Byla 2A-435-544/2007

3Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Birutės Valiulienės, kolegijos teisėjų: pranešėjos Ramunės Čeknienės, Margaritos Dzelzienės, sekretoriaujant Daivai Benevičiūtei, dalyvaujant atsakovo atstovams O. J., advokatui Tomui Vildžiūnui,

4teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo B. V. apeliacinį skundą dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2007 m. liepos 13 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-47-651-07 pagal ieškovo B. V. ieškinį atsakovams Kėdainių rajono savivaldybei, Kauno AVA Žemės tvarkymo departamento Kėdainių žemėtvarkos skyriui, UAB „Statyba“, AB Rytų skirstomieji tinklai (RST), G. J., dėl įpareigojimo atlikti veiksmus ir žalos atlyginimo priteisimo.

5Teisėjų kolegija, išklausiusi pranešimą apie bylą, atsakovų atstovus, prašiusius apeliacinį skundą atmesti, o teismo sprendimą palikti nepakeistą,

Nustatė

7Ieškovas, patikslinęs ieškinį (3 t., b. l. 29-31), prašė priteisti iš Kėdainių rajono savivaldybės 150 Lt turtinės, 4 500 Lt neturtinės žalos atlyginimą, iš Kauno AVA – 5000 Lt neturtinės žalos atlyginimą ir solidariai iš AB RST, G. J. bei UAB „Statyba“ – 550 Lt turtinės, 500 Lt neturtinės žalos atlyginimą, įpareigoti atsakovus perkelti elektros atramą į buvusią iki teisės pažeidimo vietą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 1991-1992 metais gavo žemės sklypą ( - ). Pagal Kėdainių miesto tarybos sprendimą sumokėjo 13 300 rublių už kvartalo projektą, žemės išpirkimą, komunikacijų įrengimą. Prie prašymo parduoti sklypą buvo pateikęs potvarkį dėl sklypo skyrimo, su rajono vyr. architektu 1992-06-21 suderintą sklypo planą, kuriame pažymėti ieškovo ir kitų asmenų sklypai, aikštelė, vieta šaligatviui, komunikacijoms, pravažiavimas į jo sklypą ( - ). Tačiau teritoriją, plane skirtą pravažiavimui, vietą šaligatviui ir komunikacijoms tvora užtvėrė sklypo ( - ) savininkas, dėl ko neteko galimybės patekti į savo sklypą. 1992-09-12 sudarė elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų sutartį ir įsivedė elektrą. Darbus atlikusi UAB „Statyba“ pastatė elektros oro linijos atramą 4–5 m atstumu nuo jo sklypo ribos, ant atramos sumontavo elektros apskaitos spintą, nuo kurios savo jėgomis ir lėšomis paklojo požeminį kabelį į savo sklypą. Pagal sutartį elektros apskaitos spinta su joje esančia įranga ir laidai nuo spintos iki oro linijos laidų yra Kėdainių elektros tinklų skyriaus nuosavybė, o požeminis kabelis nuo skaitiklio išėjimo gnybtų yra jo nuosavybė. 2005-06-18 atrama su elektros spinta buvo perkelta ir sumontuota ant jo sklypo ribos. Darbus kaimynės atliko UAB „Statyba“. Mano, kad gretimo sklypo savininkė G. J. dėl atramos perkėlimo techninių sąlygų gavimo turėjo kreiptis į savivaldybę, o ne į elektros tinklų skyrių, be to, ji kaip užsakovė nepateikė visų reikiamų dokumentų pagal LR statybos įstatymo 13, 20, 23 ir 24 straipsnius, Statybos techninio reglamento Nr. STR 1.05.06.2005 „Statinio projektavimas“ 8.2, 8.3 punktus, CK 4.75 str. 1 d. Atsakovė AB RST priėmė paraišką techninėms sąlygoms, suderino su UAB „Statyba“ paruoštą projektą nesilaikydamos LR Statybos įstatymo 20 str. 2 p., Elektros linijų ir iškėlimo tvarkos, patvirtintos RST 2005-03-17 posėdžio protokolu Nr. 1, 2, 3, 9 p., Energijos pirkimo–pardavimo sutarties Nr. 777/2/2070 3.1, 3.3.3, 3.34, 7.1 punktų, CK 4.75 str. 1 d. reikalavimų. UAB „Statyba“, kaip projektuotojas ir rangovas, pažeidė LR Statybos įstatymo 14, 15 straipsnių, STR 1.05.06.2005 „Statinio projektavimas“ 8.2, 8.3 punktų, CK 6.701 ir 6.702 straipsnių reikalavimus, nes galėjo pradėti darbus tik turėdami leidimą, privalėjo pateikti jam projektą ir gauti bendrasavininkių (savivaldybės ir jo) sutikimą bei turėti viešo sutikimo protokolą. Kėdainių rajono savivaldybė pažeidė minėtus Statybos įstatymo reikalavimus, kadangi jos darbuotojas – vyr. architektas pritarė atramos perkėlimui nesant visų Statybos įstatyme numatytų dokumentų, o Kauno AVA įgalioti asmenys neteikė jam prašomos informacijos apie tai, kam priklauso žemė, negynė jo teisių, todėl patyrė stresą dėl atsakovų slaptos veiklos prieš jį. Teigia, jog patyrė turtinę 700 Lt žalą, nes nuosavybės teise priklausanti 70 Lt vertės kabelio dalis sutrumpinta 4–5 metrais, taip pažeistas jo vientisumas, paklojimo darbų vertė yra 80 Lt, negavo 50 Lt planuotų pajamų iš prekybos turguje, nes, nesant elektros, negalėjo dirbti sklype. Taip pat 2 metus jam daroma nuolatinė turtinė žala, nes po atramos perkėlimo, turi palikti laisvą priėjimą prie elektros apskaitos spintos, kas sudaro 250 Lt nuostolių per metus. Neturtinę žalą sudaro nuolatiniai pergyvenimai dėl jo asmens žeminimo ir ignoravimo, jo teisių negynimo. Dėl atramos perkėlimo, kuriam pritarė savivaldybė, jis patyrė išgąstį, pažeminimą, pablogėjo jo santykiai su kaimynais, o žemėtvarkos skyrius jam neteikia informacijos apie gretimus sklypus bei kuo remiantis žemė po atrama priskirta ( - ) sklypui.

8Kėdainių rajono apylinkės teismas 2007-07-13 sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas atsakovams ir valstybei. Byloje esančių įrodymų pagrindu teismas nustatė, kad elektros tinklus (0,4 kV elektros linijos tinklus ir požeminės 0,4 kV elektros kabelių linijos tinklus) ( - ) gyvenamųjų namų kvartale nuo 2003-01-20 nuosavybės teise valdo Kėdainių rajono savivaldybės taryba (1 t., b. l. 104, 2 t., b. l. 26). Ieškovas buvo informuotas apie tai, kad, norėdamas privatizuoti žemės sklypą ( - ), privalo papildomai pateikti žemės sklypo planą su nustatytais žemės sklypo ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis bei prašymą dėl žemės sklypo pardavimo, tačiau šių reikalavimų neįvykdė ir sklypo nustatyta tvarka nenusipirko (1 t., b. l. 60, 62). Ieškovo pretenziją dėl sutikimo atramos perkėlimui negavimo teismas vertino nepagrįsta, nes jis nėra 0,4 kV elektros linijos tinklo ir požeminės 0,4 kV elektros kabelių linijos tinklo bendraturtis, o žemė, kurioje stovi elektros stulpas, nuosavybės teise priklauso valstybei (CK 4.72 str., LR žemės įstatymo II sk. 5 str. 1 p. 8 pastr.). Iš įrodymų visumos teismas sprendė, kad atsakovė G. J. įstatymu nustatyta tvarka su paraiška kreipėsi į AB RST dėl 0,4 kV oro linijos atramos iškėlimo iš sklypo teritorijos ( - ) bei pagal šios institucijos patvirtintas technines sąlygas bei parengtą projektą atsakovė UAB „Statyba“ iš sklypo Nr. 37 teisėtai perkėlė atramą su apskaitos skydais ant sklypų ribos (1 t., b. l. 36, 88, 2 t., b. l. 32-38, 2 t., b. l. 32-38, 3 t., b. l. 48-49). Teismas pripažino nepagrįstais ieškovo teiginius, kad atsakovai G. J., UAB „Statyba“ ir Kėdainių rajono savivaldybė pažeidė įstatymų reikalavimus, nes elektros linijų ir įrenginių iškėlimo tvarka parengta vadovaujantis LR statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punkto, STR 1.05.07:2002 „Statinių projektavimo sąlygų sąvadas“, patvirtinto LR aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr. 215, 28.4 punkto, Elektros tinklų apsaugos taisyklių, patvirtintų LR ūkio ministerijos 1998-04-24 įsakymu Nr. 151, 15 ir 16 punktų, Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) taisyklių, patvirtintų LR ūkio ministro 2002-09-17 įsakymu Nr. 326, 26, 35, 37, 38 ir 40 punktų reikalavimais.

9Ieškovo reikalavimą atlyginti 150 Lt žalą už kabelį ir jo paklojimą pripažino nepagrįstu, nes kabelio likutis ieškovui buvo grąžintas, įrodymų nei apie patirtą 80 Lt žalą dėl kabelio paklojimo, nei apie 50 Lt negautas pajamas byloje nepateikta. Ieškovas buvo informuotas apie atramos perkėlimo darbus ir laikiną elektros tiekimo nutraukimą kaip ir kiti vartotojai, darbų atlikimo metu buvo vietoje, jam buvo paaiškinta, kokie darbai ir kodėl atliekami. Ieškovas privalo leisti AB RST darbuotojams apžiūrėti vartotojo naudojamoje teritorijoje esančius tiekėjo elektros įrenginius, apžiūrėti ir tikrinti elektros energijos apskaitos prietaisus nuo 8.00 iki 22.00 val. (Elektros energijos pirkimo–pardavimo 2002-10-21 sutarties Nr. 777/2/2070 3.4.4. p, 2 t., b. l. 85, Elektros tinklų apsaugos taisyklių, patvirtintų LR ūkio ministerijos 1998-04-24 įsakymu Nr. 151, 5 str.). Todėl teismas netenkino reikalavimo atlyginti 500 Lt turtinę žalą, patirtą už 2 metus dėl sąlygų sudarymo prieiti ir apžiūrėti elektros energijos apskaitos prietaisus ant atramos, nes toks reikalavimas prieštarauja šalių sutarties sąlygoms (CK 6.256 str. 1d.). Vadovaudamasis CK 6.250 str., 6.271 str., teismas sprendė, kad ieškovas neįrodė deliktinei civilinei atsakomybei atsirasti privalomų trijų civilinės atsakomybės sąlygų: neteisėtų veiksmų ar neveikimo, žalos ir priežastinio ryšio, nes civilinė atsakomybė galima tik esant neteisėtiems valstybės ar savivaldybės aktams, o tų aktų neteisėtumas turi būti konstatuotas įstatymų nustatyta tvarka. Teismas taip pat konstatavo, kad 0,4 kV oro linijos atramos iškėlimo planas buvo paruoštas ir suderintas vadovaujantis AB RST valdybos posėdžio 2005-03-17 protokolu Nr. 1 patvirtinta Elektros linijų ir įrenginių iškėlimo tvarka, todėl reikalavimą priteisti 4500 Lt neturtinės žalos atlyginimą iš Kėdainių rajono savivaldybės dėl to, kad neteisėtą aktą pasirašė jos darbuotojas architektas bei kad jis dėl šių veiksmų patyrė išgąstį, pažeminimą, pablogėjo sveikata, santykiai su kaimynais, įvertino kaip nepagrįstą. Ieškovui buvo suteikta išsami informacija apie atramos su apskaitos skydais perkėlimą (1 t., b. l. 40). Atsakovų raštuose ieškovui jį žeminančios informacijos nėra. Ieškovo reikalavimą priteisti 5000 Lt neturtinės žalos atlyginimą teismas pripažino neįrodytu, nes Kauno AVA teikė ieškovui prašomą informaciją, kartotiniai prašymai ir skundai palikti nenagrinėti nesant juose naujų aplinkybių, sudarančių prašymo pagrindą (1 t., b. l. 63-64, 66-71). Įvertinęs įrodymų visumą teismas nusprendė, jog nėra teisinio pagrindo įpareigoti atsakovus perkelti elektros atramą į ankstesnę vietą.

10Apeliaciniu skundu ieškovas B. V. prašo panaikinti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2007-07-13 sprendimą ir priimti naują sprendimą ieškinį tenkinti. Apeliaciniam skundui pagrįsti nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, išsprendė ne visus reikalavimus, sprendimas yra be motyvų, neteisėtas ir nepagrįstas. Teismas neteisingai nustatė, kad jo sutikimas atramos perkėlimui nebuvo reikalingas, nes yra bendraturtis komplekso, į kurį įeina elektros linijos atrama, laidai, dvi spintos su įranga ir du požeminiai kabeliai, prijungti prie spintose esančios įrangos, jam nuosavybės teise priklauso požeminis kabelis, kuris yra prijungtas prie spintoje esančios įrangos. Jį ir Kėdainių elektros tinklų skyrių sieja sutartiniai santykiai, todėl be jo sutikimo nebuvo galima priimti užsakymo techninėms sąlygoms elektros oro linijos atramai perkelti. Dėl atramos iškėlimo atsakovė G. J. netinkamai kreipėsi į AB RST, nes tokiam objektui iškelti reikėjo gauti projektavimo sąlygų sąvadą, kuri išduoda savivaldybės įgalioti pareigūnai. Techninės sąlygos yra tik statinio projektavimo sąlygų sąvado dalis. Sąvadui gauti užsakovė turėjo savivaldybės merui pateikti LR Statybos įstatymo 20 str. numatytus duomenis ir raštišką jo sutikimą tvarkyti nuosavybę, nesilaikyti tiekėjo ir vartotojo sutarties Nr. 77/2/2070 bei dėl atramos pastatymo vietos. Elektros energijos tiekimą galėjo nutraukti tik energijos tiekėjas. Elektros oro linijos atramos perkėlimas į jo žemės sklypą, pažeidžia įstatymus ir jo kaip elektros energijos vartotojo, teises, todėl už teisę energijos tiekėjui apžiūrėti prietaisus jo teritorijoje turi būti mokamas žalos atlyginimas iki atrama bus perkelta į buvusią vietą. Neturinę žalą savo veiksmais padarė atsakovai Kėdainių rajono savivaldybės ir Kauno AVA, nes nesuteikė informacijos apie sklypą ( - ). Teismas sprendime neatsižvelgė į jo nurodytas aplinkybes apie atramos stovėjimo vietą iki perkėlimo ir po jo, nepasisakė apie Kėdainių rajono savivaldybės 2005-10-17 rašte Nr. S-2-284 nurodytas aplinkybes, kodėl buvo būtina perkelti atramą, apie vyr. architekto parašą atramos perkėlimo projekte-plane, apie aplinkybę, kad taip buvo apribota veikla žemės sklype. Teismas nepagrįstai atsisakė išreikalauti įrodymus apie sklypo ( - ) padidinimą, nesivadovavo VEI Panevėžio teritorinio skyriaus raštais 2005-07-14 Nr. 16-05-66 ir 2005-08-29 Nr. 16-05-75, kuriuose nurodyta, kad atrama iškelta ant sklypų ribos pažeidžiant RST valdybos 2005-03-17 nustatytos elektros linijų ir įrenginių iškėlimo tvarkos 7 p. ir STR 1.05.06.2005 „Statinio projektavimas“ reikalavimus.

11Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė Kėdainių rajono savivaldybė nurodo, kad teismo sprendimas yra pagrįstas, teisėtas bei priimtas tinkamai taikant ir aiškinant materialinės ir proceso teisės normas. Įrodinėjimo procesą reglamentuojančios teisės normos nepažeistos. Teismas pagrįstai atsisakė tenkinti prašymus išreikalauti nesusijusius su pareikštais reikalavimais dokumentus. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad yra sklypo savininkas, apie žalos atsiradimo faktą, atsakovų kaltę dėl žalos atsiradimo, žalos dydį. Todėl teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovas neįrodė deliktinei civilinei atsakomybei atsirasti privalomų civilinės atsakomybės sąlygų.

12Atsiliepime atsakovė Kauno AVA prašo apeliacinį skundą atmesti ir nurodo, kad nėra pagrindo konstatuoti atsakovės civilinės atsakomybės atsiradimo faktą, nes veiksmai buvo teisėti. Apeliantui informacija buvo pateikta vadovaudamasis LR teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės įstaigų įstatymu. Kauno apskrities administracinių ginčų komisija 2006-03-29 sprendime Nr. 2006/28-25-13 nurodė, kad į pareiškėjo prašymą atsakyta vadovaujantis informacijos išsamumo principu, reiškiančiu, kad pareiškėjui turi būti pateikta visa pagal teisės aktus teiktina jo prašymo turinį atitinkanti informacija. Kauno apygardos administracinis teismas ieškovo skundą atmetė.

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė AB RST nesutinka su apeliaciniu skundu ir nurodo, kad teismas teisingai pritaikė įstatymus, ištyrė bylos įrodymus ir priėmė motyvuotą sprendimą. Atsakovė neatliko darbų ir nesudarė sutarčių dėl darbų atlikimo su į bylą įtrauktais asmenimis, jokiais veiksmais ar neveikimu nepažeidė ieškovo nuosavybės teisės, o tik vykdė norminiuose aktuose nustatytą pareigą – pastatė suvartotos elektros energijos apskaitos prietaisą (skaitiklį). Iškilę klausimai dėl oro linijos atramos iškėlimo (perkėlimo) ir jos pastatymo konkrečios vietos turi būti sprendžiami su tuos darbus vykdžiusia įmone ir darbų užsakovu. Elektros oro linija, kuria tiekiama elektros energija ieškovui, nėra jų nuosavybė. Nėra sudariusi sutarčių su savivaldybe dėl šios elektros oro linijos panaudos, eksploatavimo ar kitokio teisėto valdymo. Mano, kad nėra tinkamas atsakovas šioje byloje (CPK 45 str.).

14Ieškovo B. V. apeliacinis skundas atmestinas, o Kėdainių rajono apylinkės teismo 2007 m. liepos 13 d. sprendimas paliktinas nepakeistu (CPK 326 str. 1 d. 1 p.). Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas ištyrė teisingam bylos išsprendimui svarbias aplinkybes, visapusiškai ir objektyviai pagal įrodymų vertinimo taisykles įvertino įrodymus, tinkamai išaiškino ir taikė teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti ar keisti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 185 str., 263 str. 1 d.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 320 str., 329 str.).

15Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su byloje esančių įrodymų pagrindu padarytomis pirmosios instancijos teismo išvadomis ir motyvais. Teisėtos ir pagrįstos teismo išvados, kad 0,4 kV elektros ir požeminės 0,4 kV elektros kabelių linijos tinklai ( - ) mieste nuo 2003-01-20 nuosavybės teise priklauso Kėdainių rajono savivaldybės tarybai, kad žemė, kurioje stovi elektros stulpas – valstybei, bei kad ieškovas neįrodė, jog yra žemės sklypo ( - ) savininkas bei bendraturtis komplekso, į kurį įeina elektros linijos atrama, laidai, dvi spintos su įranga ir du požeminiai kabeliai, prijungti prie spintose esančios įrangos (1 t., b. l. 60, 62, 104, 2 t., b. l. 26). Nors apeliantas šią teismo išvadą ginčija ir apeliaciniame skunde, tačiau šiam argumentui pagrįsti jokių kitokių įrodymų, išskyrus tuos, kurie yra byloje ir kuriuos tinkamai įvertinęs teismas padarė savo išvadas, nepateikia. Šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus (CPK 178 straipsnis). Todėl pretenzijos dėl sutikimo atramos perkėlimui negavimo šiuo aspektu pagrįstai įvertintos nepagrįstomis (CK 4.72 str., Žemės įstatymo 5 str. 1 p. 8 pastr.).

16Iš įrodymų visumos teismas pagrįstai nusprendė, kad atsakovė G. J., kreipdamasi su paraiška į AB RST dėl 0,4 kV oro linijos atramos iškėlimo bei pagal šios institucijos patvirtintas technines sąlygas bei parengtą projektą atsakovė UAB „Statyba“, atlikdama elektros linijos ir įrenginių, atramos su apskaitos skydais perkėlimą ant sklypų ribos iš sklypo Nr. 37, elgėsi teisėtai, laikydamasi minėtus darbus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų: LR statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punkto, STR 1.05.07:2002 „Statinių projektavimo sąlygų sąvadas“, patvirtinto LR aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr. 215, 28.4 punkto, Elektros tinklų apsaugos taisyklių, patvirtintų LR ūkio ministerijos 1998-04-24 įsakymu Nr. 151, 15 ir 16 punktų, Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) taisyklių, patvirtintų LR ūkio ministro 2002-09-17 įsakymu Nr. 326, 26, 35, 37, 38 ir 40 punktų; 0,4 kV oro linijos atramos iškėlimo planas buvo paruoštas ir suderintas vadovaujantis RST valdybos posėdžio 2005-03-17 protokolu Nr. 1 patvirtinta Elektros linijų ir įrenginių iškėlimo tvarka (1 t., b. l. 36, 88, 2 t., b. l. 32-38, 2 t., b. l. 32-38, 3 t., b. l. 48-49).

17Kadangi ieškovas žalą kildina iš deliktinės atsakomybės, byloje turėjo būti įrodytos civilinės atsakomybės sąlygos: žalą padariusio asmens neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys tarp atsiradusios žalos ir neteisėtų veiksmų bei žalą padariusio asmens kaltė (LR CK 6.245-6.249 str.). Šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 178 str.). Kaip matyti iš ieškinio, kitų byloje pateiktų procesinių dokumentų turinio, juridinis ieškinio pagrindas yra LR CK 6.271 straipsnis, numatantis, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios ar savivaldybės institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė ar savivaldybė iš valstybės ar savivaldybės biudžeto nepaisant konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės, taip pat 6.263 straipsnis, numatantis, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Minėtame straipsnyje nurodytų valstybės institucijų veiksmų neteisėtumas nėra preziumuojamas, todėl ieškovas turėjo įrodyti civilinės atsakomybės sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą ir priežastinį ryšį tarp atsiradusios žalos ir neteisėtų veiksmų. Teismas skundžiamame sprendime teisingai konstatavo, kad ieškovas neįrodė visų minėtų civilinės atsakomybės sąlygų, o civilinė atsakomybė nagrinėjamu pagrindu galima tik esant nustatytiems neteisėtiems valstybės ar savivaldybės aktams, o tų aktų neteisėtumas turi būti konstatuotas įstatymų nustatyta tvarka.

18Teisėjų kolegijos nuomone, jeigu ir būtų nustatytos kitos civilinės atsakomybės sąlygos, ieškovas neįrodė prašomo priteisti turtinės ir neturinės žalos dydžio (CK 6.249-6.251 str.). Kitaip vertinti įrodymus apie 150 Lt žalą dėl kabelio, jo paklojimo darbų, nei juos įvertino pirmosios instancijos teismas, nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo. Pagal Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties Nr. 777/2/2070 3.4.4. p. (2 t., b. l. 85), Elektros tinklų apsaugos taisyklių, patvirtintų LR ūkio ministerijos 1998-04-24 įsakymu Nr. 151, 5 str. ieškovo pareiga yra leisti AB RST įgaliotus darbuotojus apžiūrėti vartotojo privačioje (nuomojamoje) teritorijoje esančius tiekėjo elektros įrenginius, apžiūrėti ir tikrinti elektros energijos apskaitos prietaisus nuo 8.00 iki 22.00 val. Todėl dėl sąlygų sudarymo prieiti ir apžiūrėti elektros energijos apskaitos prietaisus ant atramos negali atsirasti civilinė atsakomybė nurodytuoju teisiniu pagrindu, nes veiksmai yra teisėti, įeina į šalių pagal įstatymus sudarytos sutarties turinį. Taip pat nėra jokių objektyvių ir patikimų įrodymų reikalavimui priteisti neturinę žalą iš atsakovių Kėdainių rajono savivaldybės ir Kauno AVA pagrįsti, nes joks šių institucijų veiksmas ar neveikimas nėra pripažinti neteisėtais, nenustatyta, kad dėl tokio neteisėto veikimo ar neveikimo būtų atsiradę neigiamos pasekmės ieškovo sveikatai, savijautai, santykiams su kaimynais ir būtų buvusi padaryta žala. Iš bylos duomenų seka, kad įvairios institucijos, jų tarpe – ir bylos atsakovai, nuolat sistemingai tiria nevienkartinius ieškovo pareiškimus, skundus ir atsakydamos į juo suteikia jam su tiriamu klausimu susijusią būtiną informaciją, jų tarpe – ir apie atramos su apskaitos skydais perkėlimą, sąlygas ir aplinkybes. Atsakovų raštuose nėra ieškovo garbę ir orumą žeminančių duomenų. Tie raštai ir atsakymai pagal galiojančius įstatymus teismų ir kitų kompetentingų organų nėra pripažinti neteisėtais, pažeidžiančiais ieškovo teises ir teisėtus interesus ar varžančiais jo laisves. Ieškovas buvo informuotas apie atramos perkėlimo darbus ir laikiną elektros tiekimo nutraukimą kaip ir kiti vartotojai, darbų atlikimo metu buvo vietoje, domėjosi, kas užsakė darbus, jam buvo paaiškinta, kokie darbai ir kodėl atliekami (1 t., b. l. 63-64, 66-71). Nepagristas įrodymais teiginys, kad perkėlus oro linijos atramą buvo pablogintos jo, kaip elektros energijos vartotojo, sąlygos, nes darbai atlikti pagal planą, sumontuotas apskaitos skydas atitinka techninius reikalavimus, yra abiems vartotojams patogioje vietoje, o oro linijos perkėlimo darbai ieškovui nieko nekainavo. Atramos su apskaitos prietaisais perkėlimu buvo įgyvendintas pagal Elektros įrenginių įrengimo taisykles. Todėl teisėjų kolegija daro išvadą, kad teismas pagal sprendimo priėmimo metu byloje buvusius įrodymus teisėtai ir pagrįstai nusprendė, jog nėra teisinio pagrindo įpareigoti atsakovus perkelti elektros atramą į ankstesnę vietą.

19Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka buvo gauti ir priimti nauji įrodymai (CPK 314 straipsnis), kurie patvirtina išvadą apie ieškinio nepagrįstumą, o taip pat paneigia apeliacinio skundo argumentus dėl atsakovės G. J. netinkamo kreipimosi į AB RST dėl linijos atramos iškėlimo. Atsakovė UAB „Statyba“ raštu paaiškino, kad 0,4 kV oro linijos atramos iškėlimo planas buvo parengtas 2005-06-03 pagal AB RST Kėdainių padalinio išduotas technines sąlygas Nr. 31240-06-115 vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ (patv. 2002-04-16) VI skyriaus „Nesudėtingų statinių ar jų dalių projektavimo, statybos, pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ reikalavimais, suderintas su Kėdainių savivaldybės architektų tarnyba, AB RST Kėdainių padaliniu ir kitomis būtinomis institucijomis, su užsakove G. J., kurios, o ne ieškovo, sklype ( - ), buvo vykdomi darbai. Atlikus atramos perkėlimo darbus, atsakovė G. J., siekdama nutraukti konfliktus, persikėlė savo sklypo tvorą apie 0,5 m nuo stulpo į savo pusę. Savo argumentams pagrįsti šis atsakovas pateikė 2007-09-05 UAB „Ekspertika“, kuri turi teisę atlikti statinio ekspertizes, (kvalifikacinis atestatas Nr. 2542), statinio ekspertizės aktą Nr. 07-09/01, kuriame konstatuota, kad 0,4 kV oro linijos atrama yra nesudėtingas statinys (STR 1.01.07:2002 priedo „Nesudėtingų statinių sąrašas“ 1 str. 1.4.4 p., STR 1.01.06:2002 8.3.1 p. įtampa perdavimo linijoje iki 0,4 kV). Pagal tvarka STR 1.01.07:2002 VI skyriaus 12.1 straipsnio nuostatas, nesudėtingų statinių projektavimo ir derinimo klausimai sprendžiami supaprastinta tvarka. Todėl ir dėl šios priežasties 0,4 kV oro linijos atramos iškėlimo plano formaliai su ieškovu nereikėjo derinti.

20Nepagrįstais vertintini ir apeliacinio skundo argumentai apie tai, kad teismas nepagrįstai atsisakė išreikalauti svarbų įrodymą - sklypo ( - ) padidinimo dokumentus bei kad nesivadovavo VEI Panevėžio teritorinio skyriaus raštais 2005-07-14 Nr. 16-05-66 ir 2005-08-29 Nr. 16-05-75, kuriuose nurodyta, kad atrama iškelta ant sklypų ribos pažeidžiant AB RST valdybos 2005-03-17 nustatytos elektros linijų ir įrenginių iškėlimo tvarkos 7 p. ir STR 1.05.06.2005 „Statinio projektavimas“ reikalavimus. Iš bylos duomenų matyti, kad teismas vertino visus byloje esančius įrodymus pagal įrodymų vertinimo taisykles, numatytas CPK 177–185 straipsniuose, nurodė, kodėl vienais įrodymais vadovaujasi, o kitus atmeta, savo išvadas motyvavo, su kuo teisėjų kolegija sutinka. Atramos pastatymo ir perkėlimo vietas gretimų sklypų ribų požiūriu galima nustatyti pagal bylos trijuose tomuose esančius įrodymus. Apeliaciniame skunde nenurodoma, kokią esminę teisinę reikšmę būtų turėjęs atsakovės G. J. sklypo padidinimo dokumentų turinys. Net jeigu teismas ir būtų pažeidęs CPK 199 straipsnio reikalavimus, tai dėl to šio pažeidimo ši byla nėra išspręsta neteisingai, ir tai nesudarytų pagrindo tenkinti apeliacinį skundą (CPK 329 straipsnio 1 dalis).

21Kadangi apeliacinis skundas atmetamas, iš apelianto B. V. atsakovei Kėdainių rajono savivaldybei priteisiama išlaidos advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme (CPK 98 str., 3 t., b. l. 115–116), o valstybei – išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str., 3 t., b. l. 75).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR CPK 326 straipsnio 1 dalies 1punktu,

Nutarė

24Kėdainių rajono apylinkės teismo 2007 m. liepos 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

25Priteisti iš ieškovo B. V., a. k. ( - ), Kėdainių rajono savivaldybei (į. k. 111103885, a. s. Nr. ( - ) AB bankas „Hansabankas“, b. k. 736000) – 1200 (vieną tūkstantį du šimtus) Lt advokato pagalbai apmokėti, o į valstybės pajamas – 34 (trisdešimt keturis) Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
3. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 4. teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 5. Teisėjų kolegija, išklausiusi pranešimą apie bylą, atsakovų atstovus,... 7. Ieškovas, patikslinęs ieškinį (3 t., b. l. 29-31), prašė priteisti iš... 8. Kėdainių rajono apylinkės teismas 2007-07-13 sprendimu ieškinį atmetė ir... 9. Ieškovo reikalavimą atlyginti 150 Lt žalą už kabelį ir jo paklojimą... 10. Apeliaciniu skundu ieškovas B. V. prašo panaikinti Kėdainių rajono... 11. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė Kėdainių rajono savivaldybė... 12. Atsiliepime atsakovė Kauno AVA prašo apeliacinį skundą atmesti ir nurodo,... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė AB RST nesutinka su apeliaciniu... 14. Ieškovo B. V. apeliacinis skundas atmestinas, o Kėdainių rajono apylinkės... 15. Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su byloje esančių įrodymų pagrindu... 16. Iš įrodymų visumos teismas pagrįstai nusprendė, kad atsakovė G. J.,... 17. Kadangi ieškovas žalą kildina iš deliktinės atsakomybės, byloje turėjo... 18. Teisėjų kolegijos nuomone, jeigu ir būtų nustatytos kitos civilinės... 19. Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka buvo gauti ir priimti nauji įrodymai (CPK... 20. Nepagrįstais vertintini ir apeliacinio skundo argumentai apie tai, kad teismas... 21. Kadangi apeliacinis skundas atmetamas, iš apelianto B. V. atsakovei Kėdainių... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR CPK 326 straipsnio 1 dalies 1punktu,... 24. Kėdainių rajono apylinkės teismo 2007 m. liepos 13 d. sprendimą palikti... 25. Priteisti iš ieškovo B. V., a. k. ( - ), Kėdainių rajono savivaldybei (į....