Byla 1-29-666/2013
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir susipažinęs su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga, kurioje

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Erikas Jurgutis, išnagrinėjęs Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokuroro Svajūno Petravičiaus pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir susipažinęs su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga, kurioje

2B B

3, gim. 1976, Kretingoje, a.k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, gyv. K, Kretingoje, profesinio išsilavinimo, išsituokęs, dirbantis UAB „Ž. L.“ vairuotoju, neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1 d., ir

Nustatė

4kaltinamasis B. B. padarė nežymų sveikatos sutrikdymą:

52012-12-31, apie 0.10 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, savo buvusios sutuoktinės bute, esančiame K, Kretingoje, suėmęs buvusiai sutuoktinei G. B. už drabužių atlapų, ją pastūmė, šiai nugriuvus ant greta buvusios kėdės, jėga bandė jai iš rankų paimti telefoną, o po to čiupo už kairės krūties šono, ją suspaudė ir tempė, tuo padarydamas nukentėjusiajai G. B. odos įbrėžimą dešinės plaštakos pirmo tarpupirščio srityje, grupę smulkių poodinių kraujosruvų kairiosios krūties šoniniame paviršiuje, odos nubrozdinimą dešinės blauzdos priekiniame paviršiuje, kas atitinka nežymų sveikatos sutrikdymą.

6Kaltinamasis B. B. pagal pareikštą kaltinimą savo kaltę visiškai pripažino ir parodė, kad tikrai padarė jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką. Papildomai paaiškino, kad gailisi dėl tokio savo elgesio (b.l. 26-27).

7Iš nukentėjusiosios G. B. parodymų nustatyta, kad ji su B. B. yra išsituokusi, tačiau gyvena kartu. Įvykio dieną B. B. girtas grįžo į namus ir pradėjo prie jos kabinėtis, reikalauti, kad ji su juo eitų parūkyti. Kadangi ji atsisakė ir prašė netriukšmauti, B. B. ją iškeikė ir suėmęs už jos drabužių atlapų, ją stipriai pastūmė, nuo ko ji nugriuvo ant greta buvusios kėdės. Kadangi ji rankoje laikė telefoną, B. B. pabandė šį telefoną iš jos atimti ir nagu perrėžė jos dešinės rankos delną. Po to B. B. išėjo į namo laiptinę, tačiau netrukus sugrįžo atgal į butą, vėl kėlė triukšmą, čiupo už jos kairės krūties šono, krūtį suspaudė ir tempė. Papildomai paaiškino, kad su B. B. susitaikė, jis jos atsiprašė ir ji jam atleido (b. l. 4-5, 6-7).

8Iš asmens blaivumo testo kvito Nr. 1119 nustatyta, jog 2012-12-31, 4.19 val., B. B. nustatytas girtumas – 1,53 promilės (b.l. 14).

9Vertinant byloje išdėstytų įrodymų visumą, kaltinamojo B. B. nusikalstama veika yra įrodyta ir kvalifikuotina pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1 d., nes nustatyta, kad jis padarė nežymų sveikatos sutrikdymą.

10Kaltinamajam B. B. už padarytą nusikalstamą veiką skirtina viešųjų darbų bausmė. Bausmės rūšis nustatytina atsižvelgiant į tai, kad nustatyta B. B. atsakomybę lengvinanti aplinkybė - prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką ir gailėjimasis, taip pat nustatyta sunkinanti atsakomybę aplinkybė - nusikalstamos veikos padarymas būnant apsvaigus nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui.

11Prokuroras prašo kaltinamajam B. B. paskirti smurtą patyrusio asmens apsaugos užtikrinimo priemonę – įpareigojimą nesiartinti prie G. B., su ja nebendrauti ir neieškoti ryšių. Šiuo atveju, kaltinamasis B. B. ir nukentėjusioji G. B. yra išsituokę, tačiau gyvena kartu. Po įvykio nukentėjusioji G. B. su B. B. susitaikė, jis jos atsiprašė ir ji jam atleido. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismui nėra pagrindo B. B. skirti smurtą patyrusio asmens apsaugos užtikrinimo priemonę.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420 str. 1 d. 1 p., 421 str., teismas

Nutarė

13B. B. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1 d. ir skirti 6 (šešių) mėnesių viešųjų darbų bausmę, įpareigojant per šį laiką neatlygintinai išdirbti po 40 (keturiasdešimt) valandų per mėnesį visuomenės labui, viso 240 (du šimtus keturiasdešimt) valandų viešųjų darbų.

14Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 35 str. 1 d. 2 p. b) papunkčiu, į bausmės laiką įskaityti laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2012-12-31 iki 2013-01-01, 1 (vieną) parą, keičiant ją santykiu viena arešto para lygi šešioms viešųjų darbų valandoms, viso įskaityti 6 (šešias) viešųjų darbų valandas.

15Bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio baudžiamojo teismo įsakymo gavimo bausmės vykdymą prižiūrinčioje institucijoje dienos.

16Kardomąją priemonę – įpareigojimą gyventi skyrium nuo nukentėjusiosios, panaikinti teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus.

17Išaiškinti B. B., kad nesutikdamas su viešųjų darbų bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per keturiolika dienų nuo šio dokumento gavimo jis turi teisę paduoti teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Tokiu atveju teismas, išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu buvo paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu. Jei jis šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja.

18Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.

Proceso dalyviai