Byla B2-4952-567/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė, išnagrinėjusi rašytinio proceso tvarka civilinę bylą pagal ieškovo UAB „LEX BONUM“ ieškinį atsakovui UAB SKF „Arkada“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „LEX BONUM“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovui UAB SKF „Arkada“, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Alternatyva verslui“. Nurodė, kad ieškovas UAB „LEX BONUM“ yra UAB SKF „Arkada“ kreditorius. Pagal 2012-03-28 Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. LEX/TAM/12/03/28 ir skolų perdavimo akto Nr. 2, ieškovas perėmė reikalavimo teisę į UAB SKF „Arkada“ skolą. Kartu buvo perduoti skolą įrodantys dokumentai - Statybos rangos sutartis Nr. 2011-11-04 TLT, PVM sąskaita-faktūra, serija TAMLT Nr. 0000182, PVM sąskaita-faktūra, serija TAMLT Nr. 0000175, aktas dėl skolų suderinimo. Pradinis kreditorius UAB „TAMSEN LT“ perleido reikalavimą į skolininko UAB SKF „Arkada“ 27803,46 Lt skolą. 2012-03-29 pranešimais dėl skolinių įsipareigojimų įvykdymo bei bankroto bylos iškėlimo, skolininkui buvo pranešta, kad skolą perėmė UAB „LEX BONUM“ bei tai, jog bus imtasi visų LR Įmonių bankroto įstatyme numatytų teisėtų priemonių dėl bankroto bylos iškėlimo. Ieškovas pažymėjo, jog 27803,46 Lt skola yra pakankamai didelė. UAB „LEX BONUM“ buvo aktyvus, ragindamas atsakovą įvykdyti pradelstą įsipareigojimą, bet atsakovas įsiskolinimo neapmokėjo ilgą laiką. Ieškovas teigia, jog minėtos aplinkybės patvirtina, kad atsakovas turi rimtų finansų sunkumų, nereaguoja į teisėtus kreditoriaus raginimus padengti skolinius įsipareigojimus, nesugeba atsiskaityti su savo kreditoriais, o tai pažeidžia kreditorių teisėtus interesus (LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 d., 5 str. 1 d. 1 p., 11 str. 2 d.).

3Atsakovas UAB SKF „Arkada“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas jį atmesti, priteisti atsakovo naudai bylinėjimosi išlaidas, nustatyti, kad bylos medžiagos dalis, kuri yra susijusi su UAB SKF „Arkada“ vykdomomis sutartimis ir skolomis tiekėjams, bei trečiųjų asmenų skolos UAB „SKF „Arkada“ yra nevieša ir neleisti su šia informacija susipažinti byloje dalyvaujantiems ir nedalyvaujantiems asmenims ir nustatyti, kad nevieši yra šie rašytiniai įrodymai: „UAB SKF „Arkada“ kreditorių sąrašas, UAB SKF „Arkada“ skolininkų sąrašas, UAB SKF „Arkada“ statybos darbų apimtys 2012 m. Nurodė, kad atsakovas niekada nesutiko su 27430,41 Lt skolos perleidimu tretiesiems asmenims, todėl reikalavimo perleidimo faktas ieškovui negali būti panaudotas prieš atsakovą. Atsakovas teigia, jog UAB SKF „Arkada“ nevėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimą, nėra viešai paskelbusi arba kitaip pranešusi kreditoriui, kad negali atsiskaityti su kreditoriumi arba neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Atsakovas UAB SKF „Arkada“ įgyvendina 8 projektus, kurių bendra vertė 2012 m. sudarys 8,4 mln. Lt. Vykdomų sutarčių apimtys patvirtina, jog UAB „SKF „Arkada“ yra sėkmingai ir stabiliai veikianti bendrovė, turinti ilgalaikių įsipareigojimų užsakovams, tiekėjams, finansuojančioms institucijoms (LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d.)

4Atsisakytina iškelti bankroto bylą. Įstatymų leidėjas, reglamentuodamas įmonės bankroto procesą, siekia ne tik ginti kreditorių teises, kuo greičiau patenkinant jų pagrįstus reikalavimus bankroto byloje, bet ir atkurti nemokios įmonės mokumą, išlaisvinti ją nuo skolų ir suteikti galimybę vykdyti verslą toliau arba iš naujo. Greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties. Pažymėtina, kad bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, nes formalus Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintų nemokumo nustatymo kriterijų taikymas prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams.

5Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalis nustato, jog bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

6Spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo teismas vadovaujasi tiek prie pareiškimo pridėtais dokumentais, tiek ir LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka teismo iniciatyva gautais duomenimis. Viešojo intereso bankroto bylose buvimas suponuoja teismui pareigą rinkti skolininko (atsakovo) finansinei būklei nustatyti reikalingus įrodymus, tačiau nepaneigia ieškovo pareigos pagal CPK 178 straipsnį įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžiamas reikalavimas. Teismas privalo aktyviai veikti, nes pagal įstatymą jam suteiktos didesnės galimybės veikti bylos aplinkybių nustatymą (Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 2 d., 10 str. 1 d., CPK 159 str. 1 d., 179 str. 2 d.).

7Teismas konstatuoja, kad, kad byloje nėra duomenų apie atsakovo darbuotojų pretenzijas atsakovo įmonei dėl neatsiskaitymų ar duomenų, patvirtinančių atsakovo viešą paskelbimą arba kitą pranešimą kreditoriams, kad negali atsiskaityti su kreditoriais ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Tai reiškia, kad atsakovo įmonė šiuo metu neturi pirmos eilės kreditorių pagal išieškojimo eiliškumą ir nėra teisinių pagrindų pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalį bankroto bylos iškėlimui, nes teismas nenustatė, kad įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

8Teismas konstatuoja, UAB SKF „Arkada“ 2011-01-01 – 2011-12-31, 2012-01-01 – 2012-04-30 balansų duomenimis 2011 m. atsakovo turto vertė sudarė 5312424 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 1457999 Lt (1 t., b.l. 47). 2012 m. balandžio 30 d. turto vertė sudaro 4931748, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai –1064113 Lt (1 t., b.l. 53). Darytina išvada, kad laikotarpyje nuo 2011 m. iki 2012 m. atsakovo turto vertė sumažėjo, tačiau sumažėjo ir įsipareigojimai. Ieškovas nepateikė įrodymų, paneigiančių minėtų balansų duomenis.

9Atsakovas pateikė informaciją apie įmonės kreditorių reikalavimus (1 t., b.l. 56) ir apie bendrovės skolininkus (1 t., b.l. 55). Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis šiuo metu Lietuvos teismuose yra pradėta tik viena nauja civilinė byla (Nr. 2-2177-155/2012) atsakovui dėl skolos išieškojimo (2 t. b.l. 25). Teismas, įvertinęs atsakovo turimą ir į balansą įrašytą turtą bei realių atsakovo pradelstų kreditoriams įsipareigojimų santykį, daro išvadą, kad šiuo metu bankroto bylą kelti atsisakytina, nes teismui pateikti dokumentai įrodo, jog atsakovo finansinės padėties rodikliai yra teigiami (1 t., b.l. 54). Teismas daro išvadą, kad atsakovo skolos kreditoriams neviršija pusės atsakovo balanse įrašyto turto vertės ir šiuo metu nėra pagrindo daryti išvadą, jog atsakovas yra nemokus (Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d.).

10Teismas pažymi, kad įmonės nemokumo procese siekiama dviejų priešingų tikslų – ne tik ginti kreditorių teises, kuo greičiau patenkinant jų pagrįstus reikalavimus bankroto byloje (nemokaus skolininko likvidavimo tikslas), bet ir atkurti nemokios įmonės mokumą, išlaisvinti ją nuo skolų ir suteikti galimybę vykdyti verslą toliau arba iš naujo (atkuriamasis arba reabilitacinis tikslas). Greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties. Dar daugiau, greitas ir koncentruotas likvidacinio tikslo vyravimas bankroto procese sudaro prielaidas teisiniam netikrumui atsirasti. Bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant LR Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Bankroto procese sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turėtų būti teikiamas reabilitacijos tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tada, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių dėl įmonės nemokumo.

11Teismas daro išvadą, kad ieškovo pasirinktas teisių gynimo būdas dėl skolos atgavimo, kai kreipiamasi į teismą dėl bankroto proceso skolininkui pradėjimo, negali būti vertinamas kaip sąžiningas procesinių teisių įgyvendinimo būdas, nes ieškovas turi galimybę ginti savo teises kitais, t.y. LR CK 1. 138 str. nustatytais būdais, teikdamas teismui ginčo teisenos tvarka ieškinį, apmokėtą žyminiu mokesčiu valstybės naudai.

12Tenkintinas atsakovo prašymas pripažinti, kad bylos medžiagos dalis, kuri yra susijusi su UAB SKF „Arkada“ vykdomomis sutartimis ir skolomis tiekėjams, bei trečiųjų asmenų skolos UAB „SKF „Arkada“, yra nevieša.

13Įstatymų leidėjas yra nustatęs, jog priimdamas procesą užbaigiančią nutartį, teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva motyvuota nutartimi nustatyti, kad bylos medžiaga ar jos dalis yra nevieša, kai reikia apsaugoti žmogaus asmens, jo privataus gyvenimo ir nuosavybės slaptumą, informacijos apie žmogaus sveikatą konfidencialumą, taip pat jeigu yra pagrindas manyti, kad bus atskleista valstybės, tarnybos, profesinė, komercinė ar kita įstatymų saugoma paslaptis (LR CPK 10 str. 2 d.).

14Teismas, įvertinęs atsakovo UAB SKF „Arkada“ atsiliepime į ieškinį išdėstytus argumentus dėl įmonės konfidencialios informacijos, konstatuoja, jog yra teisinis pagrindas tenkinti atsakovo UAB SKF „Arkada“ prašymą bei pripažinti, kad visa civilinės bylos medžiaga yra nevieša, siekiant apsaugoti atsakovo įmonės komercines paslaptis. Tai, kad yra pripažįstama visa bylos medžiaga nevieša, reiškia negalimumą susipažinti su bylos medžiaga ir ją kopijuoti procese nedalyvavusiems asmenims, todėl atskiro draudimo susipažinti su šia medžiaga nustatyti nereikia, nes tai reglamentuoja LR CPK 10 straipsnio nuostatos.

15Vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 10 str. ir Civilinio proceso kodekso 2 str., 3 str., 10 str., 95 str., 177 str. – 179 str., 185 str., 290 str., 291 str., teismas

Nutarė

16Atsisakyti iškelti bankroto bylą atsakovui UAB SKF „Arkada“ (j.a. k. 120880317).

17Pripažinti, kad visa civilinės bylos Nr. B2-4952-567/2012 pagal ieškovo UAB „LEX BONUM“ ieškinį atsakovui UAB SKF „Arkada“ dėl bankroto bylos iškėlimo medžiaga yra nevieša.

18Nutartis per 10 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti apskųsta Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė, išnagrinėjusi... 2. Ieškovas UAB „LEX BONUM“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 3. Atsakovas UAB SKF „Arkada“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas... 4. Atsisakytina iškelti bankroto bylą. Įstatymų leidėjas, reglamentuodamas... 5. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalis nustato,... 6. Spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo teismas vadovaujasi tiek... 7. Teismas konstatuoja, kad, kad byloje nėra duomenų apie atsakovo darbuotojų... 8. Teismas konstatuoja, UAB SKF „Arkada“ 2011-01-01 – 2011-12-31, 2012-01-01... 9. Atsakovas pateikė informaciją apie įmonės kreditorių reikalavimus (1 t.,... 10. Teismas pažymi, kad įmonės nemokumo procese siekiama dviejų priešingų... 11. Teismas daro išvadą, kad ieškovo pasirinktas teisių gynimo būdas dėl... 12. Tenkintinas atsakovo prašymas pripažinti, kad bylos medžiagos dalis, kuri... 13. Įstatymų leidėjas yra nustatęs, jog priimdamas procesą užbaigiančią... 14. Teismas, įvertinęs atsakovo UAB SKF „Arkada“ atsiliepime į ieškinį... 15. Vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 10 str. ir Civilinio proceso... 16. Atsisakyti iškelti bankroto bylą atsakovui UAB SKF „Arkada“ (j.a. k.... 17. Pripažinti, kad visa civilinės bylos Nr. B2-4952-567/2012 pagal ieškovo UAB... 18. Nutartis per 10 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti apskųsta Lietuvos...