Byla A-442-874-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Dainiaus Raižio (pranešėjas), sekretoriaujant Rasai Kubickienei dalyvaujant atsakovo atstovui Igoriui Janavičiui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Saulės dovanos“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 11 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Saulės dovanos“ skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos, dalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2007 m. rugpjūčio 8 d. sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr.(21.26)-256-243 patvirtino pareiškėjui 2007 m. birželio 15 d. patikrinimo aktu Nr.83-53 apskaičiuotą 739440 Lt pridėtinės vertės mokestį (toliau - ir PVM), 102371,89 Lt PVM delspinigius ir skyrė pareiškėjui 73944 Lt baudą, taip pat atleido pareiškėją nuo patikrinimo akte papildomai apskaičiuotų 102371,89 Lt delspinigių ir neatleido pareiškėjo nuo paskirtos 73944 Lt baudos. Pareiškėjui papildomas PVM buvo apskaičiuotas dėl to, kad jis 2006 metais pardavė uždarosioms akcinėms bendrovėms „Vilmestos projektai“ ir „RNI Property“ žemės sklypus statyboms ir, pažeisdamas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 32 straipsnio 2 dalį, neapskaičiavo ir nedeklaravo pardavimo PVM.

5Pareiškėjas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos padavė prašymą, kuriuo prašė atnaujinti procesą dėl Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2007 m. rugpjūčio 8 d. sprendimo Nr.(21.26)-256-243. Pareiškėjas prašyme nurodė, kad naujai paaiškėjo aplinkybės, jog parengtas jo parduoto žemės sklypo detalusis planas nebus patvirtintas ir jog parduotoje žemėje, kurios paskirtis yra žemės ūkio, jokia statyba yra negalima. Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2008 m. balandžio 18 d. atsakyme į paklausimą paaiškino, kad tam, jog žemė būtų apmokestinta PVM pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 32 straipsnio 2 dalį, žemės pardavimo momentu turi būti vienareikšmiškai aišku, jog žemė yra skirta statyboms. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju teigti, jog pareiškėjo parduota žemė yra skirtas statyboms, tikrai negalima.

6Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos 2008 m. birželio 18 d. sprendimu Nr.69-99 atsisakė atnaujinti procesą dėl Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2007 m. rugpjūčio 8 d. sprendimo Nr.(21.26)-256-243.

7Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2008 m. birželio 18 d. sprendimą Nr.69-99 bei atnaujinti mokestinio ginčo nagrinėjimo procesą.

8Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas nepagrįstai atsisakė atnaujinti mokestinio ginčo nagrinėjimo procesą. Šiuo atveju paaiškėjo aplinkybė, kad pareiškėjo parduotoje žemėje statyba yra negalima ir dėl to šios žemės pardavimas neturėtų būti apmokestintas PVM. Ši aplinkybė pareiškėjui paaiškėjo tik gavus 2008 m. vasario 6-7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Nuolatinės statybos komisijos posėdžio kompleksinio derinimo protokolo nuorašą. Iš šio dokumento matyti, kad pakeisti žemės paskirtį nepavyks. Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2008 m. balandžio 18 d. pateikė pareiškėjui atsakymą į paklausimą, iš kurio tapo aišku, jog žemės pardavimas neturėtų būti apmokestintas PVM.

9Atsakovas su pareiškėjo skundu nesutiko.

10Atsakovas nurodė, kad pagal pareiškėjo pateiktą prašymą mokestinio ginčo bylos procesas šiuo atveju negali būti atnaujintas, nes nėra Mokesčių administravimo įstatymo 160 straipsnio 2 dalyje numatytų proceso atnaujinimo pagrindų.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo su pareiškėjo skundu taip pat nesutiko.

12II.

13Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. rugsėjo 11 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

14Teismas nurodė, kad iš pareiškėjo prašymo dėl proceso atnaujinimo turinio galima tik spėti, kad pareiškėjas proceso atnaujinimo pagrindu nurodė Mokesčių administravimo įstatymo 160 straipsnio 2 dalies 1 arba 7 punktus. Teismas nurodė, kad kartu su pastabomis dėl 2007 m. birželio 15 d. patikrinimo akto Nr.83-53, t. y. vykstant mokestiniam ginčui, pareiškėjas buvo pateikęs Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2006 m. gegužės 23 d. raštą Nr.(18.2-31-2)-R-4614, kuriame nurodytas toks pat Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 32 straipsnio 2 dalies aiškinimas kaip ir kartu su prašymu atnaujinti procesą pateiktame Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2008 m. balandžio 18 d. rašte Nr.(13.1)-134-1783. Tuo tarpu analogiško įstatymo komentaro, koks buvo žinomas ir ginčo metu, pateikimas negali būti pagrindas atnaujinti procesą pagal Mokesčių administravimo įstatymo 160 straipsnio 2 dalį, nes šios dalies nuostatos reikalauja, kad būtų naujai paaiškėjusios esminės aplinkybės. Šiuo atveju nėra akivaizdžių įrodymų, kad buvo padarytas esminis materialinės teisės normų pažeidimas. Teismas nurodė, kad, nagrinėjant mokestinį ginčą, šalims buvo žinoma, jog žemės sklypas, dėl kurio pirkimo - pardavimo sandorio apmokestinimo ir vyko ginčas, yra žemės ūkio paskirties. Tai, kad sklypas skirtas statyboms, mokesčių administratorius sprendė iš kitų duomenų. Naujai pareiškėjo pateiktas Nuolatinės statybos komisijos posėdžio protokolas negali būti vertinamas kaip naujai paaiškėjusi esminė aplinkybė, kuri nebuvo ir negalėjo būti žinoma pareiškėjui mokestinio ginčo metu. Tai, kad nepatvirtintas vienas konkretus detalusis planas namų statybai, nereiškia, kad ateityje nebus patvirtintas kitas detalusis planas. Iš esamų duomenų aišku, kad pramoninė statyba ginčo žemėje bus galima, o tai vis tiek lemia apmokestinimą PVM pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 32 straipsnio 2 dalį. Teismas nurodė, kad ginčijamas atsakovo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Proceso atnaujinimo pagrindų, numatytų Mokesčių administravimo įstatymo 160 straipsnyje, šiuo atveju nėra.

15III.

16Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 11 d. sprendimą ir atnaujinti mokestinio ginčo nagrinėjimo procesą.

17Pareiškėjas nurodo, kad, paaiškėjus naujai aplinkybei, jog gyvenamųjų namų statyba pareiškėjo parduotuose žemės sklypuose yra negalima, pirmosios instancijos teismas privalėjo atnaujinti mokestinio ginčo nagrinėjimo procesą. Šiuo atveju egzistuoja visos Mokesčių administravimo statymo 160 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytos sąlygos proceso atnaujinimui. Pareiškėjas nurodo, kad gyvenamųjų namų statybos parduotose žemės sklypuose negalimumo aplinkybė egzistavo žemės sklypų pirkimo - pardavimo sutarčių sudarymo metu. Ši aplinkybė, nagrinėjant mokestinę bylą, pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinoma, nes pareiškėjas žemės pirkimo - pardavimo sutarčių sudarymo metu nežinojo, kad nepavyks pakeisti žemės tikslinės paskirties ir vykdyti gyvenamųjų namų statybos. Ši aplinkybė taip pat turi esminę reikšmę bylai, nes, apmokestinant PVM pareiškėjo žemės sklypų pardavimą, turi būti nustatyta, ar šiuose sklypuose yra galima ketinta vykdyti gyvenamųjų namų statyba.

18Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo apeliacinį skundą atmesti.

19Atsakovas nurodo, kad Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 32 straipsnio 2 dalies komentare yra nurodyta, kad jeigu parduodamam žemės sklypui leidimas statybai nėra išduotas ir savivaldybės detaliajame plane nėra numatytas sklypo užstatymas, tai, nustatant, ar parduodama žemė gali būti laikoma žeme statyboms, kiekvieną atvejį reikia nagrinėti atskirai; jeigu vienareikšmiai galima teigti, kad parduodamame žemės sklype statybos darbai tikrai bus vykdomi (pvz., yra parengtas teritorijos detaliojo plano, kuriuo numatoma keisti žemės naudojimo būdą taip, kad būtų galima vykdyti statybas, projektas ir apie šį projektą yra visuotinai žinoma; pirkėjas yra statybos organizacija, kuri sklype numato statyti, o savivaldybės ar jos dalies bendruose planuose teritorijoje, kurioje yra sklypas, yra numatyta objektų statyba ir pan.), tai tokią žemę galima laikyti žeme statyboms. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo patikrinimo metu buvo nustatyta, kad pareiškėjo parduoti sklypai patenka į pramonės teritoriją. Sklypų pardavimo sutartyse pareiškėjas įsipareigojo žemės sklypų paskirtį iš žemės ūkio pakeisti į daugiaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Šių aplinkybių pagrindu darytina vienareikšmiška išvada, kad minėti sklypai buvo parduoti kaip žemė, skirta statyboms, ir kad jų pardavimas pagrįstai buvo apmokestintas PVM. Pareiškėjo prašyme dėl proceso atnaujinimo pateikti argumentai niekaip negalėtų paneigti fakto, kad buvo parduota žemė statyboms.

20Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis suinteresuotas asmuo taip pat prašo apeliacinį skundą atmesti.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV.

23Apeliacinis skundas atmestinas.

24Nors prašyme dėl mokestinių ginčų proceso atnaujinimo pareiškėjas nurodė tik faktinį proceso atnaujinimo pagrindą, tačiau pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad, atsižvelgiant į minėto pareiškėjo prašymo faktinį pagrindą, pareiškėjas prašo atnaujinti mokestinių ginčų procesą remiantis Mokesčių administravimo įstatymo 160 straipsnio 2 dalies 1 arba 7 punktais.

25Mokesčių administravimo įstatymo 160 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad mokestinio ginčo bylos, kurioje vietos mokesčių administratoriaus, centrinio mokesčių administratoriaus ar Mokestinių ginčų komisijos sprendimas nustatytu terminu nebuvo apskųstas, procesas gali būti atnaujintas šiame straipsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka. Šio straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad procesas gali būti atnaujinamas, kai naujai paaiškėja esminės aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos mokesčių mokėtojui mokestinio ginčo nagrinėjimo metu, o Mokesčių administravimo įstatymo 160 straipsnio 2 dalies 7 punkte įtvirtinta, kad procesas gali būti atnaujinamas, kai pateikiami akivaizdūs įrodymai, kad padarytas esminis materialinės teisės normų pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą.

26Esminėmis aplinkybėmis, kurios būtų mokestinio ginčo proceso atnaujinimo pagrindas, gali būti tik tokios aplinkybės, kurios: 1) egzistavo vietiniam mokesčių administratoriui priimant sprendimą bei centriniam mokesčių administratoriui ar Mokestinių ginčų komisijai nagrinėjant mokestinį ginčą ir priimant sprendimą dėl mokestinio ginčo; 2) nebuvo ir negalėjo būti žinomos mokesčių mokėtojui vietiniam mokesčių administratoriui priimant sprendimą bei centriniam mokesčių administratoriui ar Mokestinių ginčų komisijai nagrinėjant mokestinį ginčą; 3) apie šias aplinkybes mokesčių mokėtojas sužinojo jau po to, kai buvo priimtas vietos mokesčio administratoriaus sprendimas, centrinio mokesčio administratoriaus arba Mokestinių ginčų komisijos sprendimas dėl mokestinio ginčo; 4) turi esminę reikšmę mokestinio ginčo bylai, t. y. žinant apie šias aplinkybes galėjo būti priimtas kitoks vietos mokesčio administratoriaus, centrinio mokesčių administratoriaus arba Mokestinių ginčų komisijos sprendimas.

27Tai, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos miesto plėtros departamento nuolatinės statybos komisijos 2008 m. vasario 6-7 d. posėdyje Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas nepritarė pareiškėjo parengtam detaliajam planui, kuriuo būtų keičiama žemės sklypo, esančio Pupinės kaime, naudojimo paskirtis, negali būti pripažinta naujai paaiškėjusia esmine aplinkybe, nes ji atsirado jau po to, kai Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2007 m. rugpjūčio 8 d. sprendimu Nr.(21.26)-256-243 patvirtino pareiškėjo mokestinio patikrinimo aktą.

28Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2008 m. balandžio 18 d. raštas Nr.(13.1)-134-1783, kuriame paaiškintos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 32 straipsnio nuostatos dėl parduodamos žemės apmokestinimo tvarkos, irgi nepripažintinas naujai paaiškėjusi aplinkybe, nes dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 32 straipsnio aiškinimo bei jo taikymo buvo pasisakyta tiek mokestinio patikrinimo akte, tiek vietos mokesčio administratoriaus sprendime, kuriuo buvo patvirtintas pareiškėjo mokestinio patikrinimo aktas.

29Aplinkybė, kad pareiškėjo parduotos žemės tikslinė naudojimo paskirtis buvo žemės ūkio paskirties žemė, taip pat buvo žinoma mokestinio patikrinimo ir minėto Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimo priėmimo metu, todėl irgi negali būti pripažinta esmine naujai paaiškėjusia aplinkybe.

30Pareiškėjas nepateikė jokių akivaizdžių įrodymų, kad buvo padarytas esminis materialinės teisės normų pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą, todėl mokestinio ginčo procesas negali būti atnaujintas ir Mokesčių administravimo įstatymo 160 straipsnio 2 dalies 7 punkte nurodytu pagrindu.

31Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus nėra pagrindo naikinti atsakovo sprendimą, kuriuo buvo atsisakyta atnaujinti procesą pagal pareiškėjo pateiktą prašymą, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė pareiškėjo skundą.

32Kadangi pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai išsprendė ginčą, todėl tenkinti apeliacinį skundą nėra pagrindo.

33Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

34Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 4 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

35Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2007 m. rugpjūčio 8 d.... 5. Pareiškėjas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos... 6. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos 2008 m. birželio... 7. Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir... 8. Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas nepagrįstai atsisakė atnaujinti... 9. Atsakovas su pareiškėjo skundu nesutiko.... 10. Atsakovas nurodė, kad pagal pareiškėjo pateiktą prašymą mokestinio ginčo... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo su pareiškėjo skundu taip pat nesutiko.... 12. II.... 13. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. rugsėjo 11 d. sprendimu... 14. Teismas nurodė, kad iš pareiškėjo prašymo dėl proceso atnaujinimo turinio... 15. III.... 16. Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 17. Pareiškėjas nurodo, kad, paaiškėjus naujai aplinkybei, jog gyvenamųjų... 18. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo apeliacinį skundą... 19. Atsakovas nurodo, kad Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 32 straipsnio 2... 20. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis suinteresuotas asmuo taip pat... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV.... 23. Apeliacinis skundas atmestinas.... 24. Nors prašyme dėl mokestinių ginčų proceso atnaujinimo pareiškėjas... 25. Mokesčių administravimo įstatymo 160 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad... 26. Esminėmis aplinkybėmis, kurios būtų mokestinio ginčo proceso atnaujinimo... 27. Tai, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos miesto plėtros... 28. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2008 m. balandžio 18... 29. Aplinkybė, kad pareiškėjo parduotos žemės tikslinė naudojimo paskirtis... 30. Pareiškėjas nepateikė jokių akivaizdžių įrodymų, kad buvo padarytas... 31. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus nėra pagrindo naikinti atsakovo... 32. Kadangi pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai išsprendė ginčą,... 33. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 34. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 4 d. sprendimą... 35. Nutartis neskundžiama....