Byla e2-352-291/2015
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Truck master“ ieškinį atsakovui UAB „Siltrumas“ dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB “Truck master” atsakovui UAB „Siltrumas“ pareiškė ieškinį dėl 10124,64 Lt skolos, 403,01 Lt palūkanų, 8,40 proc. procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų: 237,00 Lt žyminio mokesčio ir 900,00 Lt advokato teisinei pagalbai apmokėti priteisimo. Ieškovas prašo, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui ieškinys su priedais buvo įteikti tinkamai, tačiau atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Nesant atsakovo atsiliepimo į ieškinį ir prašymo dėl nepriėmimo sprendimo už akių, o ieškovui prašant tokį sprendimą priimti, priimtinas sprendimas už akių.

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas visiškai.

5Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad ieškovas ir atsakovas 2014-02-28 sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 14-02-28, pagal kurią ieškovas įsipareigojo parduoti atsakovui autotransporto dalis bei atlikti transporto priemonių (agregatų) remontą, techninį aptarnavimą, diagnostiką ir kt., o atsakovas įsipareigojo priimti prekes bei atliktų paslaugų rezultatą ir atsiskaityti laiku. Šalys susitarė, kad atsakovas už pateiktą produkciją atsiskaitys ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sąskaitų išrašymo dienos (Sutarties 4.3 p.). Ieškovas atsakovui pardavė prekių ir suteikė paslaugų už 10124,64 Lt sumą ir išrašė bei pateikė apmokėjimui sąskaitas-faktūras: 2014-03-10 TRA Nr. (duomenys neskelbtini), 2014-03-12 TRA Nr. (duomenys neskelbtini), 2014-03-13 TRA Nr. (duomenys neskelbtini), 2014-03-21 TRA Nr. (duomenys neskelbtini), 2014-03-25 TRA Nr. (duomenys neskelbtini), 2014-04-01 TRA (duomenys neskelbtini), 2014-04-09 TRA Nr. (duomenys neskelbtini). Tačiau atsakovas pagal minėtas PVM sąskaitas-faktūras neatsiskaitė ir liko skolingas ieškovui 10124,64 Lt.

6Atsakovas pažeidė sutarčių ir prievolių vykdymo principus, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (CK 6.38 str. 1 d., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.305 str., 6.344 str.). Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą ir nesant duomenų, kad atsakovas pilnai atsiskaitė su ieškovu, yra pagrindas ieškovo reikalavimus patenkinti – priteisti iš atsakovo 10124,64 Lt skolą (CK 6.63 str.).

7Ieškovas paskaičiavo atsakovo mokėtinas palūkanas už uždelstą atsiskaityti laikotarpį iki ieškinio teismui pateikimo dienos (2014-10-13), kurių suma yra 430,01 Lt, todėl ši suma priteistina iš atsakovo.

8Pagal CK 6.37 str. 2 d., 6.261 str. 1 d. skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas, o praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Šiuo konkrečiu atveju Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas numato, kad ūkio subjektui, vėluojančiam atsiskaityti už suteiktas paslaugas, gali būti skaičiuojamos palūkanos, lygios vienos nakties VILIBOR palūkanų normai, padidintai 8 procentiniais punktais. Pagal Lietuvos banko viešai skelbiamus duomenis, 2014-07-01 vieno mėnesio VILIBOR palūkanų norma buvo 0,40, todėl atsakovas ieškovui privalo sumokėti 8,40 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 10527,65 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014-10-23 iki teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

9Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos - 237,00 Lt žyminio mokesčio ir 900,00 Lt advokato teisinei pagalbai apmokėti (CPK 80, 88 str., 93 str. 1 d.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285- 287 straipsniais,

Nutarė

11ieškinį tenkinti visiškai.

12Priteisti iš atsakovo UAB „Siltrumas“, į. k. 303169108, ieškovui UAB „Truck master“, į. k. 145411516, 2932,30 Eur (10124,64 Lt) (dviejų tūkstančių devynių šimtų trisdešimt dviejų eurų 30 euro centų (dešimties tūkstančių vieno šimto dvidešimt keturių litų 64 centų)) skolą, 116,72 Eur (403,01 Lt) (vieno šimto šešiolikos eurų 72 euro centų (keturių šimtų trijų litų 1 cento)) palūkanas, 8,40 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 3049,02 Eur (10527,65 Lt) sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2014-10-23, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 68,64 Eur (237,00 Lt) (šešiasdešimt aštuonių eurų 64 euro centų (dviejų šimtų trisdešimt septynių litų)) žyminį mokestį ir 260,66 Eur (900,00 Lt) (dviejų šimtų šešiasdešimt eurų 66 euro centus (devynis šimtus litų)) advokato teisinei pagalbai apmokėti.

13Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 str. 2 d. ir 3 d. nustatyta tvarka.

14Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai