Byla N-62-4534-09
Dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. sausio 14 d. nutarimo V. K. administracinio teisės pažeidimo byloje priėmimo klausimą

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (pranešėjas), Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Virgilijaus Valančiaus, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus apeliacinio skundo dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. sausio 14 d. nutarimo V. K. administracinio teisės pažeidimo byloje priėmimo klausimą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. sausio 14 d. nutarimu nutraukė administracinio pažeidimo bylos teiseną V. K. atžvilgiu.

6II.

7Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyrius (toliau – ir Institucija) teismui padavė apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. sausio 14 d. nutarimo, prašydamas panaikinti teismo nutarimą. Teisėjų kolegija

konstatuoja:

8III.

9Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 293 straipsnyje numatyta, kad skundas dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje gali būti paduotas per dešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos. Jeigu šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, jį pareiškėjo prašymu gali atnaujinti atitinkamas administracinis teismas. Kauno miesto apylinkės teismas ginčijamą nutarimą priėmė ir paskelbė 2009 m. sausio 14 d., todėl paskutinė apeliacinio skundo dėl šio nutarimo pateikimo diena, vadovaujantis minėtu ATPK 293 straipsniu bei Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau- ir ABTĮ) 66 straipsnio 4 dalimi, buvo 2009 m. sausio 26 d. Institucija apeliacinį skundą teismui padavė 2009 m. sausio 27 d. (pagal pašto spaudą ant voko), tai yra praleidusi įstatyme numatytą apeliacinio skundo padavimo terminą. ABTĮ 127 straipsnio 2 dalyje ir ATPK 293 straipsnyje prašymas atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą numatytas kaip būtina sąlyga tam, kad teismas galėtų įstatymo nustatyta tvarka spręsti praleisto termino atnaujinimo klausimą. Institucija prašymo atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui paduoti nepareiškė, todėl skundas yra nepriimamas ir kartu su priedais grąžinamas jį padavusiai Institucijai. Pažymėtina, kad ši nutartis neužkerta galimybės apeliantui pakartotinai pateikti teismui apeliacinį skundą kartu su prašymu atnaujinti praleistą terminą jam paduoti, prašyme nurodant ir įrodymais pagrindžiant termino praleidimo priežastis iki skundo pateikimo dienos.

10Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 134 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

11Atsisakyti priimti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus apeliacinį skundą ir kartu su priedais grąžinti jį padavusiai Institucijai. Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai