Byla I-8099-426/2007

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė), Rūtos Miliuvienės (pranešėja) ir Henriko Sadausko, sekretoriaujant Eglei Pajarskienei, dalyvaujant pareiškėjų atstovui advokatui Kęstučiui Pusčiui atsakovo atstovams Elai Gurinai ir Justui Radvinauskui, trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Avocetė“ atstovams Kostai Dūdai ir advokatui Nedui Šilaikai, trečiojo suinteresuoto asmens UAB „COWI Baltic“ atstovui Aleksandrui Kirpičiovui, trečiojo suinteresuoto asmens Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Rūkainių seniūnijos atstovei Leonardai Sapkevič,

2viešame teismo posėdyje nagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjų Č. L., I. L., Z. A., T. R., V. R., I. Š., M. T. ir G. T. skundą atsakovui Vilniaus visuomenės sveikatos centrui dėl sprendimo panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys – UAB „Avocetė, UAB „COWI Baltic“, Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Rūkainių seniūnija, Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos,)

Nustatė

3pareiškėjai Č. L., I. L., Z. A., T. R., V. R., I. Š., M. T. ir G. T. skundu (b. l. 4-7) prašo panaikinti 2006 m. lapkričio 20 d. Vilniaus visuomenės sveikatos centro Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ataskaitos tvirtinimo sprendimą Nr. 08.

4Atsakovas Vilniaus visuomenės sveikatos centras su pareiškėjų pozicija, išreikšta skunde, nesutinka (atsiliepimas į skundą, b. l .41-42).

5Vilniaus apygardos administraciniame teisme taip pat nagrinėjama administracinė byla (Nr. I-7895-21/2007), kurioje tie patys pareiškėjai ginčija Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2007 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. S-851 teisėtumą ir pagrįstumą.

6Kadangi abiejose administracinėse bylose dalyvauja tos pačios procesinės šalys, ginčijami administraciniai aktai, kurie tiesiogiai susiję, teisėjų kolegija, atsižvelgdama į teismo proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo principų reikalavimus, laiko, kad yra pagrindas prie administracinės bylos Nr. I-7895-21/2007 prijungti administracinę bylą Nr. I-8099-04/2007.

7Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 69 str. 1 d. 106 str., teisėjų kolegija

Nutarė

8prie administracinės bylos Nr. I-7895-21/2007 prijungti administracinę bylą Nr. I-8099-04/2007. Bylą nagrinėti 2007 m. lapkričio 13 d. 13 val. 30 min.

9Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai