs UAB „Atkirtos būstas“ nemokumą (ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p.). Atskiruoju skundu UAB „Atkirtos būstas“ teigia, kad laikinai direktoriaus pareigas ėjęs L. B. negalėjo teikti atsiliepimo, kuriuo sutiko dėl UAB „Atkirtos būstas“ bankroto, tačiau pažymėtina, kad pats UAB „Atkirtos būstas“ direktorius V. P. 2009 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1127/2 paskyrė vadybininką L. B. laikinai eiti direktoriaus pareigas nuo 2009 m. lapkričio 30 d. iki 2009 m. gruodžio 25 d. (T. 2, b. l. 177), t. y. atsiliepimo pateikimo metu (T. 3, b. l. 28), o atsakovas kartu su atskiruoju skundu nepateikė jokių duomenų, iš kurių galima būtų spręsti apie laikinai einančio direktoriaus pareigas asmens įgaliojimų apribojimus, todėl laikinai ėjusio UAB „Atkirtos būstas“ direktoriaus pareigas L. B. teisė teikti atsiliepimą dėl bankroto bylos iškėlimo teisėjų kolegijai nekelia abejonių. Tačiau pažymėtina, kad ne atsakovo pozicija, o būtent įmonės finansiniai duomenys lemia sprendimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Tiesa, atskirajame skunde UAB „Atkirtos būstas“ nurodo, kad yra sutarta dėl daugelio naujų projektų, kredito įmonėse esančiose įmonės sąskaitose vyksta aktyvus pinigų judėjimas, įmonės turtas nuolat didėja ir atsakovas greitu metu galės atsiskaityti su kreditoriais, tačiau atsakovas nepateikė jokių savo teiginius patvirtinančių duomenų (CPK 178 str). Be to, atsakovas nurodo, kad UAB „Atkirtos būstas“ yra iš dalies moki, tačiau toks atsakovo teiginys iš viso neturi prasmės, o jokių naujų duomenų, paneigiančių pirmosios instancijos teismo išvadą dėl UAB „Atkirtos būstas“ nemokumo, apeliantas nepateikia. Tokiu būdu, teisėjų kolegijos nuomone, naikinti skundžiamą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 11 d. nutartį, kuria UAB „Atkirtos būstas“ iškelta bankroto byla, atsakovo atskirajame skunde nurodytų argumentų pagrindu nėra pagrindo.

51Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti įmonės administratorių. ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje pažymėta, kad asmuo, pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, pasiūlo teismui administratoriaus kandidatūrą. Be to, administratoriaus kandidatūrą gali pasiūlyti ir kiti ĮBĮ 5 straipsnyje išvardyti asmenys, t. y. kreditorius (kreditoriai), savininkas (savininkai), įmonės administracijos vadovas. ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nurodyti atvejai, kuomet asmuo negali būti paskirtas administratoriumi, tačiau pirmosios instancijos teismas nustatė, kad visos dalyvaujančių byloje asmenų pateiktos administratorių kandidatūros atitinka formalius LR Įmonių bankroto įstatyme keliamus reikalavimus. Tokiu būdu teismas patvirtino, kad jokių ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nurodytų aplinkybių nėra, o to, jog UAB „Admivita“ negalėtų administruoti UAB „Atkirtos būstas“ dėl egzistuojančių minėtų ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nurodytų aplinkybių, neginčija ir apeliantai. Be to, nors kiekvienas iš apeliantų (ieškovas D. B. projektavimo firma „Barprojektas“, tretieji asmenys UAB „Kerista“, A. S., VšĮ „Duginsta“) nurodo tam tikras aplinkybes, kurios, jų nuomone, leidžia manyti, jog tinkamesniais būti UAB „Atkirtos būstas“ administratoriais yra jų siūlomi kandidatai, tačiau, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos įsitikinimu, apeliantai nenurodė jokių išskirtinių aplinkybių, dėl kurių jų siūlomi kandidatai būtų akivaizdžiai pranašesni už Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 11 d. nutartimi UAB „Atkirtos Būstas“ bankroto administratoriumi paskirtą UAB „Admivita“.

52Ieškovas D. B. projektavimo firma „Barprojektas“ ir tretysis asmuo A. S. iš esmės yra teisūs atskiruosiuose skunduose nurodydami, kad byloje nėra objektyvių duomenų, leidžiančių daryti išvadą apie galimą jų siūlomo bankroto administratoriaus UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“ šališkumą. Tačiau pažymėtina, kad skirdamas bankroto administratorių teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo numatytų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi, bet ir, vadovaujantis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę. Atitinkamai administratoriaus, kaip ypač didelius įgaliojimus bankroto proceso metu turinčio asmens nešališkumas negali kelti jokių abejonių. Tokiu būdu, teisėjo kolegijos nuomone, nors byloje dalyvaujantys asmenys turi teisę siūlyti administratorių kandidatūras, nesant aplinkybių, leidžiančių manyti apie pirmosios instancijos teismo paskirto administratoriaus šališkumą ar netinkamumą dėl kitų aplinkybių, pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto administratorius neturėtų būti keičiamas apeliantų pasiūlytuoju. Atitinkamai nei ieškovas D. B. projektavimo firma „Barprojektas“, nei tretysis asmuo A. S. nenurodė jokių aplinkybių, leidžiančių manyti apie UAB „Admivita“ šališkumą ar aiškų apeliantų siūlomo kandidato UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“ pranašumą. Tiesa, ieškovas nurodo, kad jis pirmas UAB „Atkirtos būstas“ administratoriumi pasiūlė UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“ ir tai, apelianto nuomone, turėtų būti prioritetas. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad pirmas dėl bankroto bylos UAB „Atkirtos būstas“ iškėlimo kreipėsi R. J., o ne D. B. projektavimo firma „Barprojektas“ (T. 1, b. l. 1; T. 2, b. l. 1).

