Byla 2-189-322/2013
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Laima Borkovskienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Nacionalinio maisto veterinarijos rizikos vertinimo instituto ieškinį atsakovui UAB „TOMEVA“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas teismui pateikė ieškinį (3-4 b. l.), kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 28239,50 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir teismo išlaidas.

3Atsakovui teismo nutartimi (63 b. l.) buvo nustatytas keturiolikos dienų terminas nuo ieškinio nuorašo įteikimo dienos pateikti atsiliepimą į ieškinį. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, apie bylą atsakovo atstovui pranešta tinkamai (65 b. l.), todėl ieškovo prašymu priimamas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas.

5Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų – mėginių paėmimo gyvūnų užkrečiamoms ligoms tirti aktų (5-10, 18-37 b. l.), tyrimų protokolų (12-17, 39-58 b. l.), sąskaitų-faktūrų (11, 38 b. l.) ir pretenzijos (59 b. l.) – matyti, kad ieškovas 2012 m. liepos 26 d. mėginių paėmimo gyvūnų užkrečiamoms ligoms tirti aktu Nr. 2012-07-26 priėmė iš atsakovo 190 galvijų kraujo mėginių mėlyno liežuvio ligos (MLL), leukozės (GLV), leptospirozės (Lepto) serologiniams tyrimams. Atsakovui 2012 m. liepos 27 d. buvo pateikta apmokėti sąskaita faktūra serija V12 Nr. 1000727 dėl 4607,50 Lt apmokėjimo. Ieškovo teigimu, atsakovas apmokėjo tik dalį sąskaitos faktūros ir liko skolingas 2633 Lt. Ištyrus pristatytus mėginius, 2012 m. liepos 31 d. ieškovas parengė tyrimų protokolą Nr. 209735S1-190/G-12953.

6Be to, pagal 2012 m rugpjūčio 12 d. mėginių paėmimo gyvūnų užkrečiamoms ligoms tirti aktus Nr. 2012-08-12 priėmė iš atsakovo 430 galvijų kraujo mėginių mėlyno liežuvio ligos (MLL), paratuberkuliozės (PTB), bruceliozės (BRC) ir leukozės (GLV), serologiniams tyrimams. Atsakovui 2012 m. rugpjūčio 13 d. buvo pateikta apmokėti sąskaita faktūra serija V12 Nr. 1000766 dėl 25606,50 Lt apmokėjimo. Atsakovas sąskaitos faktūros visiškai nėra apmokėjęs ir pagal ją liko skolingas 25606,50 Lt. Atlikus atsakovo mėginių tyrimus, 2012 m. rugpjūčio 20 d. ieškovas parengė tyrimų protokolus Nr. 21954S1-430/G-13433.

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos CK 6.38 straipsnio 1 dalis), draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (Lietuvos Respublikos CK 6.59 straipsnis). Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovas įvykdė savo prisiimtus įsipareigojimus, t. y. atliko jam pateiktų mėginių tyrimus, už kuriuos atsakovui buvo pateiktos apmokėti sąskaitos faktūros, juose nurodytas 7 dienų apmokėjimo terminas. Atsakovui neapmokėjus sąskaitų faktūrų, ieškovas 2013 m. sausio 15 d. šiam išsiuntė raštišką pretenziją dėl susidariusios skolos sumokėjimo, kurios ieškovo teigimu, atsakovas iki nurodytos dienos, t. y. iki 2013 m. sausio 27d., nesumokėjo ir liko ieškovui skolingas 28239,50 Lt. Duomenų apie tai, kad atsakovas ieškovui būtų sumokėjęs susidariusią skolą, byloje nėra, prieštaravimų dėl ieškovo reikalavimų ar jų dydžio jis nepareiškė, todėl ieškinys dėl 28239,50 Lt (dvidešimt aštuonių tūkstančių dviejų šimtų trisdešimt devynių litų 50 centų) skolos priteisimo iš atsakovo laikytinas pagrįstu ir tenkintinas (Lietuvos Respublikos CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59 straipsnis).

8Kadangi atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, tai jis privalo ieškovui mokėti įstatymu nustatytas 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

9Pagal Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Ieškinys patenkintas visiškai, todėl bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 847 Lt dydžio žyminis mokestis (28239,50 Lt x 3%), nuo kurio mokėjimo ieškovas Lietuvos Respublikos CPK 83 straipsnio 1 dalies 10 punkte nustatyta tvarka yra atleistas, ir 11,30 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (1 b. l.), viso 858,30 Lt, priteistina valstybei iš atsakovo (Lietuvos Respublikos CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 83 straipsnio 1 dalies 10 punktas, 85 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis, 96 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 66 straipsnio 4 dalis).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsniu ir 286 straipsniu, teismas

Nutarė

11Ieškinį tenkinti.

12Priteisti Nacionaliniam maisto veterinarijos rizikos vertinimo institutui, įmonės kodas ( - ), iš UAB „TOMEVA“, įmonės kodas ( - ), 28239,50 Lt (dvidešimt aštuonis tūkstančius du šimtus trisdešimt devynis litus 50 centų) skolos ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2013 m. vasario 27 d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Priteisti iš UAB „TOMEVA“, įmonės kodas ( - ), valstybei 858,30 Lt (aštuonis šimtus penkiasdešimt aštuonis litus 30 centų) bylinėjimosi išlaidų.

14Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kelmės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Kelmės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai