Byla AN2-112-348/2020
Dėl transporto priemonės grąžinimo

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja S. J.,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Vilniaus teritorinės muitinės atskirąjį skundą dėl Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų 2020 m. sausio 20 d. nutarties, kuria tenkintas suinteresuoto asmens ( - ) atstovo prašymas dėl transporto priemonės grąžinimo.

3Teismas

Nustatė

41.

5Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmuose nagrinėjama administracinio nusižengimo byla, kurioje A. Č. traukiamas administracinėn atsakomybėn dėl administracinio nusižengimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 208 straipsnio 2 dalį. Šios bylos nagrinėjimo metu suinteresuoto asmens ( - ) atstovas pateikė prašymą grąžinti autobusą „Mercedes – Benz Sprinter“, valstybinis Nr. ( - ) teisėtam jo savininkui.

62.

7Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmai 2020 m. sausio 20 nutartimi suinteresuoto asmens ( - ) atstovo prašymą tenkino ir transporto priemonę „Mercedes – Benz Sprinter“, valstybinis Nr. ( - ) grąžino ( - ) arba jo įgaliotajam atstovui.

83.

9Vilniaus teritorinės muitinės direktoriaus pavaduotojas A. S. skundžia Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų 2020 m. sausio 20 d. nutartį ir prašo ją panaikinti.

103.1.

11Skunde teigiama, kad vadovaujantis ANK 603 straipsniu transporto priemonė grąžinama tik po to, kai išnagrinėjama administracinio nusižengimo byla. Kai transporto priemonė nuosavybes teise priklauso administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, ji grąžinama jos savininkui (valdytojui) institucijos, kurios pareigūnas surašė administracinio nusižengimo protokolą, vadovo ar jo įgaliotojo asmens sprendimu iki administracinio nusižengimo bylos išnagrinėjimo, jeigu tai nepakenks administracinio nusižengimo teisenai. Pažymimas, jog apylinkės teismas 2019 m. gruodžio 23 d. nutartimi analogišką suinteresuoto asmens prašymą atmetė iš esmės tais pat motyvais, kaip ir skundžiamoje nutartyje, o iki skundžiamos nutarties priėmimo jokių naujų aplinkybių ar įrodymų, kuriais galėtų būti grindžiamas priešingas sprendimas, byloje nėra nei ištirta, nei papildomai pateikta.

123.2.

13Skunde taip pat nurodoma, jog transporto priemonės grąžinimas iki bylos išnagrinėjimo pakenks administracinei tesenai ir prabrėžia, kad administracinio nusižengimo padarymo aplinkybės nėra aiškios, o administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo dėl padaryto nusižengimo neprisipažįsta. Taip pat nurodoma, kad kontrabanda buvo gabenta profesionaliu būdu – panaudojant magnetus ir sekimo prietaisą GPS, o autobusas buvo naudojamas kaip įrankis pažeidimui daryti. Skundo autoriaus teigimu, nėra aiškios administracinio nusižengimo padarymo aplinkybės, nėra nustatyti prie administracinio nusižengimo prisidėję asmenys, todėl transporto priemonės grąžinimas jos savininkui (valdytojui), nors jis galimai ir nėra susijęs su nusižengimo padarymu, gali pakenkti administracinio nusižengimo teisenai.

143.3.

15Be to, byloje yra duomenys apie dėl šio įvykio inicijuojamą ikiteisminį tyrimą, todėl, skundo autoriaus teigimu, jeigu jis bus pradėtas, kontrabandos priemonės grąžinimas negrįžtamai pakenks tyrimui, nes nebus galimybės atlikti būtinų procesinių veiksmų.

164.

17Atsiliepimų į Vilniaus teritorinės muitinės direktoriaus pavaduotojo A. S. skundą negauta.

185.

19Vilniaus teritorinės muitinės direktoriaus pavaduotojo A. S. atskirasis skundas atmetamas.

206.

21Iš administracinio nusižengimo bylos matyti, kad 2019 m. lapkričio 22 d. administracinio nusižengimo protokolas A. Č. buvo surašytas už administracinio nusižengimo, numatyto ANK 208 straipsnio 2 dalyje, padarymą, t. y. dėl to, kad jo vairuojamame maršrutiniame autobuse „Mercedes – Benz Sprinter“ iš Baltarusijos Respublikos į Lietuvos Respubliką, Raigardo kelio poste atlikus mutinį patikrinimą, buvo rasta 500 pakelių cigarečių „NZ10“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis, kurios buvo magnetų pagalba pritvirtintos prie autobuso dugno, taip pat buvo pritvirtintas sekimo prietaisas GPS.

227.

23Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad A. Č. administracinį nusižengimą galimai padarė nuosavybės teise ( - ) priklausančia transporto priemone, šiuos asmenis sieja darbiniai santykiai, be to, byloje esantys duomenys patvirtina, jog už transporto priemonę yra mokamos įmokos pagal finansinio lizingo sutartį, ( - ) veikla yra keleivių vežimas, todėl apylinkės teismas, grąžindamas transporto priemonę, pagrįstai atkreipė dėmesį į tai, jog dėl transporto priemonei taikomų suvaržymui, suinteresuotas asmuo patiria tiek tiesioginius, tiek netiesioginius nuostolius.

248.

25Tiek skundžiamoje nutartyje, tiek skunde pažymima, jog byloje nėra duomenų, kad transporto priemonės savininkas (valdytojas) yra susijęs su administracinio nusižengimo padarymu, be to, Vilniaus teritorinės muitinės pateiktame skunde nepateikta išsamių argumentų kokiu būdu transporto priemonės grąžinimas gali pakenkti administracinio nusižengimo teisenai. Iš bylos medžiagos matyti, jog 2019 m. lapkričio 22 d. surašius administracinio nusižengimo protokolą daiktų ir dokumentų paėmimo protokolu buvo paimti tabako gaminiai, transporto priemonės registravimo liudijimas bei pati transporto priemonė, be to, buvo padarytos transporto priemonės nuotraukos, surašytas transporto priemonės techninės būklės ir perdavimo ir priėmimo aktas, tačiau nėra jokių duomenų, kad po šių veiksmų atlikimo būtų atliekami papildomi procesiniai veiksmai, kuriais remiantis būtų nustatytos skunde dėstomos aplinkybes, t. y. prie administracinio nusižengimo prisidėję asmenys ir nustatytos tikslios administracinio nusižengimo padarymo aplinkybės. Pažymėtina, jog tai, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo A. Č. neprisipažįsta padaręs šį nusižengimą, nėra pagrindas atsisakyti tenkinti suinteresuoto asmens atstovo prašymą ir transporto priemonę grąžinti, kadangi tai tėra administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens pasirinkta gynybinė versija ir abejotina ar transporto priemonės tolimesnis laikymas gali pakeisti jo poziciją.

269.

27Nepagrįstu laikytinas skundo argumentas dėl inicijuoto ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Šiuo aspektu aukštesnės instancijos teismas pažymi, jog byloje esantys duomenys patvirtina, jog administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo A. Č. kreipėsi su pareiškimu į Lietuvos Respublikos Generalinę prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 167 straipsnio 1 dalį, tačiau Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Druskininkų policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiojo tyrėjo 2019 m. gruodžio 20 d. nutarimu ikiteisminį tyrimą buvo atsisakyta pradėta. Be to, A. Č. pateikus skundą dėl šio nutarimo Kauno apygardos teismo Alytaus apylinkės prokuratūros prokuroro 2020 m. sausio 9 d. nutarimu šis skundas nebuvo tenkintas ir nors A. Č. pateikė skundą dėl šio nutarimo, tačiau šis skundas Kauno apygardos teismo 2020 m. kovo 2 d. neskundžiama nutartimi buvo atmestas.

2810.

29Konstatuojama, kad Alytaus apylinkės teismo 2020 m. sausio 20 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti šią nutartį skunde išdėstytais motyvais nėra teisinio pagrindo, todėl Vilniaus teritorinės muitinės atskirasis skundas atmetamas, o Alytaus apylinkės teismo 2020 m. sausio 20 d. nutartis paliekama galioti. Teismas, vadovaudamasi ANK 656 straipsnio 6 dalies 1 punktu, 654 straipsniu,

Nutarė

30Vilniaus teritorinės muitinės atskirąjį skundą atmesti ir Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų 2020 m. sausio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

31Ši Kauno apygardos teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Proceso dalyviai