53Ieškovas D. B. projektavimo firma „Barprojektas“ ir tretysis asmuo A. S. teigia, kad jų siūlomi bankroto administratoriaus UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“ užimtumas yra mažesnis. Be to, tretysis asmuo UAB „Kerista“ teigia, kad jo siūlomo bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“ užimtumas taip pat mažesnis, o VšĮ „Duginsta“ nurodo, kad jo siūlomo bankroto administratoriaus UAB „Projektų vertinimo biuras“ užimtumas taip pat mažesnis. Tačiau iš viešai skelbiamų duomenų (www.bankrotodep.lt) aišku, kad nors UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“ kaip juridinio asmens užimtumas ir yra mažas, tačiau joje dirbančių bankroto administratorių (kaip fizinių asmenų) krūvis yra didelis, o daugumoje atvejų minėti bankroto administratoriai yra įgalioti administruoti bankrutuojančias įmones ne UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“, t. y. minėtas administratorius kaip juridinis asmuo nėra joje dirbančių bankroto administratorių (fizinių asmenų) pagrindinis darbdavys. Atitinkamai atskirų UAB „Valeksa“ bankroto administratorių kaip fizinių asmenų užimtumas yra taip pat labai didelis, o ir pati įmonė kaip juridinis asmuo šiuo metu vykdo net 36 bankroto procedūras. Tuo tarpu, nors UAB „Projektų vertinimo biuras“ dirbantys bankroto administratoriai turi pakankamai didelę darbo patirtį, tačiau šiuo metu įmonėje dirba tik du bankroto administratoriai, kurių kaip fizinių asmenų darbo krūvis yra labai didelis (šiuo metu vienas jų vykdo 23, o kitas – 30 bankroto procedūrų), todėl teigti, kad UAB „Projektų vertinimo biuras“ galėtų operatyviau atlikti UAB „Atkirtos būstas“ bankroto procedūras nėra pagrindo. Tuo tarpu, nors UAB „Admivita“ šiuo metu vykdo 36 bankroto procedūras, tačiau daugumos joje dirbančių bankroto administratorių pagrindinis darbdavys yra būtent UAB „Admivita“, kurios darbo krūvis, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, nėra akivaizdžiai didesnis už apeliantų siūlomų bankroto administratorių darbo krūvį, todėl nėra pagrindo teigti, kad UAB „Admivita“ negalėtų efektyviai ir operatyviai vykdyti UAB „Atkirtos būstas“ bankroto procedūrų. Be to, iš kartu su trečiojo asmens G. B. atsiliepimu pateiktų dokumentų matoma, kad UAB „Admivita“ yra sudariusi sutartis su įvairiais subjektais, siekiant užtikrinti operatyvų ir kokybišką bankroto procedūrų vykdymą (T. 3, b. l. 151 – 166).

54Tretieji asmenys UAB „Kerista“, A. S., o taip pat ir ieškovas D. B. projektavimo firma „Barprojektas“ atskiruosiuose skunduose akcentuoja, kad jų siūlomi bankroto administratoriai (UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“, UAB „Valeksa“) turi patirties administruojant stambias įmones, o UAB „Atkirtos būstas“ yra stambi įmonė. Iš viešai skelbiamų duomenų (www.bankrotodep.lt) nėra aišku, kokio stambumo yra ar buvo tiek UAB „Admivita“, tiek kitų apeliantų siūlomų bankroto administratorių administruojamos ar administruotos įmonės. Tačiau, kaip jau minėta, vertinant konkretaus juridinio asmens kaip bankroto administratoriaus kandidatūrą, atsižvelgtina ir į konkrečių juridiniam asmeniui dirbančių bankroto administratorių patirtį. Atitinkamai UAB „Admivita“ dirbantys atskiri bankroto administratoriai yra baigę daugelį bankroto procedūrų (iš viso 41), o vienas iš jų yra baigęs net kelių akcinių bendrovių bankroto procedūras, todėl teigti, kad UAB „Admivita“ nesugebėtų vykdyti stambaus juridinio asmens UAB „Atkirtos būstas“ bankroto procedūrų, taip pat nėra pagrindo.

55Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegijos nuomone, Vilniaus apygardos teismas 2010 m. sausio 11 d. nutartimi pagrįstai iškėlė bankroto bylą UAB „Atkirtos būstas“ ir jos bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Admivita“, o naikinti skundžiamą nutartį ar jos dalį dėl atskiruosiuose skunduose nurodytų argumentų nėra pagrindo.

56Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

57Palikti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 11 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas R. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iškelti... 4. Ieškovas D. B. projektavimo firma „Barprojektas“ prašė iškelti... 5. Tretysis asmuo G. B. prašė iškelti UAB „Atkirtos būstas“ bankroto... 6. Tretysis asmuo UAB „Kerista“ prašė iškelti bankroto bylą UAB... 7. Tretysis asmuo VšĮ „Duginsta“ prašė iškelti UAB „Atkirtos būstas“... 8. Tretysis asmuo A. S. prašė iškelti bankroto bylą UAB „Atkirtos... 9. Tretysis asmuo UAB „Estilita“ prašė iškelti bankroto bylą UAB... 10. Tretysis asmuo AB SEB bankas prašė iškelti atsakovui UAB „Atkirtos... 11. Atsakovas UAB „Atkirtos būstas“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad... 12. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. sausio 11 d. nutartimi iškėlė bankroto... 13. Pirmosios instancijos teismo nuomone, minėtų dokumentų analizė leidžia... 14. Kaip matyti iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų, vien įsiskolinimas... 15. Nors VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro duomenimis UAB... 16. Iš atsakovo pateiktų duomenų bei Lietuvos teismų informacinės sistemos... 17. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, į turimų finansinės... 18. Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu ieškovas R. J. įmonės... 19. Nors visos dalyvaujančių byloje asmenų pateiktos administratorių... 20. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Atkirtos būstas“ prašo panaikinti... 21. 1. CPK 55 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad juridinių asmenų bylas teisme... 22. 2. L. B. nežinojo realios įmonės situacijos ir neturėjo teisės veikti UAB... 23. 3. UAB „Atkirtos būstas“ iš tiesų yra iš dalies moki, o greitu metu... 24. 4. Iš UAB „Atkirtos būstas“ sąskaitų kredito įstaigose matyti, kad... 25. Atskiruoju skundu ieškovas D. B. projektavimo firma „Barprojektas“ prašo... 26. 1. Teismas bankroto administratorių paskyrė atsižvelgdamas tik į vieną... 27. 2. Teismas iš esmės nepateikė argumentų, kodėl jo parinkta... 28. 3. Vien ta aplinkybė, kad bankroto administratoriaus kandidatūrą pasiūlė... 29. 4. Ieškovo pasiūlytas administratorius turi gerą vardą ir didelę patirtį... 30. 5. UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“ yra ne kartą... 31. 6. Ieškovas pirmas pasiūlė bankrutuojančios įmonės administratoriumi UAB... 32. Atskiruoju skundu tretysis asmuo UAB „Kerista“ prašo panaikinti Vilniaus... 33. 1. UAB „Valeksa“ turi didžiausią patirtį administruojant įmonių... 34. 2. Siūlomas administratorius turi didžiausią kvalifikuotų darbuotojų –... 35. 3. UAB „Valeksa“ yra mažiau užimta (vienam administratoriui vidutiniškai... 36. 4. Administratorius turi geriausias sąlygas vykdyti stambaus juridinio asmens... 37. Atskiruoju skundu tretysis asmuo A. S. prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 38. 1. Teismas nemotyvuotai pasisakė, kad atsakovas gali būti suinteresuotas... 39. 2. Priešingai nei UAB „Admivita“, UAB „Verslo administravimo ir teisės... 40. Atskiruoju skundu tretysis asmuo VšĮ „Duginsta“ prašo pakeisti Vilniaus... 41. 1. Skirdamas UAB „Atkirtos būstas“ bankroto administratorių, teismas... 42. 2. Didelė administratoriaus darbo patirtis ar pakankamas įvairių sričių... 43. 3. Nors leidimas administruoti bankrutuojančias įmones UAB „Projektų... 44. Atsiliepimu į atskiruosius skundus tretysis asmuo G. B. prašo Vilniaus... 45. 1. UAB „Atkirtos būstas“ nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių... 46. 2. Vilniau apygardos teismas, vertindamas proceso dalyvių pasiūlytų bankroto... 47. 3. Teisminėje praktikoje paprastai laikomasi nuostatos, kad atsakovo ar jo... 48. Atskirieji skundai netenkinami.... 49. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 50. ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalyje nurodyti alternatyvūs bankroto bylos iškėlimo... 51. Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, teismas, priėmęs... 52. Ieškovas D. B. projektavimo firma „Barprojektas“ ir tretysis asmuo A. S.... 53. Ieškovas D. B. projektavimo firma „Barprojektas“ ir tretysis asmuo A. S.... 54. Tretieji asmenys UAB „Kerista“, A. S., o taip pat ir ieškovas D. B.... 55. Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegijos... 56. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 57. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 11 d. nutartį nepakeistą....