Byla 2-3234-264/2009

2Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, išnagrinėjusi ieškovo akcinės bendrovės „YIT Kausta“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio padavimo dienos,

Nustatė

3Ieškovas AB „YIT Kausta“ pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio padavimo dienos, kuriuo prašo: 1) sustabdyti viešojo pirkimo supaprastintų neskelbiamų derybų „Pažaislio kamaldulių vienuolyno (G32KP) svečių namo tvarkomųjų paveldosaugos, statybos ir kraštotvarkos darbų pirkimas“ procedūras; 2) uždrausti perkančiajai organizacijai viešajai įstaigai „Pažaislio kultūros ir turizmo centras“ pasirašyti pirkimo sutartį; 3) nustatyti ieškininio pareiškimo pateikimo terminą 2009 m. lapkričio 2 d. Ieškovas nurodo, kad AB „YIT Kausta“ ūkio subjektų grupėje, veikiančioje jungtinės veiklos sutarties pagrindu, dalyvavo supaprastintame atvirame konkurse „Pažaislio kamaldulių vienuolyno (G32KP) svečių namo tvarkomųjų paveldosaugos, statybos ir kraštotvarkos darbų pirkimas“, skelbtame 2009-05-27 „Valstybės žinių" priede „Informaciniai pranešimai" Nr. 41 (pirkimo Nr. 75991). Pateikus pasiūlymą ieškovas buvo informuotas, kad pasiūlymas atmetamas dėl neatitikimo konkurso sąlygoms ir ieškovas bus kviečiamas į neskelbiamas derybas, kadangi ir kito tiekėjo pasiūlymas yra atmestas. 2009 m. spalio 5 d. ieškovas gavo perkančiosios organizacijos VšĮ „Pažaislio kultūros ir turizmo centras“ kvietimą dalyvauti supaprastintose neskelbiamose derybose. Ieškovas, įvertinęs neskelbiamų derybų sąlygas ir nustatęs, kad perkančioji organizacija, nustatydama pirkimo sąlygas ir skelbdama pirkimą, pažeidė eilę viešuosius pirkimus reglamentuojančių norminių aktų, 2009 m. spalio 15 d. pateikė pretenziją. 2009 m. spalio 21 d. pretenzija buvo atmesta be aiškios teisinės ir faktinės argumentacijos. Pasiūlymų pateikimo terminas nustatytas 2009 m. spalio 23 d. AB „YIT Kausta“ prašymas nukelti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2009 m. spalio 26 d. buvo atmestas. Ieškovas nurodo, kad negali iš karto pateikti ieškinio, kadangi jo parengimas susijęs su didelės apimties norminių aktų analize bei didelio kiekio dokumentų nuorašų darymu bei tvirtinimu. Įvertinant laiką, CPK 148 str. 1 d. suteiktą prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjimui, atsiranda reali grėsmė, kad pirkimo procedūros bus užbaigtos, kas apsunkins pareiškėjo padėtį ir prailgins proceso laiką bei komplikuos sprendimo įvykdymą.

4Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio padavimo dienos atmestinas.

5CPK 144 str. 3 d., 148 str. 2 d. numato, jog teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu iki ieškinio teismui padavimo dienos, o to paties straipsnio 3 d. numato, jog asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio padavimo dienos privalo nurodyti teismui, dėl kokių priežasčių ieškinys nebuvo paduotas iš karto, ir pateikti įrodymus, patvirtinančius tam tikrą grėsmę pareiškėjo turtiniams interesams. Pateikdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ieškovas nurodė, kad negali teismui pateikti ieškinio, kadangi jo parengimas susijęs su didelės apimties norminių aktų analize bei didelio kiekio dokumentų nuorašų darymu bei tvirtinimu. Informacinės teismų sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad ieškovas AB „YIT Kausta“ Kauno apygardos teismui jau yra pareiškęs du ieškinius tam pačiam atsakovui VšĮ „Pažaislio kultūros ir turizmo centras“, kurių pagrindu yra iškeltos civilinės bylos Nr. 2-2809-230/2009 dėl supaprastinto atviro konkurso sąlygų pripažinimo negaliojančiomis ir Nr. 2-2697-230/2009 dėl perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos sprendimų pripažinimo negaliojančiais. Civilinėse byloje Nr. 2-2697-230/2009 ieškovas pareiškė reikalavimus atsakovui dėl to paties supaprastinto atvirojo konkurso „Pažaislio kamaldulių vienuolyno (G32KP) svečių namo tvarkomųjų paveldosaugos, statybos ir kraštotvarkos darbų pirkimas“ kaip ir nagrinėjamame prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Konstatuotina, kad ieškovo nurodyta aplinkybė dėl ieškinio teismui pateikimo negalimumo pripažintina nepagrįsta, todėl prašymas netenkintinas (CPK 178 str.).

6Teismas, vadovaudamasi LR CPK 291-292 straipsniais, 148 straipsniais,

Nutarė

7ieškovo akcinės bendrovės „YIT Kausta“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio padavimo atmesti.

8Ši nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai