Byla 1A-277-174-2010

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Violetos Miliuvienės, teisėjų Rasos Valentinienės, Remigijaus Preikšaičio, sekretoriaujant Aušrai Čybienei, dalyvaujant prokurorei Veronikai Poškuvienei, asmenims, atleistiems nuo baudžiamosios atsakomybės, – S. M. ir E. B., nuteistajam M. B., jo gynėjui advokatui M. R., S. M., kuris atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, gynėjai advokatei Reginai Baranauskienei ir atstovei pagal įstatymą E. M., E. B., kuris atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, gynėjui advokatui Vaclovui Janušauskui ir atstovei pagal įstatymą V. B., teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros Pirmojo skyriaus prokuroro J. S. ir nuteistojo M. B. apeliacinius skundus dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-03-24 nuosprendžio, kuriuo: S. M. (S. M.), asmens kodas ( - ), kaip nepilnametis atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 180 straipsnio 1 dalį (2 epizodai – dėl S. P. (S. P.) ir M. J. plėšimo), BK 93 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 3 punkte numatytais pagrindais ir paskirtos jam auklėjamojo poveikio priemonės – įspėjimas ir elgesio apribojimas, įpareigojant šešis mėnesius nuo 22 val. iki 7 val. būti namuose bei tęsti mokslą, ir baudžiamoji byla jam nutraukta. E. B., asmens kodas ( - ), kaip nepilnametis atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 180 straipsnio 1 dalį (2 epizodai – dėl S. P. ir M. J. plėšimo), BK 93 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 3 punkte numatytais pagrindais ir paskirtos jam auklėjamojo poveikio priemonės – įspėjimas ir elgesio apribojimas, įpareigojant šešis mėnesius nuo 22 val. iki 7 val. būti namuose bei tęsti mokslą, ir baudžiamoji byla jam nutraukta. M. B., asmens kodas duomenys neskelbtini), pripažintas kaltu pagal BK 180 straipsnio 1 dalį ir nuteistas šešių mėnesių laisvės atėmimo bausme. Taikytas BK 75 straipsnis ir paskirtos bausmės vykdymas atidėtas vieneriems metams, įpareigojant nuteistąjį per šį laikotarpį be institucijos, prižiūrinčios paskirtos bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip 7 paroms bei mokytis arba dirbti. Priteista iš M. B. 34,20 Lt nukentėjusiajam S. P. turtinei žalai atlyginti. Patvirtintas E. B., kuris atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, ir jo atstovės pagal įstatymą V. B. susitarimas, kuriuo jie atlygino S. P. 34,07 Lt žalą, M. J. – 375 Lt žalą, bei jų susitarimas dėl 1 750 Lt neturtinės žalos atlyginimo iki 2010-08-09; patvirtinti S. M., kuris atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, ir jo atstovės pagal įstatymą E. M. susitarimas, kuriuo jie susitarė dėl 34,07 Lt S. P. ir 375 Lt M. J. padarytos žalos atlyginimo iki 2010-04-09 bei jų susitarimas dėl 1 750 Lt neturtinės žalos atlyginimo M. J. iki 2010-09-09. Šiuo pagrindu procesas dėl nukentėjusiojo M. J. pareikšto civilinio ieškinio dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo nutrauktas.

2S. M., E. B. ir M. B. paskirtas kardomąsias priemones – įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje – nuosprendžiui įsiteisėjus, nuspręsta panaikinti.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4pirmosios instancijos teismas nustatė šias aplinkybes:

5S. M., E. B. ir M. B., veikdami bendrininkų grupe, pavartodami fizinį smurtą, 2009-05-30, apie 00.30 val., prie „Eglės“ turgavietės, adresu Taikos pr. 80, Klaipėda, turėdami tikslą pagrobti svetimą turtą, S. M. iš priekio priėjo prie nukentėjusiojo S. P., paklausė, ką jis turi kišenėse, tuo metu E. B. ir M. B. apsupo nukentėjusįjį iš už nugaros, gindamasis nukentėjusysis sugriebė S. M. už gerklės ir jį laikė, tuo metu E. B. iš už nugaros apkabino S. P. per kaklą ir smaugė, kol pastarasis prarado sąmonę, tokiu būdu atėmę galimybę nukentėjusiajam priešintis. Visi trys iškraustė S. P. drabužių kišenes ir pagrobė 130 Lt vertės mobiliojo ryšio telefoną „Nokial 110i“, IMEI Nr. 359572019400139, su jame buvusia „Tele 2“ SIM kortele, kurios nukentėjusysis neįvertino, 50 Lt vertės piniginę, kurioje buvo pinigai – 40 Lt, 5 Lt vertės 2 vnt. fotonuotraukų, pirmosios pagalbos medicininę kortelę, kurios nukentėjusysis neįvertino, ir 7,20 Lt vertės 4 vnt. važiavimo autobusu bilietų, iš viso pagrobė S. P. turto už 232,20 Lt.

6Be to, S. M. 2009-05-30, apie 9.00 val., Klaipėdos moksleivių saviraiškos centre, adresu Strėvos g. 5, Klaipėda, veikdamas bendrininkų grupe su E. B., turėdami tikslą` pagrobti svetimą turtą, užpuolė nepilnametį nukentėjusįjį M. J., gim. 1991-09-10, E. B. sudavė kumščiu M. J. į veidą, pastarajam pasipriešinus ir pargriovus jį ant žemės prie M. J. pribėgo S. M., abu kartu rankomis ir kojomis mušė nukentėjusįjį į įvairias kūno vietas, sukeldami fizinį skausmą, tokiu būdu, atėmę galimybę nukentėjusiajam priešintis, pagrobė M. J. turtą: ant grindinio prie Moksleivių saviraiškos centro įėjimo laiptų gulėjusią 200 Lt vertės striukę „Nike“, kurioje buvo 700 Lt vertės mobiliojo ryšio telefonas Nokia N70 su jame buvusia 10 Lt vertės „Labas“ SIM kortele ir 40 Lt vertės atminties kortele, bei Klaipėdos vaikų globos namams „Smiltelė“ priklausantį 400 Lt vertės dviratį, iš viso pagrobė M. J. priklausančio turto už 950 Lt, Klaipėdos vaikų globos namams „Smiltelė“ priklausančio turto už 400 Lt. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis BK 93 straipsniu, S. M. ir E. B. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 180 straipsnio 1 dalį (2 epizodai) atleido ir paskyrė auklėjamojo poveikio priemones, o baudžiamąją bylą nutraukė; M. B. pripažino kaltu ir nuteisė pagal BK 180 straipsnio 1 dalį.

7Apeliaciniame skunde Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros Pirmojo skyriaus prokuroras J. S. prašo pirmosios instancijos teismo nuosprendį pakeisti:

8S. M. pripažinti kaltu pagal BK 180 straipsnio 1 dalį dėl S. P. plėšimo ir paskirti vienerių metų ir trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmę; pripažinti kaltu dėl M. J. plėšimo pagal BK 180 straipsnio l dalį ir paskirti vienerių metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, šias bausmes subendrinti jas iš dalies sudedant, ir paskirti galutinę dvejų metų laisvės atėmimo bausmę. Taikyti BK 92 straipsnio 1, 2 dalis ir paskirtos bausmės vykdymą atidėti dvejiems metams, paskiriant auklėjamojo poveikio priemones – įspėjimą ir elgesio apribojimą, įpareigojant dvylika mėnesių nuo 22 val. iki 7 val. būti namuose bei tęsti mokslą.

9E. B. pripažinti kaltu pagal BK 180 straipsnio 1 dalį dėl S. P. plėšimo ir paskirti vienerių metų ir trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmę; pripažinti kaltu dėl M. J. plėšimo pagal BK 180 straipsnio l dalį ir paskirti vienerių metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, šias bausmes subendrinti jas iš dalies sudedant, ir paskirti galutinę dvejų metų laisvės atėmimo bausmę. Taikyti BK 92 straipsnio 1, 2 dalis, ir paskirtos bausmės vykdymą atidėti dvejiems metams, paskiriant auklėjamojo poveikio priemones – įspėjimą ir elgesio apribojimą, įpareigojant dvylika mėnesių nuo 22 val. iki 7 val. būti namuose bei tęsti mokslą. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą. Nurodo, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-03-24 nuosprendžio dalis dėl S. M. ir E. B. atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės už nusikaltimą, numatytą BK 180 straipsnio 1 dalyje (2 epizodai), taikant BK 93 straipsnio nuostatas, yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl keistinas. Kaltinamieji S. M. ir E. B. dėl nusikalstamų veikų padarymo prisipažino, gailėjosi. Jų kaltė taip pat įrodyta ikiteisminio tyrimo metu surinktais, teisminio bylos nagrinėjimo metu ištirtais įrodymais. Teisminio bylos nagrinėjimo metu kaltinamieji bei civiliniai atsakovai dalį žalos atlygino, dėl neatlygintos žalos sudarė susitarimą, kurį teismas nuosprendžiu patvirtino. Taigi byloje neabejotinai nustatyta, kad S. M. ir E. B., veikdami bendrininkų grupe, padarė po du tyčinius apysunkius nusikaltimus, numatytus BK 180 straipsnio 1 dalyje.

10BK 93 straipsnio l dalyje numatyta, kad nepilnametis gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jei pirmą kartą padarė vieną nusikalstamą veiką (šiuo atveju – apysunkį tyčinį nusikaltimą). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus plenarinės sesijos 2008-05-20 nutartyje aiškiai nurodyta, kad pagal BK 93 straipsnį asmuo laikomas pirmą kartą padariusiu nusikalstamą veiką, jeigu pripažįstama, kad jis, nebūdamas anksčiau nusikaltęs, yra padaręs tik vieną nusikalstamą veiką arba kelias nusikalstamas veikas, kurios viena kitos atžvilgiu nėra pakartotinės ir sudaro idealiąją sutaptį. S. M. ir E. B. padarytos nusikalstamos veikos yra pakartotinės ir idealiosios sutapties nesudaro, todėl apylinkės teismas negalėjo taikyti jiems BK 93 straipsnio nuostatų ir atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės. Be to, atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės BK 93 straipsnio pagrindu nėra kaltininko teisė, kuri turi būti besąlygiškai, neatsižvelgiant į nusikalstamų veikų pobūdį, pavojingumo laipsnį, kaltės formą, nusikalstamos veikos tikslus, motyvus bei kitas aplinkybes, įgyvendinta. Šiuo atveju reikia atsižvelgti ir į tai, kad S. M. ir E. B. nusikalstamas veikas padarė veikdami bendrininkų grupe, tai pripažinta jų atsakomybę sunkinančia aplinkybe (BK 60 straipsnio l dalies l punktas).

11Skiriant bausmę S. M. bei E. B., prokuroras prašo atsižvelgti į atsakomybę sunkinančias bei lengvinančias aplinkybes, kaltinamųjų asmenybes, padarytų veikų pavojingumą. S. M. ir E. B. dvi nusikalstamas veikas padarė būdami nepilnamečiai, anksčiau jie neteisti. S. M. bei E. B. atsakomybę sunkinanti aplinkybė teismo pripažinta tai, kad abi veikas padarė veikdami bendrininkų grupe (BK 60 straipsnio l dalies 1 punktas), jų atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis pripažinta tai, kad prisipažino nusikaltę ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio l dalies 2 punktas), atlygino dalį žalos ir sudarė susitarimą dėl likusios dalies padarytos žalos atlyginimo (BK 59 straipsnio l dalies 3 punktas).

12BK 180 straipsnio l dalies numato dvi alternatyvias bausmių rūšis – areštą ir laisvės atėmimą iki 6 metų. BK 55 straipsnyje numatyta, kad asmeniui, pirmą kartą teisiamam už apysunkį nusikaltimą, paprastai skiriama su laisvės atėmimu nesusijusi bausmė. Arešto bausmės vykdymo atidėjimas nenumatytas, todėl šią bausmę reiktų atlikti realiai ir tai būtų tiesiogiai susiję su laisvės atėmimu, todėl atsižvelgiant į S. M. bei E. B. amžių, atsakomybę sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes, jiems turi būti paskirta laisvės atėmimo bausmė, atidedant jos vykdymą. Atsižvelgiant į padarytų veikų pavojingumą, tiesioginės tyčios kaltės formą, į tai, kad būdami nepilnamečiai nusikalstamas veikas padarė nakties metu ir prie vaikų socialinio mokymo įstaigos, jiems turi būti paskirtos BK 82, 83 ir 87 straipsniuose numatytos auklėjamojo poveikio priemonės.

13Apeliaciniame skunde nuteistasis M. B. prašo panaikinti apkaltinamąjį nuosprendį ir priimti naują išteisinamąjį nuosprendį. Teigia, kad jis nusikaltimo, už kurį yra nuteistas, nepadarė. Nurodo, kad jis 2009-05-30, apie 0.30 val., kartu su S. M. ir E. B. ėjo namo pro „Eglės“ turgavietę, esančią Taikos pr. 80, Klaipėdoje. Jokio susitarimo padaryti nusikaltimą neturėjo. Einant namo jam į mobilųjį telefoną paskambino mama, nenorėdamas, kad draugai girdėtų pokalbį, jis atsiliko nuo jų. Pokalbis telefonu truko keletą minučių, tuo tarpu S. M. su E. B. nuėjo tolyn. Baigęs pokalbį pamatė, kad S. M. ir E. B. stumdosi su kažkokiu vyriškiu. Iš karto nesupratęs, kas vyksta, pribėgo prie jų, tačiau nesuprato, kas ir dėl ko sukėlė konfliktą. Tada jis S. M. atitraukė nuo jam anksčiau nematyto vyriškio bei siekdamas išvengti nemalonumų sušuko, kad baigtų daryti nesąmones ir pasišalino iš įvykio vietos. Nematė, kad kas nors kraustytų nukentėjusiojo kišenes ir pasisavintų jo daiktus. Jo draugai E. M. ir E. B. nesigyrė, kad būtų ką nors iš nukentėjusiojo pagrobę. Šiuos parodymus nuosekliai patvirtino S. M. ir E. B., tačiau teismas padarė išvadą, kad jie tokius parodymas davė norėdami jam (M. B.) padėti išvengti baudžiamosios atsakomybės.

14Teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, rėmėsi vien tik nukentėjusiojo S. P. parodymais, kad 2009-05-30, apie 00.30 val., jam einant iš bare vykusio koncerto pro autobusų stotelę „Eglė“, pamatė priešais jį ateinančius 3 vaikinus. Anot nukentėjusiojo, du vaikinai jį sumušė ir atėmė daiktus bei piniginę. Trečiojo vaikino veiksmų nukentėjusysis nurodė negalintis įvardyti, tik spėjo, kad jis galėjo saugoti nusikaltimą darančius draugus. Tokie nukentėjusiojo S. P. parodymai turi būti vertinami kritiškai, nes jis šio įvykio metu buvo girtas ir galėjo supainioti esmines įvykio aplinkybes. Nukentėjusiojo girtumą įrodo aplinkybė, jog tą patį vakarą policijos pareigūnai pasiūlė jam rašyti pareiškimą, tačiau siūlė tai padaryti kitą dieną, kai išsiblaivys.

15Nuteistojo M. B. teigimu, atliekant ikiteisminį tyrimą buvo padaryta šiurkščių Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso ( toliau BPK) pažeidimų. Nukentėjusiajam S. P. ikiteisminio tyrimo metu buvo pateiktos atpažindinti jo, S. M. ir E. B. fotonuotraukos. Iš ikiteisminio tyrimo dokumentų matyti, kad nukentėjusysis visus tris atpažino kaip jį apiplėšusius asmenis. Teisminio bylos nagrinėjimo metu nukentėjusysis parodė, kad atpažino tik S. M. kaip asmenį, dalyvavusį jį apiplėšiant. Tuo tarpu jo (M. B.) ir E. B. nuotraukas nurodė tik paragintas policijos pareigūnų, kurie nurodė, kurias nuotraukas reikia parodyti, bei paaiškino, kad kaltinamieji dėl nukentėjusiojo apiplėšimo pripažino savo kaltę, nors tą dieną, kai buvo daromas atpažinimas iš fotonuotraukų, jis (M. B.) dar nebuvo apklaustas.

16Apeliantas nurodo, kad nukentėjusiojo išsakyta nuomonė, neva jis (M. B.) galėjo saugoti nusikaltimą darančius draugus nuo pašalinių asmenų galimo įsikišimo, niekuo nepagrįsta ir nelogiška, nes pats įvykis vyko visiškai atviroje vietoje, netoli gyvenamųjų namų, nusikaltimą galėjo matyti neribotas skaičius pašalinių asmenų, kurie galėjo suteikti pagalbą nukentėjusiajam. Taigi nusikaltimo vietos saugojimas būtų buvęs beprasmis veiksmas.

17Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad jo (M. B.) parodymai kelia abejonių dėl nenuoseklumo. Pirmą kartą apklausiamas policijos pareigūnams jis nenurodė tos aplinkybės, kad tuo metu, kai jo draugai užpuolė nukentėjusįjį, jis kalbėjo mobiliuoju telefonu su mama, tik dėl to, kad nežinojo, kokios aplinkybės yra svarbios tyrimui, kad byloje būtų nustatyta tiesa. Apkaltinamasis nuosprendis gali būti grindžiamas tik objektyviais ir jokių abejonių nekeliančiais įrodymais, tuo tarpu byloje nėra duomenų, kurie neginčijamai leistų pripažinti jį (M. B.) kaltu dėl nukentėjusiojo apiplėšimo, todėl, apelianto teigimu, jis turi būti išteisintas.

18Atsikirtimuose į prokuroro apeliacinį skundą E. B. ir S. M., kurie atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, prašo palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-03-24 nuosprendį, o prokuroro apeliacinį skundą atmesti.

19Prokurorė prašo Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros Pirmojo skyriaus prokuroro J. S. apeliacinį skundą tenkinti, o nuteistojo M. B. apeliacinį skundą atmesti.

20Nuteistasis M. B., jo gynėjas prašo nuteistojo M. B. apeliacinį skundą tenkinti, o prokuroro apeliacinį skundą atmesti.

21S. M. ir E. B., kurie atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, jų gynėjai prašo prokuroro apeliacinį skundą atmesti.

22Prokuroro apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, nuteistojo M. B. apeliacinis skundas atmestinas.

23Dėl prokuroro apeliacinio skundo

24Apeliaciniu skundu prokuroras nesutinka su S. M. ir E. B., kaip kaltiems asmenims, pritaikytu atleidimu nuo baudžiamosios atsakomybės vadovaujantis BK 93 straipsniu už padarytas nusikalstamas veikas pagal BK 180 straipsnio 1 dalį (2 epizodai – dėl nukentėjusiojo S. P. apiplėšimo ir nukentėjusiojo M. J. apiplėšimo), motyvuodamas tuo, kad teismas netinkamai pritaikė Baudžiamąjį įstatymą, nes neišpildyta BK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta viena iš trijų privalomų sąlyga – nusikalstama veika padaryta pirmą kartą.

25Esminis prokuroro apeliacinio skundo argumentas, kad teismas nepagrįstai atleido nuo baudžiamosios atsakomybės S. M. ir E. B. dėl nusikalstamų veikų, numatytų BK 180 straipsnio 1 dalyje, padarymo, nes jie nusikalto ne pirmą kartą, yra pagrįstas.

26Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai įtvirtinti BK XI skyriuje. Šio skyriaus nuostatos taikomos asmenims, kuriems nusikalstamos veikos padarymo metu nebuvo suėję aštuoniolika metų (BK 81 straipsnio 1 dalis). Iš kasacinės teisminės praktikos pavyzdžių matyti, kad pagal BK 93 straipsnį teismas gali atleisti asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės, nutraukti jam baudžiamąją bylą ir taikyti jam auklėjamojo pobūdžio priemones, esant BK 93 straipsnyje numatytoms trims būtinoms sąlygoms ir bent vienai alternatyviai sąlygai (kasacinės bylos Nr. 2K-438/2005, 2K-541/2005, 2K-P-85/2008, 2K-503/2008). Būtinos sąlygos yra šios: pirma, toks asmuo turi būti padaręs nusikalstamą veiką dar nesulaukęs aštuoniolikos metų amžiaus; antra, jis turi būti padaręs baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą; trečia, jis turi būti padaręs nusikalstamą veiką pirmą kartą. Be to, teismas gali atleisti nepilnametį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 93 straipsnį tik nustatęs bent vieną alternatyvią sąlygą, kad jis: 1) nukentėjusio asmens atsiprašė ir visiškai ar iš dalies savo darbu ar pinigais atlygino arba pašalino padarytą turtinę žalą arba 2) pripažintas ribotai pakaltinamu arba 3) pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką arba yra kitų pagrindų manyti, kad nepilnametis laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų.

27Pirmosios instancijos teismo nuosprendžio turinys patvirtina, jog šis teismas nustatė, kad S. M. ir E. B., būdami nepilnamečiai, 2009 m. gegužės 30 d., apie 9.00 val., padarė vieną apysunkį nusikaltimą ir 2009 m. gegužės 30 d., apie 00.30 val., veikdami kartu su nuteistuoju M. B., padarė vieną apysunkį nusikaltimą, ir, vadovaudamasis BK 93 straipsnio 1 dalies 1, 3 punktais, atleido S. M. ir E. B. nuo baudžiamosios atsakomybės, o bylą jiems nutraukė.

28Pirmosios instancijos teismas taikydamas S. M. ir E. B. BK 93 straipsnio nuostatas, netinkamai aiškino šiame straipsnyje nustatytą sąlygą – pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką, neatsižvelgė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, todėl netinkamai taikė šį Baudžiamąjį įstatymą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus plenarinės sesijos 2008 m. gegužės 20 d. nutartyje (kasacinė byla Nr. 2K-P-85/2008) išaiškinta, kad pagal BK 93 straipsnį asmuo laikomas pirmą kartą padariusiu nusikalstamą veiką, jeigu pripažįstama, kad jis, nebūdamas anksčiau nusikaltęs, yra padaręs tik vieną nusikalstamą veiką arba kelias nusikalstamas veikas, kurios viena kitos atžvilgiu nėra pakartotinės ir sudaro idealią sutaptį. Beje, minėtoje plenarinės sesijos nutartyje buvo atsižvelgta, kad analogiški teisiniai argumentai, aiškinant, ką laikyti pirmą kartą padariusiu nusikalstamą veiką, nurodyti ir kasacinėse nutartyse Nr. 2K-395/2005, 2K-543/2006. Kadangi S. M. ir E. B. padarė dvi pakartotines nusikalstamas veikas – 2009-05-30, apie 9.00 val., bei tą pačią dieną, tai yra 2009-05-30, apie 00.30 val., jie padarė du apysunkius nusikaltimus (BK 180 straipsnio 1 dalis), kurie sudaro realią, o ne idealią sutaptį, todėl pirmosios instancijos teismo išvada, kad S. M. ir E. B. nusikalstamas veikas BK 93 straipsnio prasme padarė pirmą kartą, yra nepagrįsta. Atsižvelgdama į šiuos argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo pripažinti, kad S. M. ir E. B. padarė nusikaltimą pirmą kartą. Todėl pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis BK 93 straipsnio nuostatomis, nepagrįstai atleido S. M. ir E. B. nuo baudžiamosios atsakomybės už padarytas nusikalstamas veikas.

29Taigi teismo sprendimas keistinas dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo – BK 93 straipsnio – taikymo (BPK 328 straipsnio 1 punktas).

30BK 91 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas nepilnamečiam skiria bausmę, vadovaudamasis bendrais bausmių skyrimo pagrindais ir BK XI skyriuje numatytais ypatumais.

31S. M. ir E. B. padarė du tyčinius apysunkius nusikaltimus (BK 11 straipsnio 4 dalis). Nusikaltimo, numatyto BK 180 straipsnio 1 dalyje, sankcijoje numatytos bausmės: areštas arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.

32Parenkant S. M. ir E. B. bausmės rūšį atsižvelgiama, kad jie nusikalto būdami nepilnamečiai ir anksčiau neteisti bei vadovaujamasi BK 91 straipsnio 3 dalies nuostatomis. BK 55 straipsnyje numatyta, kad asmeniui, pirmą kartą teisiamam už apysunkį nusikaltimą, paprastai skiriama su laisvės atėmimu nesusijusi bausmė, tačiau atsižvelgiant į tai, kad BK 180 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytos švelnesnės bausmės rūšies – arešto – paskyrimas būtų susijęs su laisvės atėmimu, nes arešto bausmės vykdymo atidėjimo baudžiamasis įstatymas nenumato, todėl arešto bausmę reikėtų atlikti realiai, S. M. ir E. B. skirtina laisvės atėmimo bausmė, atidedant jos vykdymą.

33Nustatydama bausmės dydį, kolegija, kaip to reikalauja BK 91 straipsnio 2 dalis, atsižvelgia į šio kodekso 54 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes: nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą, padarytų nusikalstamų veikų motyvus ir tikslus, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes bei nepilnamečio gyvenimo ir auklėjimo sąlygas, nepilnamečio elgesį po nusikalstamos veikos padarymo (BK 91 straipsnio 2 dalis). Nepilnamečiai S. M. ir E. B. mokosi, anksčiau neteisti, dėl padarytų apysunkių nusikaltimų prisipažino nusikaltę ir nuoširdžiai gailisi, nukentėjusiųjų atsiprašė, iš dalies atlygino nusikaltimu padarytą žalą bei susitarė dėl likusios dalies žalos atlyginimo, jų atsakomybę sunkinančia aplinkybe teismas nustatė tai, kad jie nusikalstamas veikas padarė veikdami bendrininkų grupe, po šių nusikalstamų veikų padarymo būdami laisvėje daugiau teisės pažeidimų nepadarė, todėl S. M. ir E. B. bausmė – laisvės atėmimas – skirtina artima BK 180 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytam bausmės minimumui, jos vykdymą atidedant bei paskiriant BK 82, 83 ir 87 straipsniuose numatytas auklėjamojo poveikio priemones.

34Dėl nuteistojo M. B. apeliacinio skundo Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, tinkamai įvertino byloje surinktus ir tiesiogiai teisiamajame teismo posėdyje ištirtus įrodymus, padarė motyvuotas išvadas dėl nuteistojo M. B. kaltės kartu su S. M. ir E. B. apiplėšiant nukentėjusįjį S. P.. Nuteistojo M. B. įvykdytą nusikalstamą veiką tinkamai kvalifikavo, kartu teisingai taikė baudžiamojo įstatymo bei baudžiamojo proceso normas. Vien tai, kad nuteistasis M. B. nesutinka su skundžiamame nuosprendyje padarytomis teismo išvadomis, kitaip interpretuodamas byloje surinktus įrodymus ir savaip juos vertindamas, nėra pagrindas tenkinti jo apeliacinį skundą. Pirmosios instancijos teismas vadovavosi BPK 20 straipsnio nuostatomis, apkaltinamajame nuosprendyje padarytos išvados yra išsamios, pagrįstos nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, o M. B. veiką visiškai patvirtina bylos įrodymų visuma. Apeliacinės instancijos teismas nemato pagrindo teigti, kad teismo išvados dėl M. B. veiksmų įrodytumo neatitinka įrodymų turinio ir kad vertinant įrodymus buvo iš esmės pažeisti BPK 20 straipsnio 5 dalies reikalavimai. Tai, kad apeliantas su šiomis išvadomis nesutinka ir kitaip (subjektyviai) interpretuoja įrodymus, dar nereiškia BPK nuostatų pažeidimo. Apelianto M. B. teiginiai, kad teismo išvados neparemtos įrodymais, nepagrįsti. Teismo nuosprendyje motyvuotai atmesti nuteistojo M. B. teisminio bylos nagrinėjimo metu duoti parodymai, argumentuotai pasisakyta, kodėl yra patikimi nukentėjusiojo S. P. bei iš dalies paties M. B. bei nusikaltimo bendrininkų S. M. ir E. B. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, patvirtinantys neteisėtus nuteistojo veiksmus. Nors nuteistojo M. B. apeliaciniame skunde, akcentuojant jo ir nusikaltimo bendrininkų S. M. ir E. B. teisme duotus parodymus, tvirtinama, jog byloje neįrodyta, kad jis teismo nustatytoje vietoje ir laiku būtų dalyvavęs nukentėjusiojo M. B. apiplėšime, tai paneigia byloje surinktų ir teismo teisingai įvertintų įrodymų visetas.

35Nuteistojo M. B. kaltė, padarius nusikaltimą, už kurį jis nuteistas pagal BK 180 straipsnio 1 dalį, yra įrodyta byloje surinktais ir teisiamajame posėdyje ištirtais įrodymais. Nuteistojo M. B. kaltė dėl nukentėjusiojo S. P. apiplėšimo įrodyta iš dalies paties M. B. bei nusikaltimo bendrininkų S. M. ir E. B. parodymais, taip pat nukentėjusiojo S. P. parodymais bei kitais teismo ištirtais įrodymais. Atlikus išsamią įrodymų analizę, pirmosios instancijos teismui, skirtingai negu nurodoma nuteistojo M. B. apeliaciniame skunde, nebuvo jokio pagrindo netikėti nuosekliais nukentėjusiojo S. P. parodymais, kurie patvirtina M. B. bei kitų kaltinamųjų kaltę padarius inkriminuotą nusikaltimą, ir remtis nenuosekliais paties nuteistojo bei kitų nusikaltimo bendrininkų S. M. ir E. B., kurie, kaip pagrįstai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, buvo suinteresuoti padėti M. B. išvengti baudžiamosios atsakomybės, parodymais.

36Nors M. B. neigia savo kaltę dėl nukentėjusiojo S. P. apiplėšimo, tai yra tiek apklausiamas bylos nagrinėjimo teisme metu, tiek apeliaciniame skunde tvirtina, jog nusikaltimo padarymo metu kalbėjo mobiliuoju telefonu ir įvykyje nedalyvavo, tačiau ikiteisminio tyrimo metu jis nurodė kitokias įvykio aplinkybes. Tai yra savo atvirame prisipažinime M. B. nurodė, kad pats nukentėjusysis S. P. pirmas puolė S. M., o tada jis (M. B.) kartu su E. B. pastarajam padėjo apsiginti (t. 2, b. l. 73). Taigi pirminiuose parodymuose M. B. nenurodė įvykio metu kalbėjęs telefonu. Nusikaltimo bendrininkai S. M. ir E. B. apklausiami ikiteisminio tyrimo metu taip pat nenurodė, jog M. B. būtų kalbėjęsis telefonu ir įvykyje nedalyvavęs, tai nurodė tik apklausiami teisme. Kaltinamieji, kaip teisingai pažymėjo apylinkės teismas, tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek apklausiami teisminio bylos nagrinėjimo metu davė nenuoseklius parodymus. Tai yra E. B. ikiteisminio tyrimo apklausos metu parodė, kad pirmas prie nukentėjusiojo S. P. priėjo M. B. ir paprašė cigarečių, o nukentėjusysis iš karto pirmas griebė M. B. už gerklės ir jį smaugė, tada nukentėjusiajam iš už nugaros užšoko S. M.. Tuo tarpu nukentėjusysis S. P. parodė, kad matė besiartinančius tris vaikinus ir suvokdamas jų fizinį pranašumą pirmas puolė arčiausiai buvusį, kaip vėliau paaiškėjo – S. M.. Esant kaltinamųjų parodymų prieštaravimams pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi tik tais S. M. ir E. B. parodymais, kurie patvirtino teismo nustatytas aplinkybes, o jų parodymų pakeitimą teisme, jog M. B. nedalyvavo S. P. apiplėšime, nes kalbėjo mobiliuoju telefonu, įvertino kaip siekimą padėti pastarajam išvengti baudžiamosios atsakomybės.

37Priešingai nei tvirtinama nuteistojo M. B. apeliaciniame skunde, pirmosios instancijos teismas rėmėsi ne vien nukentėjusiojo parodymais nustatydamas M. B. kaltę kartu su S. M. ir E. B. apiplėšiant S. P.. Apylinkės teismas pagrįstai kaip vienu iš nuteistojo M. B. kaltės įrodymu taip pat pagrįstai rėmėsi byloje užfiksuotu 2009-07-02 pokalbiu tarp M. B. mamos J. Š. ir E. B. brolio G. B., iš jo matyti, kad M. B. mama prašė paliudyti, kad jos sūnus M. B. nusikaltimo padarymo metu buvo pas draugą Darių gimtadienyje, todėl nusikaltime nedalyvavo. Kitą dieną po minėto pokalbio telefonu, tai yra 2009-07-03 apklausiamas kaip įtariamasis, M. B. jau nurodė nedalyvavęs S. P. apiplėšime, nes tuo metu paėjęs į šalį kalbėjosi mobiliuoju telefonu, vėliau tik padėjo atskirti S. M. ir nukentėjusįjį S. P.. Taigi pokalbiu telefonu įrašai, taip pat ir byloje esantys duomenys apie tai, jog įvykio metu buvo suplėšytas M. B. džemperis, taip pat patvirtina M. B. kaltę.

38Visi nusikaltimo bendrininkai veikė bendrai, jie buvo pasiskirstę vaidmenimis. M. B. vien buvimu šalia kėlė grėsmę nukentėjusiajam S. P., sumažindamas jo galimybes gintis nuo kitų nusikaltimo bendrininkų. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad visi trys kaltinamieji apiplėšė nukentėjusįjį S. P., todėl visų nusikaltimo bendrininkų veika tinkamai kvalifikuota pagal BK 180 straipsnio 1 dalį. Nors apeliantas M. B. nurodo, kad nebuvo pagrindo saugoti įvykio vietą, tačiau ši aplinkybė skundžiamame nuosprendyje nenurodyta. Esant šioms nustatytoms aplinkybėms nėra pagrindo naikinti skundžiamą nuosprendį nuteistojo M. B. apeliaciniame skunde nurodytais motyvais.

39Bylą nagrinėdamas apeliacine tvarka, apeliacinės instancijos teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose, bei patikrina, ar nėra padaryta esminių Baudžiamojo proceso kodekso pažeidimų (BPK 320 straipsnio 3 dalis).

40Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu, BPK 328 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

41nuteistojo M. B. apeliacinį skundą atmesti.

42Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros Pirmojo skyriaus prokuroro J. S. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

43Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-03-24 nuosprendį pakeisti.

44Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria S. M. ir E. B., vadovaujantis BK 93 straipsnio 1 dalies 1, 3 punktais, atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 180 straipsnio 1 dalį, paskiriant auklėjamojo poveikio priemones, ir jiems baudžiamoji byla nutraukta.

45S. M. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 180 straipsnio 1 dalyje, ir nuteisti:

46pagal BK 180 straipsnio 1 dalį (dėl S. P. plėšimo) – šešių mėnesių laisvės atėmimo bausme;

47pagal BK 180 straipsnio 1 dalį (dėl M. J. plėšimo) – aštuonių mėnesių laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtas bausmes subendrinti jas iš dalies sudedant, ir S. M. paskirti galutinę subendrintą vienerių metų laisvės atėmimo bausmę. Taikyti BK 92 straipsnio 1, 2 dalis, ir paskirtos bausmės vykdymą atidėti vieneriems metams, paskiriant auklėjamojo poveikio priemones – įspėjimą ir elgesio apribojimą, įpareigojant dvylika mėnesių nuo 22 val. iki 7 val. būti namuose bei tęsti mokslą.

48E. B. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 180 straipsnio 1 dalyje, ir nuteisti:

49pagal BK 180 straipsnio 1 dalį (dėl S. P. plėšimo) – šešių mėnesių laisvės atėmimo bausme;

50pagal BK 180 straipsnio 1 dalį (dėl M. J. plėšimo) – aštuonių mėnesių laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtas bausmes subendrinti jas iš dalies sudedant, ir E. B. paskirti galutinę subendrintą vienerių metų laisvės atėmimo bausmę. Taikyti BK 92 straipsnio 1, 2 dalis, ir paskirtos bausmės vykdymą atidėti vieneriems metams, paskiriant auklėjamojo poveikio priemones – įspėjimą ir elgesio apribojimą, įpareigojant dvylika mėnesių nuo 22 val. iki 7 val. būti namuose bei tęsti mokslą.

51Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. S. M., E. B. ir M. B. paskirtas kardomąsias priemones – įpareigojimą... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. pirmosios instancijos teismas nustatė šias aplinkybes:... 5. S. M., E. B. ir M. B., veikdami bendrininkų grupe, pavartodami fizinį... 6. Be to, S. M. 2009-05-30, apie 9.00 val., Klaipėdos moksleivių saviraiškos... 7. Apeliaciniame 8. S. M. pripažinti kaltu pagal BK 180 straipsnio 1 dalį dėl S. P. plėšimo ir... 9. E. B. pripažinti kaltu pagal BK 180 straipsnio 1 dalį dėl S. P. plėšimo ir... 10. BK 93 straipsnio l dalyje numatyta, kad nepilnametis gali būti atleistas nuo... 11. Skiriant bausmę S. M. bei E. B., prokuroras prašo atsižvelgti į atsakomybę... 12. BK 180 straipsnio l dalies numato dvi alternatyvias bausmių rūšis –... 13. Apeliaciniame skunde nuteistasis M. B. prašo panaikinti apkaltinamąjį... 14. Teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, rėmėsi vien tik... 15. Nuteistojo M. B. teigimu, atliekant ikiteisminį tyrimą buvo padaryta... 16. Apeliantas nurodo, kad nukentėjusiojo išsakyta nuomonė, neva jis (M. B.)... 17. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad jo (M. B.) parodymai kelia abejonių... 18. Atsikirtimuose į prokuroro apeliacinį skundą E. B. ir S. M., kurie atleisti... 19. Prokurorė prašo Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros Pirmojo skyriaus... 20. Nuteistasis M. B., jo gynėjas prašo nuteistojo M. B. apeliacinį skundą... 21. S. M. ir E. B., kurie atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, jų gynėjai... 22. Prokuroro apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, nuteistojo M. B.... 23. Dėl prokuroro apeliacinio skundo... 24. Apeliaciniu skundu prokuroras nesutinka su S. M. ir E. B., kaip kaltiems... 25. Esminis prokuroro apeliacinio skundo argumentas, kad teismas nepagrįstai... 26. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai įtvirtinti BK XI skyriuje.... 27. Pirmosios instancijos teismo nuosprendžio turinys patvirtina, jog šis teismas... 28. Pirmosios instancijos teismas taikydamas S. M. ir E. B. BK 93 straipsnio... 29. Taigi teismo sprendimas keistinas dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo – BK... 30. BK 91 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas nepilnamečiam skiria bausmę,... 31. S. M. ir E. B. padarė du tyčinius apysunkius nusikaltimus (BK 11 straipsnio 4... 32. Parenkant S. M. ir E. B. bausmės rūšį atsižvelgiama, kad jie nusikalto... 33. Nustatydama bausmės dydį, kolegija, kaip to reikalauja BK 91 straipsnio 2... 34. Dėl nuteistojo M. B. apeliacinio... 35. Nuteistojo M. B. kaltė, padarius nusikaltimą, už kurį jis nuteistas pagal... 36. Nors M. B. neigia savo kaltę dėl nukentėjusiojo S. P. apiplėšimo, tai yra... 37. Priešingai nei tvirtinama nuteistojo M. B. apeliaciniame skunde, pirmosios... 38. Visi nusikaltimo bendrininkai veikė bendrai, jie buvo pasiskirstę... 39. Bylą nagrinėdamas apeliacine tvarka, apeliacinės instancijos teismas... 40. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu, BPK 328... 41. nuteistojo M. B. apeliacinį skundą atmesti.... 42. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros Pirmojo skyriaus prokuroro J. S.... 43. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-03-24 nuosprendį pakeisti.... 44. Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria S. M. ir E. B., vadovaujantis BK 93... 45. S. M. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 180... 46. pagal BK 180 straipsnio 1 dalį (dėl S. P. plėšimo) – šešių mėnesių... 47. pagal BK 180 straipsnio 1 dalį (dėl M. J. plėšimo) – aštuonių mėnesių... 48. E. B. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 180... 49. pagal BK 180 straipsnio 1 dalį (dėl S. P. plėšimo) – šešių mėnesių... 50. pagal BK 180 straipsnio 1 dalį (dėl M. J. plėšimo) – aštuonių mėnesių... 51. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....