Byla A-415-146-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Birutės Janavičiūtės, Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Gintaro Kryževičiaus (pranešėjas), sekretoriaujant Dinai Jerusalimskienei, dalyvaujant trečiojo suinteresuotojo asmens S. V. atstovams A. V. ir advokatui M. K. , viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2006 m. gegužės 29 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, prašymą atsakovui VĮ „Regitra“ Šiaulių filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims VĮ „Regitra“, A. S. V. dėl transporto priemonės teisinės registracijos panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Šiaulių apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, kreipėsi į administracinį teismą prašydamas panaikinti automobilio TOYOTA LAND CRUISER, valstybinio numerio ženklas ( - ) (seni valstybinio numerio ženklai AK 57593), 1997 metų gamybos, VIN kodas: JT111PJ8007010451 (iškaltas JT111PJ8007010431), teisinę registraciją Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre.

5Pareiškėjo atstovė nurodė, kad VĮ „Regitra“ Šiaulių filialas 2005 m. lapkričio 11 d. įregistravo Kelių transporto priemonių registre A. S. V. vardu automobilį TOYOTA LAND CRUISER, kurio valstybinio numerio ženklai ( - ) (valstybinio numerio ženklai AK 57593) 1997 metų gamybos, VIN kodas: JT111PJ80070104519 iškaltas JT111PJ8007010431) registracijos liudijimas A513366. Lietuvos policijos Kriminalinių tyrimų centras 2005 m. lapkričio 10 d. atliko automobilio TOYOTA LAND CRUISER tyrimą ir pažymoje Nr.9415 nurodė, kad tiriamo automobilio VIN-as yra pakeistas perkalus šešioliktąjį simbolį, tikrasis automobilio VIN-o kodas JT111PJ8007010451. VĮ „Regitra“ Šiaulių filialas, įtraukdamas minėtą transporto priemonę į kelių transporto priemonių registrą, pažeidė vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 patvirtintų Kelių transporto priemonių registravimo taisyklių 15 punktą, nes įregistravo policijos ieškomą automobilį. Viešasis interesas šiuo atveju pasireiškia tuo, kad VĮ „Regitra“ Šiaulių filialui nepranešus ikiteisminio tyrimo institucijai apie paieškomą transporto priemonę, buvo pažeistos ir transporto priemonės savininko - kompanijos SIA KOLONS, registruotos Rezekne, Saules g. 30, Latvija, teisės. Be to, nebuvo atliktas ikiteisminis tyrimas dėl minėtos transporto priemonės.

6Atsakovo VĮ „Regitra“ Šiaulių filialo atstovas prašė skundą atmesti. Paaiškino, kad registruojant automobilį trečiojo suinteresuoto asmens vardu buvo pateiktas Šiaulių r. apylinkės teismo sprendimas, kuriuo pripažinta minėto piliečio nuosavybės teisė į registruojamą automobilį ir kriminalistinių tyrimų centro išvada, todėl šiais dokumentais remiantis automobilis buvo registruotas A. S. V. vardu. Duomenų, kad automobilis paieškomas, neturėjo, todėl pareiškėjo pareiškimą parašė atmesti kaip nepagrįsta, nes nemato VĮ „Regitra“ Šiaulių filialo pareigūnų kaltės.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo A. S. V. ir jo atstovė advokatė E. P. prašė prokuroro skundą atmesti. A. S. V. mano esąs teisėtas automobilio savininkas ir automobilis jo vardu registruotas nepažeidžiant įstatymo.

8Trečiojo suinteresuotojo asmens VĮ „Regitra“ atstovė skundą prašė atmesti kaip nepagrįstą.

9II.

10Šiaulių apygardos administracinis teismas 2006 m. gegužės 29 d. sprendimu Šiaulių apygardos vyr. prokuroro, ginančio viešąjį interesą, prašymą atmetė.

11Teismas nustatė, kad ginčo transporto priemonė 2002 m. lapkričio mėn. buvo įvežta į Lietuvą ir ją įvežusi organizacija viešai ją pardavinėjo internete. A. S. V. transporto priemonę įsigijo 2003 m. balandžio 18 d. iš UAB „Lamonique Baltik“. Automobilis buvo įregistruotas Kauno ETAS, visuose dokumentuose buvo uždėtas antspaudas Kalvarijų muitinė. Pinigai buvo sumokėti, automobilis perduotas A. S. V. . Įregistruojant šią transporto priemonę VĮ „Regitra“ buvo nustatyta, kad identifikacijos numerio vienas skaičius yra perkaltas. Apie tai pranešta policijai, kur buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, kaip ir numato Kelių transporto priemonių registravimo taisyklių 14 punktas. Pradėjus ikiteisminį tyrimą, buvo paskirta dokumentų, variklio, identifikacijos numerio ekspertizė. Atlikus patikrinimą ir ekspertizes buvo nustatyta, kad šio automobilio dokumentai nesuklastoti. Atlikus ikiteisminį tyrimą nustatyta, jog varikio numeris neperkaltas, atitinka dokumentuose nurodytą numerį. Perkaltas vienas identifikacinio numerio skaičius. Ekspertizė nenustatė, koks skaičius buvo perkaltas. Užklausus įvairių duomenų bankus, gauti atsakymai, kad automobilis nėra paieškomas, duomenų, kad jis vogtas nepateikta. Baudžiamoji byla buvo iškelta UAB „Lamonique Baltik“ direktoriui, kuris ikiteisminio tyrimo metu mirė ir ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas, mirus įtariamajam. Nutraukus ikiteisminį tyrimą, A. S. V. kreipėsi į prokuratūrą, tačiau tyrimas atnaujintas nebuvo, automobilis A. S. V. negrąžintas, todėl jis kreipėsi į Šiaulių rajono apylinkės teimą prašydamas pripažinti jį mašinos savininku, ją grąžinti bei įregistruoti VĮ „Regita“ Šiaulių filiale jo vardu. Teismas, išnagrinėjęs bylą, pripažino galiojančia 2003 m. balandžio 18 d. pirkimo-pardavimo sutartį, kuria A. S. V. iš UAB „Lamonique Baltik“ įgijo nuosavybės teise automobilį TOYOTA LAND CRUISER, valstybinio numerio ženklai AK 57593, VIN kodas: JT111PJ8007010431 (iškaltas), nuo šios sutarties sudarymo momento, pripažino jo nuosavybės teisę į automobilį ir jį išreikalavo iš Kelmės rajono Policijos komisariato neteisėto valdymo. Teismas nustatė, kad automobilis A. S. V. buvo grąžintas, tačiau be teisės jį įregistruoti. Įsiteisėjus Šiaulių rajono apylinkės teismo sprendimui, A. S. V. automobilį pateikė ekspertizių centrui, kad būtų ištirtas ir nustatytas tikrasis identifikacinis numeris, kurį nustačius kreipėsi į Kelmės rajono PK, kad būtų atnaujintas ikiteisminis tyrimas ir patikrintas automobilis su tikraisiais numeriais. Kelmės rajono PK tokį tyrimą atlikti atsisakė.

12Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo teigimu, VĮ „Regitra“ turėjo atlikti kažkokius veiksmus ir nustatyti tai, kas jiems pagal pareigas nepriklauso. Teismas nurodė, jog minėtus veiksmus turėjo atlikti Kelmės rajono PK pareigūnai. Iš ikiteisminio tyrimo medžiagos, Interpolo pateiktų dokumentų teismas nustatė, kad ginčo automobilis pavogtas 2004 m. Rygoje. Teismas pažymėjo, jog automobilis Lietuvoje jau nuo 2002 m., todėl nusprendė, kad neatlikus išsamaus tyrimo negalima teigti, jog šis automobilis yra tas pats, kurį įgijo A. S. V. . Taip pat teismas nusprendė, jog negalima teigti, kad VĮ „Regitra“ Šiaulių filialas pažeidė Kelių transporto priemonių registravimo taisyklių 15 p., kadangi jo veiksmai atitiko Kelių transporto priemonių registravimo taisyklių 14 p. Registruojant automobilį 2003 m. nustačius, kad neatitinka automobilio identifikacinis numeris, atsakovas apie tai pranešė ikiteisminio tyrimo institucijai. Buvo atliktas tyrimas, nustatytas tikrasis identifikacinis numeris, VĮ „Regitra“ Šiaulių filialui buvo pateikta pažyma, kad atsisakoma atlikti ikiteisminį tyrimą. A. S. V. nuosavybė pripažinta teismo sprendimu. Šis teismo sprendimas nėra nuginčytas. Civilinio kodekso 4.90 straipsnio 2 dalis numato, jog į pavogtą daiktą savininkas pretenzijas turi pareikšti per trejus metus. Nagrinėjamu atveju pretenzijos turėjo būti pareikštos per trejus metus nuo 2002 m. Teismas nurodė, jog nėra aiškus automobilio savininkas Rygoje, pareikštų pretenzijų nėra. Ikiteisminis tyrimas užbaigtas, jis neatnaujintas, asmuo, kuriam buvo iškelta baudžiamoji byla, yra miręs, todėl iš Šiaulių apygardos vyr. prokuroro pareiškimo neaišku kieno interesą jis gina.

13III.

14Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2006 m. gegužės 29 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, patenkinti jo prašymą. Mano, kad teismas neteisingai pritaikė ir aiškino vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 patvirtintų Kelių transporto priemonių registravimo taisyklių 15 punktą, draudžiantį registruoti policijos paieškomas transporto priemones. Nesutinka su teismo motyvu, kad atsakovas minėtos nuostatos nepažeidė, nes dar 2003 m. įregistruojant automobilį nustatė, jog neatitiko identifikacinis numeris, todėl apie tai pranešė ikiteisminio tyrimo institucijai, kuri atliko tyrimą ir šie jos veiksmai atitinka minėtų taisyklių 14 punktą. Pažymi, kad 2003 metais atlikęs registruojamo automobilio patikrinimą atsakovas nustatė identifikavimo numerio pažeidimą, todėl apie tai informavo policiją. Tačiau, kai 2005 m. lapkričio 11 d. minėtas automobilis buvo pateiktas antrą kartą registracijai, VĮ „Regitra“ Šiaulių filialas automobilio nebetikrino, registravo jį pateiktų dokumentų - Šiaulių rajono apylinkės teismo 2005 m. birželio 17 d. sprendimo ir Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro 2005 m. lapkričio 10 d. pažymos Nr. 9415 pagrindu. Atsakovas neįvertino tos aplinkybės, kad pateikto automobilio identifikavimo numeris buvo kitas, ne - JT 111PJ8007010431, bet - JT111PJ8007010451, niekur prieš tai nebuvęs tikrintas, todėl, pareiškėjo nuomone, vien pateiktų A. S. V. dokumentų nepakako automobiliui registruoti.

15Atsižvelgiant į tai, kad Šiaulių rajono apylinkės teismo 2005 m. birželio 17 d. sprendime buvo konstatuota, jog automobilis TOYOTA LAND CRUISER, VIN kodas: JT111PJ8007010431 (perkaltas) neidentifikuotas, o Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centras pažymoje Nr. 9415 tik 2005 m. lapkričio 10 d. nurodė, kad tikrasis automobilio VIN-o kodas buvo JT 111PJ8007010451, VĮ „Regitra“ Šiaulių filialas privalėjo atlikti pilną automobilio patikrinimą, nustatant, ar automobilis su pateiktu VIN-o kodu JT111PJ8007010451 nėra paieškomas. Atsakovas teisme patvirtino, kad pateikto automobilio TOYOTA LAND CRUISER, VIN kodas: JT111PJ8007010451, netikrino jokiose duomenų bazėse, nes manė, kad to daryti nebereikia, kadangi dėl šio automobilio ikiteisminis tyrimas buvo atliktas 2003 metais.

16Remiantis Europoje registruotų transporto priemonių duomenų bazės, kuria naudojasi ir VĮ „Regitra“, Interpolo Generalinio sekretoriato automatinės vogto transporto duomenų bazės duomenimis automobilis TOYOTA LAND CRUISER, kurio VIN kodas JT111PJ8007010451, yra paieškomas kaip vogtas Latvijos Respublikoje. Apeliaciniame skunde pažymima, kad ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 67-1-0127-2003 buvo baigtas 2004 m. birželio 4 d., todėl 2005 m. lapkričio 10 d. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro išvada apie automobilio TOYOTA LAND CRUISER, kurio VIN kodas JT111PJ8007010451, nebuvo žinoma ir tyrimas dėl to nebuvo atliktas.

17Mano, kad VĮ „Regitra“ Šiaulių filialas neužtikrino, kad Kelių transporto priemonių registras būtų formuojamas laikantis norminių aktų, reglamentuojančių šio registro tvarkymą, nes pažeidė vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 260 patvirtintų Kelių transporto priemonių registravimo taisyklių 15 punktą įtraukdamas į jį policijos paieškomą transporto priemonę.

18Teismas sprendime nurodė, kad negali remtis pareiškėjo pateiktais įrodymais - Lietuvos Kriminalinės policijos biuro tarptautinių ryšių valdybos 2006 m. vasario 23 d. raštu Nr. TR/3264/44/LT/03 ir 2006 m. kovo 1 d. raštu Nr. TR/3264/44/LT/03, kuriais teigiama, kad automobilis TOYOTA LAND CRUISER, 1997 metų gamybos, žalios spalvos, VIN kodas: JT111PJ8007010451, variklio Nr. 0231640, yra ieškomas kaip vogtas Latvijos Respublikoje, nes jų nepakanka konstatuoti, kad automobilis yra vogtas ir paieškomas, tam konstatuoti turi būti atliktas išsamus tyrimas. Mano, kad tokie teismo motyvai yra teisiškai nepagrįsti, nes pateikti įrodymai yra oficialūs duomenys, gauti iš oficialių šaltinių - Interpolo Generalinio sekretoriato automatinės vogto transporto duomenų bazės, todėl pagrindo netikėti jais nėra. Pažymi, kad 2006 m. kovo 28 d. Šiaulių m. apylinkės prokuratūra, organizuojanti ir vadovaujanti ikiteisminiam tyrimui Nr. 67-1-0127-2003 atliekamam dėl dokumento pagrobimo pagal BK 302 straipsnio 1 dalį, kreipėsi į Latvijos Respublikos teisėsaugos institucijas su teisinės pagalbos prašymu tam, kad gauti informaciją apie automobilį TOYOTA LAND CRUISER, 1997 metų gamybos, žalios spalvos, VIN kodas JT111PJ8007010451, variklio Nr. 0231640 (adm.b. 78-79 lapai). Savalaikiai, 2005 m. lapkričio 11 d., tyrimas nebuvo pradėtas ir atliktas, nes atsakovas neatliko savo pareigos t. y. nepatikrino A. S. V. pateikto registravimui automobilio TOYOTA LAND CRUISER, VIN kodas: JT 111PJ8007010451.

19Pareiškėjo manymu, teismas neištyrė visų jo pateiktų įrodymų, todėl padarė neteisingas išvadas, kad ikiteisminis tyrimas neatnaujintas ir neaišku kieno interesą Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras gina. Pareiškėjas pateikė teismui įrodymus, kad ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 67-1-0127-2003 yra atnaujintas 2006 m. vasario 13 d. tam, kad visapusiškai ir pilnai ištirti nusikalstamą veiką (adm. b. 76-77 lapai). Kreiptasi į Latvijos Respublikos teisėsaugos institucijas su teisinės pagalbos prašymu tam, kad surinkti visą reikalingą informaciją apie automobilį TOYOTA LAND CRUISER, VIN kodas: JT111PJ8007010451 (adm. b. 78-79 lapai), tačiau teismas jų netyrė ir nevertino. 2006 m. birželio 9 d. Šiaulių apygardos prokuratūroje iš Latvijos Respublikos teisėsaugos institucijų buvo gautas atsakymas į teisinės pagalbos prašymą baudžiamojoje byloje Nr. 67-1-0127-2003. Pateikta medžiaga duoda pagrindą padaryti išvadą, kad Rygoje pavogtas automobilis TOYOTA LAND CRUISER, VIN kodas: JT111PJ8007010451, ir 2005 m. lapkričio 11 d. į Kelių transporto priemonių registrą įtrauktas A. S. V. pateiktas automobilis TOYOTA LAND CRUISER, VIN kodas: JT111PJ8007010451, yra vienas ir tas pats automobilis. Minėtas automobilis Latvijos Respublikos transporto priemonių registro duomenimis RAB „Kolons“ nuosavybės teise įregistruotas 1999 m. gruodžio 7 d.; 2001 m. vasario 1 d. jis įkeistas AB „Parex bankui“; 2001 m. vasario 13 d. nustatytas draudimas išgabenti transporto priemonę iš Latvijos Respublikos; nuo 2002 m. lapkričio 13 d. nėra žinoma šios transporto priemonės buvimo vieta.

20Apeliantas pažymi, kad viešojo intereso pažeidimas šiuo atveju pasireiškė tuo, jog buvo pažeistos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 patvirtintos Kelių transporto priemonių registravimo taisyklės, nes į Kelių transporto priemonių registrą buvo įtraukta policijos paieškoma transporto priemonė, apie tai nebuvo informuota ikiteisminio tyrimo institucija, dėl to savalaikiai nebuvo pradėtas ir atliktas ikiteisminis tyrimas.

21Atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą atsakovas prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą teismo sprendimą. Nurodo, jog VĮ „Regitra“ kompiuterinės duomenų bazės duomenimis automobilį Toyota Land Cruiser, VIN kodas (identifikacinis numeris) JT111PJ8007010431, gamybos metai 1997, į Lietuvą įvežė UAB „Lamonique Baltic“ 2002 m. lapkričio 18 d. Trečiasis asmuo A. S. V. šią transporto priemonę įsigijo 2003 m. balandžio 18 dieną. Kai jis 2003 m. balandžio 19 d. pateikė registruoti transporto priemonę VĮ „Regitra“ Šiaulių filialo Kelmės grupei, kilo įtarimas, kad pateikti dokumentai ir automobilis turi klastojimo požymių. Buvo kreiptasi į Kelmės rajono policijos komisariatą su prašymu patikrinti automobilį ir jo registracijos dokumentus. Tyrimo metu kriminalistinių tyrimų centro specialistai nustatė, kad ir automobilio identifikacinis numeris suklastotas. Identifikuoti automobilio nepavyko. Neidentifikuojamo automobilio įsigijimas atėmė iš A. S. V. teisę juo disponuoti, todėl jis kreipėsi į teismą dėl nuosavybės teisės pripažinimo. 2005 m. birželio 7 d. Šiaulių rajono apylinkės teismas pripažino A. S. V. nuosavybės teisę į automobilį Toyota Land Cruiser, VIN kodas (identifikacinis numeris) JT111PJ8007010431 (perkaltas) ir išreikalavo jį iš Kelmės rajono policijos komisariato. Kadangi ginčo automobilis nebuvo identifikuotas jis tuo metu negalėjo būti įregistruotas. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras pakartotinio tyrimo metu nustatė, kad tikrasis šio automobilio VIN kodas - JT111PJ8007010451, kad automobilio variklio numeris - 0231640 iškaltas gamykliniu būdu. Atsakovas pažymi, kad Kelių transporto priemonių registravimo taisyklių, patvirtintų Vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260, 14 punktas nurodo, kad transporto priemonės neįregistruojamos, jei jų tikrinimo metu nustatoma, kad transporto priemonės identifikavimo numeris dokumentuose, yra pažeistas ar turi klastojimo požymių, taip pat transporto priemonės registracijos ar įsigijimo dokumentai turi taisymo ar klastojimo žymių. Apie tai VĮ „Regitra“ informuoja policiją nustatyta tvarka, kas ir buvo padaryta 2003 m. balandžio 19 d. Tokia transporto priemonė gali būti įregistruota tik tuo atveju, kai ji po teisėsaugos institucijų patikrinimo (tyrimo) identifikuota, grąžinta savininkui (sąžiningam įgijėjui) ir VĮ „Regitra“ pateikiamas tai patvirtinantis dokumentas. 2005 m. lapkričio 11 d. A. S. V. pateikė Šiaulių rajono apylinkės teismo 2005 m. birželio 17 d. sprendimą dėl nuosavybės teisės pripažinimo ir Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro 2005 m. lapkričio 10 d. pažymą Nr.9415, tuo pagrindu ir buvo įregistruotas automobilis Toyota Land Cruiser, VIN kodas (identifikacinis numeris) JT111PJ8007010431 (perkaltas), tikrasis VIN kodas JT111PJ8007010451, valstybinis Nr. ( - ) . Transporto priemonės registracijos liudijime padaryta žyma „Papildoma informacija ikiteisminio tyrimo įstaigoje“ bei žyma apie realiai matomą VIN kodą (identifikacinį numerį). Mano, kad įregistruojant automobilį VĮ „Regitra“ Šiaulių filialas tinkamai taikė norminius aktus, nepažeidė teisės aktų ir viešųjų interesų.

22Atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ „Regitra“ prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą teismo sprendimą. Be atsakovo nurodytų motyvų, atsiliepime pažymima, jog pareiškėjas buvo nurodęs, kad automobilis Toyota Land Cruiser, VIN kodas (identifikacinis numeris) JT111PJ8007010451, variklio Nr. 0231640, gamybos metai 1997, žalios spalvos, valstybinis numeris DC8869 (LV) buvo pavogtas Rygoje 2004 m. balandžio 30 d. ir ieškomas nuo 2004 m. gegužės 5 d. Iš nurodytų datų matoma, kad transporto priemonė Rygoje buvo pavogta 2004 m. balandžio 30 d., kai tuo tarpu A. S. V. priklausanti transporto priemonė įvežta į Lietuvą 2002 m. lapkričio mėnesį. Be to, teismui buvo pateikta informacija apie tai, kad nustačius tikrąjį VIN kodą (identifikacinį numerį), buvo kreiptasi į Kelmės rajono policijos komisariatą, kad būtų atnaujintas ikiteisminis tyrimas ir nustatyta, kad lengvasis automobilis Toyota Land Cruiser, VIN kodas JT111PJ8007010451, nėra vogtas. Šį prašymą buvo atsisakyta tenkinti. Todėl apelianto tvirtinimas, kad apie paieškomą transporto priemonę nebuvo informuota ikiteisminio tyrimo institucija ir dėl to savalaikiai nebuvo pradėtas ir atliktas ikiteisminis tyrimas, neatitinka tikrovės.

23Atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą trečiasis suinteresuotas asmuo A. S. V. prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą teismo sprendimą. Pažymi, kad tiek teismui, tiek ir apeliantui yra privalu vadovautis prejudiciniais faktais -Šiaulių rajono apylinkės teismo 2005 m. birželio 17 d. sprendimu dėl nuosavybės teisės pripažinimo, ir jame nustatytų faktų nepažeisti. Minėtame teismo sprendime yra nustatyta, kad: 1) A. S. V. 2003 m. balandžio 18 d. iš pardavėjo UAB „Lamonique Baltik“ įsigijo nuosavybės teise automobilį Toyota Land Cruiser, tranzitinis Nr. AK 57393, VIN: JT111PJ8007010431 (numeris perkaltas); 2) sudarant pirkimo - pardavimo sutartį buvo laikomasi rašytinės dokumento surašymo formis, pažymos sąskaitos blankas buvo teisėtai įsigytas pardavėjo UAB "Lamonique Baltik", automobilį jis įsigijo iš teisėtai įregistruotos įmonės; 3) įsigydamas automobilį, A.S. V. nežinojo ir negalėjo žinoti, kad yra netvarkingi ginčo automobilio dokumentai ir, kad jo identifikacinis numeris yra pakeistas; 4) ikiteisminio tyrimo metu nebuvo nustatyta, kad automobilis yra įsigytas nusikalstamu būdu ar yra nusikalstamos veikos rezultatas; 5) jis sąžiningai įvykdė visas pirkėjo pareigas, numatytas CK 6.344-6.349 str., todėl yra sąžiningas automobilio Toyota Land Cruiser, tranzitinis Nr. AK 57393, VIN: JT111PJ8007010431 (perkaltas) įgijėjas; 6) paskutinis atsakymas iš Kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių tarnybos gautas 2003 m. liepos 15 d., kad automobilis nėra paieškomas kaip vogtas.

24Mano, kad tiek 2003 m. balandžio 18 d. pirkimo-pardavimo sandoris, tiek Šiaulių rajono apylinkės teismo 2005 m. birželio 17 d. sprendimas iš esmės pakeitė teisinius santykius. Todėl bet koks automobilio savininko teises varžantis veiksmas, tame tarpe pareiškėjo skundas dėl automobilio registracijos panaikinimo, teismo turi būti vertinamas kaip neteisėtas nuosavybės teisių varžymas ir ginamas kaip nuosavybės teisių apsauga. A. S. V. manymu, kol nėra nuginčytos nuosavybės teisės sąžiningam turto įgijėjui civiline tvarka, pareiškėjas neturi teisės administracine ar kita tvarka ginčyti automobilio naudojimo teisių - viešosios automobilio registracijos VĮ „Regitra“, todėl pareiškėjo pareiškimas yra atmestinas.

25Skundas atmestinas ir dėl to, kad pareiškėjas yra praleidęs senatį apskųsti sprendimą registruoti transporto priemonę. Senaties terminas kreiptis į teismą yra pradedamas skaičiuoti ne nuo suvokimo, kad tariama teisė yra pažeista, bet nuo turėjimo ir galėjimo sužinoti apie tariamas pažeistas teises. Kadangi transporto registras yra viešas, tai pareiškėjas turėjo ir galėjo sužinoti apie automobilio įregistravimą VĮ „Regitra“ nuo 2005 m. lapkričio 11 d., o ne nuo 2006 m. vasario 7 d., kaip teigė pareiškėjas. Be to, viešojo turto registravimo teisiniame santykyje materialinė ginčo šalis yra valstybė, kuri apie ginčijamą įregistravimą sužinojo nuo jo įregistravimo momento, o prokuratūra yra tik procesinis valstybės atstovas (šalis procesine prasme, bet ne šalis ginčo materialiniuose santykiuose), kuriam deleguota teisė pareikšti ieškinį teismui. Pareiškėjas yra praleidęs vieno mėnesio terminą kreiptis į teismą.

26A. S. V. manymu, VĮ „Regitra“ nėra pažeidusi Kelių transporto priemonių registravimo taisyklių ir jų 14 punkto. Visi reikalaujami veiksmai buvo tinkamai atlikti. Po atlikto ikiteisminio tyrimo ir po 2005 m. birželio 17 d. Šiaulių rajono apylinkės teismo sprendimo įsiteisėjimo A. S. V. kreipėsi į oficialų Toyota automobilių atstovą Lietuvoje UAB „Tokvila“ dėl tikrojo VIN kodo nustatymo. Atlikus tyrimą buvo nustatyta, kad tikrasis automobilio Toyota Land Cruiser VIN kodas yra JT111PJ8007010451. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras tyrimo metu taip pat nustatė, kad tikrasis šio automobilio VIN kodas yra JT 111PJ8007010451 ir, kad automobilio variklio numeris -0231640 yra iškaltas gamykliniu būdu. Kadangi automobilio tikrinimas jau buvo atliktas 2003 m. balandžio 19 d. pateikus prašymą, o iki 2005 m. lapkričio 11 d. jam buvo nustatinėjamas tik tikrasis VIN kodas (t. y. automobilis buvo identifikuojamas). Pakartotino naujo automobilio tikrinimo VĮ „Regitra“ neprivalėjo atlikti, nes minėtų taisyklių 14 punktas to nenumato. Minėtame 14 punkte nurodyta, kad tokia transporto priemonė gali būti įregistruota tik tuo atveju, kai ji po teisėsaugos institucijų patikrinimo (tyrimo) identifikuota (šiuo atveju nustatytas VIN kodas) ir grąžinta savininkui (sąžiningam įgijėjui) (šiuo atveju grąžintas teismo sprendimu) ir VĮ „Regitra“ pateikiamas tai patvirtinantis dokumentas (šiuo atveju VĮ „Regitra“ pateiktas teismo sprendimas ir Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras pažyma).

27Nesutinka su apelianto teiginiu, kad 2005 m. lapkričio 11 d. VĮ „Regitra“ Šiaulių filialas privalėjo atlikti pilną automobilio patikrinimą, teigdamas, kad jis nėra įrodytas ir motyvuotas jokiu teisės aktu, nes minėtų taisyklių 14 p. nei semantine prasme, nei teisinės logikos prasme to nenumato. Nei A. S. V. , nei VĮ „Regitra“ nepažeidė teisės aktų ir neatliko neteisėtų veiksmų, todėl pareiškėjas negali reikalauti to, ko įsakmiai nenumato teisės aktai. Be to, atsakovas negali būti įpareigotas pažeisti A.S. V. nuosavybės teisių nevaržomai disponuoti teisėtai įgytu turtu. Minėtų taisyklių 23 p. įsakmiai nurodo kas turi būti pateikta VĮ „Regitra“ tam, kad būtų atlikta teisinė registracija. Kadangi visi privalomi įrodymai apie teises į transporto priemonę buvo pateikti, VĮ „Regitra“ neturėjo teisės neregistruoti šio automobilio A. S. V. vardu. Be to, teismas neturi pagrindo priimti iš apelianto naujų įrodymų, nes jis juos turėjo ir galėjo pateikti pirmos instancijos teismui.

28S. V. atstovai, apeliacinė instancijos teisme palaikydami prašymą, išdėstytą atsiliepime į apeliacinį skundą, pakartojo jame nurodytus apeliacinio skundo nepagrįstumo argumentus.

29Teisėjų kolegija

konstatuoja:

30IV.

31Apeliacinis skundas patenkinamas.

32Byloje nustatyta, kad VĮ „Regitra“ Šiaulių filialas 2005 m. lapkričio 11 d. įregistravo Kelių transporto priemonių registre A. S. V. vardu automobilį TOYOTA LAND CRUISER, kurio valstybinio numerio ženklai ( - ) (valstybinio numerio ženklai AK 57593) 1997 metų gamybos, iškaltas VIN kodas JT111PJ8007010431) registracijos liudijimas A513366. Lietuvos policijos Kriminalinių tyrimų centras 2005 m. lapkričio 10 d. atliko automobilio TOYOTA LAND CRUISER tyrimą ir pažymoje Nr. 9415 nurodė, kad tiriamo automobilio VIN-as yra pakeistas perkalus šešioliktąjį simbolį, tikrasis automobilio VIN-o kodas JT111PJ8007010451.

33Remiantis vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 patvirtintų Kelių transporto priemonių registravimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 15 punktu, galiojusiu registracijos metu, transporto priemonės neįregistruojamos ir neišregistruojamos, jei jos yra ieškomos policijos. Apie atvejus, kai asmenys kreipiasi su prašymu įregistruoti (išregistruoti) tokias transporto priemones, VĮ „Regitra“ informuoja policiją nustatyta tvarka. Pareiškėjas pareiškime teismui nurodo būtent Taisyklių 15 p.

34Lietuvos Kriminalinės policijos biuro tarptautinių ryšių valdybos 2006 m. vasario 23 d. raštas Nr. TR/3264/44/LT/03 ir 2006 m. kovo 1 d. raštas Nr. TR/3264/44/LT/03 liudija, kad automobilis TOYOTA LAND CRUISER, 1997 metų gamybos, žalios spalvos, VIN kodas: JT111PJ8007010451, variklio Nr. 0231640, yra ieškomas kaip vogtas Latvijos Respublikoje, taigi šis faktas yra pakankamas teisinis pagrindas pateiktą registruoti automobilį vertinti kaip policijos ieškomą ir atsisakyti jį registruoti. Tuo tarpu VĮ „Regitra“ Šiaulių filialas, įtraukdamas minėtą transporto priemonę į kelių transporto priemonių registrą, pažeidė vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 patvirtintų Kelių transporto priemonių registravimo taisyklių 15 punktą, nes įregistravo policijos ieškomą automobilį, nors turėjo galimybes ir teisinį pagrindą paminėtoje duomenų bazėje patikrinti reikšmingas registravimui aplinkybes, todėl pareiškėjo reikalavimas teisėtas ir tenkintinas.

35Pažymėtina ir tai, jog Taisyklių 15 punkto taikymui nėra reikšminga, ar teismo sprendimu pripažįstamos teisės į automobilį trečiajam suinteresuotajam asmeniui. Atsisakymo registruoti teisinis pagrindas šiuo atveju yra faktas, kad automobilis ieškomas policijoje ir tik išnykus šiam pagrindui ar kompetentingoms institucijoms jį paneigus būtų pašalinta viena iš teisinių kliūčių įtraukti minėtą transporto priemonę į kelių transporto priemonių registrą.

36Teismo argumentai, jog iš Šiaulių apygardos vyr. prokuroro pareiškimo neaišku kieno interesą jis gina, yra nepagrįsti. Pareiškime nurodoma, jog ginamas viešasis interesas, kurio turinį sudaro ir viešųjų registrų tvarkytojų veiklos teisėtumo užtikrinimo teisinės priemonės. Terminas tokiems reikalavimams pareikšti skaičiuotinas nuo to momento, kai tapo žinoma apie neteisėtus VĮ „Regitra“ Šiaulių filialo veiksmus, todėl kolegija daro išvadą, kad pareiškėjas gina aiškiai išreikštą viešąjį interesą ir tai daro nepažeisdamas terminų.

37Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

38Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro apeliacinį skundą patenkinti.

39Panaikinti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2006 m. gegužės 29 d. sprendimą.

40Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro pareiškimą patenkinti.

41Panaikinti automobilio TOYOTA LAND CRUISER, valstybinio numerio ženklas ( - ) (seni valstybinio numerio ženklai AK 57593), 1997 metų gamybos, VIN kodas: JT111PJ8007010451 (iškaltas JT111PJ8007010431), teisinę registraciją Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre A. S. V. vardu.

42Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Šiaulių apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį... 5. Pareiškėjo atstovė nurodė, kad VĮ „Regitra“ Šiaulių filialas 2005 m.... 6. Atsakovo VĮ „Regitra“ Šiaulių filialo atstovas prašė skundą atmesti.... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo A. S. V. ir jo atstovė... 8. Trečiojo suinteresuotojo asmens VĮ „Regitra“ atstovė skundą prašė... 9. II.... 10. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2006 m. gegužės 29 d. sprendimu... 11. Teismas nustatė, kad ginčo transporto priemonė 2002 m. lapkričio mėn. buvo... 12. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo teigimu, VĮ „Regitra“ turėjo atlikti... 13. III.... 14. Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Šiaulių apygardos... 15. Atsižvelgiant į tai, kad Šiaulių rajono apylinkės teismo 2005 m. birželio... 16. Remiantis Europoje registruotų transporto priemonių duomenų bazės, kuria... 17. Mano, kad VĮ „Regitra“ Šiaulių filialas neužtikrino, kad Kelių... 18. Teismas sprendime nurodė, kad negali remtis pareiškėjo pateiktais įrodymais... 19. Pareiškėjo manymu, teismas neištyrė visų jo pateiktų įrodymų, todėl... 20. Apeliantas pažymi, kad viešojo intereso pažeidimas šiuo atveju pasireiškė... 21. Atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą atsakovas prašo jį atmesti ir... 22. Atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą trečiasis suinteresuotas asmuo... 23. Atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą trečiasis suinteresuotas asmuo... 24. Mano, kad tiek 2003 m. balandžio 18 d. pirkimo-pardavimo sandoris, tiek... 25. Skundas atmestinas ir dėl to, kad pareiškėjas yra praleidęs senatį... 26. A. S. V. manymu, VĮ „Regitra“ nėra pažeidusi Kelių... 27. Nesutinka su apelianto teiginiu, kad 2005 m. lapkričio 11 d. VĮ „Regitra“... 28. S. V. atstovai, apeliacinė instancijos teisme palaikydami... 29. Teisėjų kolegija... 30. IV.... 31. Apeliacinis skundas patenkinamas.... 32. Byloje nustatyta, kad VĮ „Regitra“ Šiaulių filialas 2005 m. lapkričio... 33. Remiantis vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260... 34. Lietuvos Kriminalinės policijos biuro tarptautinių ryšių valdybos 2006 m.... 35. Pažymėtina ir tai, jog Taisyklių 15 punkto taikymui nėra reikšminga, ar... 36. Teismo argumentai, jog iš Šiaulių apygardos vyr. prokuroro pareiškimo... 37. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 38. Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro apeliacinį skundą... 39. Panaikinti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2006 m. gegužės 29 d.... 40. Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro pareiškimą patenkinti.... 41. Panaikinti automobilio TOYOTA LAND CRUISER, valstybinio numerio ženklas 42. Sprendimas neskundžiamas....