Byla 2-257-831/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Krivičius, nedalyvaujant šalims, išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 2-257-831/2013 pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus ieškinį atsakovui M. R. dėl žalos atlyginimo

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 9566,78 Lt žalos atlyginimo.

3Ieškinys tenkintinas visiškai.

4Ieškovo ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir prie ieškinio pateiktais įrodymais nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2008-06-16 išnagrinėjo baudžiamąją bylą Nr. 1-140-120/08 ir priėmė nuosprendį, kuriuo pripažino M. R. kaltu, padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 straipsnio 1 dalyje bei 135 straipsnio 2 dalies 8 punkte ir paskyrė trejų metų šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Teismas nustatė, kad M. R. 2007-11-30, apie 18.00 vai. ( - ), tikslu užvaldyti svetimą turtą, panaudodamas fizinį smurtą, t. y. dviem smūgiais ranka į nugarą pargriovęs nukentėjusiąją B. J. ant šaligatvio, jėga iš jos rankos traukdamas rankinę ir išnarinęs jai kairio peties sąnarį, sulaužęs kairio žąstikaulio kaklelį, sunkiai sutrikdė nukentėjusiajai B. J. sveikatą.

5Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilkaviškio skyrius 2008 m. vasario 26 d. priėmė sprendimą Nr. P36-8, kuriuo pripažino B. J. 2007-11-30 įvykusį nelaimingą atsitikimą pakeliui iš darbo draudiminiu įvykiu. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatė B. J. 55 procentų darbingumo lygį laikotarpiu nuo 2008-07-03 iki 2009-07-02. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilkaviškio skyriaus 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. S29-44 B. J. buvo paskirta netekto darbingumo periodinė kompensacija nuo 2008-07-03 iki 2009-07-02. Vėliau NDNT nustatė B. J. 60 procentų darbingumo lygį nuo 2009-07-02 neterminuotai. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilkaviškio skyriaus 2009 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. S29-36 B. J. buvo paskirta netekto darbingumo periodinė kompensacija nuo 2009-07-02 neterminuotai. Marijampolės skyrius išmokėjo B. J. už laikotarpį nuo 2011-05-18 iki 2012-12-31 9566,78 Lt netekto darbingumo periodinę kompensaciją

6Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.290 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį, išskyrus tuos atvejus, kai draudimo įmokas už nukentėjusi asmenį mokėjo žalą padarąs asmuo, 6.280 straipsnio 1 dalis - atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio. Be to pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (Žin. 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295) 18 straipsnio 1 dalį - juridiniai arba fiziniai asmenys, dėl kurių kaltės Fondo administravimo įstaigos neteisėtai išmokėjo apdraustiesiems asmenims tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais (kaltais) veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala Fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. Nelaimingų atsitikimų įstatymo 31 straipsnis numato, kad jeigu ištyrus nelaimingą atsitikimą darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo nustatoma, kad jis įvyko dėl trečiojo asmens kaltės, tai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinis skyrius atgręžtinio reikalavimo teise išreikalauja išmokėtas išmokų sumas iš kalto asmens Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

7Nurodytas aplinkybes ieškovas grindžia ieškiniu (b.l. 2-4), nuosprendžio kopija (b.l. 5-15), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilkaviškio skyriaus sprendimo dėl B. J. nelaimingo atsitiktinumo pakeliui iš darbo kopija (b.l. 15), darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pažymos kopija (b.l. 16), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilkaviškio skyriaus sprendimo dėl B. J. teisės į netekto darbingumo periodinę kompensaciją kopija (b.l. 17), darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pažymos kopija (b.l. 18), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilkaviškio skyriaus sprendimo dėl B. J. teisės į netekto darbingumo periodinę kompensaciją kopija (b.l. 19), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilkaviškio skyriaus rašto dėl žalos atlyginimo kopija (b.l. 20), Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namų rato kopija (b.l. 21), mokėjimo dokumento nuorašu (b.l. 22), pažymos apie asmeniui priskaičiuotas ir išmokėtas išmokas kopija (b.l. 23-26), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus rašto kopija (b.l. 27-28), informacijos apie asmens socialinį draudimą kopija (b.l. 29), asmens registracijos pagal gyventojų registro pateiktus duomenis kopija (b.l. 30). Atsakovui buvo tinkamai įteikti ieškinio ir jo priedų nuorašai su teismo pranešimu, atsakovas įpareigotas per 15 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo jam dienos pateikti teismui nustatytos formos ir turinio atsiliepimą į ieškinį, atsakovui išaiškintos atsiliepimo nepateikimo teisinės pasekmės. Terminas atsakovui atsiliepimui pateikti baigėsi, šio termino pratęsti atsakovas neprašė ir atsiliepimo be pateisinamų priežasčių teismui nepateikė. Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą, todėl atsižvelgiant į tai, kad atsakovas per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, esant ieškovo ieškinyje suformuluotam prašymui priimti sprendimą už akių, priimtinas sprendimas už akių ir ieškovui iš atsakovo priteistina 9566,78 Lt žalos atlyginimo.

8Taip pat iš atsakovo priteistina 287 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei - žyminio mokesčio, nuo kurio mokėjimo atleistas ieškovas pagal įstatymą (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 p., 83 str. 1 d. 10 p.), bei 7,62 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 str. 1 d.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d., 2 d., 286 str.,

Nutarė

10Ieškinį patenkinti visiškai.

11Priteisti iš atsakovo M. R. (a.k. ( - )) 9566,78 Lt (devynis tūkstančius penkis šimtus šešiasdešimt šešis litus ir 78 ct) skolos ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui (į.k. 188677622, adresas J. D. g. 5/A. V. g. 2, Marijampolė, a.s. Nr. ( - ), AB DNB bankas, banko kodas 40100).

12Priteisti iš atsakovo M. R. (a.k. ( - )) 294,72 Lt (du šimtus devyniasdešimt keturis litus ir 72 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

13Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą Vilkaviškio rajono apylinkės teismui, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

14Ieškovas turi teisę per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Vilkaviškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai