Byla 2S-154-345/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Henricho Jaglinskio, kolegijos teisėjų Danutės Kutrienės ir Dalios Kačinskienės

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėdama civilinę bylą pagal atsakovo Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2010 m. spalio 18 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovų UAB „Transekspedicija“, UAB „Vievio transportas“ ir Lietuvos-Vokietijos UAB „Veka-auto“ ieškinį atsakovui Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijai „Linava“ dėl 2010-09-14 Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ Vilniaus regiono vežėjų susirinkimo nutarimų in corpore pripažinimo negaliojančiai.

3Teisėjų kolegija, nagrinėdama atskirąjį skundą,

Nustatė

4Ieškovai kreipėsi į teismą prašydami pripažinti negaliojančiais visus in corpore 2010-09-14 Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ Vilniaus regiono vežėjų susirinkimo nutarimus, kuriais nutarta (I) kandidatais į asociacijos „Linava“ prezidentus patvirtinti šiuos Vilniaus regione išrinktus asociacijos narių atstovus: A. K., E. M., M. A., S. M.; (II) kandidatais į asociacijos „Linava“ prezidiumo narius patvirtinti šiuos Vilniaus regione išrinktus asociacijos narių atstovus: I. S. O., A. K., D. A., M. A., A. N., J. K.; (III) kandidatais į asociacijos „LINAVA“ Revizijos komisijos narius patvirtinti šiuos Vilniaus regione išrinktus asociacijos narių atstovus: M. D., K. S., K. T., V. P., A. M., D. P.. Ieškovai taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – laikinai iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje, uždrausti atsakovui vykdyti ir vadovautis minėtais 2010-09-14 Vilniaus regiono vežėjų susirinkime priimtais nutarimais. Ieškovai nurodė, kad netaikant laikinųjų apsaugos priemonių ir nesustabdžius ginčijamų nutarimų vykdymo, būsimo teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų, kadangi ginčijami sprendimai dar iki sprendimo byloje priėmimo jau būtų realizuoti: jų pagrindų 2010-10-29 šaukiamame asociacijos „Linava“ rinkiminiame Kongrese būtų išrinktas Asociacijos prezidiumas, prezidentas bei revizijos komisija, nes Kongrese bus renkami Asociacijos valdymo organų nariai iš kandidatų, kurie buvo pasiūlyti ir išrinkti regioniniuose susirinkimuose, tame tarpe ir ginčijamame 2010-09-14 Vilniaus regiono susirinkime. Šioje byloje teismui patenkinus šį ieškinį ir pripažinus ginčijamus nutarimus negaliojančiais ir neteisėtais nuo jų priėmimo momento, kiltų būtinybė šalinti teisines pasekmes, kilusias vykdant ginčijamus nutarimus, t.y. teismine tvarka ginčyti Kongrese priimtus sprendimus dėl valdymo organų išrinkimo, kadangi valdymo organai būtų išrinkti neteisėtai pasiūlytų kandidatų pagrindu. Taip pat ieškovai pažymėjo, kad iki įsiteisėjant teismo sprendimui šioje byloje, naujai išrinkti valdymo organai gali sudaryti sandorius ar atlikti veiksmus, kuriuos ieškovai ar kiti Asociacijos nariai taip pat turėtų ginčyti teismine tvarka, kadangi šie veiksmai būtų atlikti tokių įgaliojimų neturinčių asmenų. Ieškovas prašė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išspręsti atsakovui nepranešus (LR CPK 148 str. 1 d.), kadangi atsakovo rinkiminis Kongresas yra šaukiamas jau 2010-10-29, klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turi būti išspręstas skubiai, nes pritaikius laikinąsias apsaugos priemones iškiltų būtinybė tikslinti Kongreso darbotvarkę ir apie tai skubiai pranešti Asociacijos įstatų 7.9 p. nustatyta tvarka.

5Vilniaus miesto antras apylinkės teismas 2010 m. spalio 18 d. nutartimi prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkino. Nurodė, kad neuždraudus atsakovui vykdyti ginčijamus nutarimus dėl kandidatų į prezidentus, prezidiumo ir revizijos komisijos narius iškėlimo, bus sukurtas teisinis pagrindas atsakovui Kongrese, kuris šaukiamas 2010-10-29 ir kurio darbotvarkėje numatyta asociacijos „LINAVA“ prezidento, prezidiumo narių ir revizijos komisijos narių rinkimai, prašomų pripažinti negaliojančiais nutarimų pagrindu išrinkti asociacijos prezidiumą, prezidentą ir revizijos komisijos narius, todėl, įvertinus galimas teisines pasekmes, yra akivaizdu, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Jei atsakovas atliktų veiksmus pagal ginčijamus Vilniaus regioninio susirinkimo nutarimus, gali atsirasti būtinybė šalinti teisines pasekmes, kilusias vykdant ginčijamus nutarimus, gali tekti inicijuoti naujas bylas, taigi iš tikrųjų egzistuoja ir prevencinio pobūdžio laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindai. Ginčijamų nutarimų vykdymo laikinas sustabdymas nesutrikdytų atsakovo veiklos, kadangi jų taikymas nesiejamas su dabartinių atsakovo valdymo organų kompetencijos apribojimu ir įgaliojimų pasibaigimu.

6Atsakovas Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2010 m. spalio 18 d. nutartį panaikinti ir ieškovų prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad ieškovai, kaip asociacijos nariai, siekia savo siaurų asmeninių interesų, taip trukdydami bei užkirsdami kelią asociacijos sklandžiai veiklai, todėl yra pažeidžiamas viešasis interesas. Atkreipia dėmesį, kad taip pat yra pažeidžiami ir visų likusių asociacijos narių teisėti lūkesčiai išrinkti asociacijos prezidentą, prezidiumo bei revizijos komisijos narius. Pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis yra dezorganizuojama normali asociacijos veikla ir padaroma didelė žala viešajam interesui, nes tinkamas visų vežėjų atstovavimas tiek tarptautiniu mastu, tiek Lietuvos valdžios valdymo institucijose neįmanomas be sklandaus asociacijos valdymo organų darbo.

7Ieškovai atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą teismo nutartį palikti galioti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad byloje egzistuoja visos sąlygos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Pabrėžia, kad spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, teismas nevertina ieškinio reikalavimų pagrįstumo. Atkreipia teismo dėmesį, jog jau pačioje susirinkimo pradžioje iškilus klausimui dėl jo teisėtumo, už 2-ojo darbotvarkės punkto „asociacijos „Linava“ valdymo organų rinkimai“ išbraukimą balsavo net 44 Vilniaus regiono vežėjai. Be to, kai minėta ieškinyje, 233 asociacijos nariai pateikė paraišką dėl neeilinio Kongreso sušaukimo su reikalavimu pirma keisti asociacijos įstatus ir valdymo organų rinkimus organizuoti vadovaujantis būtent pakeistais įstatais. Taikomos laikinosios apsaugos priemonės nepažeidžia proporcingumo ir ekonomiškumo principų.

8Apeliacinis procesas nutrauktinas.

9Vilniaus miesto antras apylinkės teismas 2011 m. balandžio 12 d. nutartimi priėmė ieškovų UAB „Transekspedicija“, Lietuvos-Vokietijos UAB „Veka-auto“, UAB „Vievio transportas“ atsisakymą nuo ieškinio atsakovui Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijai „LINAVA“ dėl 2010-09-14 Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ Vilniaus regiono vežėjų susirinkimo nutarimų in corpore pripažinimo negaliojančiais.

10Nutraukė civilinę bylą Nr. 2-891-871/2011 pagal ieškovų UAB „Transekspedicija“, Lietuvos-Vokietijos UAB „Veka-auto“, UAB „Vievio transportas“ ieškinį atsakovui Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijai „LINAVA“ dėl 2010-09-14 Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ Vilniaus regiono vežėjų susirinkimo nutarimų in corpore pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys byloje A. K., E. M., S. M., M. A., I. O., D. A., A. N., M. D., K. S., K. T., J. K..

11Panaikino Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2010 m. spalio 18 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemonės – draudimą atsakovui Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijai „Linava“, į. k. 121053434, buveinės adresas J. B. g. 45, Vilnius, vykdyti ir vadovautis 2010-09-14 Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ Vilniaus regiono vežėjų susirinkimo nutarimais, kuriais nutarta: (I) kandidatais į asociacijos „Linava“ prezidentus patvirtinti šiuos Vilniaus regione išrinktus asociacijos narių atstovus: A. K., E. M., M. A., S. M.; (II) kandidatais į asociacijos „Linava“ prezidiumo narius patvirtinti šiuos Vilniaus regione išrinktus asociacijos narių atstovus: I. S. O., A. K., D. A., M. A., A. N., J. K.; (III) kandidatais į asociacijos „LINAVA“ revizijos komisijos narius patvirtinti šiuos Vilniaus regione išrinktus asociacijos narių atstovus: M. D., K. S., K. T., V. P., A. M., D. P..

12Grąžino ieškovams UAB „Transekspedicija“, Lietuvos-Vokietijos UAB „Veka-auto“, UAB „Vievio transportas“ 25,99 Lt žyminio mokesčio, sumokėto 2010-10-12 mokėjimo nurodymu Nr. 61053, AB SEB bankas.

13Pagal „Liteko“ duomenis minėta nutartis nėra apskusta apeliacine tvarka.

14Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 301 str. 1 d., apeliacine tvarka yra skundžiami neįsiteisėję pirmosios instancijos teismo sprendimai ar nutartys. Pirmosios instancijos teismui priėmus 2011 m. balandžio 12 d. nutartį, išnyko atsakovo Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ atskirojo skundo dalykas. Nors pirmosios instancijos teismas atskirąjį skundą priėmė anksčiau, negu nutartį, kuria priimtas atsisakymas nuo ieškinio bei panaikintos laikinosios apsaugos priemones, nelikus atskiruoju skundu skundžiamos nutarties, apeliacinės instancijos teismas negali spręsti nutarties teisėtumo ir pagrįstumo klausimo. Kadangi civilinio proceso normos tiesiogiai nenumato galimybės nutraukti apeliacinį procesą, kai po atskirojo skundo priėmimo apeliacinio skundo dalykas išnyksta, teisėjų kolegija, taikydama įstatymo analogiją, apeliacinį procesą nutraukia Civilinio proceso kodekso 315 str. 2 d. 3 p., 315 str. 5 d. pagrindu (Civilinio proceso kodekso 3 str. 6 d., 338 str.).

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsniu,

Nutarė

16apeliacinį procesą pagal atsakovo Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2010 m. spalio 18 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemones, nutraukti.

Proceso dalyviai