Byla e2A-816-459/2019

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Raimondos Andrulienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Erikos Misiūnienės ir Alvydo Žerlausko,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo P. R. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 27 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui P. R., tretiesiems asmenims Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai, Nemuno deltos regioniniam parkui, VĮ Registrų centrui dėl įpareigojimo vykdyti privalomąjį nurodymą.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Inspekcija) ieškiniu prašė įpareigoti atsakovą P. R. per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos įvykdyti Inspekcijos 2016-08-08 privalomojo nurodymo Nr. ( - ) reikalavimus – nugriauti pastatytus I grupės nesudėtingus statinius: inžinerinį statinį-stoginę, kurios plotis – 14,8 m, ilgis – 36 m, aukštis – 6,28 m, ir inžinerinį statinį-šienainio tranšėją, kurios plotis – 30 m, ilgis – 36 m, aukštis – 2,35–2,50 m, atstumas tarp sienų 10 m, iš viso 4 sienos, adresu ( - ); jeigu atsakovas per nurodytą terminą nenugriaus nurodytų statinių, leisti inspekcijai pačiai juos nugriauti, patirtas išlaidas išieškant iš atsakovo; jeigu atsakovas per nustatytą terminą neįvykdys privalomojo nurodymo ir nenugriaus nurodytų statinių, įpareigoti atsakovą sumokėti 30 Eur baudą už kiekvieną uždelstą reikalavimų neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti nugriauti statiniai, pasibaigimo, į Inspekcijos sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank“.

72.

8Ieškinį grindė tokiomis aplinkybėmis, kad atsakovas turi patvirtintą ir Teritorijų planavimo registre įregistruotą žemės sklypo ( - ), kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai formuoti Nr. ( - ). Kaimo žemėtvarkos projekte ūkininko sodybos formavimui yra pažymėta 50 m riba nuo paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostos. Dalis atsakovo žemės sklypo patenka į ( - ) upės pakrantės apsaugos juostą ir zoną bei ( - ) ichtiologinio draustinio teritoriją. Pagal žemėtvarkos projekto sprendinių brėžinį atsakovo sklypas taip pat patenka į Europos ekologinio tinklo „( - )“ teritoriją. Patikrinimo metu nustatyta, kad nurodyti statiniai pastatyti arčiau kaip 50 m nuo ( - ) upės pakrantės apsaugos juostos ribos bei Europos ekologinio tinklo „( - )“ teritorijoje. Be to, statiniai, pažeidžiant žemėtvarkos projekto sprendinius, pastatyti už kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos formavimui parinktos ūkininko ūkio statybos teritorijos, kurios plotas 2,85 ha, ribos. Atsakovas pastatydamas nurodytus statinius pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 127.9 punktą bei Žemėtvarkos projekto sprendinius. Vadovaujantis Priežiūros įstatymo 8 str. 2 d. 5 p., 11 str. 6 d., 23 str. 1 d. 12 p., atsakovui buvo surašytas 2016-08-08 privalomasis nurodymas Nr. ( - ) ir nustatytas terminas iki 2017-02-08 išardyti pastatus. Inspekcijos 2017-02-15 sprendimu Nr. ( - ) privalomojo nurodymo įvykdymo terminas buvo pratęstas iki 2017-08-08, tačiau atsakovas per nustatytą terminą privalomojo nurodymo neįvykdė.

93.

10Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė prašė nustatyti 6 mėnesių (ilgesnį nei nurodyta ieškinyje) terminą privalomajam nurodymui įvykdyti. Paaiškino, kad ieškinį grindžia dviem pagrindais – abu statiniai šią dieną nepatenka į žemėtvarkos 2016-04-06 projektą ir pažeidžia pakrantės apsaugos juostos 50 m ribą, kurioje statyba negalima. Jei atsakovas nugriautų tas statinių dalis, kurios patenka į pakrantės apsaugos zoną, būtų patenkintas tik vienas teisinis pagrindas, susijęs su statinio patekimu į pakrantės apsaugos zoną, bet išliktų kitas teisinis pagrindas – statiniai neatitinka 2016-04-06 žemėtvarkos projekto sprendinių.

114.

12Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad nuosavybės teise valdo 6,1083 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Žemės sklype pastatyti ir registruoti 17 pastatų. Ieškovė, patikrinusi žemės sklype I grupės nesudėtingus statinius, t. y. inžinerinį statinį-stoginę, kurios plotis – 14,8 m, ilgis – 36 m, aukštis – 6,28 m, ir inžinerinį statinį – šienainio tranšėją, kurios plotis – 30 m, ilgis – 36 m, aukštis – 2,35–2,50 m, atstumas tarp sienų 10 m, nustatė, kad statiniai pastatyti arčiau nei 50 m nuo pakrantės apsaugos juostos ribos. Atsakovas su tuo nesutinka. Žemės sklypo užstatymo intensyvumas yra didelis. Atsakovas užsiima gyvulininkystės veikla, kuriai tiek stoginė, tiek tranšėja yra reikalingi pastatai. Atsakovas inicijavo ūkininko ūkio sodybos vietos praplėtimo procedūras, kurios iki atsiliepimo pateikimo dienos (2017-11-27) nėra baigtos. Abu ieškinio argumentai nesudaro pagrindo jo tenkinti. Reikalavimai nugriauti pastatus yra absoliučiai nepagrįsti, neatitinka bendrųjų teisės principų. Draudimas statyti pakrantės apsaugos juostose yra taikomas su išimtimis, kurių viena taikytina atsakovo statiniams. Atsakovo statiniai yra pastatyti kompaktiškai užstatytoje kaimo teritorijoje. Pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 2 str. 7 p., kompaktiškai užstatyta teritorija – didesnė kaip 5 ha užstatyta teritorija (pastatų, kiemų, aikštelių užimta – žemė, kita tiesioginiam statinių eksploatavimui naudojama žemė), kurioje užstatymo tankis ne mažesnis kaip 20 procentų. Pagal to paties įstatymo 2 str. 40 p. užstatymo tankis – pastatų ir turinčių stogą inžinerinių statinių antžemine dalimi užstatomo ploto, nustatomo pagal išorinių sienų ar kitų atitvarų projekciją į žemės paviršių, santykis su žemės sklypo plotu. Atsakovo žemės sklypo plotas yra 6,1083 ha, iš kurio tik 0,0945 ha yra galbūt netinkama pastatams, kiemams, aikštelėms naudoti teritorija (vandens telkiniai). Kita tiesioginiam statinių eksploatavimui naudojama žemė, vadinasi, žemės sklypas yra didesnis nei 5 ha. Žemės sklypas yra tankiai užstatytas stambiais pastatais, todėl ieškovė privalėjo įvertinti, ar pastatų ir žemės sklypo santykis nėra toks, kuris atitiktų kompaktiškai užstatytos teritorijos apibrėžimą. Ieškovė šios aplinkybės net netyrė ir taip galbūt pažeidė visuotinai pripažįstamą gero viešojo administravimo principą. Be to, atsakovo iniciatyva atliekami žemės sklypo geodeziniai matavimai rodo, kad reikalaujami griauti inžineriniai statiniai nėra visa apimtimi pastatyti arčiau nei 50 m nuo pakrantės apsaugos juostos ribos. Tik tranšėja iš dalies patenka į pakrantės apsaugos juostos zoną.

135.

14Trečiasis asmuo Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos atsiliepimu su ieškiniu sutiko ir jį palaikė. Nurodė, kad atsakovo žemės sklype ( - ), pastatyti statiniai patenka į ( - ) upės pakrantės apsaugos juostą bei Europos ekologinio tinklo „( - )“ teritoriją, dalis sklypo patenka į ( - ) ichtiologio draustinio teritoriją. Papildomai paaiškino, kad apsaugos juosta yra 50 m, apsaugos zona yra dar didesnė, nes juosta įeina į apsaugos zoną. Šioje teritorijoje būtų galima tik atstatyti buvusius statinius, o ne statyti naujus. Dėl išimties pasakyti nieko negali. Netgi praplėtus ūkininko ūkio sodybą, Vyriausybės nutarimas dėl apsaugos zonos nepasikeis.

156.

16Trečiasis asmuo Klaipėdos rajono savivaldybės administracija atsiliepimu su ieškiniu sutiko. Atkreipė dėmesį, kad atsakovui P. R. 2017-11-08 yra nustatytos planavimo sąlygos kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti žemės sklype ( - ), kadastro Nr. ( - ), planavimo tikslas – parinkti ūkininko sodybos vietą. Duomenų, kokia yra projekto rengimo stadija, neturi.

177.

18Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu dėl ieškinio paliko spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos rajono skyrius 2016-04-06 įsakymu Nr. 12KPĮ-14-(14.12.125) patvirtino žemės sklypo (kadastro Nr. 5563/0003:34), esančio Klaipėdos rajono savivaldybės ( - ), kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti. Klaipėdos rajono skyrius 2017-01-02 įsakymu Nr. 12VĮ-3-(14.12.2.) „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ nusprendė pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, kurio planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. ( - ), adresas ( - ), plotas 6,08 ha. Projektavimo tikslas: parinktos ūkininko sodybos vietos praplėtimas. Projektavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą (praplėsti statinių statybos vietą). Projektas rengiamas ir nėra tvirtintas.

198.

20Trečiasis asmuo Nemuno deltos regioninio parko direkcija atsiliepimu su ieškiniu sutiko.

219.

22Trečiasis asmuo VĮ Registrų centras atsiliepimu dėl ieškinio paliko spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad inžineriniai statiniai – stoginė ir šienainio tranšėja – bei daiktinės teisės į juos Nekilnojamojo turto registre neįregistruoti. Teismo sprendimas neturės jokios įtakos įstaigos teisėms ar pareigoms.

23II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

2410.

25Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 27 d. sprendimu ieškinys tenkintas; atsakovas įpareigotas per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos įvykdyti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 2016-08-08 privalomąjį nurodymą Nr. ( - ) – nugriauti I grupės nesudėtingus statinius: inžinerinį statinį – stoginę (plotis – 14,8 m, ilgis – 36 m, aukštis – 6,28 m) ir inžinerinį statinį-šienainio tranšėją (plotis – 30 m, ilgis – 36 m, aukštis – 2,35–2,50 m, atstumas tarp sienų 10 m, iš viso 4 sienos), pastatytus ( - ); atsakovui neįvykdžius sprendimo ir nenugriovus statinių per nustatytą terminą, leista Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai pačiai juos nugriauti, patirtas išlaidas išieškant iš atsakovo; Neįvykdžius sprendimo ir nenugriovus statinių per nustatytą terminą, atsakovui skirta 30 Eur bauda už kiekvieną uždelstą įvykdyti teismo sprendimą dieną, baudą mokant į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos sąskaitą; iš atsakovo priteista 104 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei. Teismo motyvai:

2610.1.

27Nurodė, kad abu privalomuoju nurodymu reikalaujami nugriauti statiniai yra pastatyti nesilaikant galiojančio žemėtvarkos projekto sprendinių – už suformuotos ūkininko ūkio sodybos teritorijos ir arčiau kaip 50 m nuo pakrantės apsaugos juostos ribos. Privalomajame nurodyme ir ieškinyje nurodytų pašalinti statinių statyba pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus nėra galima ir prieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos bei saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams. Tai, kad atsakovui nurodyti statiniai (stoginė ir tranšėja) yra reikalingi gyvulininkystės veiklai, esmės ir situacijos nekeičia. Iš ne teisės negali atsirasti teisė.

2810.2.

29Nurodė, kad atsakovo žemės sklypo Kaimo žemėtvarkos projektas yra galiojantis, todėl žemės valdytojams ir naudotojams privalomas teritorijų planavimo dokumentas. Atsakovo pateikta matininko 2017-12-01 parengta žemės sklypo schema teismui nėra oficialus dokumentas. Schema parengta pagal atsakovo užsakymą ir suformuotą užduotį – pavaizduoti 50 m upės ( - ) apsaugos zoną. Kaip liudytojas apklaustas matininkas parodė, kad į vietą nevyko, jokių matavimų neatliko, naudojosi anksčiau, vykdant to paties užsakovo (atsakovo) kitus užsakymus, surinktais duomenimis bei 2016-12-13 topografine nuotrauka iš GIS duomenų bazės. Ar schemoje jo pavaizduotos apsaugos zonos plotas sutapo su VĮ Registrų centre tuo metu įregistruotu į apsaugos zoną patenkančiu plotu, atsakyti negalėjo. Paaiškino, kad to net netikrino. Atsakovas 2017-11-27 pateiktame atsiliepime nurodė, kad artimiausiu metu pateiks papildomus įrodymus, kad atstumai yra tokie kaip teismui pateiktoje schemoje, tačiau per ilgiau nei metus užtrukusį bylos nagrinėjimą, tokių įrodymų nepateikė. Todėl šis atsakovo atsikirtimams pagrįsti parengtas dokumentas nelaikytinas oficialų ir galiojantį teritorijų planavimo dokumentą paneigiančiu įrodymu.

3010.3.

31Nurodė, kad atsakovo atstovo paaiškinimai, kad statiniai buvo statomi tiksliai žinant, kur baigiasi 50 m nuo apsaugos juostos, nes vyko projektavimo procesas, prieštarauja rašytinei bylos medžiagai. Galiojantis paties atsakovo iniciatyva parengtas žemėtvarkos projektas suderintas 2016-04-06. Atsakovo 2016-06-02 Inspekcijai pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose nurodyta, kad abu statiniai buvo pastatyti 2014 m. pirmoje pusėje. Projektavimo procesas, siekiant praplėsti ūkininko ūkio sodybos teritoriją, pradėtas 2017 m. sausio mėnesį, t. y. tik po 2016-08-08 privalomojo nurodymo priėmimo. Tai rodo, kad statytojas neabejotinai žinojo, kad statiniai nepatenka į žemėtvarkos projekto sprendiniais suformuotą ūkininko ūkio sodybos teritoriją. Jie jau buvo pastatyti iki projekto patvirtinimo. Jokių duomenų, kad iki galiojančio žemėtvarkos projekto patvirtinimo 2016 m. būtų buvę atliekami kiti projektavimo darbai, pagal kurių rezultatus skirtųsi paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos, lyginant su patvirtintu ir galiojančiu, nėra.

3210.4.

33Nurodė, kad atsakovas teigia, jog jam turėjo būti taikoma kompaktiškai užstatomos teritorijos išimtis, tačiau jokių kompetentingų specialistų skaičiavimų ir išvadų ar kitų objektyvių įrodymų šiam atsikirtimui pagrįsti nepateikė. Pažymėjo, kad atsakovui priklausantis 6,1083 ha žemės sklypas yra žemės ūkio paskirties. Ūkininko ūkio sodybai pagal galiojančio žemėtvarkos projekto sprendinius priskirta tik 2,85 ha, t. y. beveik dvigubai mažesnė nei 5 ha žemės sklypo dalis. Statiniais, kaip matyti iš žemėtvarkos projekto sprendinių brėžinio bei situacijos schemos, užstatytas tik ūkininko ūkio sodybai suformuota sklypo dalis. Už ūkininko sodybos ribų pastatyti tik šie 2 ginčo statiniai ir dar vienas nedidelis statinys (10,8 m x 5 m), nepatenkantis į apsaugos juostą ir zoną. Įregistruotų statinių užstatymo plotas pagal VĮ Registrų centro duomenis sudaro 1841 kv. m (t. y. 0,1841 ha), privalomuoju nurodymu ir ieškiniu reikalaujamų nugriauti statinių užstatymo plotas pagal išmatavimus sudaro apie 1612,8 kv. m (t. y. (0,1613 ha). Bendras statinių užstatymo plotas sudaro apie 3453,8 kv. m (t. y. 0,3454 ha). Taigi užstatymo tankis nesiekia net 6 procentų atsakovo žemės sklypo ploto arba net 7 procentų kompaktiško užstatymo atveju minimalaus 5 ha žemės sklypo ploto. Nepagrįstas atsakovo teiginys atsiliepime, kad visa apie 6 ha žemė, išskyrus vandens telkinius, yra skirta ir naudojama tiesioginiam statinių eksploatavimui. Sistemiškai aiškinant LR teritorijų planavimo įstatymo 2 str. 7 p., 36 p., 37 p. ir 40 p. pateiktas sąvokas: kompaktiškai užstatyta teritorija, urbanizuojamos teritorijos, urbanizuotos teritorijos, užstatymo tankis, taip pat vadovaujantis sisteminiu kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės normų aiškinimu, įvertinus ir žemėtvarkos projekto rengimo tikslus bei uždavinius, bei vadovaujantis teisine logika, ši išimtis tiriamu atveju objektyviai netaikytina. Priešingu atveju būtų paneigti teritorijų planavimo bei atitinkamų dokumentų rengimo tikslai ir esmė.

3410.5.

35Nurodė, kad galbūt ateityje paaiškėjus, kad upė yra pakeitusi vagą ir patvirtinus bei įregistravus naują žemėtvarkos projektą bei pavykus praplėsti ūkininko ūkio sodybos teritoriją, būtų laikoma (taip paaiškino ir ieškovės atstovė), kad privalomasis nurodymas yra įvykdytas. Tačiau atsakovo atstovo įžvelgiamos galimos ateities perspektyvos nepaneigia ieškinio pagrįstumo ir nesudaro pagrindo jo netenkinti bylos išnagrinėjimo ir sprendimo priėmimo dieną.

36III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

3711.

38Atsakovas P. R. (toliau – apeliantas) pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 27 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti apelianto bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

3911.1.

40Nurodo, kad teikė prašymus ieškovei paaiškinti, kaip turėtų būti vykdomas privalomasis nurodymas arba teismo sprendimas, t. y. ar atsakovas turėtų nugriauti privalomajame nurodyme nurodytus inžinerinius statinius, ar juos išardyti. Kadangi privalomajame nurodyme atsakovui nurodyta: „išardyti“, o ieškiniu prašoma „nugriauti“ statinius.

4111.2.

42Nurodo, kad byloje nebuvo nustatytos faktinės aplinkybės, kad statytojui kokiu nors būdu būtų įteiktas Patikros aktas, ar atsakovas būtų šį aktą pasirašęs, kadangi pagal Statybos techninės priežiūros įstatymo 14 str. 2 d. Inspekcijos pareigūnas per 10 darbo dienų nuo savavališkos statybos akto surašymo dienos pateikia šio straipsnio 1 dalyje nurodytam asmeniui privalomąjį nurodymą šio asmens lėšomis vienu iš šių būdų pašalinti savavališkos statybos padarinius. Tačiau privalomas nurodymas atsakovui parengtas pažeidžiant terminus beveik 3 mėnesiais.

4311.3.

44Nurodo, kad teismas neturi jokio pagrindo remtis į bylą pateikta situacijos schema, todėl neturi pagrindo tvirtinti, kad ieškovės prašomi griauti statiniai pastatyti arčiau nei 50 metrų nuo upės ( - ) apsaugos juostos, ar abu statiniai visa apimtimi stovi ne žemėtvarkos projekte numatytoje užstatomoje teritorijoje.

4511.4.

46Nurodo, kad atsakovas niekada nei raštu, nei žodžiu nepripažino ir nesutiko su privalomajame nurodyme pateiktais nurodymais griauti du statinius – silosinę ir stoginę. Teikdamas prašymą pratęsti privalomojo nurodymo terminą, 2017 m. vasario mėnesio prašyme atsakovas nurodė, kad vykdomi projektavimo darbai (t. y. Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto keitimo darbai). Todėl darytina išvada, kad atsakovas niekada nesutiko su privalomojo nurodymo teisingumu ir siekė įstatymų nustatyta tvarka statybą įteisinti.

4712.

48Ieškovė pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašo Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimo motyvai:

4912.1.

50Nurodo, kad nesutinka su pateiktu apeliaciniu skundu, kadangi pirmosios instancijos teismas, priimdamas spendimą, kuriuo Inspekcijos ieškinį tenkino, tinkamai ir visapusiškai įvertino bylai reikšmingas aplinkybes bei priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

5112.2.

52Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas visiškai atitinka CPK nuostatas, reglamentuojančias teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Išnagrinėtoje byloje priimtu sprendimu buvo atsakyta į pagrindinius bylos faktinius ir teisinius aspektus, iš jų argumentai paaiškinant faktinius aplinkybių aspektus, patvirtinančius Inspekcijos pateikto ieškinio pagrįstumą, todėl priimtas sprendimas yra aiškus ir motyvuotas. Tuo tarpu faktai ir aplinkybės, kurie nebuvo vertinami taip, kaip palanku atsakovui, savaime nereiškia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas neteisėtas, nepagrįstas ar nemotyvuotas.

5312.3.

54Nurodo, kad atsakovas nepateikė jokių faktinių aplinkybių / rašytinių įrodymų, patvirtinančių, jog Inspekcijos sudaryta situacijos schema ir (ar) kiti pateikti dokumentai neatitinka bei prieštarauja paties atsakovo užsakymu parengtam ir šią dieną galiojančiam Kaimo plėtros žemėtvarkos projektui.

5513.

56Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos skyrius pateikė atsiliepimą, nurodė, kad juo apeliacinio skundo teisėtumą ir pagrįstumą palieka spręsti apeliacinės instancijos teismo nuožiūra. Atsiliepimo motyvai:

5713.1.

58Nurodo, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius 2016 m. balandžio 6 d. priėmė įsakymą Nr. ( - ) „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tvirtinimo, kuriuo tvirtino P. R. nuosavybės teise valdomo bendro 6,1083 ha ploto žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ) kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti“. Klaipėdos rajono skyrius 2017 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 12VĮ-3- (14.12.2.) „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ nusprendė pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, kuriuo planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. ( - ), adresas - ( - ), plotas 6,08 ha. Projekto planavimo tikslas: parinktos ūkininko sodybos vietos praplėtimas. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą (praplėsti statinių statybos vietą). Minėtas projektas šiuo metu rengiamas ir nėra tvirtintas. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos neturėjo jokių duomenų ir informacijos, susijusios su ieškovės 2016 m. rugpjūčio 8 d. privalomuoju nurodymu Nr. ( - ), todėl ieškovės reikalavimą dėl įpareigojimo vykdyti 2016 m. rugpjūčio 8 d. privalomąjį nurodymą Nr. ( - ) paliko spręsti teismo nuožiūra.

59Teisėjų kolegija

konstatuoja:

60IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

61Apeliacinis skundas netenkintinas.

6214.

63Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas apeliaciniuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

6415.

65Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliaciniai skundai nagrinėjami rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacijos dalyką, apeliacinio skundo bei atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentus, mano, jog nenustatyta būtinybė skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

6616.

67Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo tenkintas ieškinys dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 2016-08-08 privalomojo nurodymo Nr. ( - ) vykdymo – nugriauti I grupės nesudėtingus statinius, pagrįstumo ir teisėtumo.

68Dėl naujų įrodymų pridėjimo

6917.

702019 m. rugpjūčio 8 d. Klaipėdos apygardos teisme gautas apelianto prašymas dėl papildomų įrodymų ir paaiškinimų dėl faktinės situacijos bei 2019 m. balandžio 3 d. specialaus plano praplėsti atsakovui priklausančios sodybos ribas, suteikti atsakovui teisę joje statyti statinius, pridėjimo. Apeliantas nurodė, kad kaip matyti iš pridedamo brėžinio, sodybos teritorija praplėsta tokiu būdu, kad į ją patenka ieškovės prašomas griauti pastatas – silosinė, taip pat dalis stoginės. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes manytina, kad atsiradus naujoms aplinkybėms, išnyko pagrindai reikalauti griauti abu pastatus visa apimtimi.

7118.

722019 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismas pridėjo prie bylos atsakovo pateiktus įrodymus ir nustatė byloje dalyvaujantiems asmenims teisę pateikti atsiliepimus.

7319.

742019 m. rugpjūčio 26 d. ieškovė pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad atsižvelgus į atsakovo pateiktus dokumentus ir duomenis, Inspekcijos Vakarų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentui bus pavesta atlikti patikrinimą, remiantis naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis bei patvirtintu Žemėtvarkos projektu. Nustačius, kad teismo sprendimas yra įvykdytas kitu būdu (nei teismo sprendime nurodyta), bus laikoma, kad teismo sprendimas įvykdytas tinkamai.

7520.

762019 m. spalio 11 d. ieškovė pateikė tarnybinį pranešimą „Dėl P. R. statinių“. Nurodė, kad atliko patikrinimą ir įvertino atsakovo P. R. apeliaciniam teismui pateiktą 2019 m. gegužės 8 d. Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos vietai parinkti sprendinių brėžinį, surašydama 2019 m. spalio 3 d. tarnybinį pranešimą Nr. ( - ). Jame pažymėta, kad pranešime nurodytame 2019-05-08 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patvirtintame žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )), adresu ( - ), kaimo plėtros žemėtvarkos projekte ūkininko sodybos vietai parinkti, praplečiant ūkininko sodybos vietą bei nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zonos praplėtimą, nėra nurodyti atstumai nuo minėto žemės sklypo ribos iki praplėstos statinių statybos zonos ribos. Vizualiai įvertinus pateiktą kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos vietai parinkti sprendinių brėžinį (toliau – brėžinys), matyti, kad inžineriniai statiniai – stoginė (apie ½ statinio) patenka į naujai praplėstą statinių statybos zoną, o silosinė – didžiąja statinio dalimi patenka į naujai praplėstą statinių statybos zoną. Tačiau abu statiniai yra peržengę brėžinyje nurodytą naujai praplėstą statinių statybos zoną, kurios riba sutampa su pakrantės apsaugos juosta. Todėl informuojama, kad 2016-08-08 P. R. surašytas privalomasis nurodymas Nr. ( - ) išardyti pastatytus nesudėtingosios kategorijos inžinerinius statinius: stoginę, kurios plotis – 14,8 m, ilgis – 36 m, aukštis – 6,28 m, ir silosinę, kurios plotis – 30 m, ilgis – 36 m, aukštis – 2,5 m, nėra įvykdytas kitu nei teismo sprendime nurodytu būdu.

7721.

782019 m. spalio 24 d. apeliantas pateikė prašymą dėl pakrantės apsaugos juostos sumažinimo ir statinių išsaugojimo. Prašo teismo įpareigoti peržiūrėti saugojamų teritorijų ir Nemuno deltos regioninio parko direkciją įvertinti upės ( - ) būklę. Mano, kad turi būti pakeisti teisės aktai dėl upių be vandens apribojimų. Prašo teismo posėdį atidėti metams. Pridėjo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2019-09-27 raštą dėl prašymo nagrinėjimo persiuntimo pagal kompetenciją Saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos ir Nemuno deltos regioninio parko direkcijai; kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos vietai parinkti sprendinių brėžinį; buvusio sklypo ribų brėžinį; upės nuotraukas.

7922.

80Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 314 straipsnio nuostatos numato, jog apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl kiekvieno naujai pateikiamo įrodymo, turi aiškintis, ar šis konkretus įrodymas galėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teismui, ar negalėjo, ar vėlesnis įrodymo pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą, ir atsižvelgti į prašomo naujai priimti įrodymo įtaką šalių ginčo išsprendimui.

8123.

82Atsižvelgiant į tai, kad ieškovei buvo suteikta teisė pateikti atsiliepimą į apelianto 2019 m. rugpjūčio 8 d. pateiktus ir apeliacinės instancijos teismo priimtus naujus įrodymus, ieškovės 2019 m. rugpjūčio 26 d. atsiliepimas ir 2019 m. spalio 11 d. tarnybinis pranešimas „Dėl P. R. statinių“, priimtini ir vertintini kartu su kitais įrodymais. Kita vertus apelianto 2019 m. spalio 24 d. prašymas dėl pakrantės apsaugos juostos sumažinimo ir statinių išsaugojimo galėjo būti pateiktas ir pirmosios instancijos teisme. Apeliantas nenurodė argumentų, kodėl šio prašymo ir šių įrodymų negalėjo pateikti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, arba to, kad šie įrodymai buvo teikiami, tačiau pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti, todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra teisinio pagrindo prie bylos pridėti kartu su apelianto 2019 m. spalio 24 d. prašymu pateiktų naujų įrodymų, todėl šie įrodymai nepridėtini.

8324.

84Papildomai pažymėtina, kad esminis bylos nagrinėjimas vyksta pirmosios instancijos teisme, todėl būtent ten pagal proceso operatyvumo, koncentruotumo bei draudimo piktnaudžiauti procesu principus (CPK 7 str., 42 str. 5 d.) turi būti pateikti visi šalių reikalavimai, atsikirtimai bei įrodymai. CPK 226 straipsnyje, reglamentuojančiame šalių ir trečiųjų asmenų pareigas pasirengimo nagrinėti bylą pirmosios instancijos teisme metu, įsakmiai nurodyta, kad pasirengimo nagrinėti bylą teisme metu šalys ir tretieji asmenys turi teismui pateikti visus įrodymus bei paaiškinimus, turinčius reikšmės bylai, galutinai suformuluoti savo reikalavimus ir atsikirtimus į pareikštus reikalavimus. Jeigu šalys ar tretieji asmenys bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu nevykdo arba netinkamai vykdo nurodytas pareigas, jie gali tikėtis sau nepalankių, CPK nustatytų teisinių padarinių: draudimo apeliacinį skundą grįsti aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme, draudimo apeliaciniame skunde kelti naujus reikalavimus, ribojimo teikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teisme, draudimo kasaciniame skunde remtis naujais įrodymais bei aplinkybėmis, kurie nebuvo nagrinėti pirmosios ar apeliacinės instancijos teisme (CPK 306 str. 2 d., 312, 314 str., 347 str. 2 d.).

8525.

86Apeliacinio proceso paskirtis – patikrinti neįsiteisėjusio pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą (CPK 301 str.). Siekiant įvertinti skundžiamo sprendimo pagrįstumą, pagal CPK 306 straipsnio 2 dalį apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, nenurodytomis pirmosios instancijos teisme. CPK įtvirtinta ribota apeliacija, kuriai būdinga tai, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas tikrinamas pagal byloje jau esančius ir pirmosios instancijos teismo ištirtus ir įvertintus duomenis, tikrinama, ar pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamai įrodymų teismo padarytoms išvadoms pagrįsti, ar teismas juos tinkamai ištyrė ir įvertino, ar nepažeidė kitų įrodinėjimo taisyklių ir t. t. Tokiu teisiniu reglamentavimu siekiama panaikinti galimybę piktnaudžiauti procesu, siekiama skatinti bylos dalyvius veikti už greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą, bylinėtis sąžiningai, atskleidžiant bylai reikšmingus duomenis pirmosios instancijos teisme, o ne sukuriant netikėtumus po pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo.

8726.

88Atsižvelgiant į anksčiau išdėstytą teisinį reglamentavimą, kasacinio teismo formuojamą praktiką, į tai, kad apeliacinės instancijos teismas atlieka pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo kontrolės funkciją, tai reiškia, kad apeliacinis procesas skirtas ne ginčo nagrinėjimui pakartoti ar naujiems reikalavimams ir atsikirtimams nagrinėti, o pirmosios instancijos teismo padarytoms teisės ir (ar) fakto klaidoms ištaisyti; į tai, kad apelianto pateiktas prašymas grindžiamas argumentais, kuriais nebuvo remiamasi bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, prašymą grindžiančios naujos aplinkybės prieštarauja CPK 306 straipsnio 2 dalies reikalavimams, todėl teisėjų kolegija dėl prašyme suformuluotų reikalavimų nepasisako.

89Dėl apeliacinio skundo argumentų

9027.

91Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovui P. R. priklauso 6,1083 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ). Dalis žemės sklypo patenka į paviršinio vandens telkinių (( - ) upės) pakrantės apsaugos juostą ir zoną (pagal 2017-01-15 kadastro duomenis: apsaugos zonos 2,7474 ha, apsaugos juostos 2,0280 ha; iki naujų duomenų įregistravimo pagal 2013-08-12 kadastro duomenis: apsaugos zonos ir juostos 3,0159 ha), ( - ) ichtiologinio draustinio teritoriją (1,6471 ha) bei Europos ekologinio tinklo „( - )“ teritoriją. Žemės sklypui parengtas, Nacionalinės žemės tarnybos 2016-04-06 patvirtintas ir teritorijų planavimo registre įregistruotas Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai formuoti Nr. ( - ). Pagal projekto sprendinius ūkininko ūkio sodybos teritorijos plotas 2,85 ha. ( - ) upės apsaugos juosta yra 10 m ir į formuojamos sodybvietės teritoriją nepatenka, apsaugos zona yra 100 m ir į formuojamos sodybvietės teritoriją patenka. Projekte ūkininko sodybos formavimui yra atžymėta 50 m riba nuo paviršinio vandens telkinio (( - ) upės) pakrantės apsaugos juostos. Ūkininko ūkio sodybos teritorija iš esmės ribojasi su šia riba. Ūkininko ūkio sodybos teritorijoje pastatyta ir įregistruota 17 statinių, dėl dviejų iš jų (karvidžių) (nesusijusių su šia byla) 2016-07-26 buvo surašyti savavališkos statybos aktai.

9228.

932016 m. gegužės 13 d. nagrinėjant skundą dėl galbūt neteisėtų statybų ( - ) ichtiologiniame draustinyje, atsakovo P. R. žemės sklype ( - ), atliktas patikrinimas. Patikrinimo metu nustatyta, kad inžinerinis statinys – stoginė (plotis – 14,8 m, ilgis – 36 m, aukštis – 6,28 m) ir inžinerinis statinys-šienainio tranšėja (plotis – 30 m; 4 sienos, atstumas tarp sienų po 10 m, ilgis – 36 m, aukštis – 2,35–2,50 m), priskiriami I grupės nesudėtingiems statiniams, pastatyti už žemėtvarkos projekte numatytos ūkininko ūkio sodybos teritorijos ribos, abu statiniai pastatyti arčiau kaip 50 m nuo pakrantės apsaugos juostos ribos ir iš dalies patenka į 50 m zoną nuo paviršinio vandens telkinio – ( - ) upės pakrantės apsaugos juostos. Vadovaujantis galiojančiu teritorijų planavimo dokumentu – žemėtvarkos projektu ūkininko sodybos vietai formuoti ir nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, sudaryta situacijos schema. 2016-05-18 surašytas ir užregistruotas statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą, aktas Nr. ( - ). Abu šie statiniai pagal 2016-06-02 pateiktą statytojo P. R. paaiškinimą, pastatyti 2014 m. pirmoje pusėje, nuo 2014-05-05 statybos darbai nebuvo vykdomi. 2016-08-08 surašytas privalomasis nurodymas Nr. ( - ) iki 2017-02-08 išardyti pastatytus nesudėtingos kategorijos statinius: inžinerinį statinį (statytojo paaiškinimu – stoginę, plotis – 14,8 m, ilgis – 36 m, aukštis – 6,28 m) ir inžinerinį statinį (statytojo paaiškinimu – šienainio tranšėją, plotis – 30 m, ilgis – 36 m, aukštis 2,35–2,50 m). 2017-02-15 sprendimu Nr. ( - ), statytojui 2017-02-10 pateikus prašymą, privalomojo nurodymo įvykdymo terminas pratęstas iki 2017-08-08. 2017-08-18 privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus patikrinimo aktu Nr. ( - ) konstatuota, kad privalomasis nurodymas neįvykdytas.

9429.

95Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama įpareigoti atsakovą per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos įvykdyti Inspekcijos 2016-08-08 privalomojo nurodymo Nr. ( - ) reikalavimus – nugriauti pastatytus I grupės nesudėtingus statinius: inžinerinį statinį-stoginę, kurios plotis – 14,8 m, ilgis – 36 m, aukštis – 6,28 m, ir inžinerinį statinį-šienainio tranšėją, kurios plotis – 30 m, ilgis – 36 m, aukštis – 2,35–2,50 m, atstumas tarp sienų 10 m, iš viso 4 sienos, adresu ( - ); jeigu atsakovas per nurodytą terminą nenugriautų nurodytų statinių, leisti inspekcijai pačiai juos nugriauti, patirtas išlaidas išieškant iš atsakovo; jeigu atsakovas per nustatytą terminą neįvykdytų privalomojo nurodymo ir nenugriautų nurodytų statinių, įpareigoti atsakovą sumokėti 30 Eur baudą už kiekvieną uždelstą reikalavimų neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti nugriauti statiniai, pasibaigimo, į Inspekcijos sąskaitą. Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino.

9630.

97Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, nurodo, jog teikė prašymus ieškovei paaiškinti, kaip turėtų būti vykdomas privalomasis nurodymas arba teismo sprendimas, t. y. ar atsakovas turėtų nugriauti privalomajame nurodyme nurodytus inžinerinius statinius, ar juos išardyti, kadangi privalomajame nurodyme atsakovui nurodyta: „išardyti“, o ieškiniu prašoma „nugriauti“ statinius.

9831.

99Teisėjų kolegija atmeta tokius apelianto argumentus kaip nepagrįstus, kadangi įvertinusi ieškovės privalomąjį nurodymą, nustatė, kad privalomo nurodymo turinys yra išsamus ir aiškus, konkretizuojantis teisinius pagrindus, kuriais remiantis privalomajame nurodyme suformuotas įpareigojimas išardyti pastatytus nesudėtingosios kategorijos statinius: inžinerinį statinį- stoginę, priskiriamą I grupės nesudėtingiesiems statiniams, ir inžinerinį statinį-šienainio tranšėją, priskiriamą I grupės nesudėtingiesiems statiniams, adresu ( - ). Teisėjų kolegija nesutikdama su apeliaciniame skunde keliamais klausimais dėl terminų vartojimo „išardyti“ ar „nugriauti“, pažymi, kad abi sąvokos, tiek nurodyta privalomajame nurodyme, tiek ir ieškinio reikalavimuose, yra tapačios savo esmės turiniu ir reikalavimo pobūdžiu, įtvirtintu privalomajame nurodyme. Apeliantas įpareigotas nugriauti anksčiau nurodytus I grupės nesudėtinguosius statinius pilna apimtimi. Šis reikalavimas kildinamas, remiantis dviem teisiniais pagrindais, nurodytais tiek privalomojo nurodymo turinyje, tiek ir ieškinyje – abu statiniai nepatenka į žemėtvarkos 2016-04-06 projektą ir pažeidžia pakrantės apsaugos juostos ribą, kurioje statyba negalima.

10032.

101Apeliantas nurodo, kad byloje nebuvo nustatytos faktinės aplinkybės, kad statytojui kokiu nors būdu būtų įteiktas Patikros aktas, ar atsakovas būtų šį aktą pasirašęs, kadangi pagal Statybos techninės priežiūros įstatymo 14 str. 2 d. Inspekcijos pareigūnas per 10 darbo dienų nuo savavališkos statybos akto surašymo dienos pateikia šio straipsnio 1 dalyje nurodytam asmeniui privalomąjį nurodymą šio asmens lėšomis vienu iš šių būdų pašalinti savavališkos statybos padarinius. Tačiau privalomas nurodymas atsakovui parengtas pažeidžiant terminus beveik 3 mėnesiais.

10233.

103Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantas vadovaujasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – Priežiūros įstatymas) 14 straipsnio nuostata, reglamentuojančia savavališkos statybos padarinių šalinimą, tačiau šios nuostatas taikymas apeliaciniame skunde prieštarauja Inspekcijos nustatytiems faktams, ieškinio pagrindui bei reikalavimams. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog apeliantui 2016 m. rugpjūčio 8 d., vadovaujantis Priežiūros įstatymo 11 straipsnio 6 dalimi, buvo surašytas privalomasis nurodymas pašalinti pažeidimus Nr. ( - ). Taigi privalomojo nurodymo teisinis pagrindas nėra susijęs su apelianto pateikta argumentacija (teisiniu reglamentavimu dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo), kadangi Inspekcija, atlikusi statybos patikrinimą, nenustatė savavališkos statybos fakto bei nesurašė savavališkos statybos akto, kuriuo remiantis būtų galima vadovautis apelianto nurodytu teisiniu reglamentavimu, išimtinai susijusiu tik su savavališkos statybos fakto nustatymu bei iš to kylančiais padariniais.

10434.

105Nagrinėjamu atveju Inspekcija vadovavosi Priežiūros įstatymo 11 straipsnio 6 dalimi: „Užbaigus statybos patikrinimą, surašomas statybos patikrinimo aktas. Jeigu statybos patikrinimo metu nustatoma teisės aktų ar statinio projekto sprendinių (išskyrus šio straipsnio 11 dalyje nurodytus atvejus) pažeidimų, Inspekcijos pareigūnas surašo privalomąjį nurodymą statytojui, o jeigu jo nėra, - vienam iš šio įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų, per privalomajame nurodyme nustatytą, bet ne ilgesnį negu 6 mėnesių terminą šiuos pažeidimus pašalinti: pagal privalomąjį nurodymą pakeisti statinio projektą ar pašalinti kitus trūkumus, susijusius su projektine dokumentacija, atlikti reikalingus statybos darbus, kad statinys (jo dalis) atitiktų statinio projekto sprendinius ir (ar) teisės aktų reikalavimus, ar nugriauti statinį ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę, pašalinti kitus pažeidimus.“ Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog apelianto argumentai dėl Priežiūros įstatymo 14 straipsnio taikymo yra nepagrįsti bei nesusiję su nagrinėjama byla, todėl atmestini.

10635.

107Apeliantas taip pat nurodo, kad teismas neturi jokio pagrindo remtis į bylą pateikta situacijos schema, todėl neturi pagrindo tvirtinti, kad ieškovės prašomi griauti statiniai pastatyti arčiau nei 50 metrų nuo upės ( - ) apsaugos juostos ar abu statiniai visa apimtimi stovi ne žemėtvarkos projekte numatytoje užstatomoje teritorijoje.

10836.

109Teisėjų kolegija pažymi, jog apelianto žemės sklypui parengtas, Nacionalinės žemės tarnybos 2016-04-06 patvirtintas ir teritorijų planavimo registre įregistruotas Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai formuoti Nr. ( - ). Pagal projekto sprendinius ūkininko ūkio sodybos teritorijos plotas 2,85 ha. Minėtame projekte pažymėta 50 m riba nuo pakrantės apsaugos juostos. Būtent šiuo galiojusiu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu, priskiriamu specialiojo teritorijų planavimo dokumentams, Inspekcija vadovavosi, atlikusi statybos patikrinimą. Inspekcijos statybos patikrinimo vietoje atlikti matavimai bei sudaryta situacijos schema atitiko anksčiau nurodytą galiojusį 2016-04-06 Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. Remiantis minėtame projekte pažymėta 50 m pakrantės apsaugos juosta, buvo konstatuota, jog apelianto neteisėtai pastatyti du I grupės nesudėtingosios kategorijos statiniai pažeidžia 1992 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 127.9 punktą. Taipogi pažymėta, jog minėti du statiniai yra neteisėtai pastatyti už suformuotos ūkininko ūkio sodybos teritorijos. Byloje Inspekcijos pateikti dokumentai (situacijos schema, sudaryta remiantis minėtu žemėtvarkos projektu) patvirtino Inspekcijos poziciją, jog abu statiniai, visa apimtimi pažeidė specialiojo teritorijų planavimo dokumentą. Apeliaciniame skunde nurodoma aplinkybė, jog apeliantas siekė praplėsti suformuotos ūkininko ūkio sodybos teritorijos ribas, tik patvirtina neteisėtų statinių egzistavimo faktą.

11037.

111Nagrinėjamu atveju pažymėtina, jog Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 27 d. sprendimo priėmimo metu galiojo 2016-04-06 patvirtintas ir teritorijų planavimo registre įregistruotas Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai formuoti Nr. ( - ). Minėtas žemėtvarkos projektas galiojo ir apeliantui paduodant apeliacinį skundą.

11238.

113Tuo tarpu 2019 m. rugpjūčio 8 d. apelianto pateiktas Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos vietai parinkti sprendinių brėžinys buvo suderintas ir patvirtintas tik 2019 m. gegužės 8 d. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos patvirtino žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti (Nr. ( - )), kuriuo buvo patvirtintas parinktos ūkininko ūkio sodybos vietos praplėtimas, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zonos praplėtimą. Taigi pirmosios instancijos teismo nagrinėjimo metu bei teismo sprendimo priėmimo metu galiojo 2016-04-06 Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai formuoti, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas yra priimtas, atsižvelgus į tuo metu turimus duomenis ir faktus.

11439.

115Pažymėtina, jog vadovaujantis Privalomųjų nurodymų ir teismo sprendimų priverstinio vykdymo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Inspekcijos viršininko 2016-12-22 įsakymu Nr. ( - ) (Inspekcijos viršininko 2019-06-26 įsakymo Nr. 1V-7 redakcija), 15.8 punktu, statybos padariniai gali būti pašalinti kitu negu teismo sprendime nurodytu būdu – statyba tapo teisėta dėl pasikeitusio reglamentavimo ir kitų aplinkybių. Tuomet Inspekcijos Vakarų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentas surašydamas statybos patikrinimo aktą jame nurodo, jog teismo sprendimas yra įvykdytas ir įvardija konkretų statybos padarinių pašalinimo būdą. Nustačius, kad teismo sprendimas yra įvykdytas kitu būdu (nei teismo sprendime nurodyta), būtų laikytina, kad teismo sprendimas įvykdytas tinkamai.

11640.

117Nagrinėjamu atveju Inspekcijos Vakarų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentas nurodė, kad atliko patikrinimą ir įvertino atsakovo P. R. apeliaciniam teismui pateiktą 2019 m. gegužės 8 d. Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos vietai parinkti sprendinių brėžinį, surašydamas 2019 m. spalio 3 d. tarnybinį pranešimą Nr. ( - ). Jame pažymėta, kad nurodytame 2019-05-08 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patvirtintame žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )), adresu ( - ), kaimo plėtros žemėtvarkos projekte ūkininko sodybos vietai parinkti, praplečiant ūkininko sodybos vietą bei nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zonos praplėtimą, nėra nurodyti atstumai nuo minėto žemės sklypo ribos iki praplėstos statinių statybos zonos ribos. Vizualiai įvertinus pateiktą kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos vietai parinkti sprendinių brėžinį (toliau – brėžinys), matyti, kad inžineriniai statiniai – stoginė (apie ½ statinio) patenka į naujai praplėstą statinių statybos zoną, o silosinė – didžiąja statinio dalimi patenka į naujai praplėstą statinių statybos zoną. Tačiau abu statiniai yra peržengę brėžinyje nurodytą naujai praplėstą statinių statybos zoną, kurios riba sutampa su pakrantės apsaugos juosta. Todėl informuojama, kad 2016-08-08 P. R. surašytas privalomasis nurodymas Nr. ( - ) išardyti pastatytus nesudėtingosios kategorijos inžinerinius statinius: stoginę, kurios plotis – 14,8 m, ilgis – 36 m, aukštis – 6,28 m, ir silosinę, kurios plotis – 30 m, ilgis – 36 m, aukštis – 2,5 m, nėra įvykdytas kitu nei teismo sprendime nurodytu būdu.

11841.

119Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi Inspekcijos pateikta situacijos schema, kurios pagrindu buvo nustatyta, jog abu statiniai – tiek stoginė, tiek šienainio tranšėja – pažeidžia specialiųjų teritorijų planavimo dokumentus. Be kita ko, pirmosios instancijos teismo sprendimas, teisėjų kolegijos vertinimu, yra pagrįstas ir teisėtas, atsižvelgus ne tik į sprendimo priėmimo metu turimus duomenis ir faktus, tačiau ir pasikeitus aplinkybėms – 2019-05-08 Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos patvirtintus žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )), adresu ( - ), kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti, praplečiant ūkininko sodybos vietą bei nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zonos praplėtimą. Kadangi net praplėtus apelianto ūkininko sodybos statinių statybos zoną, abu statiniai vis tiek lieka peržengę brėžinyje nurodytą naujai praplėstą statinių statybos zoną, kurios riba sutampa su pakrantės apsaugos juosta.

12042.

121Apeliantas taip pat nurodo, kad niekada nei raštu, nei žodžiu nepripažino ir nesutiko su privalomajame nurodyme pateiktais nurodymais griauti du statinius. Teikdamas prašymą pratęsti privalomojo nurodymo terminą, 2017 m. vasario mėnesio prašyme atsakovas nurodė, kad vykdomi projektavimo darbai (t. y. Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto keitimo darbai). Todėl mano, kad atsakovas niekada nesutiko su privalomojo nurodymo teisingumu ir siekė įstatymų nustatyta tvarka statybą įteisinti.

12243.

123Teisėjų kolegija tokius apelianto teiginius atmeta kaip deklaratyvius, nepagrįstus ir prieštaraujančius tarpusavyje, kadangi pats apeliantas nurodo, kad nors niekada nesutiko su privalomojo nurodymo teisingumu, tačiau siekė statybą įstatymų nustatyta tvarka įteisinti. Tai reiškia, jog apeliantas suprato, kad abu statinius pastatė neteisėtai ir jie neatitinka įstatymuose keliamų reikalavimų. Be to, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad apeliantas 2016-08-08 priimto privalomojo nurodymo neskundė. Priešingai, teikdamas prašymą dėl jo įvykdymo pratęsimo bei inicijuodamas ir organizuodamas projektavimo procedūras, pripažino privalomojo nurodymo teisėtumą. Atsakovas priešieškinio dėl jo nuginčijimo nereiškė ir jo neteisėtumo net neįrodinėjo. Apelianto teiginiai, kad priimant privalomąjį nurodymą buvo pažeisti gero viešojo administravimo principai, yra deklaratyvūs, nepagrįsti jokiais objektyviais įrodymais, todėl atmestini.

12444.

125Įvertinusi visus apeliacinio skundo argumentus, teisėjų kolegija daro išvadą, jog kiti skundo argumentai teisinės reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui neturi, todėl pažymėtina, jog teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010; ir kt.). Atmesdamas skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; V. de H. v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

126Dėl bylos procesinės baigties

12745.

128Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nustatė visas bylai reikšmingas aplinkybes, visapusiškai ir nuodugniai ištyrė byloje pateiktus įrodymus ir juos tinkamai įvertino. Tinkamai aiškino ir taikė procesinės ir materialinės teisės normas, todėl priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, kurį naikinti nėra teisinio pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

129Bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme

13046.

131Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatas šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Atsakovo apeliacinį skundą atmetus, jo patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos. Duomenų apie kitų byloje dalyvaujančių asmenų turėtas išlaidas byloje nėra, todėl jų atlyginimo klausimas nespręstinas.

132Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

133Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo P.... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 7. 2.... 8. Ieškinį grindė tokiomis aplinkybėmis, kad atsakovas turi patvirtintą ir... 9. 3.... 10. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė prašė nustatyti 6 mėnesių... 11. 4.... 12. Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad nuosavybės teise valdo 6,1083 ha... 13. 5.... 14. Trečiasis asmuo Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos... 15. 6.... 16. Trečiasis asmuo Klaipėdos rajono savivaldybės administracija atsiliepimu su... 17. 7.... 18. Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 19. 8.... 20. Trečiasis asmuo Nemuno deltos regioninio parko direkcija atsiliepimu su... 21. 9.... 22. Trečiasis asmuo VĮ Registrų centras atsiliepimu dėl ieškinio paliko... 23. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 24. 10.... 25. Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 27 d. sprendimu ieškinys... 26. 10.1.... 27. Nurodė, kad abu privalomuoju nurodymu reikalaujami nugriauti statiniai yra... 28. 10.2.... 29. Nurodė, kad atsakovo žemės sklypo Kaimo žemėtvarkos projektas yra... 30. 10.3.... 31. Nurodė, kad atsakovo atstovo paaiškinimai, kad statiniai buvo statomi... 32. 10.4.... 33. Nurodė, kad atsakovas teigia, jog jam turėjo būti taikoma kompaktiškai... 34. 10.5.... 35. Nurodė, kad galbūt ateityje paaiškėjus, kad upė yra pakeitusi vagą ir... 36. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 37. 11.... 38. Atsakovas P. R. (toliau – apeliantas) pateikė apeliacinį skundą, kuriuo... 39. 11.1.... 40. Nurodo, kad teikė prašymus ieškovei paaiškinti, kaip turėtų būti... 41. 11.2.... 42. Nurodo, kad byloje nebuvo nustatytos faktinės aplinkybės, kad statytojui... 43. 11.3.... 44. Nurodo, kad teismas neturi jokio pagrindo remtis į bylą pateikta situacijos... 45. 11.4.... 46. Nurodo, kad atsakovas niekada nei raštu, nei žodžiu nepripažino ir nesutiko... 47. 12.... 48. Ieškovė pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašo... 49. 12.1.... 50. Nurodo, kad nesutinka su pateiktu apeliaciniu skundu, kadangi pirmosios... 51. 12.2.... 52. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas visiškai atitinka CPK... 53. 12.3.... 54. Nurodo, kad atsakovas nepateikė jokių faktinių aplinkybių / rašytinių... 55. 13.... 56. Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 57. 13.1.... 58. Nurodo, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 59. Teisėjų kolegija... 60. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 61. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 62. 14.... 63. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktiniai... 64. 15.... 65. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliaciniai... 66. 16.... 67. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo,... 68. Dėl naujų įrodymų pridėjimo... 69. 17.... 70. 2019 m. rugpjūčio 8 d. Klaipėdos apygardos teisme gautas apelianto prašymas... 71. 18.... 72. 2019 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismas pridėjo prie... 73. 19.... 74. 2019 m. rugpjūčio 26 d. ieškovė pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad... 75. 20.... 76. 2019 m. spalio 11 d. ieškovė pateikė tarnybinį pranešimą „Dėl P. R.... 77. 21.... 78. 2019 m. spalio 24 d. apeliantas pateikė prašymą dėl pakrantės apsaugos... 79. 22.... 80. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 314 straipsnio nuostatos numato, jog... 81. 23.... 82. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovei buvo suteikta teisė pateikti atsiliepimą... 83. 24.... 84. Papildomai pažymėtina, kad esminis bylos nagrinėjimas vyksta pirmosios... 85. 25.... 86. Apeliacinio proceso paskirtis – patikrinti neįsiteisėjusio pirmosios... 87. 26.... 88. Atsižvelgiant į anksčiau išdėstytą teisinį reglamentavimą, kasacinio... 89. Dėl apeliacinio skundo argumentų... 90. 27.... 91. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovui P. R. priklauso 6,1083 ha... 92. 28.... 93. 2016 m. gegužės 13 d. nagrinėjant skundą dėl galbūt neteisėtų statybų... 94. 29.... 95. Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama įpareigoti atsakovą per 6 mėnesius... 96. 30.... 97. Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, nurodo, jog... 98. 31.... 99. Teisėjų kolegija atmeta tokius apelianto argumentus kaip nepagrįstus,... 100. 32.... 101. Apeliantas nurodo, kad byloje nebuvo nustatytos faktinės aplinkybės, kad... 102. 33.... 103. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantas vadovaujasi Lietuvos Respublikos... 104. 34.... 105. Nagrinėjamu atveju Inspekcija vadovavosi Priežiūros įstatymo 11 straipsnio... 106. 35.... 107. Apeliantas taip pat nurodo, kad teismas neturi jokio pagrindo remtis į bylą... 108. 36.... 109. Teisėjų kolegija pažymi, jog apelianto žemės sklypui parengtas,... 110. 37.... 111. Nagrinėjamu atveju pažymėtina, jog Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m.... 112. 38.... 113. Tuo tarpu 2019 m. rugpjūčio 8 d. apelianto pateiktas Kaimo plėtros... 114. 39.... 115. Pažymėtina, jog vadovaujantis Privalomųjų nurodymų ir teismo sprendimų... 116. 40.... 117. Nagrinėjamu atveju Inspekcijos Vakarų Lietuvos statybos valstybinės... 118. 41.... 119. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 120. 42.... 121. Apeliantas taip pat nurodo, kad niekada nei raštu, nei žodžiu nepripažino... 122. 43.... 123. Teisėjų kolegija tokius apelianto teiginius atmeta kaip deklaratyvius,... 124. 44.... 125. Įvertinusi visus apeliacinio skundo argumentus, teisėjų kolegija daro... 126. Dėl bylos procesinės baigties... 127. 45.... 128. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nustatė... 129. Bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme... 130. 46.... 131. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatas šaliai, kurios naudai priimtas... 132. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325–331... 133. Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 27 d. sprendimą palikti...