Byla 2-29-905/2018
Dėl nuostolių atlyginimo ir nuompinigių bei palūkanų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas V. A.,

2sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Aurikai Usonienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovams įmonės vadovui Nikolajui Dorofejevui ir advokatui A. K.,

4atsakovo atstovei advokatei Sabinai Izokaitienei,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Širvintų tiekimas“ ieškinį atsakovui uždarajai akinei bendrovei „Fegda“ dėl nuostolių atlyginimo ir nuompinigių bei palūkanų priteisimo.

6Reikalavimų ir atsikirtimų santrauka

7Patikslinęs ieškinio reikalavimus, ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 142,36 Eur nuompinigių, 7441,50 Eur nuostolių ir 6 proc. procesines palūkanas (b. l. 133). Ieškovo teigimu, šalys 2016 m. balandžio 11 d. sudarė asfaltuotos aikštelės nuomos sutartį, kuria ieškovas perdavė atsakovui laikinai naudotis 1000 kv. m ploto aikštelę Širvintų mieste, Kalnalaukio g. 10, laikotarpiui nuo 2016 m. balandžio 11 d. iki 2016 m. spalio 15 d.; nuomos mokestis 300 Eur ir PVM. Ieškovas pažymėjo, kad iki 2016 m. rugsėjo 23 d. (kai šalys pasirašė aikštelės perdavimo-priėmimo aktą) atsakovas faktiškai naudojosi gerokai didesniu iš viso 5100 kv. m aikštelės plotu, taip už papildomą 4100 kv. m plotą nesumokėdamas 7441,50 Eur ir PVM. Ieškovas pabrėžė, kad 2016 m. rugsėjo 23 d. perdavimo-priėmimo aktas patvirtina tik tai, kad aikštelė grąžinta tokios pat būklės, kokia buvo perduota atsakovui, tačiau šis aktas nereiškia, kad ieškovas neturi atsakovui pretenzijų dėl naudojimosi didesniu aikštelės plotu. Ieškovo teigimu, šalys buvo žodžiu susitarusios, kad už naudojamą didesnį aikštelės plotą atsakovas su savo technika išvalys ieškovui priklausantį priešgaisrinį tvenkinį ir išveš žemes, tačiau to atsakovas nepadarė – nugramdė tik mažą dalį tvenkinio krantų ir to akivaizdžiai nepakanka palyginus su atsakovo sutaupyta pinigų suma, kurią reikėtų mokėti už didesnės aikštelės nuomą. Ieškovas atkreipė dėmesį į tai, kad nurodyto tvenkinio išvalymas galėtų kainuoti 11 933,02 Eur. Ieškovo nuomone, atsakovas privalo atlyginti ieškovo negautas pajamas, kurias ieškovas būtų gavęs, jeigu atsakovas būtų tinkamai vykdęs susitarimą, t. y. atlikęs sutartus darbus už suteiktą naudotis didesnį aikštelės plotą. Reikalaujamus atlyginti nuostolius ieškovas grindė nuomos mokesčio proporcingais skaičiavimais už faktiškai naudotą didesnį aikštelės plotą. Be to, ieškovas nurodė, kad atsakovas nesumokėjo 142,36 Eur už išnuomotą 1000 kv. m aikštelės plotą laikotarpiu nuo 2016 m. rugsėjo 12 d. iki rugsėjo 23 d., taip pat sunaudotą 50 kW elektros energiją.

8Atsakovas prašė ieškinį atmesti. Atsakovas pabrėžė, kad ieškovas pasirašė aikštelės perdavimo-priėmimo aktą, nurodydamas, kad neturi jokių pretenzijų. Atsakovo nuomone, ieškovas neįrodė šalių žodinio susitarimo ir jo turinio dėl tam tikrų darbų atlikimo už naudojamą faktiškai didesnį aikštelės plotą. Atsakovas neneigė, kad tam tikrais laikotarpiais jis naudojosi kažkiek didesne aikštele, negu sutartyje nurodytas 1000 kv. m plotas, tačiau už tai atsakovas suteikė ieškovui tam tikras paslaugas – leido naudotis ieškovo valdoma technika tam tikriems darbams atlikti. Be to, aikštele naudojosi ir kiti asmenys, todėl neteisinga iš atsakovo reikalauti už visą aikštelės plotą. Atsakovas pažymėjo, kad pagal šalių žodinius susitarimus jis visiškai atsiskaitė su ieškovu ir kad niekada nebuvo šalių susitarimo dėl tvenkinio visiško sutvarkymo. Atsakovas atkreipė dėmesį į tai, kad jau vykstant teisminiam ginčo nagrinėjimui ieškovas tik 2017 m. lapkričio 3 d. išrašė sąskaitą dėl 142,36 Eur nuompinigių, kurią atsakovas atsisakė priimti, vadovaudamasis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio 2 dalimi ir šalių sutarties 4.2 punktu.

9Nustatytos aplinkybės ir jų teisinis įvertinimas

10Dėl atsakovo naudoto aikštelės ploto

11Šalys 2016 m. balandžio 11 d. sudarė asfaltuotos aikštelės nuomos sutartį, kuria ieškovas perdavė laikinai naudotis atsakovui 1000 kv. m ploto aikštelę Širvintose, Kalnalaukio g. 10, technikos ir medžiagų sandėliavimui (b. l. 7-8). Ieškovo paaiškinimai, pateiktos nuotraukos (b. l. 14-20; 86-89), žemės sklypo planai-schemos (b. l. 12, 13, 96) pakankamai akivaizdžiai patvirtina ieškovo argumentus, kad atsakovas faktiškai naudojosi didesniu aikštelės plotu, negu sutartyje nurodyti 1000 kv. m., juolab šią faktinę aplinkybę, teismo vertinimu, patvirtino tiek atsakovas, tiek liudytojas atsakovo darbuotojas Arūnas Misevičius, nurodydami, kad konkrečiais atvejais buvo teiraujamasi ieškovo, kur galima statyti-laikyti atsakovo daiktus (techniką, medžiagas), ir kad už naudojamą didesnį plotą buvo žodžiu susitariama dėl atsakovo tam tikrų darbų atlikimo. Be to, liudytojai D. U. ir H. T. nuosekliai nurodė, kad aikštelėje ilgą laiką (nuolat) buvo daug atsakovo technikos ir (arba) medžiagų, darbuotojų transportas, vagonėliai ir kad atsakovas naudojosi beveik visa aikštelės teritorija. Remdamasis šiais motyvais, teismas vertina kaip pakankamai įrodytus ieškovo argumentus, kad atsakovas faktiškai naudojosi gerokai didesniu aikštelės plotu, negu sutartyje nurodyti 1000 kv. m.

12Dėl šalių žodinio susitarimo

13Nagrinėdamas ieškovo argumentus dėl šalių žodinio susitarimo išvalyti priešgaisrinį tvenkinį, teismas atkreipia dėmesį į tai, kad įstatymai nedraudžia juridiniams asmenims tokio pobūdžio sandorį sudaryti ir žodine forma. Atsakovas neneigė aplinkybės, kaip tokios, kad jis vis dėlto atliko tvenkinio valymo darbus. Tokių darbų atlikimo faktą patvirtino ir liudytojai H. T., bei, pabrėžtina, atsakovo darbuotojas Arūnas Misevičius, kuris netgi nurodė, kad buvo šalių susitarimas tvenkinį išvalyti, tačiau atsakovas neišvežė grunto. Vertindamas šias aplinkybes, teismas atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovas pateikė įrodymus, patvirtinančius, jog nagrinėjami tvenkinio valymo darbai kainuotų beveik 10 000 Eur ir PVM (b. l. 135-136). Pažymėtina, kad atsakovas tokios darbų vertės neneigė ir neteikė įrodymų, kad tvenkinio valymo darbai (rinkos verte) kainuotų gerokai mažiau. Pabrėžtina, kad šiuo atveju kalbama būtent apie tvenkinio valymo darbų rinkos vertę, o ne apie konkrečias atsakovo išlaidas-sąnaudas, kurias jis būtų patyręs atlikdamas tvenkinio valymo darbus, atsižvelgiant į tai, kad tam reikalinga technika jau buvo iš esmės darbų atlikimo vietoje, t. y. atsakovui būtų nereikalingi papildomi transportavimo ar pasirengimo darbai. Pažymėtina ir tai, kad neneigdamas šalių žodinio susitarimo dėl tam tikrų darbų atlikimo už naudojamą didesnį aikštelės plotą, atsakovas iš esmės nenurodė jokių didesnę vertę turinčių savo darbų atlikimo ieškovui, išskyrus lentų patraukimą ir tvenkinio kasinėjimą; taip pat nepateikė argumentų ir juolab įrodymų, kad faktiškai atlikti nurodyti atsakovo darbai (šių darbų vertė) galėtų būti vertinami kaip pakankamas ekvivalentas, kompensuojantis ieškovo suteiktą naudotis gerokai didesnį aikštelės plotą. Be to, atsakovas iš dalies atliko tvenkinio valymo darbus ir šią aplinkybę teismas vertina kaip patvirtinančią Civilinio kodekso 1.79 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintą prezumpciją, jog atsakovas tokiais veiksmais patvirtino nagrinėjamą sandorį (žodinį susitarimą). Remdamasis nurodytais motyvais, taip pat atsižvelgdamas į atsakovo darbuotojo liudytojo Arūno Misevičiaus parodymus, teismas sprendžia, kad šalys vis dėlto buvo žodžiu susitarusios dėl priešgaisrinio tvenkinio išvalymo darbų, apimančių ne tik visišką tvenkinio išvalymą-pagilinimą, bet ir grunto išvežimą.

14Nustatęs šią aplinkybę ir atsižvelgdamas į tai, kad šalių žodiniu susitarimu sulygti darbai gerokai viršija ieškovo proporcingus skaičiavimus dėl didesnio aikštelės ploto naudojimo, teismas vertina kaip teisiškai nereikšmingus šalių argumentus dėl atsakovo tikslaus faktiškai naudoto aikštelės ploto. Pabrėžtina, kad nustatytas šalių žodinis susitarimas lemia atsakovo sutartinio pobūdžio pareigą būtent atitinkamais darbais atsiskaityti už faktiškai naudotą didesnį aikštelės plotą. Viena vertus, šis didesnis plotas tiksliai nenustatytas, kita vertus, pats atsakovas laisva valia prisiėmė sutartinę pareigą už tą neidentifikuotą didesnį plotą atsiskaityti būtent tvenkinio išvalymo darbais.

15Dėl žodinio susitarimo nevykdymo

16Akivaizdu, kad atsakovas šių savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdė (vykdė juos tik iš dalies). Atsižvelgiant į tai, konstatuotinas atsakovo sutartinio įsipareigojimo neįvykdymas, kaip prievolės pažeidimas (CK 6.205 straipsnis). Atsakovas neteigė ir juolab neįrodinėjo, kad šio prisiimto sutartinio įsipareigojimo jis neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (CK 6.256 straipsnio 4 dalis). Byloje iš esmės nekilo ginčo dėl faktinės aplinkybės, kad nurodyto sutartinio įsipareigojimo įvykdymas natūra šiuo metu atsakovui brangiai kainuotų, nes tam reikalinga technika jau išvežta iš aikštelės (CK 6.213 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendžia, kad ieškovas įgijo teisę reikalauti taikyti kitus teisių gynimo būdus (CK 6.216 straipsnis). Ieškovo pareikštas reikalavimas, teismo vertinimu, iš esmės atitinka Civilinio kodekso 6.256 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą teisę reikalauti atlyginti dėl susitarimo neįvykdymo ieškovo patirtus nuostolius.

17Šiame sprendime jau nurodyta, kad ieškovo pateikti įrodymai patvirtina, kad atsakovo prisiimtų tvenkinio išvalymo darbų vertė beveik 10 000 Eur ir PVM (b. l. 135-136). Tokios nagrinėjamų darbų rinkos vertės atsakovas neginčijo (CPK 12, 178 straipsniai). Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas pareiškė ieškinio reikalavimus dėl gerokai mažesnės (7441,50 Eur) nuostolių sumos atlyginimo, teismas tokį nuostolių dydį vertina kaip pakankamai įrodytą, nes ieškovas patyrė gerokai didesnio dydžio (9862 Eur ir PVM) nuostolių sumą atsakovui neįvykdant žodiniu susitarimu prisiimto įsipareigojimo atlikti tvenkinio išvalymo darbus. Remdamasis nurodytais motyvais, teismas tenkina ieškinio reikalavimus dėl 7441,50 Eur nuostolių atlyginimo.

18Dėl kitų ieškinio reikalavimų

19Viena vertus, teismas sutinka su atsakovas argumentais, kad ieškovas gerokai uždelsęs ėmė reikalauti atsakovo sumokėti 142,36 Eur nuompinigių už laikotarpį nuo 2016 m. rugsėjo 12 d. iki rugsėjo 23 d. Kita vertus, pažymėtina, kad atsakovas neginčijo šio ieškovo reikalavimo faktinio pagrįstumo, t. y. atsakovas neteigė, kad tokia sąskaita netinkamai apskaičiuota ir pan. Pažymėtina ir tai, kad atsakovo nurodomos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio 2 dalies nuostatos reglamentuoja (tik) mokestinius klausimus, tačiau nurodytos įstatymo normos neturi įtakos ir juolab nepaneigia šalių prisiimtų sutartinių įsipareigojimų, įskaitant ir įsipareigojimą atsiskaityti. Šalių pareigos įvykdyti prisiimtus sutartinius įsipareigojimus, teismo vertinimu, nepaneigia ir ta procesinė aplinkybė, kad nagrinėjamas reikalavimas pareikštas (atsakovui sąskaitą apmokėti ieškovas pateikė tik 2017 m. lapkričio mėn., t. y. jau prasidėjus šios bylos teisminiam nagrinėjimui). Kadangi šio savo sutartinio įsipareigojimo atsakovas neįvykdė iki šiol, tai ir šis ieškinio reikalavimas vertintinas kaip tiek faktiškai, tiek teisiškai pagrįstas ir todėl tenkintinas. Be to, tenkinant ieškovo prašymą ir vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 2 dalies nuostatomis, iš atsakovo priteistinos šešių procentų procesinės palūkanos.

20Dėl bylinėjimosi išlaidų

21Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 4 dalyje, 96 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta teismo teisė bylinėjimosi išlaidas paskirstyti, atsižvelgiant į šalių procesinį elgesį ir į priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Viena vertus, CPK 93 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad šalies procesinis elgesys laikomas tinkamu, jeigu ji sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas. Šiame kontekste teismas neturi pagrindo konstatuoti, kad ieškovas, tikslindamas ieškinio reikalavimus ir (arba) uždelstai teikdamas įrodymus, veikė būtent nesąžiningai (o ne dėl, pavyzdžiui, klaidos). Kita vertus, akivaizdu, kad teismo posėdžiai buvo atidedami ir bylos nagrinėjimas užsitęsė būtent dėl ieškovo veiksmų. Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatuoja pagrindą atlyginti tas atsakovo bylinėjimosi išlaidas, kurios patirtos iki ieškovui galutinai patikslinus ieškinio faktinį pagrindą ir iki paskutinio įvykusio teismo posėdžio, kuriame ir buvo byla išnagrinėta iš esmės. Dėl paskutinio įvykusio 2017 m. sausio 26 d. posėdžio ir atsakovo atsiliepimo į patikslintus ieškinio reikalavimus pažymėtina, kad šio posėdžio metu atsakovui jau buvo žinomas ieškovo reikalavimų pagrindas, tačiau ir tuo metu atsakovas nesutiko nė su vienu iš ieškovo reikalavimų (t. y. teisminis nagrinėjimas vis dėlto buvo reikalingas ir šio išnagrinėjimo galutinis rezultatas ne atsakovo naudai). Remiantis nurodytais motyvais, atsakovui iš ieškovo priteistina iš viso 1380 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b. l. 99-107, 119-120).

22Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo išlaidos advokato pagalbai apmokėti apima dalyvavimą teismo posėdžiuose, kuriuose buvo tiriami įrodymai (apklausiami liudytojai), taip pat apima ir galutinai suformuluotų ieškinio reikalavimų (ieškinio pagrindo) pateikimą, tai šios išlaidos vertintinos kaip atsiradusios dėl atsakovo procesinės pozicijos, kuri priešinga pareikštiems (ir patenkintiems) ieškinio reikalavimams. Dėl to šios 500 Eur išlaidos (b. l. 108-111) ieškovui priteistinos iš atsakovo. Tiek už pirminius, tiek už galutinius ieškinio reikalavimus mokėtinas tokio pat dydžio žyminis mokestis, todėl darytina išvada, kad ieškovo procesiniai veiksmai neturėjo įtakos žyminio mokesčio dydžiui. Atsižvelgiant į tai, ieškovui priteistina ir 228 Eur žyminio mokesčio (b. l. 6).

23Kadangi kviesti liudytojai patvirtino iš esmės ieškovui naudingas aplinkybes, tai šių išlaidų nėra pagrindo vertinti kaip atsiradusių dėl ieškovo netinkamo procesinio elgesio. Atsižvelgiant į tai ir vadovaujantis CPK 96 straipsnio 1 dalimi, valstybei iš atsakovo priteistina 9,37 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

24Teismo išvada

25Ieškinį tenkinti.

26Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Širvintų tiekimas“, j. a. k. 178232428, iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Fegda“, j. a. k. 110801759, 7441,50 Eur (septynis tūkstančius keturis šimtus keturiasdešimt vieną eurą 50 ct) nuostolių atlyginimo, 142,36 Eur (šimtą keturiasdešimt du eurus 36 ct) nuompinigių ir šešių procentų metines palūkanas nuo priteistos 7583,86 Eur (septynių tūkstančių penkių šimtų aštuoniasdešimt trijų eurų 86 ct) sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. gegužės 15 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

27Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Širvintų tiekimas“, j. a. k. 178232428, iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Fegda“, j. a. k. 110801759, 728 (septynis šimtus dvidešimt aštuonis) Eur bylinėjimosi išlaidų.

28Priteisti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Fegda“, j. a. k. 110801759, iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Širvintų tiekimas“, j. a. k. 178232428, 1380 (tūkstantį tris šimtus aštuoniasdešimt) Eur bylinėjimosi išlaidų.

29Priteisti valstybei iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Fegda“, j. a. k. 110801759, 9,37 Eur (devynis eurus 37 ct) bylinėjimosi išlaidų.

30Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą. Teisėjas

31V. A.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas V. A.,... 2. sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Aurikai Usonienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovams įmonės vadovui Nikolajui Dorofejevui ir... 4. atsakovo atstovei advokatei Sabinai Izokaitienei,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Reikalavimų ir atsikirtimų santrauka... 7. Patikslinęs ieškinio reikalavimus, ieškovas prašė priteisti iš atsakovo... 8. Atsakovas prašė ieškinį atmesti. Atsakovas pabrėžė, kad ieškovas... 9. Nustatytos aplinkybės ir jų teisinis įvertinimas... 10. Dėl atsakovo naudoto aikštelės ploto... 11. Šalys 2016 m. balandžio 11 d. sudarė asfaltuotos aikštelės nuomos... 12. Dėl šalių žodinio susitarimo... 13. Nagrinėdamas ieškovo argumentus dėl šalių žodinio susitarimo išvalyti... 14. Nustatęs šią aplinkybę ir atsižvelgdamas į tai, kad šalių žodiniu... 15. Dėl žodinio susitarimo nevykdymo... 16. Akivaizdu, kad atsakovas šių savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdė... 17. Šiame sprendime jau nurodyta, kad ieškovo pateikti įrodymai patvirtina, kad... 18. Dėl kitų ieškinio reikalavimų... 19. Viena vertus, teismas sutinka su atsakovas argumentais, kad ieškovas gerokai... 20. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 21. Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 4 dalyje, 96 straipsnio 5 dalyje... 22. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo išlaidos advokato pagalbai apmokėti apima... 23. Kadangi kviesti liudytojai patvirtino iš esmės ieškovui naudingas... 24. Teismo išvada... 25. Ieškinį tenkinti.... 26. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Širvintų tiekimas“, j.... 27. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Širvintų tiekimas“, j.... 28. Priteisti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Fegda“, j. a. k.... 29. Priteisti valstybei iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Fegda“,... 30. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti... 31. V. A....