Byla 2-7587-828/2015
Dėl žalos atlyginimo atsakovei UAB „Panevėžio bankrotų administravimo biuras“, trečiajam asmeniui draudimo įmonės AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialui

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Vygintas Mažuika, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Audronei Meškonytei, dalyvaujant ieškovei J. Š., jos ir trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, V. Š. atstovui advokatui Irmantui Tumui, atsakovo UAB „Panevėžio bankrotų administravimo biuras“ atstovui vadovui V. K., nedalyvaujant trečiajam asmeniui, pareiškiančiam savarankiškus reikalavimus, V. Š., trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, veikiančio atsakovo pusėje, draudimo įmonės AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialo atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės J. Š. ir trečiojo asmens V. Š. reikalavimus dėl žalos atlyginimo atsakovei UAB „Panevėžio bankrotų administravimo biuras“, trečiajam asmeniui draudimo įmonės AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialui,

Nustatė

3ieškovė ir tretysis asmuo V. Š. reikalauja priteisti iš atsakovo atitinkamai 1 044,93 Eur ir 3 182,64 Eur turtinę žalą, bylinėjimosi išlaidas. Procesiniuose dokumentuose nurodė, teismo posėdžio metu ieškovė ir jos bei trečiojo asmens V. Š. atstovas paaiškino, kad atsakovas vykdė VšĮ „Laiviluka“, kurios kreditoriais buvo ieškovė ir V. Š., bankroto administravimo funkcijas. Atsakovas 2014-11-10 sutartimi pardavė bankrutuojančio asmens reikalavimo teises 41 741,71 Lt sumai. Reikalavimo teisės perleistos, nesilaikant įstatymo, t.y. ne kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka (LR įmonių bankroto įstatymo 33 str. 1 d. 3 p.), kadangi kreditorių nutarimo dėl šio turto pardavimo nebuvo priimta. Be to turtas parduotas nepagrįstai pigiai - už 100 Lt. Dėl tokių atsakovo veiksmų nebuvo patenkinti ieškovės ir trečiojo asmens reikalavimai, kurių reikalaujamos priteisti šioje byloje dalys būtų patenkintos, jei reikalavimo teisės būtų perleistos už jų vertę atitinkančią sumą.

4Atsakovė prašo ieškinį atmesti. Procesiniuose dokumentuose nurodė, teismo posėdžio metu atstovas paaiškino, kad reikalavimo teisės buvo perleistos teismo 2014-05-21 nutartimi nustatyta tvarka, kas atitinka įstatymo reikalavimus. Pirkėjų, pageidaujančių įgyti reikalavimo teises už didesnę sumą nei jos buvo perleistos, neatsirado. Todėl reikalavimo teisės nebuvo perleistos nepagrįstai pigiai. Be to, nors ir reikalavimo teisės būtų perleistos už jų vertę atitinkančią sumą, iš jos ieškovės reikalavimai bankroto byloje negalėtų būti patenkinti, kadangi gautos lėšos pirmiausia būtų skirtos bankroto administravimo išlaidoms dengti bei pirmesnių eilių kreditorių reikalavimams tenkinti, kaip ir numato įstatymas. Todėl jokia žala ieškovei negalėjo atsirasti.

5Tretysis asmuo draudimo įmonės AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas prašo ieškinį atmesti. Į teismo posėdį atstovas neatvyko.

6Ieškinys bei trečiojo asmens V. Š. reikalavimai atmetami.

7Byloje nustatyta, kad 2010-06-19 VšĮ „Laiviluka“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas atsakovas. Juridinis asmuo likviduotas dėl bankroto ir išregistruotas 2015-08-06. Bankroto proceso metu be kitų nebuvo patenkinti ir šie kreditorių reikalavimai : ieškovės – 15 639,48 Eur, trečiojo asmens V. Š. – 28 473,82 Eur. Bankroto proceso metu atsakovas 2014-11-10 sutartimi pardavė bankrutuojančio asmens reikalavimo teises 41 741,71 Lt sumai už 100 Lt (b.l. 9-46, 86-87).

8Ieškovė, tretysis asmuo V. Š., reikalaudami žalos atlyginimo, privalėjo įrodyti atsakovo neteisėtus veiksmus. Ši atsakovo civilinės atsakomybės sąlyga byloje neįrodyta.

9Nepagrįstai ieškovė, tretysis asmuo V. Š. teigia, kad VšĮ „Laiviluka“ reikalavimo teisės 2014-11-10 sutartimi perleistos ne įstatyme nustatyta tvarka. Kaip matyti iš 2014-05-21 Panevėžio apygardos teismo nutarties motyvuojamosios ir rezoliucinės dalių (b.l. 37-38), teismas nustatė, jog būtent visos reikalavimo teisės turi būti pardavinėjamos, viešai skelbiant spaudoje ir internete, už didžiausią pasiūlytą kainą. Tokiu būdu teismas nustatė visų reikalavimo teisių, o ne tik 7 491,71 Lt reikalavimo teisės, kaip nurodo ieškovė ir V. Š., pardavimo tvarką. Kaip matyti iš nutarties motyvuojamosios dalies, būtent tokį sprendimą teismas priėmė, atsižvelgdamas į ieškovės ir V. Š. kaip bankrutuojančio asmens kreditorių ir debitorių interesų konfliktą bankroto byloje ir dėl to užtrukusį bankroto procesą. Ši teismo nutartis, apskundus ją apeliacine tvarka, buvo palikta nepakeista (b.l. 39-43), taigi įsiteisėjo ir turėjo būti vykdoma. Būtent šia tvarka, t.y. tokia, kokia nustatyta 2014-05-21 teismo nutartyje, atsakovas ir pardavinėjo bei 2014-11-10 pardavė reikalavimo teises. Todėl tokie atsakovo veiksmai (įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymas) negali būti pripažįstami neteisėtais civilinės atsakomybės prasme (CK 6.246 str.) ar neatitinkančiais LR įmonių bankroto įstatymo 33 str. 1 d. 3 p. nuostatų.

10Byloje neįrodyta aplinkybė, jog nurodytas reikalavimo teises (į 41 741,71 Lt skolą iš V. Š.) realiai buvo galima parduoti už didesnę kainą nei 2014-11-10 sutartimi pardavė atsakovas, t.y. kad reikalavimo teisės parduotos nepagrįstai pigiai (CPK 12, 178, 185 str.). Ieškovė, tretysis asmuo V. Š., nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių šią aplinkybę (konkrečių pasiūlymų pirkti skolas už didesnę sumą nei 100 Lt ar kt.). Pagrįsti atsakovo argumentai apie tai, kad skolos negalėjo būti parduotos už didesnę sumą ir dėl to, jog V. Š. neturėjo jokio turto, pajamų. Jo sunkią turtinę padėtį ir dėl to mažą galimybę pilna apimtimi įgyvendinti parduotas reikalavimo teises patvirtina ir aplinkybė, jog trečiajam asmeniui ir šiuo metu teikiama valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba, valstybei apmokant 100 proc. pagalbos išlaidų. Tokiu būdu byloje nėra jokio pagrindo pripažinti, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, perleisdamas reikalavimo teises už 2014-11-10 sutartyje nurodytą kainą (100 Lt).

11Taigi nėra pagrindo pripažinti, kad atsakovas, 2014-11-10 sudarydamas reikalavimų perleidimo sutartį, atliko neteisėtus veiksmus (CK 6.246 str.), todėl jo civilinė atsakomybė negalima (CK 6.245 str.).

12Teismas sutinka ir su atsakovo argumentais apie tai, kad ir perleidus reikalavimo teises už kainą, artimą perleidžiamų reikalavimų sumai, ieškovės reikalavimai bankroto byloje negalėtų būti patenkinti, kadangi gautos lėšos pirmiausia būtų skirtos bankroto administravimo išlaidoms dengti bei pirmesnių eilių kreditorių reikalavimams tenkinti (LR įmonių bankroto įstatymo 35, 36 str.), ir ieškovės reikalavimas vis tiek liktų nepatenkintas. Tokiu būdu žala ieškovei dėl nurodytų atsakovo veiksmų (reikalavimo teisių pradavimo už 100 Lt) negalėjo atsirasti. Todėl neįrodytos ir kt. atsakovo civilinės atsakomybės sąlygos : priežastinis ryšys ir žala (CK 6.247, 6.249 str.).

13Todėl ieškovės bei trečiojo asmens V. Š. reikalavimai atmetami. Kadangi tiek ieškovė, tiek tretysis asmuo V. Š. yra visiškai atleisti nuo bylinėjimosi išlaidų valstybei mokėjimo, šios išlaidos iš jų nepriteisiamos (CPK 93, 96 str.).

14Vadovaudamasis CPK 259, 260, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

15atmesti ieškinį bei trečiojo asmens V. Š. reikalavimus.

16Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai