Byla e2YT-8634-1005/2018
Dėl globos nustatymo ir globėjo paskyrimo nepilnamečiams vaikams Danieliui ir N. K., suinteresuotas asmuo byloje D. K

1Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmų teisėjas Raimundas Rakauskas, sekretoriaujant Redai Stonikienei, dalyvaujant suinteresuotam asmeniui D. K., išvadą teikiančios institucijos - Panevėžio apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus Kupiškio rajono savivaldybėje atstovei Violetai Motiejūnienei, uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo teismo iniciatyva iškeltą bylą dėl globos nustatymo ir globėjo paskyrimo nepilnamečiams vaikams Danieliui ir N. K., suinteresuotas asmuo byloje D. K..

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Panevėžio apylinkės teismas išnagrinėjo civilinę bylą Nr. ( - ) ir 2018 m. liepos 12 d. priėmė sprendimą, kuriuo G. K. neterminuotai, o M. K. terminuotai apribojo tėvų valdžią sūnų Danieliaus ir N. K. atžvilgiu.

4Teismo iniciatyva 2018 m. liepos 12 d. pradėta byla dėl nuolatinės globos nustatymo ir globėjo paskyrimo nepilnamečiams Danieliui ir N. K. (Lietuvos Respublikos CPK 4961 straipsnio 1 dalis).

5Teismo posėdžio metu institucijos teikiančios išvadą byloje atstovė nurodė, kad D. K. ir N. K. globėja tikslinga skirti vaikų močiutę D. K., kuri šiuo metu laikinai globoja vaikus. D. K. atitinka globėjui keliamus reikalavimus ir nuolatinai globoti vaikus gali.

6Suinteresuotas asmuo D. K. teismo posėdžio metu parodė, kad sutinka būti savo anūkų Danieliaus ir N. K. globėja, yra sveika ir globoti gali.

7Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad nepilnametis N. K. yra gimęs ( - ), o nepilnametis D. K. yra gimęs ( - ). Vaikų tėvai yra G. K. ir D. K.. (civilinė byla Nr. ( - ), el. b. l. 11-12) Iš 2012-03-28 Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo matyti, kad G. K. ir M. K. šeima yra įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą dėl socialinių įgūdžių stokos ir nepakankamos vaikų priežiūros. (civilinė byla Nr. ( - ), el. b. l. 6) Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-07-18 įsakymais N. K. ir D. K. nustatyta laikinoji globa, o jų globėja paskirta D. K.. (civilinė byla Nr. ( - ), el. b. l. 31;78) Iš Kupiškio rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2018-04-13 rašto ir jo priedų matyti, kad D. K. yra neteista, nebausta administracine tvarka, dirbanti, geros sveikatos, turinti nuosavą būstą, sutinkanti globoti, todėl savo anūkų - vaikų N. K. ir D. K. globėja gali būti. (civilinė byla Nr. e2-3769-1005/2018, el. b. l. 51-80)

8Esant nustatytoms aplinkybėms, atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra kitų duomenų apie kitus artimus giminaičius, išreiškusius norą tapti nepilnamečių vaikų globėjais, darytina išvada, kad Danieliui ir N. K. bus sudarytos visos sąlygos tinkamai augti ir tobulėti paskyrus D. K. jų nuolatine globėja, todėl vaikams nustatytina globa šeimoje, globėja paskiriant D. K., nepilnamečių vaikų globos vieta nustatytina globėjos gyvenamojoje vietoje (Lietuvos Respublikos CK 3.249 straipsnis, 3.251 straipsnio 1 dalis, 3.252 straipsnio 2 dalis, 3.256 straipsnis, 3.263, 3.271 - 3.276 straipsniai).

9Globėjui išaiškintina, kad jis privalo užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą; rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi; auklėti vaiką, sprendžiant klausimus, susijusius su vaiko interesais; bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir savivaldos institucijomis; palaikyti ryšius su artimais vaiko giminaičiais, informuoti juos, jei jie to pageidauja, apie vaiko vystymąsi, mokymąsi, sveikatą ir kitą; rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgiant į jo amžių, sveikatą, išsivystymą, polinkius; rengti savarankiškam gyvenimui, darbui šeimoje, visuomenėje ir valstybėje. Išaiškintina, kad globėjas yra vaiko atstovas pagal įstatymą ir gina jo teises ir teisėtus interesus. Globėjas turi teisę teismo tvarka reikalauti grąžinti jam vaiką iš bet kurių asmenų, laikančių jį pas save neteisėtai (Lietuvos Respublikos CK 3.271, 3.272 straipsniai). Globojamam vaikui išlaikyti skirtomis lėšomis disponuoja rūpintojas tik vaiko interesais pagal Lietuvos Respublikos CK IV knygos normas, reglamentuojančias turto administravimą (Lietuvos Respublikos CK 3.275 straipsnis).

10Nutartis vykdytina skubiai (Lietuvos Respublikos CPK 496 straipsnio 1 dalis).

11Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 496 straipsnio 1 dalimi, 504 straipsniu, Lietuvos Respublikos CK 3.263 straipsniu,

Nutarė

12Nustatyti D. K., gimusiam 2011 m. birželio 4 d., a. k. ( - ) ir N. K., gimusiam 2010 m. kovo 3 d., a. k. ( - ) nuolatinę globą šeimoje, ir jų nuolatine globėja bei gaunamų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskirti D. K., a. k. ( - ) gyvenančią ( - ).

13Nustatyti D. K. ir N. K. nuolatinės globos vietą D. K. gyvenamojoje vietoje.

14Nutartį vykdyti skubiai.

15Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmus, tačiau atskirojo skundo padavimas nesustabdo nutarties vykdymo.

Proceso dalyviai
Ryšiai