Byla I-1926-257/2007
Dėl įpareigojimo pakeisti žemės sklypo adresą ir statusą, įforminti laikinus statinius, išduoti sąvadą sodybos atstatymui

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėja Laisvutė Kartanaitė, susipažinusi su gautu pareiškėjos E. O. skundu dėl įpareigojimo pakeisti žemės sklypo adresą ir statusą, įforminti laikinus statinius, išduoti sąvadą sodybos atstatymui,

Nustatė

22007-03-19 Šiaulių apygardos administraciniame teisme buvo gautas pareiškėjos E. O. skundas, kuriuo prašoma įpareigoti Šiaulių apskrities viršininko administraciją pakeisti žemės sklypo adresą ir statusą, įpareigoti Šiaulių rajono savivaldybę įforminti laikinus statinius : šulinį, tualetą bei daržinę bei išduoti sąvadą sodybos atstatymui nuosavybės valdomame sklype. Skundas buvo pateiktas su trūkumais, dėl kurių bylos nagrinėjimas buvo negalimas, todėl 2007 m. kovo 26 d. teismo nutartimi pareiškėja buvo įpareigota pašalinti teismo nutartyje nurodytus trūkumus - pateikti įrodymus, kad atsakovas bei tretysis suinteresuotas asmuo atsisakė atlikti skunde nurodytus reikalavimus, bei pateikti patikslinto skundo reikiamą egzempliorių skaičių -iki 2007 m. balandžio 11 d.

3Pareiškėjos E. O. skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas pareiškėjai. Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad, jeigu skundas (prašymas) neatitinka šio įstatymo 23, 24, 39 straipsnių reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas (prašymas) laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui. Kadangi pareiškėja per teismo nutartyje nustatytą terminą skundo trūkumų nepašalino, tai yra iš viso nebuvo gautas joks patikslintas skundas bei įrodymai, todėl pareiškėjos E. O. skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas pareiškėjai.

4Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37str.1d., 105-107str.str., teismas

Nutarė

5Pareiškėjos E. O. skundą dėl įpareigojimo pakeisti žemės sklypo adresą ir statusą, įforminti laikinus statinius, išduoti sąvadą sodybos atstatymui laikyti nepaduotu ir nutarčiai įsiteisėjus grąžinti pareiškėjai.

6Nutartis per 7 d. nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Šiaulių apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai