Byla 2-937-169/2011
Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo rašytinio proceso tvarka

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Violeta Erlickienė civilinėje byloje pagal ieškovo V. O. ieškinį atsakovei G. O., išvadą teikiančiai institucijai Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo rašytinio proceso tvarka

Nustatė

2ieškovas V. O. kreipėsi į teismą ieškiniu prašydamas nustatyti nepilnamečio sūnaus D. O., gimusio ( - )., gyvenamąją vietą su tėvu – ieškovu V. O. ir priteisti iš atsakovės G. O. nepilnamečio sūnaus išlaikymui periodines išmokas po 125,00 Lt kas mėnesį iki sūnaus pilnametystės.

32011 m. gegužės 23 d. teisme gautas šalių prašymas patvirtinti jų sudarytą taikos sutartį rašytinio proceso tvarka bei grąžinti 75 proc. ieškovo sumokėto žyminio mokesčio.

4Prašymas tenkintinas.

5LR CPK 140 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi. Teismui pateiktoje rašytinėje taikos sutartyje nurodyta, kad šalys susitarė, jog vaiko gyvenamoji vieta bus su atsakovu, klausimai dėl vaiko auklėjimo, disciplinos, moralinių vertybių ugdymo yra sprendžiami abiejų tėvų bendru sutarimu, atsakovė sūnaus išlaikymui mokės kasmėnesines periodines išmokas po 125 Lt.

6Iš šalių pasirašytos taikos sutarties teksto matyti, kad šalių veiksmai abipusių nuolaidų bei kompromisų būdu pasiekti abiems šalims susitarimą ir sudaryti taikos sutartį neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, atitinka kitas taikos sutarčių galiojimo sąlygas, todėl, šalims raštu pareiškus, kad joms yra žinomos ir suprantamos tokios jų valios išreiškimo teisinės pasekmės, jų sudarytoji taikos sutartis tvirtintina joje nurodytomis sąlygomis, o iškeltoji byla šiuo pagrindu nutrauktina (CK 6.984, 6.986 straipsniai, CPK 42 ir 42 straipsnio 2 dalis ir 140 straipsnio 3 dalis).

7Išlaikymo suma indeksuotina kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.208 straipsnis).

8D. O. išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskirtinas ieškovas V. O., nes su juo gyvena vaikas (CK 3.190 straipsnio 1 dalis).

9Šalims sudarius taikos sutartį, ieškovui V. O. grąžintina 75 procentai 2011 m. kovo 21 d. įmokos mokėjimo kvitu „Swedbank, AB sumokėto 135,00 Lt žyminio mokesčio (b. l. 4), t.y. 101,00 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad šalys taikos sutartyje numatė, jog byloje susidariusias procesines (pašto) išlaidas valstybei apmokės ieškovas V. O., 4,00 Lt dydžio susidariusios pašto išlaidos valstybei priteistinos iš ieškovo V. O. (LR CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, taikos sutarties 5 punktas).

10Ieškovas įstatymo yra atleistas nuo žyminio mokesčio dėl išlaikymo priteisimo sumokėjimo (LR CPK 83 straipsnio 1 dalies 2 punktas), todėl 61,00 Lt žyminio mokesčio (135,00 Lt x 25% =34,00 Lt; 125,00 Lt x 12 mėn. = 1.500,00 Lt x 3%; 67,00 Lt x 25% = 27,00 Lt; 27,00 Lt + 34,00 Lt) turėtų mokėti atsakovė, tačiau, atsižvelgiant į jos turtinę padėtį – yra bedarbė, pašalpos negauna – bei vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, minėtas žyminis mokestis iš atsakovės G. O. valstybei nepriteistinas (CPK 94 straipsnis).

11Patvirtinus šalių sudarytą taikos sutartį ir tokiu būdu išnykus aplinkybėms, buvusioms laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindu, 2011 m. kovo 25 d. nutartimi taikyta laikinoji apsaugos priemonė - laikinas D. O., gimusio ( - )., gyvenamosios vietos nustatymas su jo tėvu V. O. – nutarčiai įsiteisėjus panaikintina (CPK 151 straipsnis).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 42, 140, 290-292, 293, 294 straipsniais, teismas

Nutarė

13patvirtinti ieškovo V. O. ir atsakovės G. O. sudarytą taikos sutartį, kuria ginčas civilinėje byloje užbaigiamas tokiomis sąlygomis:

14„ Mes, šalys civilinėje byloje Nr. 2-937-169/2011, ieškovas V. O., gim. ( - ) a.k. ( - ), gyv. ( - ), ir atsakovė G. O., gim. ( - ), a.k. ( - ), gyv. ( - ), vadovaudamiesi geranoriškumo principu ir siekdami užbaigti ginčą abipusiu sutarimu, sudarėme šią taikos sutartį, pagal kurią susitarėme:

151. Šalys susitaria, kad nepilnamečio sūnaus, D. O., gim. ( - )., a.k. ( - ), gyvenamoji vieta nustatoma su tėvu, V. O. a.k. ( - )

161.1. Šalys sutaria, kad klausimai dėl vaiko auklėjimo, disciplinos, moralinių vertybių ugdymo yra sprendžiami abiejų tėvų bendru sutarimu.

171.2. Šalys sutaria, kad vaiko motinai G. O. nebus trukdoma bendrauti su nepilnamečiu sūnumi D. O. ir ji galės su juo laisvai susitikti ir bendrauti, atsižvelgdama į vaiko norus bei galimybes, susitikimų laiką iš anksto (prieš vieną dieną) suderinusi su V. O..

182. G. O. nuo nutarties, kuria bus patvirtinta ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos mokės savo nepilnamečio sūnaus, D. O., gim. ( - )., a.k. ( - ), išlaikymui periodines išmokas kas mėnesį po 125 Lt (vienas šimtas dvidešimt penki Lt 00 ct) iki sūnaus pilnametystės.

193. Nustatoma, jog nepilnamečio sūnaus D. O., gim. ( - )., a.k. ( - ), išlaikymui skiriamas lėšas uzufrukto teise tvarkys V. O..

204. Šalys pretenzijų dėl teisinės pagalbos ir atstovavimo išlaidų apmokėjimo viena kitai nereiškia ir jų neturės ateityje.

215. Civilinėje byloje susidariusias procesines (pašto) išlaidas apmokės ieškovas.

226. Abi šalys, prašydamos teismo patvirtinti šią sutartį bei nutraukti civilinę bylą, pareiškia, kad joms yra žinomos Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 140 str. 3 d. bei Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.169, 3.201 str. nuostatos.

237. Ši sutartis įsigalioja nuo jos patvirtinimo teisme dienos.

248. Sutartis surašyta 3 egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai ir vienas -Mažeikių rajono apylinkės teismui“.

25Išlaikymo sumą indeksuoti kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

26D. O. išlaikyti skirtų lėšų tvarkytoju uzufrukto teise paskirti ieškovą V. O.

27Nutarčiai įsiteisėjus panaikinti 2011 m. kovo 25 d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę - laikiną D. O., gimusio ( - )., gyvenamosios vietos nustatymą su jo tėvu V. O.

28Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovui V. O. 75 procentus 2011 m. kovo 21 d. įmokos mokėjimo kvitu „Swedbank“, AB sumokėto 135,00 Lt žyminio mokesčio, t. y. 101,00 Lt (šimtą vieną litą).

29Priteisti iš ieškovo V. O. 4,00 Lt (keturis litus) pašto išlaidų į valstybės biudžetą.

30Išaiškinti ieškovui V. O., jog išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu (pašto išlaidas), jis privalo sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB banke „Swedbank“ (banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

31Civilinę bylą nutraukti.

32Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

33Teismo nutartis nutraukti bylą per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui paduodant atskirąjį skundą per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Violeta Erlickienė civilinėje... 2. ieškovas V. O. kreipėsi į teismą ieškiniu prašydamas nustatyti... 3. 2011 m. gegužės 23 d. teisme gautas šalių prašymas patvirtinti jų... 4. Prašymas tenkintinas.... 5. LR CPK 140 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad bet kurioje proceso stadijoje... 6. Iš šalių pasirašytos taikos sutarties teksto matyti, kad šalių veiksmai... 7. Išlaikymo suma indeksuotina kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka... 8. D. O. išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskirtinas... 9. Šalims sudarius taikos sutartį, ieškovui V. O. grąžintina 75 procentai... 10. Ieškovas įstatymo yra atleistas nuo žyminio mokesčio dėl išlaikymo... 11. Patvirtinus šalių sudarytą taikos sutartį ir tokiu būdu išnykus... 12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 42, 140, 290-292,... 13. patvirtinti ieškovo V. O. ir atsakovės G. O. sudarytą taikos sutartį, kuria... 14. „ Mes, šalys civilinėje byloje Nr. 2-937-169/2011, ieškovas V. O., gim. (... 15. 1. Šalys susitaria, kad nepilnamečio sūnaus, D. O., gim. ( - )., a.k. ( - ),... 16. 1.1. Šalys sutaria, kad klausimai dėl vaiko auklėjimo, disciplinos,... 17. 1.2. Šalys sutaria, kad vaiko motinai G. O. nebus trukdoma bendrauti su... 18. 2. G. O. nuo nutarties, kuria bus patvirtinta ši taikos sutartis,... 19. 3. Nustatoma, jog nepilnamečio sūnaus D. O., gim. ( - )., a.k. ( - ),... 20. 4. Šalys pretenzijų dėl teisinės pagalbos ir atstovavimo išlaidų... 21. 5. Civilinėje byloje susidariusias procesines (pašto) išlaidas apmokės... 22. 6. Abi šalys, prašydamos teismo patvirtinti šią sutartį bei nutraukti... 23. 7. Ši sutartis įsigalioja nuo jos patvirtinimo teisme dienos.... 24. 8. Sutartis surašyta 3 egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai ir vienas... 25. Išlaikymo sumą indeksuoti kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant... 26. D. O. išlaikyti skirtų lėšų tvarkytoju uzufrukto teise paskirti ieškovą... 27. Nutarčiai įsiteisėjus panaikinti 2011 m. kovo 25 d. nutartimi taikytą... 28. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovui V. O. 75... 29. Priteisti iš ieškovo V. O. 4,00 Lt (keturis litus) pašto išlaidų į... 30. Išaiškinti ieškovui V. O., jog išlaidas, susijusias su procesinių... 31. Civilinę bylą nutraukti.... 32. Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių,... 33. Teismo nutartis nutraukti bylą per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo...