Byla B2-137-658/2014
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Stiklo briauna“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto

1Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, sekretoriaujant Editai Tamulaitienei, dalyvaujant bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Stiklo briauna“ administratoriaus UAB „Šilkuva“ įgaliotam asmeniui Artūrui Malijoniui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl uždarosios akcinės bendrovės „Stiklo briauna“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto ir

Nustatė

2Kauno apygardos teismo 2010 m. sausio 4 d. nutartimi UAB „Stiklo briauna“ iškelta bankroto byla, 2010 m. kovo 29 d. nutartimi patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai. 2010 m. gruodžio 27 d. įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama.

3BUAB „Stiklo briauna“ administratoriaus įgaliotas asmuo pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

4Sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo klausimą nutarta nagrinėti žodinio proceso tvarka, apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą informuoti įmonės kreditorius pavesta administratoriui. Administratoriaus įgaliotas asmuo teismui pateikė įrodymus, patvirtinančius, kad apie posėdį buvo informuoti bankrutuojančios įmonės kreditoriai.

5Iš kreditorių susirinkimo pirmininko UAB „HouseLine LT“ gautas prašymas bylą dėl įmonės veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto nagrinėti jam nedalyvaujant. Kitų prašymų negauta.

6Teismo posėdžio metu bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo palaikė prašymą. Paaiškino, kad kiek įmanoma buvo rasti turto- jis surastas; administratorius analizavo sandorius ir nerado tokių, dėl kurių ginčijimo reiktų kreiptis į teismą; dėl debitorinių reikalavimų perleidimo tyrimą atliko Valstybinė mokesčių inspekcija, kuri taip pat esminių pažeidimų nerado; turtas parduotas; kreditorių komitetas nutarė dėl įmonės pabaigos. Todėl nėra jokios prasmės toliau tęsti bankroto proceso.

7Prašymas tenkintinas.

8Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalį po to, kai administratorius pateikia ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

9Administratoriaus įgaliotas asmuo nurodė, kad atliko visus įstatyme numatytus veiksmus, teismui pateikta 2014-01-31 įvykusio kreditorių komiteto posėdžio protokolas, kuriame yra įpareigojimas administratoriui sudarius likvidacinį aktą ir likvidacinį balansą bei sutvarkius įmonės archyvą kreiptis į Kauno apygardos teismą dėl įmonės pabaigos (t. V, b.l. 72), 2014 m. sausio 31 d. balansas, iš kurio matyti, jog UAB „Stiklo briauna“ piniginių lėšų ir turto neturi (t. V, b.l. 82). Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2014 m. vasario 6 d. pažyma Nr. (KM)-D2-416 (t. V, b.l. 85) patvirtina, kad UAB „Stiklo briauna“ su Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentu yra atsiskaičiusi. Likvidavus įmonę liko nepatenkinti kreditoriniai reikalavimai už 10 415 833,57 Lt (t. V, b.l. 82-84). Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo paaiškino, jog patikrinęs visus UAB „Stiklo briauna“ sandorius, sudarytus per 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo nenustatė sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir /arba galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali laiku atsiskaitysi su kreditoriais. Buvo surastas visas įmonei priklausantis ilgalaikis ir trumpalaikis turtas ir realizuotas ĮBĮ nustatyta tvarka. Įmonei priklausęs ir AB SEB bankui įkeistas nekilnojamasis turtas 2013-08-30 kreditorių komiteto nutarimu buvo parduotas UAB „D&D InGroup“ (t. V, b.l. 36-37). Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad bylų, kuriose UAB „Stiklo briauna“ dalyvautų proceso šalimi, nėra.

10Esant tokioms aplinkybėms, yra pagrindas pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia ir priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 str. 4 d.).

11Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalimi, CPK 268-270 straipsniais,

Nutarė

12pripažinti UAB „Stiklo briauna“, įmonės kodas 123070845, veiklą pasibaigusia dėl bankroto.

13Įpareigoti administratoriaus įgaliotą asmenį atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje.

14Įpareigoti administratoriaus įgaliotą asmenį sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.

15Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai