Byla I-1275-63/2008
Dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Roma Sabina Alimienė, sekretoriaujant Rasai Tebėraitei, dalyvaujant pareiškėjų atstovei V. R., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų A. A., G. A., R. B., G. B., R. C., A. Č., D. D., G. G., S. J., L. K., V. K., N. K., B. K., A. K., D. M., A. M., R. M., R. M., V. M., D. P., R. P., R. P., V. R., E. S., D. S., L. S., V. S., A. S., A. U., M. V., G. Ž. skundą atsakovui Vilniaus teritorinei muitinei, trečiajam suinteresuotam asmeniui Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėjai kreipėsi į teismą su skundu prašydami priteisti iš atsakovo Vilniaus teritorinės muitinės

4A. A. 14 583,02 Lt, G. A. 13 145,62 Lt, R. B. 13 091,98 Lt, G. B. 23 046,94 Lt, R. C. 8 628,38 Lt, A. Č. 10 045,09 Lt, D. D. 9 274,92 Lt, G. G. 10 985,61 Lt, S. J. 10 139,88 Lt, L. K. 14 871,13 Lt, V. K. 14 333,60 Lt, N. K. 12 908,46 Lt, B. K. 227,87 Lt, A. K. 10 090,39 Lt, D. M. 9 081,73 Lt, A. M. 10 058,80 Lt, R. M. 18 920,39 Lt, R. M. 4 820,07 Lt, V. M. 9 092,02 Lt, D. P. 9 031,86 Lt, R. P. 10 720,93 Lt, R. P. 9 345,54 Lt, V. R. 16 541,53 Lt, E. S. 9 917,35 Lt, D. S. 13 077,66 Lt, L. S. 8 020,62 Lt, V. S. 11 092,61 Lt, A. S. 3 494,28 Lt, A. U. 9 480,79 Lt, M. V. 9 736,96 Lt, G. Ž. 10 166,34 Lt darbo užmokesčio skirtumą, susidariusį tarp faktiškai jiems išmokėto atlyginimo ir atlyginimo, kurį nuo 2003-09-01 buvo privalu mokėti, imant už pagrindą atitinkamą minimalų mėnesinį darbo užmokestį bei neturtinę žalą po 5 000 Lt kiekvienam; priteisti teismo išlaidas (b. l. 3-17).

5Pareiškėjai paaiškino, kad reglamentuojant valstybės tarnautojų, tame tarpe ir muitinės pareigūnų, darbo apmokėjimo tvarką, valstybės tarnautojų darbo užmokesčio kitimas per pareiginės algos koeficiento vienetą (MMA) yra susietas su valstybės ekonomine padėtimi. Vyriausybės 2003-07-18 nutarimu Nr. 937 nuo 2003-09-01 buvo patvirtintas 450 Lt MMA darbuotojams, dirbantiems įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant nuosavybės formos, ir kitiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikoma minimalioji mėnesinė alga, ir 430 Lt MMA valstybės politikams, teisėjams, valstybės pareigūnams, kariams ir valstybės tarnautojams. Vyriausybės 2004-03-24 nutarimu Nr. 316, 2005-04-04 nutarimu Nr. 361 ir 2006-03-27 nutarimu Nr. 298 patvirtinta skirtinga minimali mėnesinė alga atskirų grupių darbuotojams. Tai nulėmė situaciją, kai vienoms socialinėms asmenų grupėms, kurių darbo užmokestis susietas su MMA, Vyriausybei didinant MMA, darbo užmokestis didėja priklausomai nuo valstybės ekonominės padėties, o pareiškėjų darbo apmokėjimas nuo 2003-09-01 nekito. Tokia situacija sukuria dvigubus standartus, leidžia skirtingai vertinti atskiroms socialinėms darbuotojų grupėms priklausančius asmenis bei taikyti jiems skirtingus minimalius apmokėjimo dydžius. Vyriausybei nuo 2003-09-01 didinant MMA dydį vienoms darbuotojų grupėms, o pareiškėjams kaip valstybės tarnautojams taikant 430 Lt MMA, buvo pažeisti jų teisėti lūkesčiai. Toks teisinis reglamentavimas prieštarauja Konstitucijos 23 str., 48 str. nuostatoms ir konstituciniam teisinės valstybės principui.

6Atsakovas Vilniaus teritorinė muitinė atsiliepimu į skundą prašo jį atmesti (b. l. 57-60).

7Paaiškino, kad skaičiuodamas darbo užmokestį pareiškėjams vadovavosi galiojančiais teisės aktais. Neesant atitinkamo Konstitucinio Teismo sprendimo, valdžios institucijos neturi teisės atsisakyti vykdyti įstatymą ar kitą teisės aktą, motyvuodamos šio akto nekonstitucingumu. Jos veiksmuose nėra neteisėtumo, todėl reikalavimas atlyginti neturtinę žalą yra nepagrįstas.

8Tretysis suinteresuotas asmuo Muitinės departamentas atsiliepimu į skundą prašo jį atmesti (b. l. 52-54).

9Paaiškino, kad darbo užmokestis buvo mokamas nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų.

10Teismo posėdžio metu pareiškėjų atstovė prašė skundą tenkinti.

11Skundas netenkinamas.

12Nustatyta, kad pareiškėjai dirba Vilniaus teritorinėje muitinėje statutinių valstybės tarnautojų pareigose.

13Pareiškėjai kelia ginčą dėl to, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-07-18 nutarimu Nr. 937 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ (Žin., 2003, Nr.73-3371), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-03-24 nutarimu Nr. 316 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ (Žin., 2004, Nr.46-1511), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-04-04 nutarimu Nr. 361 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ (Žin., 2005, Nr.45-1444) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-03-27 nutarimu Nr. 298 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ (Žin., 2006, Nr.35-1251), nuo 2003-09-01 apskaičiuojant jiems darbo užmokestį, buvo taikomas tas pats minimalios mėnesinės algos dydis - 430 litų, neatsižvelgiant į tai, kad minimali mėnesinė alga buvo nuolat didinama, bet tik darbuotojams, dirbantiems įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant nuosavybės formos, ir kitiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikoma minimalioji mėnesinė alga.

14Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio klausimus ginčijamu laikotarpiu reguliavo Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo Nr.IX-855, priimto 2002-04-23, 23 straipsnis, kuris nustatė, kad valstybės tarnautojo darbo užmokestį sudaro pareiginė alga, priedai ir priemokos, bei šio įstatymo 24 straipsnis, kuris numatė, kad valstybės tarnautojo pareiginė alga nustatoma pagal pareigybės kategoriją ir yra vienoda visoms tos pačios kategorijos pareigybėms. Pareiginės algos dydis apskaičiuojamas taikant pareiginės algos koeficientą, pagal šio įstatymo priedėlį. Koeficiento vienetas yra Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžio. Pareiginės algos dydis apskaičiuojamas atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš minimalios mėnesinės algos.

15Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2007-03-20 nutarimu pripažino, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-07-18 nutarimo Nr.937 1.2 punktas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-03-24 nutarimo Nr.316 1.2 punktas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-04-04 nutarimo Nr.361 1.2 punktas ta apimtimi, kuria valstybės politikams, teisėjams, valstybės pareigūnams, kariams ir valstybės tarnautojams patvirtinti mažesnis minimalusis valandinis atlygis ir mažesnė MMA negu darbuotojams, dirbantiems įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant nuosavybės formos, ir kitiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikoma MMA, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

16Esant tokioms aplinkybėms, nėra teisinio pagrindo įpareigoti atsakovą mokėti pareiškėjams kitokio dydžio darbo užmokestį ir išmokėti pareiškėjų nurodytas darbo užmokesčio nepriemokas, todėl prašymas priteisti darbo užmokesčio nepriemokas atmestinas, darytina išvada, kad nėra teisinio pagrindo priteisti iš atsakovo po 5 000 Lt neturtinės žalos kiekvienam.

17Kadangi sprendimas priimamas atsakovų naudai, pareiškėjai neturi teisės gauti išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, atlyginimo (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 1 d.).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 d. 1 p.,

Nutarė

19A. A., G. A., R. B., G. B., R. C., A. Č., D. D., G. G., S. J., L. K., V. K., N. K., B. K., A. K., D. M., A. M., R. M., R. M., V. M., D. P., R. P., R. P., V. R., E. S., D. S., L. S., V. S., A. S., A. U., M. V., G. Ž. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

20Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai