Byla 2-3790-828/2012
Dėl kuratoriaus skyrimo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Vygintas Mažuika, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs antstolio Sauliaus Ramanausko prašymą dėl kuratoriaus skyrimo, ir

Nustatė

2Antstolius Saulius Ramanauskas Panevėžio miesto apylinkės teismui pateikė išieškotojo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus prašymą dėl kuratoriaus skolininkui D. L. įmonei paskyrimo vykdomosiose bylose Nr. 0102/11/02072, Nr. 0102/11/02073, Nr. 0102/11/02074, Nr. 0102/11/02075. Nurodo, kad D. L. įmonė, įm.k. ( - ), nei registruotu buveinės adresu ( - ), nei kitu žinomu adresu ( - ), veiklos nevykdo. Įmonės savininkas D. L., a.k. ( - ) 2006-01-23 deklaravo išvykimą į Jungtinę Karalystę, tiksli gyvenamoji vieta nėra žinoma. Įmonės savininko D. L. vardu yra registruotas žemės sklypas, adresu ( - ). Kuratoriumi prašo paskirti J. K., kuris sutinka būti D. L. įmonės kuratoriumi.

3Prašymas dėl kuratoriaus paskyrimo tenkintinas.

4Nustatyta, kad skolininko D. L. įmonės, įm.k. ( - ), buvimo vieta yra nežinoma. Įmonės savininkas D. L., a.k. ( - ) 2006-01-23 deklaravo išvykimą į Jungtinę Karalystę, tiksli jo gyvenamoji vieta nežinoma. Tačiau įmonės savininkas D. L. turi nekilnojamąjį turtą –1/2 dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas. Tais atvejais, kai skolininko buvimo vieta nežinoma, tačiau yra skolininko turto, vykdymo procese išieškotojo prašymu gali būti skiriamas skolininko kuratorius (LR CPK 601 str.). Skolininko D. L. įmonės kuratoriumi sutinka būti J. K.. Duomenų, kad kuratoriumi sutinkantis būti asmuo turi priešingą atstovaujamai šaliai teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, nėra. Esant minėtoms aplinkybėms J. K. skirtinas skolininko D. L. įmonės kuratoriumi vykdymo procese. Apie kuratoriaus paskyrimą, išskyrus atvejus, kai kuratorius paskiriamas šaliai, neturinčiai civilinio procesinio veiksnumo ir atstovo pagal įstatymą, teismas viešai paskelbia specialiame interneto tinklalapyje, taip pat, kai yra galimybė, praneša suinteresuotiems dalyvaujantiems byloje asmenims (LR CPK 3 str. 6 d., 39 str.).

5Vadovaudamasis LR CPK 3 str. 6 d., 39, 539, 601 straipsniais, teismas

Nutarė

6J. K., a.k. ( - ) skirti skolininko D. L. įmonės, įm.k. ( - ), kuratoriumi vykdymo procese vykdomosiose bylose Nr. 0102/11/02072, Nr. 0102/11/02073, Nr. 0102/11/02074, Nr. 0102/11/02075 dėl skolos išieškojimo iš D. L. įmonės išieškotojui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai Panevėžio skyriui.

7Apie kuratoriaus paskyrimą paskelbti specialiame interneto tinklalapyje adresu www.teismai.lt, patalpinant tokio turinio pranešimą:

8„Panevėžio miesto apylinkės teisme (Laisvės a.17 Panevėžyje) nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-3790-828/2012 dėl kuratoriaus paskyrimo vykdymo procese. J. K., gim. ( - ), paskirtas skolininko D. L. įmonės, įm.k. ( - ), kuratoriumi vykdymo procese vykdomosiose bylose Nr. 0102/11/02072, Nr. 0102/11/02073, Nr. 0102/11/02074, Nr. 0102/11/02075 dėl skolos išieškojimo iš D. L. įmonės išieškotojui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai Panevėžio skyriui.“

9Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti antstoliui Sauliui Ramanauskui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai Panevėžio skyriui, J. K..

10Nutartis per 7 dienas nuo įteikimo dienos gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai