Byla 2KT-33/2014
Dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-03-10 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1040-897/2014

1Laikinai einanti Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigas Virginija Nijolė Griškevičienė, susipažinusi su trečiojo asmens Šilutės rajono 1-ojo notarų biuro notarės Albinos Radavičienės atsiliepimu į apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-03-10 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1040-897/2014,

Nustatė

2trečiojo asmens atsiliepimas į apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo, kaip pirmosios instancijos teismo, priimto sprendimo paduotas tiesiogiai Klaipėdos apygardos teismui.

3Atsiliepimą į apeliacinį skundą atsisakytina priimti.

4Jeigu procesinis dokumentas paduodamas teismui, kuris nekompetentingas jį nagrinėti, šio teismo pirmininkas, jo pavaduotojas, Civilinių bylų skyriaus pirmininkas ar jų paskirtas teisėjas nutartimi atsisako tokį dokumentą priimti ir grąžina jį padavusiam asmeniui (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 115 str. 6 d., 137 str. 2 d. 2 p.).

5CPK 318 straipsnio 2 dalis nustato, kad atsiliepimas į apeliacinį skundą turi būti pateikiamas per pirmosios instancijos teismą (šiuo atveju per Klaipėdos miesto apylinkės teismą), kuris sprendžia atsiliepimo į apeliacinį skundą priėmimo klausimą.

6Paduodama atsiliepimą į apeliacinį skundą tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui, notarė pažeidė funkcinio teismingumo taisykles, todėl jį atsisakytina priimti Klaipėdos apygardos teisme (CPK 115 str. 6 d.).

7Atsižvelgiant į tai, kad procesinius dokumentus siunčiant paštu atsiliepimo į apeliacinį skundą padavimas pirmosios instancijos teismui užtruktų, siekiant proceso koncentracijos ir ekonomiškumo bei išlaidų pašto paslaugoms nedidinimo, trečiojo asmens procesiniai dokumentai persiųstini Klaipėdos misto apylinkės teismui, o ne grąžintini juos padavusiam asmeniui.

8Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 115 straipsnio 6 dalimi, 137 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 290-291 straipsniais, laikinai einanti Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigas

Nutarė

9atsisakyti priimti trečiojo asmens Šilutės rajono 1-ojo notarų biuro notarės Albinos Radavičienės atsiliepimą į apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-03-10 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1040-897/2014.

10Persiųsti trečiojo asmens Šilutės rajono 1-ojo notarų biuro notarės Albinos Radavičienės atsiliepimą į apeliacinį skundą Klaipėdos miesto apylinkės teismui. L. e. Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigas

11Virginija Nijolė Griškevičienė

Proceso dalyviai