Byla 2A-889-264/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų: Aušros Baubienės (pranešėja), Nijolios Indreikienės (kolegijos pirmininkė) ir Virginijos Lozoraitytės,

2sekretoriaujant Violetai Grigaravičienei,

3dalyvaujant apelianto (ieškovo) atstovei L. J., atsakovui B. D.,

4teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-21111-364/2011 pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus ieškinį atsakovui B. D., tretieji asmenys L. D., „BTA Insurance company“ SE filialas Lietuvoje, dėl žalos atlyginimo.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6I.Ginčo esmė

7Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo dėl jo neteisėtų veiksmų atsiradusią 9679,59 Lt žalą VSDFV biudžetui (9020,26 Lt įmokų ir 659,33 Lt delspinigių) (1 t. b. l. 105-109). Kauno apygardos teismo 2009-06-09 nutartimi UAB „Halteris“ buvo iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirtas B. D.. UAB „Halteris“ su L. D. 2009-07-12 pasirašė terminuotą 6 mėn. laikotarpiui darbo sutartį, mokant 1700,00 Lt kas mėnesį atlyginimą, tačiau ji atleista tik 2010-08-31. Atsakovas, administruodamas UAB „Halteris“ supaprastinto bankroto proceso metu ir įdarbindamas savo žmoną L. D. bei priskaičiuodamas jai 28332,49 Lt darbo užmokestį ir 11327,33 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokas, ženkliai viršijo teismo patvirtintą 9800,00 Lt administravimo išlaidų sumą, kuri turėjo būti naudojama visų su bankroto proceso UAB „Halteris“ administravimu susijusių funkcijų vykdymu. Priskaičiuota 9020,26 Lt įmokų suma, susijusi su L. D. darbo užmokesčiu, VSDFV Kauno skyriui nėra sumokėta. Įdarbindamas L. D., bankroto administratorius nesivadovavo LR Įmonių bankroto įstatymo nuostatomis ginti visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės, teises ir interesus, netinkamai organizavo ir atliko būtinus bankroto proceso darbus, nesumokėjo supaprastinto bankroto metu priskaičiuotų valstybinio socialinio draudimo įmokų už L. D., todėl savo neteisėtais veiksmais padidino VSDFV Kauno skyriaus kreditorinį reikalavimą 9020,26 Lt suma, tuo pačiu padarydamas minėto dydžio žalą Fondo biudžetui.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimu ieškovo VSDFV Kauno skyriaus patikslintą ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad 2009-06-09 Kauno apygardos teismo nutartimi UAB „Halteris“ buvo iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi buvo paskirtas atsakovas B. D.. 2009-06-30 Kauno apygardos teismo nutartimi buvo patvirtinta preliminari 10500,00 Lt lėšų suma, kurią UAB „Halteris“ bankroto administratorius, turėjo teisę naudoti administravimo išlaidoms sumokėti, iki bus patvirtinta administravimo išlaidų sąmata. Kauno apygardos teismas 2009-09-10 nutartimi patenkino administratorius prašymą taikyti UAB „Halteris“ supaprastintą bankroto procedūrą bei patvirtino administravimo išlaidų sąmatą visai bankroto procedūros trukmei – 9800,00 Lt. 2009-07-12 darbo sutartimi Nr. 01 UAB „Halteris“, atstovaujamas bankroto administratoriaus B. D., įdarbino bankrutuojančioje įmonėje L. D. apskaitininkės pareigoms, dirbant 5 darbo dienas per savaitę (po 8 val. per dieną), bei nustatė jos atlyginimą – 1700,00 Lt. Darbo sutartis su L. D. buvo nutraukta 2010-08-31. Po darbo sutarties nutraukimo (2010-08-31), ji kreipėsi į UAB „Halteris“ bankroto administratorių prašydama įtraukti ją į bankrutavusios UAB „Halteris“ kreditorių sąrašą bei patvirtinti 20925,49 Lt dydžio finansinę pretenziją, prašymą grindė aplinkybe, kad už visą jos darbo laikotarpį negavo jokio užmokesčio. 2010-09-14 UAB „Halteris“ bankroto administratorius B. D. pateikė Kauno apygardos teismui prašymą įtraukti į bankrutavusios UAB „Halteris“ kreditorių sąrašą L. D. ir patvirtinti jos kreditorinį reikalavimą 20925,49 Lt sumai. Kauno apygardos teismo 2010-11-17 nutartimi minėtas prašymas buvo atmestas. Teismas nurodė, kad civilinė atsakomybė bankroto administratoriaus atžvilgiu yra taikoma LR CK pagrindu, o LR Įmonių bankroto įstatymas taikomas konkrečioms bankroto administratoriaus pareigoms išsiaiškinti ir pagrįsti bei jo veiksmų teisėtumui įvertinti. Administratorius 2009-06-29 Kauno apygardos teismui pateiktame prašyme patvirtinti bankrutuojančios UAB „Halteris“ administravimo lėšų sumą, nurodė, kad 3000,00 Lt suma bus skirta būtent apskaitininko atlyginimui išmokėti. Tokį prašymą Kauno apygardos teismas pripažino pagrįstu, nes 2009-06-30 nutartimi patvirtino preliminarią administravimo išlaidų sąmatos sumą, o 2009-09-10 nutartimi patvirtino ir galutinę administravimo išlaidų sąmatą. L. D. vykdytos apskaitininkės-archyvarės pareigos buvo išimtinai susijusios su UAB „Halteris“ bankroto proceso administravimu, todėl turėjo būti apmokamos iš 2009-09-10 Kauno apygardos teismo nutartimi patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos (ĮBĮ 36 str. 3 d.). Ši aplinkybė buvo konstatuota ir 2010-11-17 Kauno apygardos teismo nutartimi. L. D. už jos darbą bankroto proceso metu darbo užmokestis nebuvo išmokėtas, ką patvirtina jos 2010-08-10 prašymas įtraukti į bankrutavusios UAB „Halteris“ kreditorių sąrašą. Taip pat, nebuvo sumokėtos ir valstybinio socialinio draudimo įmokos į VSDFV biudžetą nuo jai priskaičiuotos darbo užmokesčio sumos – 20925,49 Lt. UAB „Halteris“ bankroto administratorius B. D., minėtos įmonės bankroto proceso metu įdarbindamas L. D. neatliko jokių neteisėtų veiksmų, nes teisė įdarbinti asmenis bankroto procesui jam yra suteikta LR Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 11 punkto bei 19 straipsnio 4 dalies. Nors 2009-07-12 darbo sutartyje buvo numatyta, kad L. D. yra priimama dirbti 6 mėn. terminui, kuriam suėjus ji nebuvo atleista, tačiau ši aplinkybė nelaikytina keičianti bankroto administratoriaus veiksmų vertinimą, nes remiantis LR Darbo kodekso 11 straipsnio 1 dalimi, darbo sutartis buvo pratęsta neapibrėžtam terminui. Aplinkybę, kad L. D. nebuvo išmokėtas darbo užmokestis, o kartu nebuvo sumokėtos ir valstybinio socialinio draudimo įmokos į VSDFV biudžetą, taip pat nulėmė ne atsakovo neteisėti veiksmai, o objektyvios aplinkybės – darbo užmokesčiui ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms sumokėti neužteko 2009-09-10 Kauno apygardos teismo nutartimi patvirtintų administravimo išlaidų sumos, iš kurios jos turėjo būti mokamos. Todėl, nenustačius jokių neteisėtų atsakovo veiksmų, kaip būtinos civilinės atsakomybės jam taikymo sąlygos, ieškovo patikslintas ieškinys atmestas kaip nepagrįstas.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Ieškovas apeliaciniu skundu (1 t. b. l. 173-177) prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011-12-29 sprendimą ir priimti naują sprendimą- patenkinti VSDFV Kauno skyriaus patikslintą ieškinį. Apeliacinį skundą ieškovas grindžia šiais argumentais:

121. Teismas padarė nepagrįstą išvadą kad administratorius įmonės bankroto proceso metu įdarbindamas L. D. neatliko jokių neteisėtų veiksmų, nes teisė įdarbinti asmenis bankroto procesui jam yra suteikta LR Įmonių bankroto įstatymo. Apelianto nuomone, tokios išvados yra padarytos nesigilinant į bankroto administratoriaus paskirtį bankroto metu - elgtis maksimaliai apdairiai ir atsakingai, veikti skolininko, kreditorių, skolininko akcininkų interesais. Įdarbindamas savo žmoną L. D. į UAB „Halteris“, administratorius ne tik kad nesiekė patenkinti kreditorių reikalavimus, bet juos net padidino, žinodamas, kad įmonėje nėra lėšų samdyti darbuotoją ir mokėti 1700 Lt per mėnesį darbo užmokestį. L. D. įdarbinimas UAB „Halteris“ buvo naudingas tik atsakovui ir jo žmonai. Administratorius, įdarbindamas žmoną priskaičiavo nuo jos darbo užmokesčio valstybinio socialinio draudimo įmokas, tačiau jų nemokėjo, ko pasekoje, L. D. prašymu, įvertinus jos darbo stažą UAB „Halteris“, 2011-11-05 VSDFV Kauno skyriaus Santakos pensijų skyriaus sprendimu Nr. 10.33. S-15756 jai buvo perskaičiuota senatvės pensija. Taip administratorius piktnaudžiaudamas savo teisėmis bankroto procese, veikė prieš VSDFV Kauno skyriaus interesus ir akivaizdžiai siekė sau naudos, padidinant UAB „Halteris“ įsiskolinimą VSDFV Kauno skyriui. Teismas savo sprendime pasisakęs dėl administratoriaus veiksmų teisėtumo, pažeidė bendrus subjektinės teisės principus, sudarydamas sąlygas administratoriui piktnaudžiauti savo teisėmis ir išvengti civilinės atsakomybės žalos padarymo atveju.

132. Teismo teiginys, kad nėra priežastinio ryšio tarp administratoriaus neteisėtų veiksmų ir VSDFV Kauno skyriui padarytos žalos yra padarytas, neįsigilinus į administratoriaus civilinės atsakomybės atsiradimo aplinkybes. Aiškindamas priežastinį ryšį tarp administratoriaus neteisėtų veiksmų ir VSDFV Kauno skyriui padarytos žalos, teismas neproporcingai susiaurino administratoriaus civilinės atsakomybės ribas, taip atleisdamas kaltą asmenį nuo atsakomybės bei suformuodamas nebaudžiamumo įspūdį, kuris yra nesąžiningas ir neteisingas UAB „Halteris“ kreditoriaus - VSDFV Kauno skyriaus atžvilgiu. Atsakovo sprendimas įdarbinti L. D. yra tiesiogiai susijęs su UAB „Halteris“ pareiga mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas. Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo prievolė nustatyta LR Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 9 straipsnyje. Žinant UAB „Halteris“ realią finansinę padėtį, bet nesivadovaujant patvirtinta sąmata, įdarbinant L. D. ir jai priskaičiuojant 28332,49 Lt darbo užmokestį bei 11327,33 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokų, administratorius neužtikrino VSD įstatyme nustatytos prievolės mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas. Dėl neįvykdytos valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo prievolės atsirado nesumokėtų įmokų skola, kuri traktuotina kaip žala VSDFV Kauno skyriui.

14Atsakovas BUAB „Halteris“ bankroto administratorius B. D. atsiliepimu į apeliacinį skundą (2 t. b. l. 10-16) prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2011 -12-29 sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti. BUAB „Halteris“ atsiskaitomai banko sąskaitai LT 734010042500644130, bankroto proceso metu buvo taikomas VSDFV Kauno skyriaus areštas, šiai sąskaitai buvo pateiktas VSDFV Kauno skyriaus inkasinis reikalavimas, todėl ieškovo finansinis reikalavimas, buvo dalimis tenkinamas bankroto proceso eigoje iš visų gautų įplaukų. Ieškovas nusirašė visas lėšas, kurios buvo išieškotos iš įmonės debitorių. Ieškovo nurodyta žala yra nepatenkinto finansinio reikalavimo, susidariusio bankroto proceso eigoje, dalis. Ieškovo nurodyta ieškinio suma, priskaičiuojant delspinigius, prieštarauja Darbo kodekso 207 straipsnio 2 dalies ir ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto nuostatoms. Kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė ir tvarka nustatyti ĮBĮ 35 straipsnyje, pagal kurį ieškovo reikalavimai tenkinami tik antrąją eile, kiekvienos paskesnės eilės kreditorių reikalavimai tenkinami po to, kai visiškai patenkinti pirmesnės eilės kreditorių reikalavimai. Apeliantas savo skunde nutyli tą faktą, jog neginčo tvarka dalinai tenkino savo finansinį reikalavimą, pažeisdamas ĮBĮ nustatytą eiliškumą ir LAT Senato nutarimą Nr.33. BUAB „Halteris“ nurašytas pinigines lėšas nuo įmonės sąskaitos administratorius vertino kaip mokėtinas einamąsias įmokas, todėl ieškovo atlikto neteisėto veiksmo neginčijo, juolab tikėdamas, kad ateityje bus antstolio išieškotas debitorinis įsiskolinimas, kuris teismo priteistas įmonės naudai, todėl kitos administravimo išlaidos bus padengtos iš gautinos 7502,88 Lt sumos. Kreditorius VSDFV Kauno skyrius neginčo tvarka dalinai tenkino savo mokestinę nepriemoką ir savo naudai nurašė nuo sąskaitos 2307,07 Lt, tuo neleisdamas administratoriui apmokėti kitų, tiesioginių administravimo išlaidų, todėl pažeidė ĮBĮ 36 str. 3 dalį. Apeliantas taiko dvigubus standartus priskaičiuotoms, bet neapmokėtoms finansinėms pretenzijoms, atsiradusioms po bankroto bylos iškėlimo ir antros eilės finansinę pretenziją bando tenkinti apeidamas pirmąją eilę (ĮBĮ 35 str.), todėl VSDFV finansinės pretenzijos priskyrimas prie administravimo sąmatos ir savęs, kaip privilegijuoto kreditoriaus vertinimas, yra akivaizdus piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis. Teismo nutartį, kuria patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, apeliantas galėjo apskųsti CPK nustatytais terminais, tačiau tokia teise nepasinaudojo. Ieškovas turėjo ir galėjo parodyti pakankamą iniciatyvą gindamas savo teises, tačiau buvo pasyvus viso bankroto proceso eigoje. Teisės aktuose nėra įtvirtinta nuostata, jog bankroto administratorius bankroto proceso metu negali sudaryti darbo sutartį su šeimos nariais ar asmenimis susijusiais giminystės ryšiais, kurie turi atitinkamą kvalifikaciją, reikiamą išsilavinimą, bei didelę darbo patirtį. Administratorius santykiuose, kuriuose jis veikia administruojamo juridinio asmens vardu, negali būti laikomas savarankišku subjektu ir atitinkamai, asmeniškai pats negali nei įgyti teisių, nei prisiimti pareigų, ir juo labiau atsakyti už administruojamo juridinio asmens prievoles tretiesiems asmenims. Nesant BUAB „Halteris“ civilinės atsakomybės, subsidiari civilinė atsakomybė, kaip administratoriaus papildoma prievolė atlyginti nuostolius, yra neįmanoma. Įstatymai nenumato subsidiarios bankroto administratoriaus atsakomybės už administruojamo juridinio asmens prievoles. Supaprastinto bankroto proceso metu kreditoriai nesudaro pavedimo sutarties su administratoriumi. Spręsdamas žalos atlyginimo klausimą, apeliantas netinkamai taiko ir aiškina materialinės teisės normas, reglamentuojančias privalomųjų socialinio draudimo įmokų mokėjimą, bei bankrutavusios įmonės kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimo tvarką. Teismas turėtų kritiškai vertinti apelianto teiginius, kad atsakovas privalo tenkinti ieškovo finansinį reikalavimą.

15Tretysis asmuo „BTA Insurance company“ SE filialas Lietuvoje atsiliepimu į apeliacinį skundą (2 t. b. l. 2-4) prašo apeliacinį skundą atmesti. Apeliantas nenurodo nė vienos bankroto įstatymo nuostatos, kurią administratorius pažeidė. Asmenų įdarbinimas viršijant paskirtą sąmatą, leidžia įstoti nukentėjusiems asmenims į kreditorių sąrašą bankrutuojančioje įmonėje, kokiu būdu VSDFV Kauno skyrius ir tapo įmonės kreditoriumi, bei nusirašė ne ginčo tvarka 2307,07 Lt. Ieškovas neįrodinėja, kad atlyginimas buvo per didelis, ar kad buvo galima vykdyti bankroto procesą be apskaitininko etato. Manytina, kad tokiu būdu administratorius tik paspartino įmonės uždarymą, nes nesutvarkius apskaitos dokumentų, bankroto procedūra apskritai negalėtų būti baigta. Iš faktinių bylos aplinkybių akivaizdu, kad nebuvo nė menkiausios tikimybės įmokas VSDFV Kauno skyriui gauti, kadangi įmonė mokių debitorių ir turto neturėjo. Nėra nei faktinio, nei teisinio priežastinio ryšio, tarp L. D. įdarbinimo bei apelianto negautų pajamų. Apeliantas pajamų negavo todėl, kad bankrutuojanti įmonė neturėjo pajamų, iš kurių būtų galėjusi nusirašyti negautas pajamas, o ne dėl to, kad įdarbino. Įdarbindamas L. D. administratorius atnešė pajamų ieškovui, kurių šis nebūtų gavęs apskritai.

16Tretysis asmuo L. D. atsiliepimu į apeliacinį skundą (2 t. b. l. 7-8) prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2011-12-29 sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti.

17IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai bei išvados

18Apeliacinis skundas tenkintinas. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 2 dalis), tačiau daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje pateiktus įrodymus, todėl nustatydamas faktines bylos aplinkybes padarė netinkamas išvadas.

19Civilinei atsakomybei kilti būtina įstatyme nustatytų sąlygų visuma: neteisėti skolininko veiksmai (išskyrus įstatyme nustatytas išimtis), priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir nuostolių, skolininko kaltė (išskyrus įstatymines ar sutartines išimtis), žala (nuostoliai) (CK 6.246-6.249 straipsniai). Nurodytos įstatyme sąlygos civilinei atsakomybei atsirasti taikytinos ir bankroto administratoriaus civilinės atsakomybės atveju, todėl bylose, kuriose bankroto administratoriui reiškiami reikalavimai atlyginti žalą, teismai turi spręsti dėl kiekvienos iš jų. Tokio pobūdžio bylose ieškovai privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktų ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Teismui nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis) ir paneigti šią prezumpciją bei įrodyti, kad nėra jo kaltės dėl atsiradusios žalos, turi atsakovas (CPK 178, 182 straipsnio 4 dalis). Taigi, civilinė atsakomybė yra taikoma CK pagrindu, o ĮBĮ taikomas konkrečioms bankroto administratoriaus pareigoms išsiaiškinti ir pagrįsti bei jo veiksmų teisėtumui įvertinti.

20LR įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio, reglamentuojančio bankroto administravimo išlaidų nustatymo, apmokėjimo ir disponavimo šiomis išlaidomis tvarką, trečiąja dalimi yra nustatyta, kad administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui, įmonės darbuotojų, kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus dalyvaujančius ūkinėje komercinėje veikloje, susijusios su darbo santykiais išmokos, išlaidos įmonės auditui, turto vertinimo, pardavimo, pavojingų atliekų priežiūros, tvarkymo ir laidojimo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos. Prie administravimo išlaidų negali būti priskiriamos išlaidos, susijusios su ūkine komercine veikla. Pagal to paties straipsnio pirmosios dalies nuostatą administravimo išlaidos apmokamos iš bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės visų rūšių lėšų (gautų pardavus įmonės turtą, įskaitant ir įkeistą, įmonei grąžintų skolų, ūkinės veiklos, turto nuomos ir kitų bankroto proceso metu gautų lėšų).

21Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka gauta apžiūrai civilinė byla Nr.B2-400-510/2011. Šios bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2009-06-09 nutartimi (civ. byloje Nr. B2-400-510) iškėlė UAB „Halteris“ bankroto bylą ir jos administratoriumi paskyrė B. D.. 2009-06-30 nutartimi patvirtinta 10500 Lt lėšų suma, kurią bankrutuojančios UAB „Halteris“ administratorius turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti iki bus patvirtinta administravimo išlaidų sąmata. 2009-09-10 nutartimi administratoriaus prašymu įmonei taikytas supaprastintas bankroto procesas iki vienerių metų trukmės, teismui padarius išvadą, kad įmonės turto vertė nėra pakankama administravimo ir teismo išlaidoms apmokėti, bei patvirtinta 9800 Lt administravimo išlaidų sąmata visai bankroto procedūros trukmei. 2009-10-12 nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama, o 2011-06-08 sprendimu UAB „Halteris“ veikla pripažinta pasibaigusia.

22Nagrinėjamos bylos bei civ. bylos Nr.B2-400-510/2011 duomenimis (pranešimai apie apdraustosios L. D. valstybinio socialinio draudimo pradžią – 2009-08-12 ir pabaigą 2010-08-31,įmokas, atsakovas (bankroto administratorius) UAB „Halteris“ supaprastinto bankroto proceso metu, įdarbinęs apskaitininke L. D. bei priskaičiuodamas jai 28332,49 Lt darbo užmokestį ir 11327,33 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokų, ženkliai viršijo teismo patvirtintą 9800,00 Lt administravimo išlaidų sumą, kuri turėjo būti naudojama visų su bankroto proceso UAB „Halteris“ administravimu susijusių funkcijų vykdymu. Priskaičiuota 9020,26 Lt įmokų suma, susijusi su L. D. darbo užmokesčiu, VSDFV Kauno skyriui liko nesumokėta.

23Pagal ĮBĮ 11 str. atsakovas yra atsakingas už bankroto proceso darbus, turto apskaitą, atsiskaitymus. Pagal Socialinio draudimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalį draudėjo ir apdraustojo asmens socialinio draudimo įmokas į Fondą priskaičiuoja, išskaito ir moka draudėjas nuo tos dienos, kurią apdraustasis asmuo pradeda dirbti, neatsižvelgdamas į draudėjo įregistravimo teritorinėje mokesčių inspekcijoje datą.

24Į darbą atsakovo priimtai apskaitininkei priskaičiuotas atlyginimas (darbo užmokestis) yra bankrutavusios įmonės administravimo išlaidų dalis ir, kaip ir visos administravimo išlaidos, turėjo būti išmokamas iš įmonės visų rūšių lėšų, neviršijant teismo nutartimi nustatytų administravimo išlaidų bei darbo įstatymų nustatyta darbo užmokesčio apmokėjimo tvarka. Todėl ir įmokas į VSDF biudžetą, apskaičiuotas nuo darbo užmokesčio, atsakovas, atstovaudamas bankrutuojančią įmonę, privalėjo mokėti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tokių įmokų apskaičiavimo, išskaitymo ir mokėjimo tvarka.

25Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentais dėl administratoriaus veiksmų neteisėtumo susijusių su privalomų einamųjų įmokų už įdarbintą apskaitininkę nesumokėjimu. Esant teismo patvirtintai 9800 Lt administravimo išlaidų sąmatai, nesant pakankamai turto administravimo ir teismo išlaidoms apmokėti, atsakovas, žinodamas tikrąją įmonės reikalų padėtį, įdarbintam asmeniui vienerius metus kas mėnesį skaičiuodamas po 1700 Lt darbo užmokesčio ir nuo jo bankrutavusios įmonės vardu nesumokėdamas VSDF biudžetui privalomų įmokų, elgėsi neapdairiai ir neatsakingai (CK 6.246 str.). Atsakovas galėjo ir privalėjo numatyti galimas pasekmes (CK 6.249 str.). Tokiais savo neteisėtais veiksmais (neveikimu) prisidėjo prie žalos atsiradimo bei jos padidėjimo, todėl yra atsakingas už pasekmes (CK 6.247 str.).

26Teisėjų kolegija sprendžia, kad yra visos būtinos sąlygos atsakovo civilinei atsakomybei kilti, todėl ieškovo ieškinys atmestas nepagrįstai dėl netinkamo įrodymų vertinimo bei padarius klaidingas išvadas (CPK185, 263 str.).

27Atmestini atsakovo atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai dėl ieškovo veiksmų neteisėtumo nurašant lėšas nuo bankrutuojančios įmonės sąskaitos, nes ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktas, numatantis draudimą išieškoti skolas ne ginčo tvarka, nėra taikomas mokesčiams ir kitoms privalomosioms įmokoms, atsiradusioms po bankroto bylos iškėlimo.

28Nepagrįstais laikytini atsakovo argumentai, jog ieškovo nurodyta žala yra nepatenkinto finansinio reikalavimo dalis, nes ieškovo 39097, 35 Lt finansinis reikalavimas patvirtintas įmonės bankroto byloje buvęs iki nutarties dėl bankroto įsiteisėjimo (prijungtos civ. bylos Nr. B2-400-510/2011 b. l. 56, 57, 90), ir nepasikeitė iki įmonės pabaigos, nes įmonė neturėjo lėšų atsiskaitymui su kreditoriais. Ieškovo pareiškimo duomenimis bankroto byloje (b.l. 111-112) dėl atsakovo neteisėtų veiksmų bankroto procese nesumokėtos įmokos už įdarbintą asmenį padidėjo ir iki įmonės pabaigos liko nesumokėtos.

29Esant šioms aplinkybėms, konstatuotina, kad skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą naikintinas dėl procesinių bei materialinių teisės normų pažeidimo (CPK 329 str. 1 d., 330 str.) Priimamas naujas sprendimas – ieškinys tenkintinas iš dalies (CPK 326 str. 1 d. 2 p.). Reikalavimas dėl 9020, 26 Lt žalos dėl sumokėtų įmokų už įdarbintą apskaitininkę L. D. nesumokėjimo, pagrįstas, jos dydžio atsakovas neginčija, todėl tenkintinas (CPK 178 str.). Ieškovo reikalavimas dėl 659, 33 delspinigių netenkintinas, nes jie neskaičiuojami esant įmonės nemokumui ( ĮBĮ 10 str. 7 d. 3 p.).

30Dėl bylinėjimosi išlaidų.

31Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei, nuo kurių mokėjimo ieškovas atleistas: 271 Lt žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų išsiuntimu pirmosios instancijos teisme - 22 Lt bei 5, 40 Lt apeliacinės instancijos teisme (CPK 96 str. 1 d., 80 str. 1 d.1p., 88 str. 1 d. 3 p.)

32Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

33panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškinį patenkinti iš dalies.

34Iš B. D. (a.k. ( - ) gyv. ( - ) ) priteisti 9020,26 Lt (devynis tūkstančius dvidešimt litų ir 26 ct) žalos atlyginimą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

35Iš B. D. (a.k. ( - ) gyv. ( - ) ) priteisti 298,40 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei, sumokant į valstybės sąskaitą Nr.LT247300010112394300 Swedbankas AB, įmokos kodas 5660.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Violetai Grigaravičienei,... 3. dalyvaujant apelianto (ieškovo) atstovei L. J., atsakovui B. D.,... 4. teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 5. Teisėjų kolegija... 6. I.Ginčo esmė... 7. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo dėl jo... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimu ieškovo... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. Ieškovas apeliaciniu skundu (1 t. b. l. 173-177) prašo panaikinti Kauno... 12. 1. Teismas padarė nepagrįstą išvadą kad administratorius įmonės bankroto... 13. 2. Teismo teiginys, kad nėra priežastinio ryšio tarp administratoriaus... 14. Atsakovas BUAB „Halteris“ bankroto administratorius B. D. atsiliepimu į... 15. Tretysis asmuo „BTA Insurance company“ SE filialas Lietuvoje atsiliepimu į... 16. Tretysis asmuo L. D. atsiliepimu į apeliacinį skundą (2 t. b. l. 7-8) prašo... 17. IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai bei išvados... 18. Apeliacinis skundas tenkintinas. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 19. Civilinei atsakomybei kilti būtina įstatyme nustatytų sąlygų visuma:... 20. LR įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio, reglamentuojančio bankroto... 21. Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka gauta apžiūrai civilinė byla... 22. Nagrinėjamos bylos bei civ. bylos Nr.B2-400-510/2011 duomenimis (pranešimai... 23. Pagal ĮBĮ 11 str. atsakovas yra atsakingas už bankroto proceso darbus, turto... 24. Į darbą atsakovo priimtai apskaitininkei priskaičiuotas atlyginimas (darbo... 25. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentais dėl administratoriaus... 26. Teisėjų kolegija sprendžia, kad yra visos būtinos sąlygos atsakovo... 27. Atmestini atsakovo atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai dėl ieškovo... 28. Nepagrįstais laikytini atsakovo argumentai, jog ieškovo nurodyta žala yra... 29. Esant šioms aplinkybėms, konstatuotina, kad skundžiamą pirmosios... 30. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 31. Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, iš atsakovo priteistinos... 32. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 33. panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimą ir... 34. Iš B. D. (a.k. ( - ) gyv. ( - ) ) priteisti 9020,26 Lt (devynis tūkstančius... 35. Iš B. D. (a.k. ( - ) gyv. ( - ) ) priteisti 298,40 Lt bylinėjimosi išlaidų...