Byla 2-1051-750/2013
Dėl žalos atlyginimo ir metinių palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zimantienė,

2sekretoriaujant Eglei Ignotaitei, dalyvaujant ieškovo atstovei M. Š., atsakovui A. L.

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovams A. L. ir A. K. dėl žalos atlyginimo ir metinių palūkanų priteisimo,

Nustatė

4Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovų A. L. ir A. K. solidariai 845,59 Lt žalos atlyginimo bei iš atsakovės A. K. 845,59 Lt žalos atlyginimo, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Patikslintame ieškinyje nurodo ir atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad 2010-05-23 Ispanijoje, Alberic mieste dėl automobilio „Renault Laguna“, valst. Nr. ( - ) vairuotojo kaltės įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo sugadintas automobilis „Mercedes Benz C 250“, valst. Nr. V-3972-FW, priklausantis Luis A. G. L. Atsakovo A. L. vardu 2010-02-08 sudaryta automobilio „Renault Laguna“, valst. Nr. ( - ) valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis su ieškovu AB „Lietuvos draudimas“. Minėtą sutartį galėjo sudaryti ir atsakovė A. K.. Nuo 2007 m. pasirašant draudimo sutartis ieškovas klientų parašo ant sutarčių nereikalauja. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties pagrindu ieškovas, kompensuodamas žalą, išmokėjo: 1794,77 Lt draudimo išmoką pagal 2011-11-28 sprendimą dėl draudimo išmokos (buvo grąžinta klaidingai permokėta 621,50 Lt suma) ir 517,92 Lt draudimo išmoką. Atsakovai A. L. ir A. K. nesuteikė ieškovui jokios informacijos apie 2010-05-23 eismo įvykį bei automobilio „Renault Laguna“, valst. Nr. ( - ) savininko pasikeitimą, t. y. nevykdė Lietuvos Respublikos Transporto priemonių savininkų ir valdytojų privalomojo draudimo (toliau - TPVCA) statymo 12 str. reikalavimų, todėl ieškovui užtruko bylos administravimas, draudikas pats negalėjo nustatinėti žalos dydžio, išsiaiškinti su naujuoju savininku eismo įvykio aplinkybes. Esant šioms aplinkybėms, dėl nepranešimo apie eismo įvykį bei nepadėjimo aiškintis eismo įvykio aplinkybių, atsakovai privalo atlyginti ieškovui po 20 proc. išmokėtos draudimo išmokos. Tarp draudėjo ir ieškovo sudarytos sutarties 1.5.1 p. nurodo, kad draudimo rizikos pasikeitimu gali būti laikomas bet kurių transporto priemonės registracijos duomenų pakeitimas. Jei taip atsitiktų, atitinkamai turėtų būti perskaičiuota draudėjo turima sumokėti draudimo įmoka. 2009-12-14 pirkimo – pardavimo sutartimi automobilis „Renault Laguna“, valst. Nr. ( - ) parduotas atsakovei A. K., gyvenančiai Ispanijoje, kartu jai buvo perduotas ir draudimo liudijimas bei jai perėjo visos draudėjo teisės ir pareigos, taip pat ir pareigos, kylančios iš draudimo sutarties. Automobilis VĮ „Regitra“ duomenimis liko registruotas atsakovo A. L. vardu, todėl tokia pirkimo – pardavimo sutartis teisinių pasekmių tretiesiems asmenims nesukelia. Kadangi automobilis parduotas užsienyje gyvenančiam asmeniui, draudėjui atsakovui A. L. buvo svarbu pranešti ieškovui apie draudimo rizikos pasikeitimą, nes kai eismo įvykis įvyksta užsienio valstybėje arba ten gyvenančio asmens, yra apsunkintas žalos išieškojimas iš kaltininko (jo užsienio valstybės draudiko), žala skaičiuojama pagal tos valstybės įstatymus ir žalos sureguliavimo kaštus, todėl draudimo išmokos būna ženkliai didesnės nei Lietuvoje, be to, draudikas patiria papildomas išlaidas dėl žalos sureguliavimo. Dėl to užsienyje gyvenantys asmenys yra draudžiami už ženkliai didesnę draudimo įmoka, arba draudikas, įvertinęs tokią riziką, draudimo sutartį nutraukia. Jei ieškovui draudimo sutarties sudarymo metu būtų pateikta automobilio pirkimo – pardavimo sutartis su Ispanijoje gyvenančia A. K., draudimo sutartis būtų nutraukta, ieškovas nebūtų prisiėmęs drausti riziką užsienyje gyvenančio asmens. Atsakovas A. L. nesielgė kaip atsargus ir atsakingas savininkas, jis neįvykdė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009-12-22 įsakymu Nr. 1V-715 patvirtintų Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių 86.1 p. reikalavimo transporto priemonę išregistruoti ją pardavus, padovanojus ar kitaip perleidus nuosavybės teisę į transporto priemonę užsienyje gyvenančiam asmeniui (86.1 p.), tuo prisiimdamas riziką dėl neigiamų pasekmių atsiradimo nepaviešinus įstatymo nustatyta tvarka duomenų apie automobilio savininko pasikeitimą. Kadangi draudimo rizika padidėjo dėl apdraustojo veiksmų, apie tai draudikas turėjo būti informuotas iki rizikai padidėjus, t. y. iki minėtos pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo. Už šiuos draudimo sutarties ir teisės aktų pažeidimus ieškovas iš atsakovo A. L. reikalauja grąžinti 50 proc. išmokėtos draudimo išmokos. Atsakovė A. K. taip pat neįvykdė TPVCA įstatymo 8 str. 1 d. numatytos naujo transporto priemonės savininko pareigos per 15 d. informuoti apie automobilio savininko pasikeitimą, todėl ieškovas turi teisę iš jos reikalauti 50 proc. išmokėtos draudimo išmokos. Eismo įvykį sukėlusio automobilio „Renault Laguna“, valst. Nr. ( - ) vairuotojas iš įvykio vietos pasišalino, ieškovas neturi duomenų, jog eismo įvykio metu valdytoju buvo ne naujoji savininkė atsakovė A. K., ar ji buvo netekusi valdymo teisės į nurodytą automobilį prieš savo valią, todėl, remiantis TPVCA įstatymo 22 str., todėl ieškovas įgijo regreso teisę išieškoti visą išmokėtą draudimo išmoką iš pasišalinusį iš eismo įvykio vietos asmens ir atsakovei A. K. teikia reikalavimą grąžinti 100 proc. draudimo išmokos.

5Atsakovas A. L. su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti, nes minėtame eismo įvykyje nedalyvavo, jo metu nebuvo automobilio „Renault Laguna“, valst. Nr. ( - ) savininkas ir draudimo sutarties su ieškovu nesudarė. Būdamas Ispanijoje jis pardavė minėtą automobilį atsakovei A. K.. Dėl automobilio pardavimo sudarė pirkimo-pardavimo sutartį, kurią su minėta atsakove pasirašė. Automobilį jai pardavė be draudimo ir techninės apžiūros, kuriuos A. K. žadėjo susitvarkyti. Jai atidavė automobilį, raktelius ir visus dokumentus. Automobilį pardavė už 300 eurų. Neturėjo finansinių galimybių grįžti į Lietuvą tam, kad nuvykti į VĮ „Regitra“ dėl automobilio išregistravimo. Kas po to buvo su automobiliu daroma nežino. Jis draudimo sutarties su ieškovu nesudarė, tuo metu automobilio dokumentai buvo pas naują savininką, mano, kad automobilio draudimo sutartį galėjo sudaryti atsakovė A. K..

6Atsakovė A. K. į teismo posėdį neatvyko. Jai apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu (CPK 130 str.), prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta. Byla nagrinėtina šiai atsakovei nedalyvaujant.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Kaip matyti iš ieškovo atstovės ir atsakovo A. L. paaiškinimų, kitos bylos medžiagos, atsakovo A. L. vardu 2010-02-08 buvo sudaryta automobilio „Renault Laguna“, valst. Nr. ( - ) Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis su ieškovu AB „Lietuvos draudimas“, kurioje nurodytas galiojimo terminas nuo 2010-02-09 iki 2010-08-08, tačiau sutartyje nėra ją sudariusio asmens parašo (b. l. 7-9). Ieškovo atstovė pripažįsta, kad negali tiksliai nustatyti kuris konkrečiai asmuo sudarė minėtą draudimo sutartį, nes tokios sutartys sudaromos asmens, kurio vardu transporto priemonė registruota. Be to, nuo 2007 m. sudarant tokias draudimo sutartis ieškovas klientų parašų ant šių dokumentų nereikalauja, todėl neneigia, kad draudimo sutartį galėjo sudaryti ir kita atsakovė A. K.. 2010-09-07 ieškovas išsiuntė paklausimą atsakovui A. L. su prašymu atsakyti į pateikiamus klausimus bei pateikti informaciją, kuri reikalinga įvykio administravimu (b. l. 10), tačiau atsakovas jokio atsakymo nepateikė. 2010-05-23 Ispanijoje, Alberic mieste dėl automobilio „Renault Laguna“, valst. Nr. ( - ) vairuotojo kaltės įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo sugadintas kitas automobilis „Mercedes Benz C 250“, valst. Nr. V-3972-FW, priklausantis Luis A. G. L. (b. l. 12, 14). Ispanijos transporto priemonių draudikų biuras 2011-11-18, 2012-10-29 pateikė prašymus ieškovui AB „Lietuvos draudimas“ apmokėti šio draudėjo atlygintą žalą už 2010-05-23 automobiliu, valst. Nr. ( - ) padarytą žalą (b. l. 13, 15-17, 19-20). Ieškovas 2011-11-28 ir 2012-11-07 Sprendimais dėl draudimo išmokos nusprendė, kompensuodamas žalą dėl automobilio „Mercedes Benz C 250“, valst. Nr. V-3972-FW, sugadinimo, išmokėti atitinkamai 1794,77 Lt ir 517,92 Lt dydžio draudimo išmoką (b. l. 11), tačiau ieškovas nurodo, kad buvo grąžinta klaidingai permokėta 621,50 Lt suma. Ieškovas 2011-11-14 ir 2011-12-05 tarptautiniais lėšų pervedimais sumokėjo Ispanijos transporto priemonių draudikų biurui atitinkamai 150 eurų ir 519,80 eurų žalos kompensavimą (b. l. 26-27). Ieškovas 2011-11-28 išsiuntė atsakovui A. L. pretenziją Nr. R0001224214 su prašymu sumokėti 20 proc. žalos dydžio, t. y. 358,95 Lt (b. l. 6), tačiau šis žalos neatlygino. Atsakovas pateikė 2009-12-14 Ispanijoje sudarytą Pirkimo – pardavimo sutartį, kurioje nurodyta, kad atsakovas A. L. minėtą automobilį „Renault Laguna“, valst. Nr. ( - ) pardavė kitai atsakovei A. K. (b. l. 36-37).

9Formuojama teismų praktika nustato, kad įstatymuose nėra nustatyta reikalavimo privalomai įregistruoti transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartį. Privalomas automobilio įregistravimas, skirtingai nuo jo pirkimo–pardavimo sutarties, nėra nuosavybės teisės įgijimo pagrindas, todėl savaime nereiškia, jog tik jį įregistravęs asmuo yra to daikto savininkas. Tuo atveju, kai asmuo, kurio vardu registre yra įregistruotas automobilis, įrodo, jog jį yra pardavęs, tai tokio automobilio savininkas yra jį pirkęs asmuo, nepriklausomai nuo to, ar šis asmuo jį įregistravo ar neįregistravo registre (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės septynių teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Automera“ v. G. M., bylos Nr. 3K-7-309/2010). Lietuvos Aukščiausias teismas yra pažymėjęs, jog „atsakovas, įregistruotas registre automobilio savininku, teigdamas, kad yra pardavęs automobilį kitam asmeniui<...>, gali gintis sandorio sudarymo faktu“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės septynių teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-300/2010). Pagal CPK 178 straipsnį šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Pažymėtina, kad pareiga įrodyti automobilio pardavimo faktą tenka atsakovui A. L., kurio vardu registre yra įregistruotas automobilis. Remiantis aptartais įrodymais teismas konstatuoja, kad atsakovas A. L. įrodė, jog eismo įvykio metu automobilis „Renault Laguna“, valst. Nr. ( - ) buvo parduotas atsakovei A. K., todėl yra pakankamas pagrindas išvadai, jog automobilio savininkas yra ne atsakovas A. L., o kitas asmuo – atsakovė A. K.. Esant šioms aplinkybėms ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ patikslintas ieškinys atsakovo A. L. atžvilgiu atmestinas kaip nepagrįstas.

10Eismo įvykio metu nukentėjusiam asmeniui išmokėjęs draudimo išmoką draudikas turi atgręžtinio reikalavimo teisę dėl išmokėtos draudimo išmokos tada, kuomet draudėjas dėl savo kaltės neįvykdė ar netinkamai vykdė įstatymuose ir kituose norminiuose aktuose transporto priemonės valdytojui nustatytas pareigas (CK 6.114 str. 5 p., 6.988 str. 3 d., TPVCA įstatymo 22 str. 4 d.). Pagal TPVCA įstatymo 22 str. 1 d. 4 p. draudikui, išmokėjusiam išmoką, suteikia teisę reikalauti, kad sumokėtas dėl padarytos žalos sumas grąžintų atsakingas asmuo, jeigu jis pasišalino iš eismo įvykio vietos. Vyriausybės 2004-06-23 nutarimu Nr. 795 patvirtintų Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių 59 p., 59.4 p. taip pat įtvirtina draudiko teisę reikalauti, kad sumokėtas dėl padarytos žalos sumas grąžintų atsakingas už žalos padarymą asmuo (transporto priemonę vairavęs asmuo arba kitas teisės aktų nustatyta tvarka atsakingas už žalos padarymą asmuo), jeigu jis arba asmuo, už kurį jis atsako, pasišalino iš įvykio vietos. Atsakovė atsakomybės už automobiliu „Renault Laguna“, valst. Nr. ( - ) padarytą žalą prezumpcijos nenuginčijo (CK 6.270 str. 2 d., 3 d.), todėl darytina išvada, kad atsakomybė atsakovei kyla iš bendros pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai, kad kitiems asmenims nebūtų padaryta žala, pažeidimu (CK 6.263 str. 1 d. ir 3 d.). Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad draudimo išmokos dydis yra susijęs priežastiniu ryšiu su žalos atsiradimą lėmusiu eismo įvykiu. Nustačius visas atsakovės civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. kad atsakovė, kaip transporto priemonės valdytoja (savininkė), yra atsakinga už eismo įvykyje trečiajam asmeniui padarytą ir ieškovo atlygintą žalą, konstatuotina, kad ieškovo ieškinio reikalavimas į atsakovę A. K. susigrąžinti draudimo išmoką TPVCA 22 str. 1 d. 4 p. pagrindu yra pagrįstas. Esant šioms aplinkybėms, iš atsakovės A. K. priteistina ieškovui jo atlyginta visa 1691,19 Lt dydžio žala (CK 6.263 str., 6.280 str. 1 d.) bei 5 procentai metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str.).

11Iš atsakovės A. K. taip pat priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 72 Lt žyminio mokesčio ir 650,98 Lt išlaidų už dokumentų vertimą, viso 722,98 ieškovui ir 21,08 Lt pašto išlaidų į valstybės biudžetą ( CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., 96 str.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 - 260 str., 270 str.,

Nutarė

13Ieškinį patenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovės A. K., gim. ( - ), 1691,19 Lt ( vieną tūkstantį šešis šimtus devyniasdešimt vieną litą 19 ct) žalos atlyginimo, 5 procentus metinių palūkanų nuo 1691,19 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2013-14-17, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 722,98 Lt bylinėjimosi išlaidų AB „Lietuvos draudimas“, įmonės kodas 110051834, naudai.

15Priteisti iš atsakovės A. K. 21,08 Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

16Kitą ieškinio dalį atmesti.

17Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Šilutės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai