Byla 2A-1919/2012
Dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Šilutės komunalininkas“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rimvydo Norkaus, Alvydo Poškaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo) ir Dalios Vasarienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Šilutės rajono savivaldybės administracijos ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės komunalininkas“ apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. balandžio 24 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1124-265/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Beinoro gedulo namai“ ieškinį atsakovui Šilutės rajono savivaldybės administracijai, dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Šilutės komunalininkas“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Beinoro gedulo namai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė panaikinti atsakovo Šilutės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos 2012 m. sausio 24 d. sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą dėl netinkamo kainos pagrindimo, taip pat sprendimą laimėjusiu pasiūlymu supaprastintame atvirajame konkurse dėl Žmonių palaikų pervežimo atlikti teismo medicinos ir patologinės anatomijos tyrimus paslaugų pirkimo pripažinti UAB „Šilutės komunalininkas“ pasiūlymą (t. 1, b.l. 2-12). Nurodė, kad ieškovo pasiūlymas atmestas dėl nepagrįstos neįprastai mažos kainos. Atsakovas, atmesdamas ieškovo pasiūlymą, nurodė tris nepagrįstus pasiūlytos kainos elementus: ieškovas nepagrindė naudojamos kuro rūšies; atsakovui kėlė abejonių ieškovo nurodytas atstumas, pagal kurį apskaičiuota transportavimo kaina; ieškovas į pasiūlymo kainą neįtraukė darbuotojų darbo sąnaudų, proporcingų atliktam darbui, ir išlaidų, reikalingų darbams atlikti. Ieškovas su šiais atmetimo argumentais nesutinka, nes atsakovui buvo pateikti duomenys bei paaiškinimai dėl visų atsakovui neaiškių kainą sudarančių elementų. Ieškovas teigia, kad kuro išlaidoms pagrįsti jis rėmėsi kaina, nustatyta Lietuvos degalinėse, tuo pačiu pateikdamas įrodymus, kad jo transporto priemonėse yra įmontuota dujų įranga, tačiau atsakovas to nevertino. Atsakovas, suabejojęs ieškovo paaiškinimų teisingumu, privalėjo pareikalauti apžiūrėti transporto priemones arba pateikti dokumentus, kurie šias abejones pašalintų. Atsakovas nepateikė argumentų, kodėl rašytinių įrodymų apie automobilių dujinės įrangos įsigijimą ir sumontavimą pateikimas nėra tinkamas įrodymas, kuris pagrindžia įtrauktas į pasiūlymą kuro sąnaudas. Sprendimas atmesti pasiūlymą dėl to, jog atsakovui kyla abejonių dėl ieškovo nurodytų atstumų, pagal kuriuos apskaičiuota transportavimo kaina, yra neteisėtas. Atsakovas konkurso sąlygose aiškiai nenurodė palaikų pervežimo atstumo, nekyla abejonių tik dėl palaikų pervežimo krypties - paslaugų apimtis yra palaikų vežimas iš Šilutės rajono teritorijos į Klaipėdą. Ieškovas pažymi, kad atsakovas nepirko palaikų pervežimo iš Klaipėdos į Šilutės rajono savivaldybės teritoriją ar Plungę. Todėl ieškovas vadovavosi konkurso sąlygomis, o ne atsakovo prielaidomis apie tiekėjo galimas išlaidas grįžtant transporto priemone iš paslaugų teikimo ar vykstant į paslaugų teikimo vietą. Nepagrįstas atsakovo argumentas, jog ieškovas neatsižvelgė į atvejus, kai esant būtinybei palaikai turės būti gabenami į tiekėjo saugomą vietą ir tik vėliau gabenami į Klaipėdą. Ieškovo nuomone, šie atsakovo argumentai susijusi ne su kainos pagrindimu, bet atitikimu kvalifikaciniams reikalavimams. Atsakovas jau yra pripažinęs ieškovo atitikimą perkančiosios organizacijos keliamiems reikalavimams, dėl to jis neturėtų būti nagrinėtinas tolesnėje viešojo pirkimo procedūroje. Nepagrįstas taip pat ir atsakovo sprendimo argumentas, jog jis į pasiūlymo kainą neįtraukė darbuotojų darbo sąnaudų. Ieškovas jokių papildomų išlaidų, kurios būtų susijusios su darbo santykiais, dėl paslaugos atsakovui teikimo nepatirs, nes daugiau žmonių darbui atlikti nepriims, o esamas teisinių santykių reguliavimas pas ieškovą leidžia be papildomų išlaidų vykdyti konkurso sąlygų reikalavimus.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. balandžio 24 d. sprendimu ieškinį tenkino (t. 2, b.l. 42-45). Panaikino atsakovo Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2012 m. sausio 24 d. priimtą sprendimą, kuriuo nuspręsta atmesti ieškovo UAB „Beinoro gedulo namai“ pasiūlymą dėl netinkamo kainos pagrindimo, ir 2012 m. sausio 24 d. sprendimą, kuriuo nuspręsta sudaryti pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „Šilutės komunalininkas“.

7Teismas sprendė, kad ieškovo pateiktus paaiškinimus galima laikyti tinkamais, pagrindžiančiais pasiūlyme nurodytą kainą. Reikalavimas pagrįsti siūlomą kainą turi būti orientuotas į perkančiosios organizacijos įsitikinimą, kad paslaugų tiekėjas galės užtikrinti tinkamą sutarties vykdymą, o ne į kvalifikacinius reikalavimus. Nagrinėjamu atveju atsakovas nepagrįstai atmetė ieškovo paaiškinimą dėl naudojamos kuro rūšies tuo pagrindu, kad prie pasiūlymo pridėtuose ieškovo automobilių registracijos liudijimuose nurodytos automobilių kuro rūšys dyzelinas, benzinas. Jeigu atsakovui buvo aktuali transporto priemonių naudojamo kuro rūšis, jis privalėjo tai numatyti pirkimo sąlygose, o nagrinėjamu atveju kvalifikaciniuose reikalavimuose numatyta paslaugų tiekėjui turėti specialiąją žmogaus palaikų pervežimo transporto priemonę, apie transporto kuro rūšį neužsimenama. Teismas konstatavo, jog atsakovui kilus abejonių, ar ieškovas turi transporto priemonių, kurioje įmontuota automobilinė dujų įranga, privalėjo pareikalauti tai patvirtinančių įrodymų, o ne per se atmesti paaiškinimą, pagrindžiantį žemesnius nei kitų tiekėjų kuro sąnaudų kaštus. Ieškovas pateikė kainų pagrindimo paaiškinimą, nuo kuro kainos pagrindimo bendro pasiūlymo suma išliko nepakitusi, todėl šio pagrindimo vertinti kaip naujo pasiūlymo negalima. Teismas nurodė, kad konkurso sąlygose nenurodytas tikslus atstumas kilometrais, todėl atsakovo išsakomos abejonės dėl atstumų, nenumačius jų pirkimo sąlygose, vertintinos kritiškai. Atsakovas per prašymo pagrindimo siūlomos kainos institutą nesiaiškino papildomos veiklos, kuri kompensuotų atgalinį transporto priemonės grįžimą, neprašė patikslinti paaiškinime nurodytos veiklos. Teismas sprendė, kad nepagrįsti atsakovo teiginiai, jog ieškovas turėjęs pateikti darbuotojų darbo sąlygas patvirtinančius dokumentus. Atsakovas kvalifikaciniuose reikalavimuose numatė, jog automobilio ekipažą turi sudaryti du žmonės, jie turi būti paskiepyti nuo užkrečiamų ligų pagal HN reikalavimus, turi būti pasitikrinę sveikatą bei privalo pateikti tai patvirtinančius įrodymus. Atsakovas pripažino, kad ieškovas atitinka visus kvalifikacinius reikalavimus, todėl teismas konstatavo, kad tiek darbuotojų skaičius, tiek jų medicininė būklė atitiko reikalavimus, ir atsakovas tai patikrino per kvalifikaciniuose kriterijuose nustatytus reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, pagrįstumo prasme kvestionuotini atsakovo reikalavimai pagrindžiant kainą pateikti įrodymus, kurie susiję su kvalifikaciniais reikalavimais. Be to, atsakovo siejama aplinkybė tinkamo sutarties įvykdymo su darbo užmokesčio dydžiu nėra tarpusavyje susiję dalykai. Gebėjimą įvykdyti sutartį suponuoja darbuotojų skaičius ir su sveikata susiję reikalavimai, kuriuos atsakovė numatė kvalifikaciniuose reikalavimuose, o ne mokamas darbo užmokestis.

8Teismas sprendė, kad perkančioji organizacija privalo objektyviai, o ne formaliai spręsti, ar dalyvis tinkamai pagrindė pasiūlytą kainą ir ar tai leidžia manyti, jog tiekėjas bus pajėgus teikti paslaugas visą viešojo pirkimo – pardavimo sutarties laikotarpį. Kadangi atsakovas netinkamai vertino ieškovo pateiktus atsakymus dėl neįprastai mažos kainos, nepareikalavo papildomų įrodymų, kurie pašalintų atsakovo abejones dėl galimybės tinkamai įvykdyti sutartį, dėl to teismas konstatavo, kad atsakovas tinkamai neįgyvendino pareigos pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą.

9III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimo į juos argumentai

10Atsakovas Šilutės rajono savivaldybės administracija apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. balandžio 24 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti kaip nepagrįstą (t. 2, b.l. 73-79). Atsakovas nesutinka su teismo išvada, kad ieškovas pateikė neįprastai mažos kainos pagrindimo įrodymus, nes bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas perkančiajai organizacijai nepateikė tinkamų neįprastai mažos kainos (jos sudėtinių dalių) pagrįstumo įrodymų.

 1. Ieškovas su pasiūlymu pateikė duomenis, kad paslaugos bus teikiamos transporto priemonėmis, kuriose naudojamas kuras yra benzinas, dyzelinas bei pateikė tai patvirtinančius įrodymus – transporto priemonių registracijos liudijimus. Pagrindžiant kainą, ieškovas nurodė prieštaringus pasiūlymui duomenis ir į pasiūlymo kainą įskaičiavo išlaidas už transporto priemonių naudojamą kuro rūšį – dujas. Atsakovas teigia, kad vykdė visas jam teisės aktuose numatytas prievoles ir laikėsi visų neįprastai mažos kainos pagrindimo procedūrų, nes atsakovui kilus neaiškumų dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo buvo kreiptasi į ieškovą ir prašyta tai paaiškinti. Tačiau ieškovui tik patvirtinus prieštaringus duomenis, atsakovui neaiškumų neliko, nes pateikti ieškovo įrodymai buvo ne neaiškūs, o prieštaringi pasiūlymui ir klaidinantys. Atsakovas nesutinka su teismo nuomone, kad atsakovas privalėjo trečią kartą kreiptis į ieškovą dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo.
 2. Teismas buvo šališkas, neįsigilino ir neįvertino atsakovo argumentų dėl ieškovo pasiūlyme nurodyto maršruto atstumo. Ieškovas pateikdamas savo siūlomos kainos apskaičiavimą nurodė, kad į paslaugos kainą įskaičiuotas vieno reiso atstumas – 80 km., kas paaiškina, kad ir kuro sąnaudos skaičiuojamos tik nurodytam atstumui. Atsakovas teigia, kad Konkurso sąlygų 30 punkte numatyta, kad skaičiuojant pasiūlymo kainą tiekėjai turi atsižvelgti į nurodytą paslaugų apimtį, į kainą įskaičiuoti visas išlaidas ir privalomus mokėti mokesčius. Ieškovo nurodytas atstumas yra akivaizdžiai per mažas, be jokio ekonominio ar teisinio pagrindimo ir sudaro prielaidas nuostolingai ieškovo veiklai. Atsakovo teigimu vien tik į vieną pusę (Plungė-Šilutė-Klaipėda) maršruto ilgis 139,8 km., kas iš esmės skiriasi su ieškovo pateikto maršruto ilgiu – 80 km., o viso maršruto ilgis 198,4 km. Ieškovo pagrindimas dėl nurodyto atstumo buvo neišsamus, teigiant, kad grįžtantis automobilis suteiks paslaugas kitoms įmonėms ir uždirbs papildomų pajamų, todėl maršrutą skaičiuoja tik į vieną pusę. Atsakovo teigimu, toks pagrindimas yra formalus ir niekuo nepagrįstas.
 3. Teismas neatsižvelgė į atsakovo argumentus ir dėl darbuotojų darbo užmokesčio neįtraukimo į pasiūlymo kainą. Paprašius ieškovo paaiškinti ir pateikti įrodymų, kodėl į išlaidas neįskaičiuotos darbuotojų sąnaudos, ieškovas pateikė argumentą, kad jis dėl to nepatirs papildomų išlaidų, o paslaugas teiks jau dirbantys darbuotojai, gaunantys fiksuotą algą. Tačiau ieškovas nepateikė įmonės darbuotojų darbo sutarčių, iš kurių būtų galima spręsti apie fiksuotą darbo užmokestį ir jo pakankamumą. Pagal Konkurso sąlygų 30 punktą į siūlomą paslaugos kainą ieškovas turėjo įskaičiuoti visas išlaidas. Todėl darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinių draudimų neįskaičiavimas į pasiūlymo kainą diskriminuoja kitus tiekėjus ir sudaro prielaidas manyti, kad ieškovas piktnaudžiauja nesąžininga konkurencija.
 4. Atsakovo teigimu, jis laikėsi visų neįprastai mažos kainos pagrindimo procedūrų, suteikė ne vieną galimybę ieškovui pateikti, pagrįsti ir įrodyti neįprastai mažos kainos ekonominį pagrįstumą ir realumą, tačiau ieškovas ekonomiškai kainos nepagrindė, nepateikė tinkamų kainos pagrindimo įrodymų ir neįrodė, kad galės tinkamai ir laiku, kokybiškai ir operatyviai už tokią galutinę kainą, nereikalaujant papildomo užmokesčio, teikti paslaugas.

11Trečiasis asmuo UAB „Šilutės komunalininkas“ apeliaciniu skundu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. balandžio 24 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, bylą apeliacine tvarka nagrinėti žodinio proceso tvarka bei priteisti bylinėjimosi išlaidas (t. 2, b.l. 63-70). Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Ieškovas kartu su paaiškinimais dėl jo automobiliuose naudojamo kuro rūšies pateikė prieštaringus duomenis, kurių nepagrindė įrodymais, t.y. nepateikė duomenų, kad ieškovas turi transporto priemones, kuriose įmontuota dujų, o ne benzino / dyzelino įranga (kaip nurodyta pasiūlyme) ir viešojo pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelktos būtent šios priemonės. Atsakovas turėjo pagrindą vadovautis ta informacija, kuri buvo pateikta su pasiūlymu ir kuri buvo objektyviai pagrįsta. Atsakovas, nepateikdamas daugkartinio paklausimo ieškovui, jokių teisės aktų nuostatų nepažeidė bei pagrįstai nustatė, kad ieškovas neįrodė (nepagrindė sąnaudų kurui) sudėtinio pasiūlymo kainos elemento.
 2. Apskaičiuodamas transportavimo kainą, ieškovas užima ydingą gynybinę poziciją, kad kelionė yra apskaičiuojama tik į vieną pusę, nes atgalinį grįžimą ieškovas ketina kompensuoti „papildoma veikla“. Teismas turėjo įvertinti, jog ieškovas, pateikdamas kainos pagrindimą, turėjo aiškiai nurodyti, detaliais skaičiavimais pagrįsti, kokia konkrečiai papildoma veikla bus padengiamas grįžimas atgal. Ieškovui kainos pagrindime nedetalizavus tokios veiklos, nepateikus detalių skaičiavimų, teismas turėjo pripažinti, kad ieškovo pateiktas neįprastai mažos kainos pagrindimas neatitinka didesnio aiškumo, detalumo ir suprantamumo reikalavimų, o ieškovo pasiūlymo kaina laikytina nepagrįsta.
 3. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovas turėjo teisę į pasiūlymo kainą/sąnaudas neįtraukti darbo užmokesčio darbuotojams. Tokia teismo išvada prieštarauja teismų suformuluotai Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio aiškinimo ir taikymo praktikai, kurioje pasakyta, jog pasiūlymo kaina negali būti laikoma tinkamai pagrįsta, jeigu į ją neįtraukiamas darbo užmokestis darbuotojams, kurie atliks perkamas paslaugas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-898/2011).
 4. Teismas, įvertinęs tik formalius ieškovo pateiktus paaiškinimus dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos ir vadovaujantis jais pripažinęs, kad ieškovo kaina negalėjo būti vertinama kaip nepagrįsta, pripažino pagrįsta kainą, kuri neatitinka protingumo kriterijų, Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų viešųjų pirkimų skaidrumo, dalyvių lygiateisiškumo principų, bendrųjų teisingumo ir protingumo principų.

12Ieškovas UAB „Beinoro gedulo namai“ atsiliepimu į apeliacinius skundus prašo Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. balandžio 24 d. sprendimą palikti nepateistą, apeliacinius skundus atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas (t. 2, b.l. 86-95). Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Trečiojo asmens pasiūlymas lėmė, jog kitų tiekėjų pasiūlymai buvo pripažinti neįprastai maži, todėl atsakovui suponavo didesnę pareigą išsamiau ir plačiau tikrinti ieškovo ir UAB „Tela“ pasiūlymus, o ne vien apsiriboti tik formaliais pasiūlymų atmetimo pagrindais. Ginčo esmė ta, ar atsakovas tinkamai įgyvendino savo pareigą pareikalauti tiekėjo pagrįsti pateiktą pasiūlymo kainą, ar šios pareigos vykdymas nebuvo tik formalus.
 2. Degalų rūšis, naudotina pervežimams teikiant paslaugą, nebuvo nurodyta konkurso sąlygose. Nenustačius jose degalų rūšies reikalavimo, atsakovas negalėjo tikėtis, jog transporto priemonės būtinai naudos dyzeliną ar benziną. Juo labiau, kad transporto priemonių registracijos liudijimai nėra vienintelis įrodymų šaltinis transporto priemonės naudojamų degalų rūšiai nustatyti. Atsakovui buvo pateikti duomenys, jog ieškovo transporto priemonėse yra naudojama dujų įranga, tačiau atsakovas jo nevertino kaip tinkamo įrodymo, patvirtinančio ieškovo paaiškinimo teiginius. Tai tik patvirtina, kad atsakovas nesiekė patikrinti ieškovo pasiūlymo rimtumo, paprašytas paaiškinimas yra tik formalus, skirtas tik tam, kad sudaryti organizuoto konkurso teisėtumo regimybę, pažeidžiant esminius skaidrumo, nediskriminavimo ir lygiateisiškumo principus ir garantijas, kad pasiūlymai būtų vertinami veiksmingos konkurencijos sąlygomis.
 3. Pirkimo sąlygose nebuvo įtvirtintas aiškus žmonių palaikų pervežimo atstumas. Todėl nėra objektyvaus pagrindo konstatuoti, kad vieno ar kito tiekėjo siūloma tam tikrų darbų kaina šiuo aspektu yra nepagrįsta. Atsakovas, siedamas nuvažiuotą atstumą su ieškovo buveine Plungėje ir detaliai nurodydamas paslaugos teikimo procesą (jog transporto priemonės turi grįžti į tiekėjo buveinę), diskriminuoja ieškovą kitų tiekėjų atžvilgiu, kurių buveinė yra Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje.
 4. Ieškovas pateikė atsakovui tiek ir tokius paaiškinimus, kiek atsakovas prašė. Atsakovas netinkamai įvykdė pareigą pareikalauti pagrįsti neįprastai mažą kainą, dėl ko atsakovo vėliau priimto sprendimo argumentų apimtis ir išsamumas negali lemti tokio sprendimo teisėtumo. Todėl atsakovo argumentai, jog jis pasiūlymo atmetime išsamiai bei argumentuotai išdėstė atmetimo priežastis yra teisiškai nereikšmingi.
 5. Nepagrįsti apeliantų argumentai, jog ieškovas į pasiūlymo kainą neįtraukė darbuotojų darbo sąnaudų, proporcingų atliktam darbui, ir išlaidų, reikalingų darbui atlikti. Ieškovas aiškiai ir nedviprasmiškai atsakovui paaiškino, kad jis jokių papildomų su darbo santykiais susijusių išlaidų dėl paslaugos teikimo atsakovui nepatirs, nes tokias išlaidas jis yra jau patyręs iki konkurso, daugiau žmonių darbui atlikti nepriims, o esamas teisinių santykių reguliavimas pas ieškovą leidžia be papildomų išlaidų vykdyti konkurso sąlygų reikalavimus. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuomonės, jog tiekėjai bet kokiu atveju neprivalo į kainą įtraukti tokių išlaidų, kurių vykdant viešojo pirkimo sutartį dėl savo veiklos specifikos ar kitų priežasčių nepatirs ar kurias jau yra patyrę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010).

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

15Trečiasis asmuo prašė bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, tačiau CPK 321 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus šio kodekso 322 straipsnyje nurodytas išimtis, t.y. jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Pažymėtina, kad dalyvaujančio byloje asmens prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka teismui nėra privalomas (CPK 322 str.). Atsižvelgiant į tai, kad šalys procesiniuose dokumentuose pateikė savo motyvuotus argumentus, naujų įrodymų nėra pateikta, todėl teisėjų kolegija mano, kad nėra pagrindo pripažinti, jog yra būtinas žodinis šios bylos nagrinėjimas.

16Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų.

17Nustatyta, kad ieškovas dalyvavo atsakovo vykdomame supaprastintame atvirame konkurse dėl Žmonių palaikų pervežimo atlikti teismo medicinos ir patologinės anatomijos tyrimus paslaugoms pirkti (t. 1, b.l. 16-19). Ieškovo bendra pasiūlymo kaina 29 655 Lt. Pasiūlymas buvo atmestas, nes, atsakovo nuomone, ieškovo pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža ir jis jos tinkamai nepagrindė. Byloje nėra ginčo dėl to, kad ieškovo pasiūlyta kaina laikytina neįprastai maža, todėl teisėjų kolegija šiuo aspektu išsamiau nepasisako. Ginčas iš esmės yra kilęs dėl ieškovo neįprastai mažos kainos pagrindimo įvertinimo.

18Apeliaciniai skundai netenkintini.

19Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas, atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – VPĮ), kurio paskirtis – vadovaujantis jo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str. 2 d.). VPĮ įpareigoja perkančiąją organizaciją užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.). Šių principų laikymusi užtikrinama, kad viešųjų pirkimų konkurso tikslai bus pasiekti, o konkurso procedūroje bus išvengta nesąžiningos konkurencijos prielaidų.

20VPĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija privalo pareikalauti dalyvio pagrįsti siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti. Perkančioji organizacija, siekdama, kad neįprastai mažos kainos būtų pagrįstos, raštu kreipiasi į tokią kainą pasiūliusį dalyvį ir prašo pateikti, jos manymu, reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus, taip pat nurodo tam tikras aplinkybes, į kurias atsižvelgia vertindama kainos pagrindimą (VPĮ 40 str. 2 d.).

21Neįprastai mažos pasiūlymo kainos instituto aiškinimo ir taikymo esminės taisyklės yra suformuotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010, kurioje išaiškinta, kad neįprastai mažos kainos institutas taikytinas tik siekiant įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu ir realumu. Neįprastai maža pasiūlyta kaina per se nėra kliūtis viešojo pirkimo sutarčiai sudaryti. Tik tokia neįprastai maža kaina, kurios tiekėjas negali pagrįsti, t. y. įrodyti, kad pasiūlyta kaina jis galės tinkamai ir laiku įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, suponuoja perkančiosios organizacijos pareigą atmesti tokį tiekėjo pasiūlymą. Atsižvelgiant į tai, taip pat remiantis racionalaus lėšų panaudojimo imperatyvu, perkančioji organizacija pagal VPĮ 40 straipsnį privalo atmesti dalyvio pasiūlymą tik dėl nepagrįstos neįprastai mažos kainos. Šiame kontekste teisėjų kolegija pastebi, kad reikšminga yra ir tai, ar neįprastai maža kaina netapo tokia dėl to, kad vienas ar keli tiekėjai nustatė itin aukštas kainas. Nagrinėjamame pirkime kitų tiekėjų (be ieškovo) pasiūlymų kaina buvo apie 40 tūkst. litų, tuo tarpu trečiojo asmens pasiūlyta kaina viršijo šią sumą beveik dvigubai. Teisėjų kolegija iš bylos duomenų neturi pakankamo pagrindo daryti išvadą, kad trečiojo asmens pasiūlyta kaina buvo neprotingai aukšta, juo labiau, kad to neįrodė ir ieškovas. Tačiau, kita vertus, esant tokiai situacijai, kai iš esmės tik vienas tiekėjas pasiūlo ženkliai didesnę paslaugos kainą, sutiktina su ieškovo argumentu, kad perkančioji organizacija, kuriai įstatymu keliamas reikalavimas dėl racionalaus lėšų panaudojimo, turi itin atidžiai vertinti, ar visų kitų tiekėjų, pasiūliusių mažesnę kainą, pasiūlymai iš tikrųjų nėra realūs, o realus yra tik didžiausią kainą pasiūliusio tiekėjo pasiūlymas.

22Atsakovas pripažino, kad ieškovas atitinka kvalifikacinius reikalavimus. Identifikavęs ieškovo pasiūlymo kainą kaip neįprastai mažą, atsakovas 2011 m. lapkričio 29 d. raštu paprašė nurodyti kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus, o 2011 m. gruodžio 22 d. raštu papildomai paprašė paaiškinti kainos apskaičiavimą (t. 1, b.l. 21, 23), į kuriuos ieškovas 2011 m. lapkričio 30 d., 2011 m. gruodžio 29 d. pateikė atsakymus (t. 1, b.l. 22, 24). 2011 m. gruodžio 22 d. rašte atsakovas nurodė penkias pozicijas, kurias norėjo išsiaiškinti pagrindžiant ieškovo pasiūlytą neįprastai mažą kainą. Būtent šios penkios pozicijos buvo nurodytos ir 2011 m. gruodžio 15 d. viešųjų pirkimų komisijos posėdyje (t. 1 b.l. 150-151). Taigi, darytina išvada, kad ieškovas atitiko kvalifikacinius reikalavimus, o dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo atsakovui kilo neaiškumų tik šių penkių pozicijų aspektu. Todėl ginčo išsprendimui reikšminga būtent šių penkių pozicijų pagrindimo vertinimo pagrįstumas. Nors vėliau – 2012 m. sausio 24 d. komisijos posėdyje – vertinant ieškovo kainos pagrindimo paaiškinimą buvo išdėstytos abejonės dėl paslaugos suteikimo terminų, pasitelktino subteikėjo pagalbos, išlaidų palaikų pasaugojimui, administracinių ir kitų išlaidų, šiais aspektais paaiškinimų apskritai nebuvo prašyta. Todėl, atsakovui pripažinus ieškovo atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams, o neįprastai mažą kainą pagrįsti prašant minėtų penkių pozicijų aspektu, yra pagrindas teigti, jog dėl kitų aplinkybių, jei ir dėl jų atsakovui iš tikrųjų buvo kilę abejonių neįprastai mažos kainos pagrindimo aspektu, atsakovas apskritai neįgyvendino įstatymo reikalavimo prašyti pagrįsti pasiūlytą kainą.

23Iš 2011 m. gruodžio 22 d. rašte nurodytų penkių pozicijų dėl dviejų iš jų pagrindimo ginčo faktiškai nėra, ginčo išsprendimui liko aktualios trys iš jų: 1) naudojamo kuro rūšis; 2) ieškovo nurodytas atstumas, pagal kurį apskaičiuota transportavimo kaina; 3) darbuotojų darbo sąnaudos, proporcingos atliktam darbui, ir išlaidos, reikalingos darbui atlikti.

24Dėl kuro rūšies.

25Ieškovas, atsakydamas perkančiajai organizacijai dėl naudojamos kuro rūšies, nurodė, kad pasiūlyme numatyta kuro rūšis – dujos (t. 1, b.l. 23, 24). Byloje esanti 2010 m. rugpjūčio 30 d. PVM sąskaita – faktūra serija AAA Nr. 0001158 patvirtina, kad ieškovo transporto priemonėje yra įmontuota dujų įranga (t. 1, b.l. 49). Nors atsakovas savo procesiniuose dokumentuose, tarp jų ir apeliaciniame skunde, teigia, kad ieškovas grindžiant kainą nurodė prieštaringus pasiūlymui duomenis, nes su pasiūlymu pateikė duomenis, kad paslaugos bus teikiamos transporto priemonėmis, kuriose naudojamas kuras yra benzinas/dyzelinas, o pasiūlyme į kainą įskaičiavo išlaidas už transporto priemonių naudojamą kurą – dujas, tačiau jis nevertino bei nepasisakė dėl ieškovo pateikto rašytinio įrodymo apie dujų įrangos naudojimą ieškovo transporto priemonėse. Neįprastai mažos kainos instituto nuostatomis įtvirtinta privaloma tokio pasiūlymo vertinimo procedūra pagrįsta rungtyniškumo principu, kuris suponuoja ne tik tiekėjo, bet ir perkančiosios organizacijos aktyvumą. Pagal VPĮ ir viešojo pirkimo principus perkančiajai organizacijai nedraudžiama kreiptis kelis kartus į tiekėją, kad jis pateiktų papildomus duomenis, patvirtinančius jo siūlomos kainos pagrįstumą. Teisėjų kolegijos nuomone, tai itin aktualu ir racionalu esant tokiai situacijai, kai svarstomas klausimas net ne dėl vieno, o dėl kelių tiekėjų pasiūlymų mažesnėmis kainomis atmetimo bei nusprendžiama pirkti paslaugas už apskritai didžiausią pasiūlytą kainą. Dėl to atmestini atsakovo apeliacinio skundo argumentai neva dar vienas jo kreipimasis dėl įrodymų pateikimo būtų perteklinis, nes toks aiškinimas neišplaukia nei iš įstatymų prasmės apskritai, nei iš kainos pagrindimo patikrinimo instituto esmės konkrečiai. Todėl teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nors atsakovas ir kreipėsi į ieškovą dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo paaiškinimo, tačiau atsakovui suabejojus dėl ieškovo pateiktų duomenų tikrumo (kaip teigia atsakovas, prieštaringumo), atsakovas turėjo galimybę ir privalėjo pareikalauti iš ieškovo pateikti papildomus įrodymus ar apžiūrėti transporto priemones, kad pašalintų šias abejones, o ne atmesti pasiūlymą savo padarytų prielaidų pagrindu.

26Sutiktina su ieškovo argumentais, kad transporto priemonių degalų rūšis niekaip nebuvo apibrėžta konkurso sąlygose, ieškovas pasiūlyme ir nebuvo nurodęs, kokį kurą naudos. Tai, kad ieškovo transporto priemonių liudijimuose, kuriuos buvo privalu pateikti pagal konkurso sąlygas, nurodytas kuras yra benzinas/dyzelinas per se nereiškia, kad ieškovas pasiūlyme nurodė kuro rūšį, juo labiau, kai to ir nebuvo reikalaujama. Pažymėtina, kad ir pats atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, jog jam nebuvo svarbi kuro rūšis, o svarbu tai, kad ieškovo pasiūlyme nurodytos transporto priemonės ir sąnaudos tokių priemonių eksploatavimui sutaptų. Todėl negalima sutikti su apeliacinių skundų argumentais, kad ieškovas atsakovui pateikė prieštaringus duomenis apie jo naudotiną paslaugai teikti kuro rūšį. Pažymėtina, kad 2011 m. lapkričio 30 d. teikiant pasiūlymo kainų sudėtines dalis ir skaičiavimus ieškovas buvo nurodęs kuro kainą 2,30 Lt, t.y. kainą, kuri yra artima automobilių degalams naudojamų dujų, o ne ženkliai didesnei benzino/dyzelino kainai (ši aplinkybė faktiškai yra visuotinai žinoma).

27Todėl atsakovui nevertinus ieškovo pateikto rašytinio įrodymo dėl jo transporto priemonėse įmontuotos dujų įrangos bei nesikreipus į ieškovą su konkrečiu prašymu, kokius įrodymus ieškovas turėtų pateikti dėl jo transporto priemonėse realiai naudojamos kuro rūšies, teisėjų kolegija sprendžia, kad perkančiosios organizacijos paprašytas paaiškinimas dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo aptariamu aspektu yra formalus ir realiai nesiekiantis patikrinti tiekėjo pasiūlymo rimtumo.

28Dėl pasiūlyme nurodyto atstumo, pagal kurį apskaičiuota transportavimo kaina.

29Atsakovas sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą taip pat grindė aplinkybe, kad perkančiajai organizacijai kilo abejonių dėl ieškovo nurodytų atstumų, pagal kuriuos apskaičiuota transportavimo kaina. Iš ieškovo perkančiajai organizacijai pateiktų dokumentų matyti, kad ieškovo pasiūlyme nurodytas maršruto ilgis – 80 km, t.y. iš Šilutės rajono į Klaipėdą, taip pat ieškovas paaiškino, kad grįžtantis automobilis suteiks paslaugas kitoms įmonėms ir uždirbs papildomų pajamų, todėl maršrutas skaičiuojamas tik į vieną pusę (t. 1, b.l. 22, 23, 24). Atsakovas teigia, kad maršruto atstumas turi būti skaičiuojamas nuo ieškovo buveinės vietos Plungės iki Šilutės, nuo Šilutės iki Klaipėdos ir nuo Klaipėdos iki Plungės – beveik 200 km.

30Konkurso sąlygų 9.2 punkte numatyta, kad paslauga teikiama Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje, žmonių palaikus pervežant specialiu transportu teisėsaugos institucijų siuntimu jų nurodytu adresu, atlikti teismo medicinos ir patologinės anatomijos tyrimus. Konkurso sąlygų 11 punkte numatyta paslaugų teikimo vieta – iš visos Šilutės rajono savivaldybės teritorijos vežant palaikus į Klaipėdą (Mykolo Romerio Universiteto teismo medicinos instituto Klaipėdos skyrių). Taigi, konkurso sąlygose neįtvirtintas aiškus palaikų pervežimo atstumas. Teisėjų kolegija sutinka su ieškovo argumentu, kad atsakovas nepirko palaikų pervežimo iš Klaipėdos į Šilutės rajono savivaldybės teritoriją ar Plungę paslaugos (priešingai neteigia ir atsakovas), todėl ieškovas pasiūlymo kainą apskaičiavo vadovaudamasis konkurso sąlygomis. Taigi, konkurso sąlygose nenumatytas atstumo sietinumas su tiekėjo buveinės vieta. Šia prasme pagrįsti yra ieškovo argumentai, kad atsakovas, siedamas nuvažiuotą maršrutą su ieškovo buveinės vieta Plungėje ir detaliai nurodydamas paslaugos teikimo procesą, jog transporto priemonės turi grįžti į tiekėjo buveinę, diskriminuoja ieškovą ir faktiškai riboja tiekėjų, kurių buveinės yra ne Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje, konkurencines galimybes lyginant su tiekėjais esančiais Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje. Todėl pirkimo dokumentuose numačius, kad perkamos paslaugos yra palaikų pervežimas iš Šilutės rajono į Klaipėdą ir nenustačius tikslaus pervežimo atstumo, teisėjų kolegija sprendžia, jog nėra objektyvaus pagrindo konstatuoti, kad ieškovo pasiūlyme nurodytas maršruto ilgis – 80 km, pagal kurį apskaičiuota transportavimo kaina, yra nepagrįstas. Tokią išvadą patvirtina ir teismų praktika, kurioje konstatuota, kad pirkimo sąlygose neįtvirtinus aiškių darbų, paslaugų apimčių, trukmės, nėra objektyvaus pagrindo konstatuoti, kad vieno ar kito tiekėjo siūloma tam tikrų darbų kaina yra nepagrįsta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010).

31Atsakovo bei trečiojo asmens apeliaciniuose skunduose išdėstytas argumentas, kad ieškovo pagrindimas dėl nurodyto atstumo, teigiant, kad grįžtantis automobilis suteiks paslaugas kitoms įmonėms ir uždirbs papildomų pajamų, todėl maršrutą skaičiuoja tik į vieną pusę, buvo neišsamus, yra nepagrįstas, nes ir šiuo aspektu atsakovas paaiškinimų nebuvo prašęs.

32Dėl darbuotojų darbo užmokesčio neįtraukimo į pasiūlymo kainą.

33Ieškovas, neįtraukdamas į pasiūlymo kainą darbuotojų darbo sąnaudų ir kitų reikalingų darbui priemonių, nurodė, kad darbuotojams yra mokamas fiksuotas darbo užmokestis, kuris nepriklauso nuo kitų aplinkybių ir atlikto darbo kieko, o kitos sąnaudos reikalingos darbui nepadidės, nes įmonė visas reikalingas priemones yra įsigijusi anksčiau, todėl papildomų išlaidų nebus (t. 1, b.l. 24). Taigi, ieškovas nurodė, kad jokių papildomų išlaidų, tarp jų ir susijusių su darbo santykiais, dėl paslaugos teikimo atsakovui nepatirs, nes daugiau žmonių darbui atlikti nepriims, o esamas teisinių santykių reguliavimas ieškovui leidžia be papildomų išlaidų vykdyti konkurso sąlygų reikalavimus. Atsakovas teigia, kad ieškovas nepateikė įmonės darbuotojų darbo sutarčių, iš kurių būtų galima spręsti apie fiksuotą darbo užmokestį ir jo pakankamumą. Teisminėje praktikoje yra konstatuota, jog ”neįprastai mažos pasiūlytos kainos vertinimo rungtyniškumo pobūdis turi būti suprantamas ir taip, kad perkančioji organizacija turi teisę prašyti, o tiekėjas – pateikti kuo išsamesnius kainos pagrindimo duomenis. Pažymėtina, kad tiekėjai, atsakydami į perkančiųjų organizacijų prašymą pateikti kainos pagrindimą, privalo atsakyti tiek, kiek yra prašomi, tačiau turi teisę pateikti platesnius paaiškinimus, papildomas aplinkybes ar dokumentus.“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010). Šiuo atveju iš 2011 m. gruodžio 22 d. rašto matyti, kad atsakovas prašė tik paaiškinti, kaip darbuotojams, aptarnaujantiems Šilutės rajoną, bus paskaičiuotas proporcingas atliktam darbui atlygis ir išlaidos už kitas reikalingas darbui priemones (t. 1, b.l. 23). Tuo tarpu gavęs ieškovo paaiškinimus, atsakovas, nurodęs, kad ieškovas nepateikė darbo sutarčių ar kitokių įrodymų, t.y. duomenų, kurių pats ir nebuvo prašęs ir kurie, jo nuomone, turėtų patvirtinti ar paneigti ieškovo paaiškinimus, jų pateikti ir neprašė.

34Trečiasis asmuo apeliaciniame skunde nurodo, kad yra suformuota teismo praktika, jog pasiūlymo kaina negali būti laikoma tinkamai pagrįsta, jeigu į ją neįtraukiamas darbo užmokestis darbuotojams, kurie atliks perkamas paslaugas. Tačiau šiuo atveju trečiojo asmens nurodyta Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-898/2011 negalima vadovautis, nes šios bylos ir nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės yra skirtingos. Minėtoje nutartyje nurodyta, kad vykdant sutartį bus būtina samdyti greitojo reagavimo ekipažo darbuotojus (perkančioji organizacija perka 2520 apsaugos tarnybos ekipažų atvykimą prie objektų), kuriems turi būti mokamas darbo užmokestis ir tai turi atsispindėti paslaugų savikainoje, o taip pat ir kainoje. Nagrinėjamu atveju atsakovas pirkimo dokumentuose (techniniuose reikalavimuose) numatė, jog automobilio ekipažą turi sudaryti du žmonės. Todėl manyti, kad ieškovui, kuris jau 15 metų atlieka paslaugas šioje srityje, perkamai paslaugai atlikti bus reikalingi papildomi darbuotojai, kol nėra pateikta tai patvirtinančių įrodymų, nėra pagrindo. Beje, atsakovas tokiomis aplinkybėmis ir nesiremia.

35Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad tiekėjai bet kokiu atveju neprivalo į kainą įtraukti tokias išlaidas, kurių vykdant viešojo pirkimo sutartį dėl savo veiklos specifikos ar kitų priežasčių nepatirs ar kurias jau yra patyrę. Reikalavimo tiekėjui deklaruoti, jog jis yra įtraukęs visas paslaugai suteikti išlaidas, tikslas yra tas, kad tiekėjas įvykdytų visas nurodytas pareigas be viešojo pirkimo sutarties kainos papildomo keitimo, o ne tai, jog jis būtinai patirtų šių išlaidų. Priešingu atveju perkančioji organizacija nepagrįstai kištųsi į tiekėjų ekonominės veiklos laisvę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010). Šioje kasacinio teismo nutartyje taip pat nurodyta, kad iš esmės neturi reikšmės, ar tiekėjas nepatirs išlaidų de jure (įstatyme nenustatyta tokios pareigos) ar de facto (išlaidos jau yra patirtos (pvz. spec. drabužiai) arba patiriamos iš kitų šaltinių. Tiekėjas negali būti verčiamas įtraukti jas į pasiūlymo kainą, jei realiai jų nepatirs, t.y. įprastinės tiekėjo sąnaudos nevirs faktinėmis jo išlaidomis.

36Taip pat teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus argumentus, kad ieškovas piktnaudžiauja nesąžininga konkurencija. Tai, kad vienas iš tiekėjų perkančiajai organizacijai įrodo, jog jo siūloma maža kaina neturės įtakos teikiamos paslaugos kokybei, sutarties vykdymo terminams ir kitoms su paslaugos esme susijusioms aplinkybėms, ne pažeidžia, o atspindi tiekėjų konkurenciją. Sąžiningos tiekėjų konkurencijos pažeidimas galėtų būti pripažintas tik tada, kai tiekėjas, pasiūlęs nepelningą ar net nuostolingą kainą, atitinkamoje produkto ar geografinėje rinkoje naudojasi vyraujama padėtimi (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010). Pažymėtina, kad šiuo atveju, kaip minėta, dvigubai mažesnę kainą negu trečiasis asmuo buvo nurodęs ne vien tik ieškovas.

37Atsižvelgiant į aukščiau paminėtas aplinkybes, teisėjų kolegija atmeta apeliaciniuose skunduose nurodytą teiginį, kad perkančioji organizacija tinkamai vykdė visas jai teisės aktuose numatytas prievoles ir laikėsi visų neįprastai mažos kainos pagrindimo procedūrų, ir sprendžia, kad iš esmės tai buvo atlikta formaliai, skundžiamas atsakovo sprendimas priimtas nesiaiškinus visų reikšmingų aplinkybių, kurias jis galėjo ir turėjo išsiaiškinti. Minėtoje kasacinio teismo nutartyje yra konstatuota, jog perkančiosios organizacijos formalūs veiksmai, kuriais ji iš tikrųjų nesiekia patikrinti tiekėjo, pasiūliusio neįprastai mažą kainą, pasiūlymo rimtumo arba apskritai nesudaro jam sąlygų pateikti paaiškinimus, pagrindžiančius tokį pasiūlymą, pripažintini per se neteisėtais ir pažeidžiančiais viešųjų pirkimų teisiniame reglamentavime įtvirtintas jos pareigas bei viešojo pirkimo principus.

38Vadovaujantis išdėstytais argumentais teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai padarė išvadą, kad yra pagrindas panaikinti atsakovo 2012 m. sausio 24 d. priimtą sprendimą, ir atmeta apeliacinių skundų argumentus, kad teismas netinkamai aiškino ir taikė VPĮ 40 straipsnio nuostatas bei teisminę praktiką. Todėl skundžiamą teismo sprendimą naikinti nėra pagrindo, jis paliekamas nepakeistu (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

39Šiame kontekste teisėjų kolegija pažymi, jog pagal suformuotą teismų praktiką, panaikinus perkančiosios organizacijos sprendimą dėl preliminarios (ar galutinės) laimėtojų eilės, viešojo pirkimo teisinių santykių šalys grąžinamos į pirminę padėtį, kurioje kompetencija pripažinti viešojo pirkimo laimėtoją pagal VPĮ priklauso perkančiajai organizacijai, kuri, remdamasi iš anksto paskelbtais kriterijais, privalo iš naujo nustatyti preliminarią (galutinę) tiekėjų eilę. Remiantis VPĮ 16 straipsniu, tokie įgaliojimai yra suteikti būtent viešojo pirkimo komisijai, o pagal VPĮ 39 straipsnio 8 dalį – perkančioji organizacija pripažįsta laimėjusiu kurį nors pasiūlymą iš tų, kurie nebuvo atmesti remiantis tiekėjų kvalifikaciniais reikalavimais.

40Dėl bylinėjimosi išlaidų.

41Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Ieškovas prašo priteisti 3 025 Lt išlaidas už advokato pagalbą (t. 2, b.l. 96, 97).

42Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 str. 2 d.). Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Pažymėtina, kad šiose rekomendacijose nustatyti iš esmės maksimalūs dydžiai, kas reiškia, kad tokio (maksimalaus) dydžio išlaidos laimėjusiai šaliai yra priteisiamos nebūtinai visais atvejais. Priteistinų išlaidų dydis, kaip minėta, priklauso nuo bylos sudėtingumo, darbo laiko sąnaudų konkrečioje byloje ir pan.

43Šiuo atveju byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, atsiliepime į apeliacinį skundą dėstomos didele dalimi tos pačios aplinkybės ir argumentai, kurie jau buvo teikti pirmosios instancijos teisme. Todėl priteistinų aptariamų išlaidų dydis mažintinas, priteisiant iš atsakovo Šilutės rajono savivaldybės administracijos ir trečiojo asmens 1 200 Lt išlaidų už advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme ieškovo naudai (CPK 3 str. 7 d., 93 str. 1 d. ).

44Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

45Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. balandžio 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.

46Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Beinoro gedulo namai“ iš atsakovo Šilutės rajono savivaldybės administracijos ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės komunalininkas“ po 600 Lt (šešis šimtus litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Beinoro gedulo namai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. balandžio 24 d. sprendimu ieškinį... 7. Teismas sprendė, kad ieškovo pateiktus paaiškinimus galima laikyti... 8. Teismas sprendė, kad perkančioji organizacija privalo objektyviai, o ne... 9. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimo į juos argumentai... 10. Atsakovas Šilutės rajono savivaldybės administracija apeliaciniu skundu... 11. Trečiasis asmuo UAB „Šilutės komunalininkas“ apeliaciniu skundu prašo... 12. Ieškovas UAB „Beinoro gedulo namai“ atsiliepimu į apeliacinius skundus... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 15. Trečiasis asmuo prašė bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, tačiau CPK... 16. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje... 17. Nustatyta, kad ieškovas dalyvavo atsakovo vykdomame supaprastintame atvirame... 18. Apeliaciniai skundai netenkintini.... 19. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas,... 20. VPĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta... 21. Neįprastai mažos pasiūlymo kainos instituto aiškinimo ir taikymo esminės... 22. Atsakovas pripažino, kad ieškovas atitinka kvalifikacinius reikalavimus.... 23. Iš 2011 m. gruodžio 22 d. rašte nurodytų penkių pozicijų dėl dviejų iš... 24. Dėl kuro rūšies.... 25. Ieškovas, atsakydamas perkančiajai organizacijai dėl naudojamos kuro... 26. Sutiktina su ieškovo argumentais, kad transporto priemonių degalų rūšis... 27. Todėl atsakovui nevertinus ieškovo pateikto rašytinio įrodymo dėl jo... 28. Dėl pasiūlyme nurodyto atstumo, pagal kurį apskaičiuota transportavimo... 29. Atsakovas sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą taip pat grindė aplinkybe,... 30. Konkurso sąlygų 9.2 punkte numatyta, kad paslauga teikiama Šilutės rajono... 31. Atsakovo bei trečiojo asmens apeliaciniuose skunduose išdėstytas argumentas,... 32. Dėl darbuotojų darbo užmokesčio neįtraukimo į pasiūlymo kainą.... 33. Ieškovas, neįtraukdamas į pasiūlymo kainą darbuotojų darbo sąnaudų ir... 34. Trečiasis asmuo apeliaciniame skunde nurodo, kad yra suformuota teismo... 35. Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad tiekėjai bet kokiu atveju neprivalo... 36. Taip pat teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus argumentus, kad ieškovas... 37. Atsižvelgiant į aukščiau paminėtas aplinkybes, teisėjų kolegija atmeta... 38. Vadovaujantis išdėstytais argumentais teisėjų kolegija sprendžia, kad... 39. Šiame kontekste teisėjų kolegija pažymi, jog pagal suformuotą teismų... 40. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 41. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 42. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba,... 43. Šiuo atveju byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, atsiliepime į... 44. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 45. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. balandžio 24 d. sprendimą palikti... 46. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Beinoro gedulo namai“ iš...