Byla e2-17898-676/2015
Dėl bendravimo su vaikais tvarkos nustatymo, priėmimo klausimą

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, rašytinio proceso tvarka, spręsdamas ieškovo M. K. ieškinio atsakovei S. K., dėl bendravimo su vaikais tvarkos nustatymo, priėmimo klausimą,

Nustatė

2ieškovas prašo nustatyti bendravimo su nepilnamečiais vaikais A. K. ir M. K. tvarką.

3Ieškinį atsisakytina priimti.

4Teisė kreiptis į teismą realizuojama įstatymo nustatyta tvarka, todėl ieškovas privalo įvykdyti visas teisės kreiptis į teismą tinkamo realizavimo sąlygas. Civilinės bylos teismingumas konkrečiam teismui yra tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlyga. Jeigu byla teismui neteisminga, teismas turi atsisakyti priimti (CPK 137 str. 2 d., 2 p.). CPK VII dalies nuostatos, reglamentuojančios bylų su tarptautiniu elementu procesą, prioritetą suteikia tarptautinėms sutartimis, kurių dalyvė yra Lietuvos Respublika (( - ) str.).

5Jurisdikcijos nustatymo taisyklės ir pagrindai bet kokio pobūdžio civilinėse bylose, susijusioms su tėvų pareigų skyrimu, naudojimusi jomis, perdavimu, apribojimu ar atėmimu, konkrečiai susijusioms su bendravimo teisėmis, tvirtintos 2003-11-27 Tarybos reglamente (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinančiame Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000. Jurisdikcijos pagrindai, susiję su tėvų pareigų įgyvendinimu, nustatyti šiame Reglamente, yra suformuluoti kuo labiausiai atsižvelgiant į vaiko interesus, ypač į artumo kriterijų, kuris reiškia tai, kad jurisdikcija turėtų pirmiausia priklausyti vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos valstybei narei, išskyrus tam tikrus vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo atvejus arba pagal tėvų pareigų turėtojų susitarimą (Reglamento preambulės 12 p., 8 str.). Pagrindinis šios kategorijos bylų teismingumą nusakantis kriterijus yra vaiko nuolatinė gyvenamoji vieta. Nuolatinės gyvenamosios vietos nustatymas yra fakto klausimas (LAT 2007-06-19 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-254/2007). Pagal CK 2.16 str. 1 d. fizinio asmens gyvenamąja vieta laikoma ta, kurioje jis faktiškai dažniausiai gyvena.

6Iš pateiktų duomenų matosi, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-05-02 sprendimu civilinėje byloje Nr. N2-5806-794/2012, nutraukus šalių santuoką, buvo nustatyta šalių nepilnamečių vaikų A. K. ir M. K. gyvenamoji vieta su atsakove. Iš ieškovo paaiškinimų bei prie ieškinio pateiktų pažymų apie nepilnamečių vaikų deklaruotą gyvenamąją vietą akivaizdu, kad atsakovės ir jos nepilnamečių vaikų gyvenamoji vieta yra Italija jau daugiau kaip pusantrų metų, taip pat pagal pateiktus duomenis atsakovė nuo 2015-09-23 yra ir deklaravusi išvykimą iš Lietuvos Respublikos į Italiją; ieškovas taip pat ieškinyje nurodo, kad atsakovė Italijoje sukūrė naują šeimą ir susilaukė vaiko. Nors ieškovas ir nurodo, jog jis turi teisę kreiptis dėl neteisėtai išvežto vaiko grąžinimo į Lietuvą arba dėl teisės matytis su vaiku užtikrinimo pagal Hagos 1980 m. konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo, tačiau pateiktais duomenimis nesimato ar ši teisė yra/buvo realizuota. Todėl ieškovo reikalavimui dėl bendravimo su vaikais tvarkos nustatymo, teismingumui nustatyti, taikytinas CK 1.32 str. 1 d. bei 2003-11-27 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1347/ 2000 (Briuselis II bis), kurio 8 str. 1 d. nustatyta, kad valstybės narės teismai turi jurisdikciją bylose, susijusiose su tėvų pareigomis vaikui, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta tuo metu, kai byla patenka jų žinion, yra toje valstybėje narėje. Iš šių nuostatų spręstina, kad šis reikalavimas teismingas Italijos teismams.

7Pateiktas ieškinys neteismingas Klaipėdos miesto apylinkės teismui, todėl atsisakytina jį priimti (CPK 137 str. 2 d. 2 p.).

8Vadovaudamasi CPK 290 str., 291 straipsniais

Nutarė

9atsisakyti priimti ieškovo M. K. ieškinį atsakovei S. K., dėl bendravimo su vaikais tvarkos nustatymo.

10Nutartis per 7 dienas nuo patvirtintos kopijos įteikimo ieškovo gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Ryšiai