Byla 2S-1103-260/2009

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Raimondo Buzelio, kolegijos teisėjų: Galinos Blaževič ir Egidijaus Tamašausko, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovės UAB „Galinta ir partneriai“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. balandžio 29 d. nutarties civilinėje byloje Nr.2-12476-451/2009 pagal ieškovės UAB „Galinta ir partneriai“ ieškinį atsakovei AB „Vidiva“ dėl nuomininko įpareigojimo grąžinti daiktą, kuria pakeista Kauno miesto apylinkės teismo 2009-04-28 nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,

Nustatė

32009-04-28 ieškovė UAB „Galinta ir partneriai“ Kauno miesto apylinkės teismui pateikė ieškinį dėl nuomininko įpareigojimo grąžinti daiktą atsakovei AB „Vidiva“ ir ieškinio reikalavimams užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti atsakovės AB „Vidiva“ žinioje esančias patalpas ( - ), Kaune, unikalus Nr.( - ), kurių bendras plotas 4135,03 kv.m, uždraudžiant atsakovei ir/ar tretiesiems asmenims, kuriems atsakovė gali būti perdavusi šias patalpas, jomis naudotis ir paskirti ieškovę UAB „Galinta ir partneriai“ laikina šių patalpų saugotoja.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2009 04 28 nutartimi patenkino ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir iki bus išspręsta civilinė byla, areštavo atsakovės AB „Vidiva“ žinioje esančias patalpas ( - ), Kaune, unikalus Nr.( - ), kurių bendras plotas 4135,03 kv.m, uždraudžiant atsakovei ir/ar tretiesiems asmenims, kuriems atsakovė gali būti perdavusi šias patalpas, jomis naudotis ir paskyrė ieškovę UAB „Galinta ir partneriai“ laikina šių patalpų saugotoja.

5Kauno miesto apylinkės teismas 2009-04-29 nutartimi pakeitė 2009-04-28 Kauno miesto apylinkės teismo nutartį ir iki bus išspręsta civilinė byla leido atsakovei ir tretiesiems asmenims naudotis areštuotomis patalpomis, esančiomis ( - ), Kaune, unikalus Nr.( - ), kurių bendras plotas 4135,03 kv.m. Teismas iš trečiųjų asmenų nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų pateiktų rašytinių įrodymų nustatė, kad atsakovė ginčo patalpas 2008-07-31 subnuomos sutartimi Nr.15/81 yra subnuomavusi AB „Prekybos miestelis urmas". Subnuomininkai ginčo patalpose vykdo mažmeninės prekybos veiklą. Teismas pripažino, jog draudimas naudotis patalpomis iš esmės pažeistų subnuomininkų teises ir teisėtus interesus, dėl to jie patirtų nuostolius, todėl 2009-04-28 Kauno miesto apylinkės teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo keistina.

6Atskiruoju skundu (b.l. 18-21, civilinės bylos Nr.2-12476-451/2009 dalis) ieškovė UAB „Galinta ir partneriai“ prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. balandžio 29 d. nutartį ir palikti galioti Kauno miesto apylinkės teismo 2009-04-28 nutartį. Skunde nurodo, kad 2009-04-29 Kauno miesto apylinkės teismo nutartis yra neteisėta ir turi būti naikintina dėl sekančių motyvų:

71.

8Kauno miesto apylinkės teismas neturėjo teisės savo iniciatyva ir remdamasis LR CPK 146 straipsnio 5 dalimi pakeisti anksčiau jo paties pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovės ir trečiųjų asmenų atžvilgiu. 2009 m. balandžio 29 d. nutartį Kauno miesto apylinkės teismas priėmė savo iniciatyva, t.y., remdamasis LR CPK 146 straipsnio 5 dalimi, kurioje nustatyta, kad „teismo iniciatyva laikinoji apsaugos priemonė gali būti pakeičiama kita tik tais atvejais, jei yra siekiama apginti viešąjį interesą“. Uždraudus naudotis patalpomis, būtų apribota tik ieškovės, atsakovės, UAB „Prekybos miestelis urmas“ bei užsiimančių mažmenine prekyba fizinių ir juridinių asmenų, kurie patalpas subnuomoja iš UAB „Prekybos miestelis urmas“, ūkinė komercinė veikla, t.y. laikinųjų apsaugos priemonių taikymas susijęs tik su privačiu šių asmenų ir jų akcininkų interesu ir šio intereso suvaržymu. Be to ir pats Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. balandžio 29 d. nutartyje pažymėjo, kad subnuomininkai ginčo patalpose vykdo mažmeninės prekybos veiklą <...>, o draudimas naudotis patalpomis iš esmės pažeistų subnuomininkų teises ir teisėtus interesus, dėl to jie patirtų nuostolius“. Taigi Kauno miesto apylinkės teismas konstatavo ne viešą interesą, o kaip tik - privatų subnuomininkų interesą. Tarp ieškovės, atsakovės, subnuomininko, ir asmenų, vykdančių mažmeninės prekybos veiklą, nėra jokių darbo, šeimos ar kitokių teisinių santykių, kuriuose būtų viešojo intereso elementas.

92.

10Priimdamas 2009 m. balandžio 29 d. nutartį, Kauno miesto apylinkės teismas neveikė nepriklausomai ir nešališkai. Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. balandžio 28 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės sukėlė didelį atgarsį tiek žiniasklaidoje, tiek tarp mažmenine prekyba ginčo patalpose užsiimančių fizinių ir juridinių asmenų, kas be kita ko pasireiškė ir minėtų asmenų nepasitenkinimu. To pasėkoje šie asmenys 2009 m. balandžio 29 d. atvyko prie Kauno miesto apylinkės teismo ir reikalavo teismo peržiūrėti nutartį bei panaikinti laikinąsias apsaugos priemones. Kauno miesto apylinkės teismas, pajutęs spaudimą iš prie teismo susirinkusių ir pasipiktinusių trečiųjų asmenų, iš karto pakeitė 2009 m. balandžio 28 d. savo paties priimtą teismo nutartį. Šioje situacijoje teismas nesielgė nešališkai - iš Kauno miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojo pareiškimo tretiesiems asmenims buvo aišku, kokį sprendimą priims teismas.

113.

122009 m. balandžio 29 d. nutartimi iškreiptas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas yra reali grėsmė, kad jų nesiėmus gali būti sunkiau ar iš viso neįmanoma įvykdyti teismo sprendimą. Šiuo atveju tokia grėsmė pasireiškia tuo, kad jeigu nebus pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, atsakovė ar tretieji asmenys, piktnaudžiaudami savo teisėmis, gali turtą subnuomoti, suteikti panaudai ar kitaip perduoti patalpas tretiesiems asmenims, taip pat padaryti joms žalą ir taip ne tik apsunkinti patalpų grąžinimą ieškovei, tačiau ir padaryti žalą ieškovės turtui. Tokiai išvadai pagrindą suteikia atsakovės nesąžiningumas ir piktybiškas elgesys negrąžinant ieškovei patalpų, savavališkų statybų atlikimas, kas ir buvo nurodyta ieškovės ieškinyje. UAB „Galinta ir partneriai" pateikė prašymą taikyti ginčo patalpų areštą, kurio turinys - draudimas naudotis patalpomis tiek atsakovei, tiek tretiesiems asmenims. 2009 m. balandžio 28 d. nutartimi Kauno miesto apylinkės teismas šį prašymą tenkino, o VĮ Registrų centre 2009 m. balandžio 29 d. buvo įregistruotas areštas, kurio turinys - atsakovės ir trečiųjų asmenų naudojimosi teisės ginčo patalpomis apribojimas. 2009 m. balandžio 29 d. nutartimi buvo pakeista 2009 m. balandžio 28 d. Kauno miesto apylinkės teismo nutartis ir nutarta, iki bus išspręsta civilinė byla, areštuoti atsakovo žinioje esančias ginčo patalpas, leidžiant atsakovei ir tretiesiems asmenims naudotis ginčo patalpomis. Taigi 2009 m. balandžio 29 d. nutartimi teismas panaikino anksčiau taikyto arešto turinį (draudimą naudotis ginčo patalpomis), tačiau patį areštą ginčo patalpoms paliko galioti. Tokiu būdu sudaroma situacija, kai teismas palieka areštą, kuris nesukelia jokių apribojimų atsakovei, o priešingai - sukelia apribojimus tik pačios ieškovės, kaip daikto (patalpų) nuosavybės teisių turėtojos, atžvilgiu. Viso to pasėkoje suvaržomos ne atsakovės, tačiau ieškovės teisės ir teisėti interesai.

13Atsiliepime į atskirąjį skundą (b.l. 40-51, civilinės bylos Nr.2-12476-451/2009 dalis) atsakovė AB „Vidiva“ prašo atskirąjį skundą atmesti, Kauno miesto apylinkės teismo 2009-04-29 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad Kauno miesto apylinkės teismas, spręsdamas atskirojo skundo priėmimo klausimą, privalėjo vadovautis CPK 115 str. 2 d., bei nustatyti terminą procesinio dokumento trūkumams pašalinti, kadangi ieškovas UAB „Galinta ir partneriai“ pateikė teismui tik du atskirojo skundo ir jo priedų egzempliorius. Į bylą trečiaisiais asmenimis atsakovės AB „Vidiva“ pusėje yra įtraukti 65 fiziniai ir juridiniai asmenys. Atsakovės nuomone, nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, kad Kauno miesto apylinkės teismas neturėjo teisės savo iniciatyva ir remdamasis CPK 146 str. 5 d. pakeisti anksčiau jo paties pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovės ir trečiųjų asmenų atžvilgiu. 2009 m. balandžio 28 d. nutartimi atėmus galimybę subnuomininkams patalpose (atitinkamose jų dalyse) vykdyti savo ūkinę komercinę veiklą, buvo iš esmės nuspręsta dėl tre­čiųjų asmenų teisių ir pareigų, nors šie asmenys šioje byloje neužėmė jokios procesinės padėties. Todėl, remiantis CPK 145 str. 1 d., teismas galėjo taikyti tik tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios galėjo būti nukreiptos tik į atsakovę. Šios imperatyvios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo taisyklės 2009 m. balandžio 28 d. nutartimi iš esmės pažeidžiant subnuo­mininkų interesus buvo nesilaikyta, todėl remiantis vien aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis Kauno miesto apylinkės teismas ne tik turėjo, bet ir privalėjo 2009 m. balandžio 29 d. nutartimi pakeisti 2009 m. balandžio 28 d. nutartį ir leisti teisėtiems ginčo patalpų naudotojams naudotis šiomis patalpomis. 65 ginčo patalpų subnuomininkų teisė laisvai ir nevaržomai vykdyti veiklą patalpose laikytina viešuoju interesu, kuriam esant teismas galėjo (ir privalėjo) taikyti CPK 146 str. 5 d. ir laikinąsias apsaugos priemones pakeisti savo iniciatyva. Atsakovė AB „Vidiva“ nesutinka su atskirojo skundo argumentais, kad teismas neveikė nešališkai ir nepriklausomai, nes ieškovė, siekdama pagrįsti savo poziciją, remiasi tik prielaidomis, o jokių konkrečių įrodymų, leidžiančių suabejoti teismo nepriklausomumu ir nešališkumu nepateikė. Atsakovės nuomone, 2009 m. balandžio 28 d. nutartimi areštuojant patalpas, uždraudžiant jomis naudo­tis ir perduodant jas saugoti ieškovei UAB „Galinta ir partneriai" ieškinio reikalavimas buvo praktiškai patenkintas ir pati civilinė byla išspręsta iš esmės, t.y. galimai palankaus ieškovės at­žvilgiu teismo sprendimo atveju, atsakovė, esant galiojančiai 2009 m. balandžio 28 d. nutarčiai, net neturėtų galimybės vykdydamas teismo sprendimą grąžinti patalpas ieškovei, nes atsakovės visos teisės į patalpas jau būtų atimtos 2009 m. balandžio 28 d. nutartimi. Dėl to darytina išvada, kad 2009 m. balandžio 28 d. nutartimi civilinė byla 2-12476-451/2009 yra išsprendžiama iš esmės, o tai prieštarauja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslui ir pa­skirčiai (CPK 144 str. 1 d.), nes civilinę bylą iš esmės teismas gali išspręsti tik visapusiškai ir ob­jektyviai ištyręs ieškininio reikalavimo pagrįstumą, o taikant laikinąsias apsaugos priemones toks bylos nagrinėjimas iš esmės nėra atliekamas. 2009 m. gegužės 4 d. Kauno apygardos teismas priėmė nutartį civilinėje byloje Nr.2-1772-259/2009, kuria nutarė ieškovės (AB „Vidiva") prašymą tenkinti ir uždraudė atsakovams (UAB „Galinta ir partneriai" ir UAB „Kauno Vitingas") vykdyti 2009 m. balandžio 23 d. patalpų (t.y. AB „Vidiva" išnuomotų patalpų, esančių adresu ( - ), Kaune, kurių unikalus numeris ( - )) nuomos sutartį: 1) uždraudžiant sudaryti minimų patalpų (atitinkamųjų dalių) subnuomos sutartis su trečiaisiais asmenimis; 2) uždraudžiant UAB „Kauno Vilingas" valdyti ir naudoti minimas patalpas; 3) uždraudžiant atsakovams trukdyti AB „Vidiva", UAB „Prekybos miestelis urmas" bei asmenims, sudariusiems sutartis su UAB „Prekybos miestelis urmas", naudotis šiomis patalpomis bei vykdyti jose veiklą. 2009 m. gegužės 4 d. Kauno apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1772-259/2009, priimta dėl tų pačių patalpų, dėl kurių yra nagrinėjamas ginčas ir Kauno miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-12476-451/2009, nėra panaikinta ir yra galiojanti. Atskirasis skundas, kuriuo prašoma panaikinti 2009 m. balandžio 29 d. Kauno miesto apylinkės teismo nutartį ir palikti galioti 2008 m. balandžio 28 d. Kauno miesto apylinkės teismo nutartį, negali būti tenkinamas, nes tai prieštarautų galiojančiai Kauno apygardos teismo nutarčiai civilinėje byloje Nr. 2-1772-259/2009.

14Atskirasis skundas dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. balandžio 29 d. nutarties atmestinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d. ). Absoliučių Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. balandžio 29 d. nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė ( CPK 329 str. 2, 3 d. ).

16Išnagrinėjusi ieškovės atskirąjį skundą, teisėjų kolegija sprendžia, jog , pakeisdamas 2009 04 28 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones ir leisdamas iki bus išnagrinėta byla ginčo patalpomis naudotis atsakovui ir tretiesiems asmenims, Kauno miesto apylinkės teismas pasielgė teisingai, protingai ir logiškai. Ieškovė pareiškė reikalavimą grąžinti patalpas tik vienai atsakovei. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones – draudimą naudotis patalpomis ir atsakovei ir tretiesiems asmenims, patalpų perdavimą saugoti ieškovei, teismas pažeidė trečiųjų asmenų teises, o kartu ir nusprendė perduoti patalpas ieškovei, tuo faktiškai ir išspręsdamas ginčą iš esmės. Todėl 2009 04 29 nutartimi teismas iš esmės ištaisė savo padarytas klaidas.

17Teisėjų kolegija vertina, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones ir uždraudžiant atsakovei bei tretiesiems asmenims iki bus išspręstas ginčas pagal ieškovės ieškinį dėl patalpų perdavimo, galėjo būti pažeistas šalių interesų pusiausvyros užtikrinimo principas, t.y. atsakovė ir tretieji asmenys netektų galimybės naudotis patalpomis dar iki ginčo išsprendimo, nenustačius, kad teisės naudotis patalpomis šie asmenys tikrai neturi. Gi sprendimo, kuriuo ieškovės ieškinys būtų patenkintas, naudojimasis patalpomis įvykdymo nepadarys negalimu. Todėl apskųstosios 2009 04 29 Kauno miesto apylinkės teismo nutarties negalima laikyti neteisėta ar nepagrįsta.

18Teisėjų kolegija neturi pagrindo vertinti, kad, priimdamas 2009 m. balandžio 29 d. nutartį, Kauno miesto apylinkės teismas neveikė nepriklausomai ir nešališkai, nes tokias aplinkybes patvirtinančių įrodymų ieškovė nepateikė. Vien tik ieškovės nuomone, kad Kauno miesto apylinkės teismas, pajutęs spaudimą iš prie teismo susirinkusių ir pasipiktinusių trečiųjų asmenų, iš karto pakeitė 2009 m. balandžio 28 d. savo paties priimtą teismo nutartį, teisėjų kolegija vadovautis negali.

19Atskirajame skunde ieškovė nurodo, jog Kauno miesto apylinkės teismas neturėjo teisės savo iniciatyva ir remdamasis LR CPK 146 straipsnio 5 dalimi pakeisti anksčiau jo paties pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovės ir trečiųjų asmenų atžvilgiu. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas susijęs tik su privačiu atsakovės ir trečiųjų asmenų interesais. Tarp ieškovės, atsakovės, subnuomininko, ir asmenų, vykdančių mažmeninės prekybos veiklą, nėra jokių darbo, šeimos ar kitokių teisinių santykių, kuriuose būtų viešojo intereso elementas.

20Teisėjų kolegija pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas konkrečiu atveju galėjo vadovautis CPK 146 str. 5 d. nuostatomis, kurios numato, jog teismo iniciatyva laikinoji apsaugos priemonė gali būti pakeičiama kita tik tais atvejais, jei yra siekiama apginti viešąjį interesą. Teismas teisingai įvertino, kad draudimas naudotis patalpomis iš esmės pažeistų subnuomininkų teises ir teisėtus interesus, dėl to jie patirtų nuostolius. Kaip matyti iš Kauno miesto apylinkės teismo 2009 04 30 nutarties (b.l. 52, civilinės bylos Nr.2-12476-451/2009 dalis), ginčo patalpos subnuomojamos 65 fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems prekybinę veiklą, apie tai teismas buvo informuotas 2009 04 29. Būtent tokio didelio skaičiaus smulkių verslininkų veiklos apribojimo, kas buvo padaryta teismui apie tai neturint žinių 2009 04 28 nutartimi, skubus panaikinimas, teismui apie tai sužinojus, gali būti prilygintas viešam interesui. Teisėjų kolegija vertina, kad pirmosios instancijos pagrįstai teismas taikė CK 146 str. 5 d. nuostatas, elgėsi ne formaliai, o atsižvelgdamas į konkrečią situaciją.

21Teisėjų kolegija nesutinka su ieškovės atskirajame skunde nurodytais argumentais, kad , priėmus 2009 04 29 nutartį, sudaryta situacija, jog teismas palieka areštą, kuris nesukelia jokių apribojimų atsakovei, o priešingai - sukelia apribojimus tik pačios ieškovės, kaip daikto (patalpų) nuosavybės teisių turėtojos, atžvilgiu, dėl ko suvaržomos ne atsakovės, tačiau ieškovės teisės ir teisėti interesai. Ginčo patalpas areštavus, tačiau iki bus išnagrinėta byla palikus galimybę patalpomis naudotis nuomininkei atsakovei ar subnuomininkams tretiesiems asmenims, apribojamos pastarųjų asmenų teisės perleisti savo teises kitiems asmenims, leisti patalpomis naudotis kitiems asmenims. Būtent to , kaip matyti iš prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones turinio, ir siekė ieškovė.

22Atsižvelgdama į nurodytus motyvus, teisėjų kolegija sprendžia, kad Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. balandžio 29 d. nutartis nekeistina.

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies pirmu punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

24atskirąjį skundą atmesti.

25Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. balandžio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

26Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
2. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. 2009-04-28 ieškovė UAB „Galinta ir partneriai“ Kauno miesto apylinkės... 4. Kauno miesto apylinkės teismas 2009 04 28 nutartimi patenkino ieškovės... 5. Kauno miesto apylinkės teismas 2009-04-29 nutartimi pakeitė 2009-04-28 Kauno... 6. Atskiruoju skundu (b.l. 18-21, civilinės bylos Nr.2-12476-451/2009 dalis)... 7. 1.... 8. Kauno miesto apylinkės teismas neturėjo teisės savo iniciatyva ir remdamasis... 9. 2.... 10. Priimdamas 2009 m. balandžio 29 d. nutartį, Kauno miesto apylinkės teismas... 11. 3.... 12. 2009 m. balandžio 29 d. nutartimi iškreiptas laikinųjų apsaugos priemonių... 13. Atsiliepime į atskirąjį skundą (b.l. 40-51, civilinės bylos... 14. Atskirasis skundas dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. balandžio 29 d.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Išnagrinėjusi ieškovės atskirąjį skundą, teisėjų kolegija sprendžia,... 17. Teisėjų kolegija vertina, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones ir... 18. Teisėjų kolegija neturi pagrindo vertinti, kad, priimdamas 2009 m. balandžio... 19. Atskirajame skunde ieškovė nurodo, jog Kauno miesto apylinkės teismas... 20. Teisėjų kolegija pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas konkrečiu... 21. Teisėjų kolegija nesutinka su ieškovės atskirajame skunde nurodytais... 22. Atsižvelgdama į nurodytus motyvus, teisėjų kolegija sprendžia, kad Kauno... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio... 24. atskirąjį skundą atmesti.... 25. Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. balandžio 29 d. nutartį palikti... 26. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....