Byla e2-4905-956/2019
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Sigita Kulbienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio ketvirtąja dalimi,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sanraktas“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 6655,00 Eur skolą, 1378,19 Eur delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad pagal 2018 m. liepos 2 d. ir 2018 m. rugpjūčio 8 d. sutartis, PVM sąskaitas-faktūras atsakovei suteikė projektavimo paslaugas už 6655 Eur sumą, tačiau atsakovė su ja neatsiskaitė ir liko skolinga. Sutinka, kad būtų priimtas sprendimas už akių, jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

5Atsakovė buvo įpareigota per 14 dienų nuo teismo pranešimo gavimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Atsakovei teismo procesiniai dokumentai įteikti 2019 m. gegužės 8 d. (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 1751 straipsnio 10 dalis). Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovė išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad gali būti priimtas sprendimas už akių, jeigu atsakovė per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį (b. l. 8-10). CPK nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

6Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

8Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad šalys sudarė 2018 m. liepos 2 d. Projektavimo paslaugų sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartis1) ir 2018 m. rugpjūčio 8 d. Projektavimo paslaugų sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartis2), pagal kurias ieškovė įsipareigojo parengti administracinio pastato ( - ) (katilinės remonto ir dujotiekio sistemos įrengimo) statinio techninio darbo projekto BD, SA, SK, E ir GSS dalis ir atlikti projekto vykdymo priežiūrą bei parengti ( - ). gimnazijos pastato, ( - ), kapitalinio remonto techninį darbo projektą, o atsakovė įsipareigojo atliktus darbus priimti ir už juos atsiskaityti sutartyse nustatyta tvarka ir terminais (b. l. 11-12, 13-14). Atsakovė projektavimo paslaugas (darbus) priėmė ir jokių pretenzijų nereiškė. Šią aplinkybę patvirtina perdavimo-priėmimo aktas, 2018 m. spalio 29 d. atliktų projektavimo paslaugų perdavimo-priėmimo aktas Nr. ( - ) (( - ) gimnazijos pastato, ( - ), kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas), 2019 m. sausio 15 d. atliktų projektavimo paslaugų perdavimo-priėmimo aktas Nr. ( - ) (administracinio pastato 1B2p ( - ) (katilinės remonto ir dujotiekio sistemos įrengimo) statinio techninio darbo projekto BD, SA, SK, E ir GSS dalių parengimas ir projekto vykdymo priežiūra), pažyma apie atliktų projektavimo paslaugų vertę Nr. ( - ), (b. l. 15, 16, 18). Atsakovė savo įsipareigojimų tinkamai neįvykdė, t. y. neapmokėjo ieškovės pateiktų 2018 m. lapkričio 9 d., 2019 m. sausio 15 d. PVM sąskaitų-faktūrų Nr. ( - ) (b. l. 19, 20), todėl susidarė 6655,00 Eur skola.

9Kadangi atsakovė savo prievolės atsiskaityti nustatytu laiku ir nustatytais terminais nevykdė, ieškovė, remdamasi Sutarties2 7.2.3. punktu, laikotarpiu nuo 2018 m. lapkričio 10 d. iki 2019 m. kovo 22 d. paskaičiavo atsakovei 0,2 proc. dydžio delspinigius, kurie sudaro 1126,51 Eur; remdamasi Sutarties1 12.2. punktu, laikotarpiu nuo 2019 m. sausio 30 d. iki 2019 m. kovo 22 d. paskaičiavo atsakovei 0,2 proc. dydžio delspinigius, kurie sudaro 251,68 Eur, viso 1378,19 Eur delspinigių (b .l. 8-10). Iš 2018 m. lapkričio 9 d. PVM sąskaitos-faktūros Nr. ( - ) nustatyta, kad atsakovė apmokėjimą turėjo atlikti iki 2018 m. lapkričio 23 d., todėl delspinigiai pagal Sutartį2 ir minėtą sąskaitą-faktūrą skaičiuotini nuo 2018 m. lapkričio 24 d. iki 2019 m. kovo 22 d., t. y. už 119 dienas, o ne už 133 dienas. Atsižvelgiant į tai, ieškovės prašymas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies, priteisiant iš atsakovės 1259,61 Eur (4235,00 Eur x 0,2 proc. x 119 d.) + 251,68 Eur) delspinigius.

10Projektavimo darbų sutartimi rangovas (projektuotojas) įsipareigoja atlikti pagal užduotį projektavimo darbus, parengti techninius dokumentus ar sukurti kitokį darbų rezultatą ir perduoti jį užsakovui, o užsakovas įsipareigoja priimti darbų rezultatą ir sumokėti už atliktą darbą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.700 straipsnis). Byloje nėra duomenų, kad projektavimo paslaugos (darbai) buvo netinkamos kokybės, todėl teismas daro išvadą, kad projektavimo paslaugos (darbai) buvo suteiktos (-i) tinkamos kokybės.

11Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.38, 6.59, 6.158, 6.200, 6.256 straipsniai). Ieškovė savo prievolę įvykdė tinkamai, atsakovė su ieškove tinkamai neatsiskaitė, todėl darytina išvada, kad atsakovė prievolės neįvykdė.

12Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatyme numatytos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis). Ieškovės reikalavimas priteisti metines palūkanas už priteistą skolos sumą yra pagrįstas įstatymu.

13Šiuo atveju, įvertinus visus byloje esančius rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad atsakovė pažeidė Sutarčių pagrindu atsiradusią piniginę prievolę atsiskaityti su ieškove numatytais terminais, todėl ieškinys tenkintinas iš dalies (98,52 proc.) (CK 6.37, 6.38, 6.59, 6.63, 6.158, 6.205, 6.210, 6.700, 6.702, 6.704 straipsniai). Iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 6655,00 Eur skola, 1259,61 Eur delspinigiai, 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 178,32 Eur (98,52 proc.) žyminis mokestis už ieškinį ir 38 Eur žyminis mokestis už ieškinio reikalavimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, 295,56 Eur (98,52 proc.) išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 79, 80, 88, 93, 98 straipsniai).

14Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

15CPK 87 straipsnio 5 dalis reglamentuojama, kad nustatęs CPK 87 straipsnyje nurodytus žyminio mokesčio grąžinimo pagrindus, teismas nutartį dėl žyminio mokesčio grąžinimo gali priimti ir savo iniciatyva. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė yra sumokėjusi daugiau žyminio mokesčio, negu nustato įstatymai, ieškovei grąžintina 44,75 Eur dydžio žyminio mokesčio permoka.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 5 dalimi, 279, 285 - 287 straipsniais,

Nutarė

17ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Sanraktas“, į. k. 168948393, 6655,00 Eur (šešių tūkstančių šešių šimtų penkiasdešimt penkių eurų) skolą, 1259,61 Eur (vieno tūkstančio dviejų šimtų penkiasdešimt devynių eurų 61 cento) delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2019 m. balandžio 8 d. (bylos iškėlimo teisme dienos) iki teismo sprendimo už akių visiško įvykdymo, 216,32 Eur (dvejų šimtų šešiolikos eurų 32 centų) žyminį mokestį, 295,56 Eur (dviejų šimtų devyniasdešimt penkių eurų 56 centų) išlaidas advokato pagalbai apmokėti – ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS“, į. k. 147693352, naudai.

19Kitą ieškinio dalį atmesti.

20Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS“, į. k. 147693352, 44,75 Eur (keturiasdešimt keturių eurų 75 centų) žyminį mokestį, sumokėtą 2019 m. balandžio 5 d. (įmokos kodas ( - )). Mokesčio grąžinimą pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

21Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmus.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Sigita Kulbienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 6655,00 Eur skolą, 1378,19 Eur... 5. Atsakovė buvo įpareigota per 14 dienų nuo teismo pranešimo gavimo dienos... 6. Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių (CPK 142... 8. Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad... 9. Kadangi atsakovė savo prievolės atsiskaityti nustatytu laiku ir nustatytais... 10. Projektavimo darbų sutartimi rangovas (projektuotojas) įsipareigoja atlikti... 11. Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais... 12. Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatyme numatytos 6... 13. Šiuo atveju, įvertinus visus byloje esančius rašytinius įrodymus, darytina... 14. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei... 15. CPK 87 straipsnio 5 dalis reglamentuojama, kad nustatęs CPK 87 straipsnyje... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87... 17. ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Sanraktas“, į.... 19. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 20. Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „PANEVĖŽIO... 21. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...