Byla 2-2417-431/2014
Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, išvadą teikianti institucija Valstybinė metrologijos tarnyba atnaujinimo klausimą ir taikos sutarties patvirtinimo klausimą

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Laima Gerasičkinienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinės bylos pagal ieškovo Viešųjų pirkimų tarnybos ieškinį atsakovams UAB „Vilniaus energija“, AB „Axis Industries“ dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, išvadą teikianti institucija Valstybinė metrologijos tarnyba atnaujinimo klausimą ir taikos sutarties patvirtinimo klausimą.

Nustatė

2Ieškovas Viešųjų pirkimų tarnyba ir atsakovai UAB „Vilniaus energija“, AB „Axis Industries“ pateikė teismui prašymą patvirtinti jų pasirašytą ir teismui pateiktą taikos sutartį. Šalys patvirtino, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 294 str. straipsnio turinys ir teisinės pasekmės dėl taikos sutarties sudarymo, kurią teismas patvirtina, yra joms žinomos, kad sudaryta taikos sutartis ir jos turinys neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, bei nepažeidžia kieno nors teisių ir/ar įstatymo saugomų interesų.

3Prašymas tenkintinas.

4Vadovaujantis CPK 140 str. 3d., šalys turi teisę užbaigti bylą taikos sutartimi, šalių pasirašyta taikos sutartis nepažeidžia ieškovo ir atsakovo teisių ar įstatymo saugomų interesų, todėl sutartyje nurodytos sąlygos tvirtintinos. Šalims žinomos taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo bei bylos nutraukimo procesinės pasekmės. Bet kurioje proceso stadijoje ieškovas turi teisę pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio (CPK 140 str. 1 d.). Byla buvo sustabdyta iki bus išspręsta kita byla, todėl bylos nagrinėjimas atnaujinamas (CPK 167 str.). Byla nutrauktina (CPK 293 str. 4p., 5p.).

5Teismas, vadovaudamasis LR CPK 291-292 str.,

Nutarė

6Atnaujinti bylos nagrinėjimą.

7Patvirtinti ieškovo Viešųjų pirkimų tarnybos ir atsakovų UAB „Vilniaus energija“, AB „Axis Industries“ taikos sutartį civilinėje byloje dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia:

  1. UAB „Vilniaus energija“ ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo šios taikos sutarties įsigaliojimo galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka pradeda vykdyti (pateikia ieškovui skelbimą apie pirkimą (Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 2 d.)) naują viešąjį pirkimą dėl elektroninių karšto vandens skaitiklių įrengimo/pakeitimo daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose ir apskaitos duomenų surinkimo iš jau esamų/iki šio pirkimo įrengtų UAB „Vilniaus energija“ priklausančių bei naujai įrengtų karšto vandens skaitiklių (toliau taip pat – Naujasis pirkimas). Naujojo pirkimo sąlygos turės atitikti toliau šioje taikos sutartyje nurodytas sąlygas /principus.
  2. Nuo sutarties dėl elektroninių karšto vandens skaitiklių įrengimo/pakeitimo daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose ir apskaitos duomenų surinkimo iš jau esamų UAB „Vilniaus energija“ priklausančių bei naujai įrengtų karšto vandens skaitiklių su naujojo pirkimo laimėtoju įsigaliojimo momento UAB „Vilniaus energija“ ir AB „Axis Industries“ šalių susitarimu nutraukia 2011 m. gegužės 12 d. sudarytą Sutartį Nr. 213/38003_110148S1AADA (toliau-Sutartis), tokiame susitarime nustatant, jog nutraukiant Sutartį prieš terminą bet kokios Rangovo (AB „Axis Industries“) investicijos į Sutartyje numatytą karšto vandens skaitiklių duomenų nuskaitymo paslaugos teikimui daugiabučiuose namuose įrengtą įrangą (toliau-Įranga) negali būti kompensuojamos (reglamentuota Taikos sutarties 3 p.).
  3. Kadangi pagal Naujojo pirkimo sąlygas visa karšto vandens skaitiklių duomenų nuskaitymo paslaugos teikimui daugiabučiuose namuose įrengta įranga turi priklausyti tokių duomenų nuskaitymo paslaugą teikiančiam rangovui, AB „Axis Industries“ įsipareigoja Naujojo pirkimo laimėtojui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo UAB „Vilniaus energija“ sutarties su Naujojo pirkimo laimėtoju pasirašymo perduoti AB „Axis Industries“ priklausančią Įrangą už likutinę tokios Įrangos vertę. Siekiant sudaryti galimybes visiems potencialiems dalyviams įvertinti Įrangos įsigijimo kaštus ir jų įtaką teikiamų pasiūlymų Naujajame pirkime turiniui, Naujojo pirkimo sąlygose perkančioji organizacija pateiks informaciją apie paskutinę jai žinomą faktinę bei preliminariai Naujojo pirkimo pabaigai numatomą Įrangos vertę.
  4. Byloje patirtas išlaidas ekspertizei padengia atsakovai lygiomis dalimis: UAB „Vilniaus energija“ sumoka 1500 Lt AB „Axis Industries“, nes pastaroji sumokėjo 3000 Lt už ekspertizės atlikimą byloje.
  5. Bylinėjimosi išlaidas valstybei, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šalys apmoka lygiomis dalimis. Jokios kitos, šioje taikos sutartyje nenumatytos, šalių turėtos išlaidos, tame tarpe ir atstovavimo byloje išlaidos, šalių vienos kitai neatlyginamos.

8Bylą pagal ieškovo Viešųjų pirkimų tarnybos ieškinį atsakovams UAB „Vilniaus energija“, AB „Axis Industries“ dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia nutraukti.

9Priteisti iš Viešųjų pirkimų tarnybos, UAB „Vilniaus energija“, AB „Axis Industries“ po 28,67 Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

10Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai