Byla e2-3892-614/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Eglė Surgailienė, rašytinio proceso tvarka nagrinėdama civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VSA Vilnius“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai „Žaliasis taškas“ dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės VšĮ „Žaliasis taškas“ 70 621,38 Eur skolos, 2 246,85 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Byloje gautas šalių prašymas patvirtinti sudarytą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti. Šalys patvirtino, kad jiems yra žinomos taikos sutarties sudarymo procesinės pasekmės.

4Prašymas tenkintinas.

5CPK 42 straipsnio 1 dalies bei 140 straipsnio 3 dalies nuostatos suteikia ieškovui ir atsakovui teisę bylą baigti taikos sutartimi, ribojant teismo teisę tvirtinti šalių taikos sutartį tik tuo atveju, jeigu tie veiksmai prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui.

6Susipažinus su teismui patvirtinti pateikta ieškovų su atsakovais sudaryta taikos sutartimi, darytina išvada, kad šios sutarties patvirtinimas imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui neprieštarautų, todėl yra pagrindas ją patvirtinti.

7Patvirtinus taikos sutartį, byla nutraukiama (CPK 293 str. 5 p.). Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d.). Atsižvelgiant į tai, kad šalys, pasirašydamos taikos sutartį, raštu patvirtino, kad taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo teisinės pasekmės joms yra žinomos, civilinė byla nutrauktina.

8Remiantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, tuo atveju, kai šalys sudaro taikos sutartį, šalims grąžinama 75 procentai pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos. Ieškovė už ieškinį sumokėjo 1356 Eur žyminio mokesčio, todėl jai grąžintina 1017 Eur žyminio mokesčio.

9Atsižvelgiant į tai, kad procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeisto 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos procesinių dokumentų siuntimo sumos (3 Eur), patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš šalių nepriteisiamos.

10Vadovaudamasis CPK 42 straipsnio 1 dalimi, 140 straipsnio 3 dalimi, 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

11Patvirtinti ieškovės UAB „VSA Vilnius“ (į.k. 220074960) ir atsakovės VšĮ „Žaliasis taškas“ (į. k. 110884687) 2017 m. birželio 26 d. sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

  1. VšĮ „Žaliasis taškas“ įsipareigoja UAB „VSA Vilnius“ sumokėti 73 039,87 Eur (septyniasdešimt tris tūkstančius trisdešimt devynis Eur 87 cnt), kas apima UAB „VSA Vilnius“ ieškinyje nurodytą 70 621,28 Eur skolą, 2 079,59 Eur delspinigių sumą ir UAB „VSA Vilnius“ negrąžintiną 339,00 Eur žyminio mokesčio sumą, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, nuo teismo nutarties, kuria patvirtinama ši Sutartis, įsiteisėjimo dienos.
  2. UAB „VSA Vilnius“ atsisako kitų ieškinyje, kurio pagrindu iškelta Byla, išdėstytų reikalavimų, įskaitant reikalavimą priteisti delspinigius, nenurodytus Sutarties 1 punkte, procesines palūkanas bei kitas nei nurodyta Sutarties 1 punkte bylinėjimosi išlaidas, jei tokių būtų.
  3. VšĮ „Žaliasis taškas“ įsipareigoja padengti savo patirtas bylinėjimosi išlaidas Byloje ir jų atlyginimo nereikalauti iš UAB „VSA Vilnius“.
  4. Šalys susitaria, kad teismo išlaidas procesinių dokumentų siuntimui ir įteikimui, jei tokių būtų, atlygins lygiomis dalimis.
  5. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jeigu VšĮ „Žaliasis taškas“ vėluoja įvykdyti įsipareigojimus, numatytus šios Sutarties 1 punkte, VšĮ „Žaliasis taškas“ įsipareigoja mokėti UAB „VSA Vilnius“ naudai 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

12Civilinę bylą nutraukti.

13Grąžinti ieškovei UAB „VSA Vilnius“ (į.k. 220074960) 1017 Eur (vieną tūkstantį septyniolika eurų) žyminio mokesčio.

14Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai