Byla 1A-800-557-2010

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Lino Pauliukėno, teisėjų Remigijaus Preikšaičio ir Daliaus Jocio, sekretoriaujant Linai Andrijaitytei, dalyvaujant prokurorui Remigijui Bėtkiui, nuteistajam A. M. ir jo gynėjai Vitai Litinskienei, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. spalio 15 d. nuosprendžio, kuriuo A. M. (A. M.) nuteistas pagal BK 182 str. 1 d. laisvės atėmimu 1 metams. Vadovaujantis BK 75 str., bausmės vykdymas atidėtas 2 metams, įpareigojant nuteistąjį šiuo laikotarpiu dirbti ir be teismo sutikimo nekeisti darbo vietos bei be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms.

2Išnagrinėjusi bylą, teisėjų kolegija

Nustatė

3A. M. nuteistas už tai, kad 2009 m. gruodžio 21 d. apie 14-15 val. ( - ), veikdamas bendrininkų grupe su nenustatytais asmenimis, turėdamas tikslą apgaule savo ir kitų naudai įgyti svetimą turtą, suklaidinęs nukentėjusiąją S. N. bei įgijęs jos pasitikėjimą, už tariamą žalos atlyginimą per neva jos anūko padarytą autoįvykį, prisistatęs A. P. vardu, iš nukentėjusiosios paėmė ir tokiu būdu apgaule įgijo 2000 Lt.

4Apeliaciniu skundu prokuroras prašo nuosprendį pakeisti - panaikinti BK 75 str. nuostatų taikymą A. M.. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, atidėdamas A. M. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą, netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008 m. vasario 15 d. Teismų praktikos taikant bausmių vykdymo atidėjimą apžvalgoje (Baudžiamojo kodekso 75 ir 92 straipsniai) pasisakė, kad bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, jog yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Įstatyme nenurodytas aplinkybių sąrašas, į kurį turi atsižvelgti teismas, taikydamas bausmės vykdymo atidėjimą, todėl spręsdamas šį klausimą, teismas vadovaujasi ne tik BK 75 straipsnio normomis, bet ir bausmės paskirties bei bausmės skyrimo bendraisiais pagrindais (BK 41, 54 straipsniai), kitomis baudžiamojo įstatymo nuostatomis, įtvirtinančiomis bausmių skyrimo taisykles.

5Nuteistasis A. M. teistas tris kartus, paskutinį kartą Skuodo rajono apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 14 d. nuosprendžiu už analogišką nusikaltimą. Be to, Klaipėdos miesto apylinkės teismas, 2007 m. kovo 30 d. nuosprendžiu A. M. nuteisęs už nusikalstamas veikas, jau taikė BK 75 str. nuostatas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas anksčiau minėtoje apžvalgoje nurodo, jog bausmės vykdymo atidėjimo esmė, paskirtis, taikymo sąlygos suponuoja išvadą, kad pakartotinis šio instituto taikymas galimas tik išimtiniais atvejais. Todėl teismai turėtų plačiai motyvuoti, kodėl tikslinga atidėti bausmės vykdymą nuteistajam, kuriam jau ne pirmą kartą taikomas BK 75 straipsnis. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas skundžiamame nuosprendyje A. M. atžvilgiu BK 75 str. taikymą motyvuoja A. M. teigiamais poelgiais, jog grįžęs po reabilitacijos pakeitė požiūrį į gyvenimą, įsidarbino, jo tėvai atlygino nukentėjusiajai S. N. žalą dar ikiteisminio tyrimo metu. Tačiau teismas neatkreipė dėmesio į tokias aplinkybes, kad nusikalstamą veiką, už kurią nuteistas skundžiamu nuosprendžiu, A. M. padarė praėjus vos 4 mėnesiams po to, kai buvo paleistas iš pataisos namų, kad jam jau buvo taikytas bausmės vykdymo atidėjimas, tačiau jam vėl nusikaltus bei jį nuteisus, buvo skirta reali laisvės atėmimo bausmė. Kaip matyti, A. M. išbūtas laikas nelaisvėje nėra pakankama gyvenimo pamoka, iš kurios padarė išvadas ir būtų ryžtingai nusiteikęs ateityje daugiau nenusikalsti. Teistumas už anksčiau padarytas nusikalstamas veikas nėra išnykęs. Nustatyta, jog skundžiamu nuosprendžiu nuteistas už nusikalstamą veiką, A. M. ją padarė bendrininkų grupe. Visa tai suponuoja išvadą, jog nuteistasis linkęs nusikalsti. Taikant antrą kartą bausmės vykdymo atidėjimą, nebus pasiekti bausmės skyrimo tikslai, tokie kaip sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo, paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Paminėtina, jog už pilnamečio A. M. nusikalstamais veiksmais nukentėjusiajai S. N. padarytą žalą atlygino nuteistojo tėvai, todėl iš moralinės pusės tai nelaikytina A. M. atsakomybę lengvinančia aplinkybe.

6Teismo posėdyje prokuroras prašė apeliacinį skundą tenkinti, nuteistasis ir jo gynėja prašė apeliacinį skundą atmesti.

7Apeliacinis skundas tenkintinas.

8Apeliacinio skundo argumentai, jog nuteistajam paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimas neatitinka BK bendrosios dalies nuostatų, yra pagrįsti. Pagal BK 75 str. 1 d. bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Svarstydami bausmės vykdymo atidėjimo klausimą ir spręsdami, ar bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, teismai turi atsižvelgti į visas bylos aplinkybes. Taigi teismas, priimdamas sprendimą dėl BK 75 str. taikymo, turi įvertinti nusikaltimo pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, išsiaiškinti nusikaltimo motyvą ir tikslus, kaltininko asmenybę (jį apibūdinančius duomenis iki nusikaltimo padarymo, nusikaltimo darymo metu ir po nusikaltimo), taip pat įvertinti kaltininko atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes. Ypač svarbu tokiais atvejais įvertinti kaltininko asmenybę, nes būtent tai ir lemia, kad būtų pasiekti bausmės tikslai, numatyti BK 41 str. 2 d. Sprendimą taikyti nuteistajam A. M. BK 75 str. nuostatas pirmosios instancijos teismas motyvavo tuo, kad A. M. yra taisytis siekianti iš esmės dar jauno amžiaus asmenybė, savo paties valia ir noru inicijuoja teigiamus gyvenimo pokyčius, o realios laisvės atėmimo bausmės paskyrimas galutinai sužlugdytų asmens siekį, poreikius taisytis ir paisyti įstatymo bei visuomenės normų. Vienok byloje sukaupti duomenys, kolegijos įsitikinimu, neduoda jokio pagrindo manyti, kad bausmės tikslai nuteistojo atžvilgiu galės būti pasiekti be realaus bausmės atlikimo.

9Nuteistasis A. M., nežiūrint jauno amžiaus, jau yra recidyvistas, jam buvo 2 metams atidėtas 2006 m. lapkričio 17 d. nuosprendžiu už du svetimo turto pagrobimus paskirtos subendrintos laisvės atėmimo bausmės vykdymas, tačiau nepasibaigus bausmės vykdymo atidėjimo terminui, jis padarė kitą nusikaltimą (sukčiavimą) ir realiai atlikinėjo už tris nusikaltimus paskirtą subendrintą laisvės atėmimo bausmę. Vėliau A. M. buvo lygtinai paleistas neatlikęs dalies (5 mėnesių) šios bausmės, tačiau vėlgi praėjus 4 mėnesiams po jo lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos, padarė analogišką naują nusikaltimą (sukčiavimą), už kurį nuteistas skundžiamu nuosprendžiu. BK 41 str. 2 d. nustato, kad bausmės paskirtis yra sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo, nubausti nusikaltusius asmenis, atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad jie laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Kolegija laiko, jog aukščiau išdėstytų aplinkybių, apibūdinančių nuteistojo asmenybę ir jo padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį bei pobūdį visetas neduoda jokio pagrindo tikėtis išvardintų bausmės tikslų pasiekimo be realaus bausmės atlikimo. Jau kartą realiai atlikinėjęs laisvės atėmimo bausmę, nuteistasis savo elgesiu - sistemingai darydamas baudžiamojo įstatymo uždraustas veikas - ir toliau demonstruoja atkaklų nenorą stoti į dorą ir sąžiningą gyvenimo kelią, laikytis visuotinai priimtų elgesio normų ir taisyklių. Kaip minėta, A. M. anksčiau yra kelis kartus teistas, jam buvo taikomas ir bausmės vykdymo atidėjimas, ir lygtinis paleidimas iš laisvės atėmimo vietos, tačiau A. M. nei karto nepateisino teismo jam rodomo pasitikėjimo, toliau darydamas nusikaltimus. Todėl bausmės tikslai jo atžvilgiu gali būti pasiekti tik realiai atliekant paskirtą bausmę. Atidėdamas nuteistajam bausmės vykdymą, apylinkės teismas netinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą, todėl nuosprendis keičiamas ir BK 75 str. nuostatų taikymas naikinamas. Laisvės atėmimo bausmė A. M. skiriama atlikti pataisos namuose, į bausmės laiką įskaitomas sulaikyme išbūtas laikas nuo 2009 m. gruodžio 23 d. iki 2009 m. gruodžio 24 d.

10Pažymėtina, kad remiantis Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2009-08-12 nutartimi, A. M. 2009-08-19 buvo lygtinai paleistas iš pataisos namų neatlikęs 4 mėn. 23 d. anksčiau paskirtos laisvės atėmimo bausmės. Naują nusikaltimą, už kurį buvo nuteistas skundžiamu nuosprendžiu, A. M. padarė lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos metu. Todėl teismas, paskyręs bausmę už naują nusikaltimą, privalėjo taikyti BK 64 str. nuostatas ir bausmes pagal abu nuosprendžius subendrinti. Sisteminis BK bendrosios dalies normų aiškinimas leidžia teigti, jog tokiu atveju (kuomet ankstesnė bausmė buvo atlikinėjama realiai) bausmės vykdymo atidėjimo taikymas apskritai būtų negalimas. Šios akivaizdžios apylinkės teismo padarytos baudžiamojo įstatymo taikymo klaidos apeliacinės instancijos teismas, laikydamasis apeliacinio skundo ribų, ištaisyti negali, nes apeliacinį skundą padavęs Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas nuosprendžio šioje dalyje apeliacine tvarka neapskundė. Nežiūrint to, aptartos aplinkybės dar kartą patvirtina, jog pirmosios instancijos teismas, atidėdamas nuteistajam A. M. bausmės vykdymą, baudžiamąjį įstatymą pritaikė netinkamai.

11Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 2 d. 2 p., 328 str. 1 p., 331 str., teisėjų kolegija

Nutarė

12Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. spalio 15 d. nuosprendį pakeisti:

13panaikinti nuosprendžio dalį dėl BK 75 str. nuostatų taikymo nuteistajam A. M.. Laisvės atėmimo bausmę A. M. skirti atlikti pataisos namuose, bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuteistojo sulaikymo vykdant nuosprendį dienos, į bausmės laiką įskaityti sulaikyme išbūtą laiką nuo 2009 m. gruodžio 23 d. iki 2009 m. gruodžio 24 d.

14Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai