Byla I-369-609/2008
Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos sprendimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Eglė Kiaurakytė, susipažinusi su pareiškėjos Lietuvos slaugos specialistų organizacijos skundu dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos sprendimo,

Nustatė

2pareiškėja prašo panaikinti Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2008 04 15 sprendimą dalyje, kuria pakeistas Klaipėdos apskrities sveikatos priežiūros įstaigų antrojo restruktūrizavimo etapo plano 6 priedo 2 punktas, numatant prijungti VŠĮ Klaipėdos psichikos ligoninę prie VŠĮ Klaipėdos apskrities ligoninės.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau-ABTĮ) 23 straipsnyje išdėstyti skundo (prašymo) formai ir turiniui keliami reikalavimai. ABTĮ 23 straipsnio 3 dalyje nurodyta, jog skundą (prašymą) pasirašo pareiškėjas ar jo atstovas. Prie atstovo paduodamo skundo (prašymo) turi būti pridedamas įgaliojimas ar kitoks dokumentas, patvirtinantis atstovo įgaliojimus. Atstovais pagal įstatymą laikomi atitinkamų institucijų, įstaigų, tarnybų, įmonių, organizacijų vadovai, o įstatymų ar kitų teisės aktų numatytais atvejais- ir kiti darbuotojai, veikiantys neviršydami įgaliojimų, suteiktų remiantis įstatymu ar kitais teisės aktais.

5Nors skundą pareiškėjos Lietuvos slaugos specialistų organizacijos vardu pateikė prezidente nurodyta A. Č., kartu su skundu nėra pridėtas dokumentas, patvirtinantis tokius atstovės įgaliojimus.

6Kadangi nustatyta, jog skundą suinteresuoto asmens vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo, skundą atsisakytina priimti.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 7 punktu, 105 straipsniu, teismas

Nutarė

8pareiškėjos Lietuvos slaugos specialistų organizacijos skundą atsisakyti priimti.

9Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir sumokėtą žyminį mokestį grąžinti pareiškėjai.

10Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai