Byla e2S-966-826/2016
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Dobrovolskis, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjęs atsakovės UAB „Pajūrio mėsinė“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2016 m. balandžio 11 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto ieškinį atsakovei UAB „Pajūrio mėsinė“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2

 1. Atsakovė UAB „Pajūrio mėsinė“ kreipėsi į teismą su prašymu išdėstyti ir atidėti

  3Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2016-01-11 sprendimo vykdymą bei taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti išieškojimą iš skolininkės UAB „Pajūrio mėsinė“ pagal 2016-01-11 Klaipėdos rajono apylinkės teismo nutartį civilinėje byloje Nr. e2-283-586/2016 vykdymo procese.

 2. Nurodė, kad dėl susiklosčiusios situacijos atsakovė negali iš karto sumokėti priteistos sumos, dėl bendrovės apyvartinių lėšų trūkumo ir turimo turto specifikos, struktūros bendrovė neturi užtektinai galimybių laiku padengti visų kreditorių finansinius reikalavimus. Trumpalaikiai įsipareigojimai gerokai viršija trumpalaikį turtą ir nedelsiant sumokėjusi teismo sprendimu priteistą sumą UAB „Pajūrio mėsinė“ būtų priversta pažeisti mokestinės paskolos sutarties sąlygas, banko paskolų grąžinimo grafikus ir atsiskaitymų su žemės ūkio tiekėjais grafikus, netektų galimybės atsiskaityti su darbuotojais ir SODROS biudžetu.
 3. Skubos tvarka priverstinai realizuojant ilgalaikį turtą, bendrovės gaunama piniginių lėšų suma būtų gerokai mažesnė už turto tikrąją vertę. Finansiniai sunkumai yra laikini, nes šiuo metu įmonei trūksta apyvartinių lėšų, tačiau įmonė turi ilgalaikio turto ir bendrovės nuosavas kapitalas yra teigiamas.
 4. Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2016-04-11 nutartimi atsakovės prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo atmetė, panaikino 2016-03-18 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – išieškojimo vykdymo procese sustabdymą.
 5. Teismas nurodė, kad atsakovė galėjo derinti su ieškovu teismo priteistos skolos mokėjimus dalimis ne teismo tvarka. Byloje nėra duomenų, kad atsakovės finansinė padėtis yra itin sunki ar kad jai grėstų bankrotas. Bendrovė vykdo veiklą, turi nekilnojamojo turto, kurį gali parduoti ir atsiskaityti su ieškovu.
 6. Atsakovė dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2016-04-11 nutarties padavė atskirąjį skundą ir prašo nutartį panaikinti, palikti galioti 2016-03-18 nutartimi taikytą išieškojimo vykdymo procese sustabdymą.
 7. Atsakovė nurodo, kad jos finansinė padėtis yra sudėtinga ir visos priteistos sumos mokėjimas labai apsunkintų jos veiklą, o ieškovo veiklai sprendimo vykdymo išdėstymas didelės įtakos neturėtų.
 8. Atsakovės finansinė padėtis yra prasta dėl objektyvių priežasčių, t. y. dėl Rusijos Federacijos taikyto maisto produktų embargo. Dėl šios priežasties įmonės finansinė padėtis suprastėjo, jai trūksta apyvartinių lėšų ir dėl to ji negalėjo vykdyti savo trumpalaikių įsipareigojimų.
 9. Atsakovė sudarė susitarimus su Valstybine mokesčių inspekcija ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriumi dėl mokesčių bei įmokų mokėjimo išdėstymo dalimis. Ieškovui priteistos sumos mokėjimo išdėstymas yra būtinas atsakovei, kad galėtų užtikrinti stabilią įmonės veiklą.
 10. Ieškovas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą ir prašė skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Tai, kad ieškovas yra biudžetinė įstaiga ir vykdo stabilią veiklą, nėra pagrindas jam nemokėti priteistų sumų.
 11. Be to, atsakovė nuo 2015 m. lapkričio mėn., kai ieškovas dėl neapmokėtų sąskaitų atsisakė jai teikti paslaugas, pasitelkė UAB „Agrovet“, kad ji atliktų atsakovės produkcijos tyrimų užsakymus. Todėl manytina, kad UAB „Agrovet“ gali padengti atsakovės skolą ieškovui.
 12. Atsakovė turi turto, kurį pardavusi galėtų atsiskaityti su ieškovu. Atsakovė pastangas veiklai pagerinti pradėjo dėti ne nuo 2014 m., kai buvo taikytas maisto produktų embargas, o tik 2016 m., kai jos įsipareigojimai dar labiau padidėjo.

4Atskirasis skundas netenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 2. Civilinio proceso kodekso 284 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo vykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymo atidėjimas yra išimtinė galimybė, suteiktina tik tais atvejais, kai sprendimo įvykdyti iš karto negalima dėl itin sunkios šalies turtinės padėties ar kitų ypač svarbių aplinkybių. Spręsdamas klausimą, ar yra pagrindas tenkinti prašymą atidėti ir išdėstyti sprendimo vykdymą, teismas turi nustatyti, ar atidėjus arba išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą tam tikram laikotarpiui bus užtikrintas jo įvykdymas, ar nebus sumenkintas pats sprendimas ir ar nebus pažeisti teisėti išieškotojo lūkesčiai. Teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą teismas turi spręsti vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir lygiateisiškumo principais.
 3. Atsakovė prašymą išdėstyti teismo sprendimu priteistos 24 596,40 Eur sumos mokėjimą grindė sudėtinga finansine padėtimi, t. y. nurodė, kad įmonei dėl objektyvių priežasčių – Rusijos Federacijos paskelbto embargo atsakovės gaminamiems mėsos gaminiams – trūksta apyvartinių lėšų, ji negalinti vykdyti įsipareigojimų kitiems kreditoriams. Iš atsakovės pateiktų įrodymų apie turimus įsipareigojimus kreditoriams bei finansinę padėtį nustatyta, kad atsakovės turi finansinių įsipareigojimų kitiems kreditoriams, jų įvykdyti iš karto negali, su kreditore Valstybine mokesčių inspekcija yra sudariusi susitarimą dėl mokestinės prievolės mokėjimo dalimis. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad susitarimai su kitais kreditoriais dėl skolos mokėjimo dalimis nesąlygoja ir kito kreditoriaus pareigos sutikti su skolos mokėjimu dalimis.
 4. Atsakovė pateikė 2015-12-31 balansą, iš kurio nustatyta, kad atsakovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai kreditoriams sudaro 4 301 084 Eur, tačiau atsakovė turi ilgalaikio turto už 5 591 018 Eur. Atsakovė nurodo, kad turimo turto parduoti negali, nes staigus turto pardavimas lemtų mažesnę kainą, tačiau, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, savų interesų prioritetinis vertinimas negali lemti kreditorių interesų nepaisymo. Atsakovė, turėdama didelių įsipareigojimų kreditoriui, turėtų būti suinteresuota jų vykdymu, panaudojant tam turimą turtą.
 5. Apeliantė nurodė, kad skolos mokėjimą dalimis galėtų pradėti vykdyti nuo 2016-04-30, tačiau nepateikė teismui jokių duomenų, kad iki atskirojo skundo nagrinėjimo būtų sumokėjusi bent vieną įmoką. Beje, atsakovė skolos nemokėjo net dalimis ir iki ieškovo kreipimosi į teismą.
 6. Pažymėtina ir tai, kad apeliacinės instancijos teismas iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų nustatė, kad atsakovei Klaipėdos apygardos teismo 2016-06-07 nutartimi iškelta restruktūrizavimo byla. Tokiu atveju sustabdomas visų prievolių vykdymas (Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 straipsnis). Nors ši nutartis dar nėra įsiteisėjusi, tačiau tai yra pakankama prielaida išvadai, kad tai yra dar vienas pagrindas netenkinti atsakovės prašymo dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo.
 7. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, dėl to paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

5Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 335–339 str., teismas

Nutarė

6Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2016 m. balandžio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai