Byla e2-1035-856/2015
Dėl 97486,30 Eur skolos, 10617,69 Eur delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Jurga Kramanauskaitė-Butkuvienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Robusta“ ieškinį atsakovui UAB „Berka“ dėl 97486,30 Eur skolos, 10617,69 Eur delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Robusta“ prašo priteisti iš atsakovo UAB „Berka“ 97486,30 Eur skolos, 10617,69 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 840 Eur žyminio mokesčio bei 1161,60 Eur teisinės pagalbos išlaidų. Nurodo, jog 2015-02-05, 2015-03-06 ir 2015-10-02 tarp ieškovo ir atsakovo buvo pasirašytos pirkimo pardavimo sutartys, kuriomis šalys susitarė dėl žemės ūkio produktų pirkimo – pardavimo sąlygų, ieškovas įsipareigojo parduoti, o atsakovas – pirkti žemės ūkio produktus. Sutartimi atsakovas įsipareigojo apmokėti už gautas prekes per 30 kalendorinių dienų po prekių pristatymo ir PVM sąskaitos faktūros išrašymo. Ieškovas UAB „Robusta“ atsakingai vykdė pasirašytomis sutartimis prisiimtus įsipareigojimus, tačiau atsakovas UAB „Berka“ savo prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, nustatytais terminais už pateiktus žemės ūkio produktus pilnai neatsiskaitė, pateiktų PVM sąskaitų faktūrų neapmokėjo, dėl ko liko skolingas ieškovui 97486,30 Eur. Be to, vadovaujantis sutarties nuostatomis, atsakovui taipogi yra paskaičiuoti 10617,69 Eur delspinigiai, kadangi sutartyje šalys taip pat susitarė dėl 0,05 procentų delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną, skaičiuojant juos nuo nesumokėtos sumos. Taip pat ieškovas prašo priteisti iš atsakovo įstatymų nustatyto 6 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą bei bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 840 Eur dydžio žyminis mokestis ir 1161,60 Eur teisinės pagalbos išlaidų. Prašo bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

3Ieškinys tenkinamas. Priimamas preliminarus sprendimas.

4Iš byloje esančių įrodymų visumos nustatyta, jog ieškovas UAB „Robusta“ (pardavėjas) ir atsakovas UAB „Berka“ (pirkėjas) 2015 m. vasario 5 d. sudarė pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 0502/2015, 2015 m. kovo 6 d. – pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 0603/2015-1 ir 0603/2015, 2015 m. spalio 2 d. – pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 0210/20115. Minėtomis sutartimis šalys susitarė dėl žemės ūkio produktų (miežių, kvietrugių, rugių, kukurūzų) pirkimo – pardavimo sąlygų, ieškovas įsipareigojo parduoti, o atsakovas – pirkti žemės ūkio produktus. Taip pat sutartimis šalys susitarė, jog atsakovas apmoka už gautas prekes bankiniu pavedimu per 30 kalendorinių dienų po prekių pristatymo ir PVM sąskaitos faktūros išrašymo, o 2015 m. spalio 2 d. sutartyje šis terminas numatytas tik 15 dienų. Minėtų sutarčių pagrindu buvo išrašytos sąskaitos faktūros: 2015-02-20 ROB Nr. 005118 27431,40 Eur sumai, 2015-02-27 ROB Nr. 005123 9847,27 Eur sumai, 2015-03-06 ROB Nr. 005136 25466,43 Eur sumai, 2015-03-13 ROB Nr. 7131,62 Eur sumai, 2015-03-17 ROB Nr. 005144 13391,07 Eur sumai, 2015-03-25 ROB Nr. 005149 20662,57 Eur sumai, 2015-04-03 ROB Nr. 005162 13115,02 Eur sumai, 2015-10-02 ROB Nr. 005275 6332,54 Eur sumai ir 2015-10-08 ROB Nr. 005277 6494,07 Eur sumai. 2015 m. gruodžio 15 d. skolų suderinimo aktu nustatyta, jog atsakovo UAB „Berka“ skola 2015-12-31 dienai sudaro 97486,30 Eur. Atsakovas žemės ūkio produktus priėmė, dėl jų kokybės pretenzijų nepareiškė, sutartis pasirašė, tuo išreikšdamas savo valią, kad su atsiskaitymo terminais sutinka, tačiau terminų nesilaikė ir laiku neatsiskaitė.

5Ieškovui UAB „Robusta“ ir atsakovui UAB „Berka“ pasirašius pirkimo - pardavimo sutartis, tarp šalių susiklostė pirkimo - pardavimo santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.305 str. 1 d.), t. y. ieškovas įsipareigojo perduoti prekę atsakovui nuosavybėn, o atsakovas įsipareigojo priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą kainą. Ieškovas UAB „Robusta“ savo pareigas įvykdė tinkamai, atsakovui UAB „Berka“ žemės ūkio produkciją perdavė, tuo tarpu atsakovas savo prievolių tinkamai neįvykdo, nesumoka už nupirktą prekę, yra praleidęs prievolės įvykdymo terminus.

6Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai sutartį šaliai gali būti taikomos netesybos (CK 6.73, 6.258 straipsniai). Netesybos, vadovaujantis CK 6.71 str., yra dvejopos - delspinigiai ir bauda. Įstatymas numato pareigą dėl netesybų susitarti raštu (CK 6.72 str.), ką šalys ir padarė sudarydamos pirkimo - pardavimo sutartis (sutarties 5.1. punktas) ir jose aptardamos delspinigių dydį – 0,05 procentai už kiekvieną pradelstą dieną, skaičiuojant juos nuo nesumokėtos sumos. Ieškovo pateikta delspinigių skaičiavimo lentelė patvirtina, jog delspinigių sumą sudaro 10617,69 Eur.

7Taigi, ieškovo UAB „Robusta“ reikalavimai yra pagrįsti, todėl 97486,30 EUR skola bei 10617,69 EUR delspinigių, viso 108103,99 EUR, priteisiama iš atsakovo UAB „Berka“, nes prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, laiku ir tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.).

8Įstatymas numato pareigą skolininkui (atsakovui) mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.). Tai yra procesinės palūkanos ir skaičiuojamos tuo atveju, jei byloje yra pareikštas reikalavimas tokias palūkanas skaičiuoti. Pastarųjų palūkanų paskirtis - skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, ieškoti būdų atsiskaityti su kreditoriumi dar iki šio kreipimosi į teismą ir taip išvengti prievolės jas mokėti. Procesinės palūkanos skaičiuojamos nuo teismo priteistos sumos (CK 6.37 str. 2 d.), kurią sudaro piniginės lėšos, kurias kreditorius įgyja teisę reikalauti (pagrindinis įsiskolinimas kreditoriui ir (arba) kreditoriaus patirti nuostoliai, ir (arba) palūkanos už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą ir (arba) netesybos), po bylos iškėlimo. Kadangi tiek ieškovas, tiek atsakovas yra ūkio subjektai, atsakovo ieškovui mokėtinos palūkanos sudaro 6 procentus nuo visos nesumokėtos sumos (CK 6.210 str. 2 d.). Tokio dydžio procesines palūkanas ieškovas ir prašo priteisti, todėl ir šis ieškinio reikalavimas tenkinamas.

9Ieškinį patenkinus, iš atsakovo ieškovui taip pat priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro ieškovo patirtos 1161,60 Eur išlaidos teisinei pagalbai bei 840 Eur sumokėtas žyminis mokestis.

102015 m. gruodžio 22 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliekamos galioti iki visiško sprendimo įvykdymo (CPK 150 str.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 428-429 str.,

Nutarė

12ieškinį tenkinti.

13Priteisti iš atsakovo UAB „Berka“, juridinio asmens kodas 162526182, ieškovui UAB „Robusta“, juridinio asmens kodas 168028459, a. s. Nr. ( - ), AS SEB bankas, 97486,30 Eur (devyniasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai 30 ct) skolos, 10617,69 Eur (dešimt tūkstančių šeši šimtai septyniolika eurų 69 ct) delspinigių, 6 (šeši) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą (108103,99 Eur) sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2015-12-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 2001,60 Eur (du tūkstančiai vienas euras 60 ct) bylinėjimosi išlaidų.

14Šiaulių apygardos teismo 2015 m. gruodžio 22 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki visiško sprendimo įvykdymo.

15Atsakovas UAB „Berka“ per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam Šiaulių apygardos teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, kurie turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai, turi būti motyvuoti ir pagrįsti CPK 177 str. nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis.

16Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

17Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai