Byla 1A-752-557-2010

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Lino Pauliukėno, teisėjų Valentino Janonio ir Zigmo Pociaus, sekretoriaujant Danutei Klimašauskaitei, dalyvaujant prokurorei Alicijai Petkevičiūtei, nuteistajam V. Z. ir jo gynėjui Petrui Maceniui, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokurorės apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 15 d. nuosprendžio, kuriuo V. Z. nuteistas pagal BK 182 str. 1 d. laisvės atėmimu 9 mėnesiams, BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d. nustatyta tvarka šią bausmę dalinio sudėjimo būdu subendrinus su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. kovo 27 d. nuosprendžiu paskirta ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi pakeista 90 parų arešto bausme, galutinai nubaustas laisvės atėmimu 11 mėnesių. Bausmės pradžią nurodyta skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, į bausmės laiką įskaityta pagal 2007 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi pakeistą 2007 m. kovo 27 d. nuosprendį atlikta bausmė, laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo 2007 m. kovo 30 d. iki 2007 m. balandžio 1 d., sulaikymo laikas Ispanijoje pagal EAO nuo 2010 m. birželio 6 d. iki 2010 m. liepos 3 d. bei suėmimo laikas nuo nuosprendžio paskelbimo iki jo įsiteisėjimo dienos.

2Išnagrinėjusi bylą, kolegija

Nustatė

3V. Z. nuteistas už tai, kad veikdamas bendrininkų grupe su tyrimo metu nenustatytu asmeniu, apgaule įgijo J. P. priklausantį turtą, o būtent: 2007 m. kovo 30 d. apie 13 val., iš anksto susitaręs su tyrimo metu nenustatytu asmeniu, turėdamas tikslą apgaulės būdu užvaldyti svetimą turtą, nenustatytam asmeniui paskambinus nukentėjusiajai J. P. namų fiksuoto ryšio telefonu ir melagingai prisistačius policijos pareigūnu bei pranešus, kad jos anūkas Dmitrijus sužalojo žmogų ir norint, kad nebūtų pradėtas dėl šio įvykio ikiteisminis tyrimas, ji turinti sumokėti 10000 litų nukentėjusiajam, apie 13.20 val. V. Z. atėjo pas J. P. į namus ( - ), ir iš J. P. paėmė pinigus, t.y. 2500 litų, 45 eurus, kas atitiko 155,38 Lt. ir 170 JAV dolerių, kas atitiko 440,67 Lt. Tą pačią dieną jie, tęsdami nusikalstamą veiką, vėl paskambino J. P. į namus ir paaiškino, kad nukentėjusiam vyrui reikia dar 2500 litų, ji turinti juos gauti bei nurodė, kad vietoj pinigų ji galinti atnešti vertingų juvelyrinių dirbinių, ir pasakė, kad tuos pinigus ir papuošalus reikia atnešti prie parduotuvės, esančios ( - ). J. P. pranešė policijai ir apie 16.10 val. išėjo, kad tariamai galėtų perduoti pinigus bei juvelyrinius dirbinius, tačiau jų neperdavė, nes supratusi apgaulę neketino to daryti, o V. Z. buvo sulaikytas policijos pareigūnų.

4Apeliaciniu skundu prokurorė prašo dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo nuosprendį pakeisti – BK 64 str. 1 d., 3 d. nustatyta tvarka prie skundžiamu nuosprendžiu paskirtos 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmės pridėti dalį Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. kovo 27 d. nuosprendžiu, pakeistu Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi, paskirtos ir neatliktos bausmės, ir paskirti galutinę subendrintą bausmę laisvės atėmimą 9 mėnesiams 10 dienų, šią bausmę skiriant atlikti atviroje kolonijoje, taip pat panaikinti nuosprendžio dalį, kuria pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. kovo 27 d nuosprendį, pakeistą Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi, atlikta bausmė įskaityta į bausmės laiką, o kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą. Nurodo, kad V. Z. nusikaltimą, už kurį nuteistas skundžiamu nuosprendžiu, padarė 2007 m. kovo 30 d., t. y. po 2007 m. kovo 27 d. nuosprendžio priėmimo, todėl teismas, skundžiamu nuosprendžiu bendrindamas bausmes, turėjo taikyti ne BK 63 str. 9 d. nuostatas, kurios numato bausmių bendrinimo tvarką, kai asmuo iki nuosprendžio pirmojoje byloje priėmimo dar padarė kitą nusikalstamą veiką, o BK 64 str. nuostatas, kurios numato bausmių bendrinimo taisykles, kai nauja nusikalstama veika padaroma po apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo, t. y. kai nauja nusikalstama veika padaroma per neatliktos bausmės, paskirtos pagal ankstesnį nuosprendį, laikotarpį. Susiformavusioje teismų praktikoje taip pat laikomasi nuostatų, jog tuo atveju, kai nuteistasis po nuosprendžio priėmimo, bet iki jo įsiteisėjimo, padaro naują nusikalstamą veiką, teismas bausmes bendrina vadovaudamasis BK 64 straipsniu, tačiau tik po to, kai įsiteisėja ankstesnis teismo nuosprendis. Taigi teismas, skundžiamu nuosprendžiu paskirtą bausmę bendrindamas su 2007 m. kovo 27 d. nuosprendžiu, pakeistu 2007 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi, paskirta bausme vadovaujantis BK 63 straipsnio taisyklėmis, pasirinko bausmių bendrinimo būdą, prieštaraujantį baudžiamajam įstatymui ir teismų praktikai. Teismas, bendrindamas bausmes, pasirinko nuteistajam palankesnį dalinį bausmių sudėjimo būdą, kuris gali būti taikomas ir bendrinant bausmes pagal BK 64 str. Šio straipsnio 3 dalyje numatyta, jog, kai bausmės iš dalies sudedamos, prie nauju nuosprendžiu paskirtos bausmės pridedama neatliktos bausmės dalis. Pagal teismų praktiką teismai, remdamiesi BK 64 straipsniu, nustatydami neatliktos bausmės dalį asmeniui, kuris nėra atlikęs paskirtos bausmės, neatliktos bausmės dalies laiką skaičiuoja nuo tos dienos, nuo kurios dėl naujos nusikalstamos veikos priimamas apkaltinamasis nuosprendis. Šiuo atveju neatlikta bausmės dalis V. Z. skaičiuojama nuo naujo, t. y. skundžiamo, nuosprendžio priėmimo. Taigi, prie nauju nuosprendžiu paskirtos 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmės iš dalies pridėtina neatliktos bausmės dalis pagal 2007 m. kovo 27 d. nuosprendį, pakeistą 2007 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi. Taip pat teismas nepagrįstai į bausmės laiką įskaitė pagal 2007 m. kovo 27 d. nuosprendį, pakeistą 2007 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi, atliktą bausmę, taip nepagrįstai sutrumpindamas galutinės bausmės, kurią turėtų atlikti V. Z., terminą, t. y. nepagrįstai palengvindamas nuteistojo padėtį, kadangi BK 64 straipsnyje, skirtingai nei BK 63 straipsnio 9 dalyje, nenumatytas pagal ankstesnį nuosprendį visiškai ar iš dalies atliktos bausmės įskaitymas į galutinės subendrintos bausmės laiką. Be to, teismas, skundžiamu nuosprendžiu paskyręs laisvės atėmimo bausmę, neparinko šios bausmės atlikimo vietos (atvira kolonija, pataisos namai ar kalėjimas), kaip to reikalauja BK 50 str. 3 d. nuostatos. Atsižvelgiant į tai, kad V. Z. padarė tyčinį nesunkų nusikaltimą nuosavybei, laisvės atėmimo bausmė jam paskirta pirmą kartą, jam skirtina atlikti laisvės atėmimo bausmę atviroje kolonijoje.

5Teismo posėdyje prokurorė, nuteistasis ir jo gynėjas prašė apeliacinį skundą tenkinti.

6Apeliacinis skundas tenkintinas.

7Apeliacinio skundo argumentai dėl netinkamo bausmių bendrinimo yra pagrįsti.

8Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 28 d. Teismų praktikos skiriant bausmes (BK 54-64 straipsniai) apžvalgos 30 punkte pažymėta, jog jei nuteistasis po nuosprendžio priėmimo, bet iki jo įsiteisėjimo padaro naują nusikalstamą veiką, teismai bausmes bendrina vadovaudamiesi BK 64 straipsniu, tačiau tik po to, kai įsiteisėja ankstesnis teismo nuosprendis (Teismų praktika, Nr. 27). Būtent tokios praktikos pastaruoju metu ir laikosi teismai (kasacinės bylos Nr. 2K-220/2008, 2K-133/2010). Ši suformuota teismų praktika visiškai atitinka BK 63 bei 64 straipsnių nuostatas, kadangi BK 63 straipsnio 9 dalis aiškiai nustato, jog bendrinti bausmes pagal šį straipsnį galima tik tada, kai po nuosprendžio priėmimo nustatoma, kad asmuo iki nuosprendžio pirmojoje byloje priėmimo dar padarė kitą nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą. Tuo tarpu BK 64 straipnio formuluotė „jeigu nuteistasis, neatlikęs paskirtos bausmės, padaro naują nusikalstamą veiką“ neabejotinai apima ir tą situaciją, kai nuteistasis po nuosprendžio priėmimo, bet iki jo įsiteisėjimo padaro naują nusikalstamą veiką, ir visiškai nekonkuruoja su BK 63 straipsnio 9 dalies nuostatomis. Esant išdėstytoms aplinkybėms, kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas skundžiamu nuosprendžiu paskirtą laisvės atėmimo bausmę už nusikaltimą, padarytą po Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. kovo 27 d. nuosprendžio priėmimo, tačiau jam dar neįsiteisėjus, bendrindamas su ankstesniu nuosprendžiu, pakeistu Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi, paskirta arešto bausme BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d. nustatyta tvarka, padarė akivaizdžią baudžiamojo įstatymo klaidą, kurią apeliacinės instancijos teismas ištaiso.

9Atsižvelgdama į tai, kad V. Z. buvo sulaikytas Ispanijoje ir į Lietuvą pargabentas 2010 m. liepos 3 d. pagal šioje byloje išduotą Europos arešto orderį, kolegija laiko, kad jis Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi paskirtą 90 parų arešto bausmę pradėjo atlikinėti nuo 2010 m. liepos 4 d. Tuo būdu skundžiamo 2010 m. rugsėjo 15 d. nuosprendžio priėmimo dieną V. Z. buvo neatlikęs 17 parų Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi paskirtos arešto bausmės. Vadovaujantis BK 64 str. 1 d. ir 3 d., ši neatlikta bausmės dalis, prokurorės apeliaciniame skunde prašomu būdu ir proporcijomis, neprieštaraujančiais pirmosios instancijos teismo taikytam būdui ir proporcijoms, bendrinama su skundžiamu nuosprendžiu paskirta laisvės atėmimo bausme, ir galutinė subendrinta bausmė nustatoma laisvės atėmimas 9 mėnesiams 10 dienų, bausmės pradžią skaičiuojant nuo 2010 m. rugsėjo 15 d., į bausmės laiką įskaitant laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2007 m. kovo 30 d. iki 2007 m. balandžio 1 d. bei suėmime pagal EAO išbūtą laiką nuo 2010 m. birželio 6 d. iki 2010 m. liepos 3 d.

10Teismas, skundžiamu nuosprendžiu paskyręs laisvės atėmimo bausmę, neparinko šios bausmės atlikimo vietos, kaip to reikalauja BK 50 str. 3 d. nuostatos. Kolegija ištaiso ir šią apylinkės teismo klaidą. Neperžengiant apeliacinio skundo ribų, bausmę skiriama atlikti atviroje kolonijoje (pagal laisvės atėmimo bausmės atlikimo sąlygas švelniausioje iš galimų šios bausmės atlikimo vietų), kaip ir yra prašoma prokurorės apeliaciniame skunde.

11Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 3 p., 2 d. 2 p., 328 str. 1 p. ir 4 p., 330 str., 331 str.,

Nutarė

12Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 15 d. nuosprendį pakeisti.

13Panaikinti nuosprendžio dalį dėl BK 63 str. nuostatų taikymo, taip pat dėl bausmės, atliktos pagal ankstesnį nuosprendį, įskaitymo į subendrintos bausmės laiką nuteistajam V. Z.. Vadovaujantis BK 64 str. 1 d. ir 3 d., Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 15 d. nuosprendžiu V. Z. paskirtą pagal BK 182 str. 1 d. laisvės atėmimo bausmę dalinio sudėjimo būdu subendrinti su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. kovo 27 d. nuosprendžiu paskirtos ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi pakeistos arešto bausmės neatlikta dalimi, ir galutinę subendrintą bausmę nustatyti laisvės atėmimą 9 mėnesiams 10 dienų. Bausmę V. Z. skirti atlikti atviroje kolonijoje, bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2010 m. rugsėjo 15 d., į bausmės laiką įskaityti laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2007 m. kovo 30 d. iki 2007 m. balandžio 1 d., ir suėmime pagal Europos arešto orderį išbūtą laiką nuo 2010 m. birželio 6 d. iki 2010 m. liepos 3 d.

14Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai