Byla 2-171-186/2019
Dėl atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Archidis“ kreditorių susirinkimo nutarimo, suinteresuotieji asmenys akcinė bendrovė Luminor Bank, valstybės įmonė Turto bankas, J. S., J. E

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. B. (A. B.) atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 15 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. B. skundą dėl atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Archidis“ kreditorių susirinkimo nutarimo, suinteresuotieji asmenys akcinė bendrovė Luminor Bank, valstybės įmonė Turto bankas, J. S., J. E..

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėjas A. B. pateikė atsakovės BUAB „Archidis“ (toliau ir – Bendrovė) bankroto bylą nagrinėjančiam teismui skundą, prašydamas panaikinti 2018 m. gegužės 9 d. Bendrovės 17-ojo kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą ketvirtuoju darbotvarkės klausimu (dėl Bendrovės turto pardavimo tvarkos nustatymo), ir perduoti klausimus kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.

72.

8Pareiškėjas 2018 m. lapkričio 13 d. pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įrašą viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo į BUAB „Archidis“ daugiabutį namą, unikalus Nr. 4400-0985-8171 (toliau – Daugiabutis namas), su žemės sklypu, unikalus Nr. 4400-0985-8171, adresas Nemenčinės pl. 45, Vilnius (toliau – Žemės sklypas), taip pat į šiame name esančius butus Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (unikalūs Nr. 4400-1505-9777:7921, (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), 4400-1506-0287:7924, 4400-1507-8961:8622, (duomenys neskelbtini), 4400-1507-9080:8629, 4400-1507-9115:8631, (duomenys neskelbtini), 4400-1507-9204:8638, 4400-1507-9226:8640); požemines automobilių stovėjimo vietas Nr. R1 ir R2 (unikalūs Nr. (duomenys neskelbtini)); technines patalpas, sandėliukus Nr. R3, R4, R5 (unikalūs Nr. 4400-1507-9459:8655, (duomenys neskelbtini), 4400-1507-9315:8646); patalpas su terasomis ir žemės sklypų dalimis, adresas Nemenčinės pl. 43-6, Vilnius, unikalūs Nr. 4400-1106-8387:1508, 0101-0013-0251, 36721/182200 dalimi, Nemenčinės pl. 43-7, Vilnius, unikalūs Nr. 4400-1106-8465:1510, 0101-0013-0251, 36134/18200 dalimi (toliau visi šie nekilnojamieji daiktai kartu nurodomi kaip Turtas) iki kol bus išnagrinėtas pareiškėjo skundas dėl 2018 m. gegužės 9 d. Bendrovės 17-ojo kreditorių susirinkimo nutarimo ir įsiteisės sprendimas šioje civilinėje byloje.

93.

10Pareiškėjas nurodė, kad skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu nuspręsta pardavinėti Turtą iš varžytynių už žymiai mažesnes nei rinkos kainas, o tai pažeidžia daugumos Bendrovės kreditorių teises ir teisėtus interesus. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, Turtas bus parduotas, o šį faktą patvirtina tai, kad per pirmąsias varžytynes jau buvo parduota dalis Bendrovei priklausančio turto. Pardavus Turtą, byloje paskirta ekspertizė Turto vertei nustatyti nebetektų prasmės, nes nebeliktų Turto, kurį ekspertas turi įvertinti, o pareiškėjui palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasidarytų nebeįmanomas, nes Turtas nuosavybės teise jau priklausytų kitiems asmenims.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

124.

13Vilniaus apygardos teismas 2018 m. lapkričio 15 d. nutartimi pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

145.

15Teismas atsižvelgė į Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1480-798/2018, kurioje, išnagrinėjus pareiškėjo A. B. ir suinteresuoto asmens J. S. atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 8 d. nutarties, kuria buvo atmestas pareiškėjo A. B. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ši nutartis palikta nepakeista. Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje pažymėta, kad Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 21 d. nutartimi, siekiant pašalinti bet kokias abejones dėl realios turto rinkos vertės bei didžiausios jo galimos vertės, paskirta ekspertizė ir byla pagal pareiškėjo skundą dėl 2018 m. gegužės 9 d. BUAB „Archidis“ kreditorių susirinkime priimto nutarimo panaikinimo sustabdyta iki ekspertizės atlikimo. Sustabdžius šią bylą, atitinkamai sustabdytas ir ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo vykdymas, todėl netikslinga laikinosiomis apsaugos priemonėmis suvaržyti atsakovės turtą. Taip pat pažymėta, kad nagrinėjamu atveju susiklostė situacija, kuri neatitinka visų BUAB „Archidis“ kreditorių interesų bei operatyvaus bankroto proceso.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

176.

18Pareiškėjas A. B. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 15 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodo šiuos argumentus:

196.1.

20Bylos sustabdymas iki kol bus atlikta ekspertizė nestabdo ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo vykdymo. Per pirmąsias varžytynes jau parduota dalis Bendrovės turto, nes nebuvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Neišnagrinėjus bylos, turtas gali būti parduotas už gerokai mažesnę nei rinkos kainą, tokiu būdu padarant didelę ir neatitaisomą žalą visų Bendrovės kreditorių teisėms ir interesams, be to, būtų pažeistas viešasis interesas, kuris bankroto procese yra prioritetinis, taip pat pažeisti ekonomiškumo ir proporcingumo principai, šalių interesų pusiausvyra.

216.2.

22Pardavus Bendrovės turtą, byloje paskirta ekspertizė netektų prasmės, nes nebeliktų turto, kurį ekspertas turi įvertinti. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, pareiškėjui galimai palankios teismo nutarties atveju jos įgyvendinimas būtų nebeįmanomas arba apsunkintas papildomais teisminiais ginčais.

236.3.

24Skundžiama nutartis nėra tinkamai motyvuota. Teismas nevertino pareiškėjo argumentų, kurie sudaro pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

257.

26Suinteresuotas asmuo J. S. prašo pareiškėjo atskirąjį skundą tenkinti. Nurodo šiuos papildomus argumentus:

277.1.

28BUAB „Archidis“ priklausančio daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Nemenčinės pl. 45, Vilniuje, lauko inžineriniai tinklai nėra pripažinti tinkamais naudoti, todėl šiuo turtu negalima disponuoti.

297.2.

30Ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas pažeidžia Statybos įstatymą ir statybos techninių reglamentų nuostatas, nes nustatyta turto pardavimo tvarka neatitinka privalomos automobilių stovėjimo vietų skaičiaus normos.

317.3.

32BUAB „Archidis“ administratorė nevykdo pareiškėjo prašymo dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo dėl bendrovei priklausančio turto pripažinimo tinkamais naudoti. Dėl to tenkinami tik dominuojančio kreditoriaus Luminor Bank AB interesai.

337.4.

34Byloje yra teismo eksperto D. Grigo atliktas BUAB „Archidis“ turto vertinimas, kurio išvadų teisingumą pripažįsta visi Bendrovės kreditoriai.

357.5.

36Dominuojantis kreditorius Luminor Bank AB piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, sąmoningai teismui teikia klaidinančią informaciją.

378.

38Suinteresuotas asmuo Luminor Bank AB atsiliepime prašo pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo šiuos atsikirtimus:

398.1.

40Apeliantas savo poziciją grindžia ginčydamas Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 8 d. nutartyje nurodytus motyvus, dėl kurių patenkintas suinteresuoto asmens Luminor Bank AB prašymas panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

418.2.

42Bylos nagrinėjimas buvo atnaujintas dėl to, kad byloje yra prieštaringi įrodymai dėl turto rinkos pardavimo kainos. Tačiau pareiškėjas pranešė, kad nesutinka, jog būtų paskirta teismo ekspertizė BUAB „Archidis“ turto rinkos vertei nustatyti, ir nepateikė siūlomų ekspertų sąrašo bei nesutiko apmokėti teismo ekspertizės išlaidų, taip atsisakydamas pagrįsti savo skundą.

438.3.

44Pareiškėjo prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo argumentai dėl banko kaip dominuojančio kreditoriaus neteisėtų veiksmų jau yra atmesti BUAB „Archidis“ bankroto byloje. Pareiškėjo skundas dėl analogiško sprendimo parduoti turtą jau buvo išnagrinėtas ir atmestas. Teismų sprendimais ne kartų nustatyta, kad A. B., kuris buvo UAB „Archidis“ akcininkas ir direktorius, sąmoningai ir sistemingai vilkina BUAB „Archidis“ bankroto procedūras. Pareiškėjas taip pat ne kartą baustas už piktnaudžiavimą teisėmis šioje bankroto byloje.

459.

46Kitų atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

47Teismas konstatuoja:

48IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4910.

50Apeliacine tvarka byloje sprendžiama, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas atmetė pareiškėjo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu, absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320, 338 str.).

5111.

52Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti būtinos dvi sąlygos: 1) ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas; 2) nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nenustačius bent vienos iš šių sąlygų, nėra pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

5312.

54Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 21 d. nutartimi paskirta ekspertizė ir civilinė byla pagal pareiškėjo A. B. skundą dėl 2018 m. gegužės 9 d. BUAB „Archidis“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo sustabdyta iki kol byloje bus atlikta ekspertizė. Ši aplinkybė suponuoja išvadą, kad pareiškėjo skundas dėl minėto kreditorių susirinkimo nutarimo nėra akivaizdžiai nepagrįstas ir yra tikimybė, kad teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės, gali šį skundą patenkinti. Tačiau jeigu Turtas bus parduotas skundžiamo nutarimo nustatyta tvarka iki pareiškėjo skundo išnagrinėjimo iš esmės, akivaizdu, kad tokiu atveju teismo procesinis sprendimas dėl šio skundo nebeteks prasmės.

5513.

56Iš bylos medžiagos matyti, kad 2018 m. rugpjūčio 6 d., t. y. praėjus keliems mėnesiams po to, kai pareiškėjas pateikė skundą dėl minėto kreditorių susirinkimo nutarimo, įvyko BUAB „Archidis“ bankroto administratorės paskelbtos pirmosios varžytynės, kuriose buvo parduota dalis Bendrovei priklausančio Turto. Patikrinus viešus duomenis E-varžytynių informacinėje sistemoje (CPK 179 str. 3 d.), nustatyta, kad dėl likusio Bendrovės Turto yra paskelbtos antrosios varžytynės, kurios baigsis 2019 m. vasario 18 d. Taigi, Turto pardavimas yra vykdomas nepaisant to, kad dėl nustatytos Turto pardavimo tvarkos yra kilęs ginčas, kurio teismas dar nėra galutinai išsprendęs.

5714.

58Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju yra abi šios nutarties 11 punkte nurodytos sąlygos, sudarančios pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Šios išvados nepaneigia priešingą pareiškėjui teisinį suinteresuotumą šio ginčo baigtimi turinčio Luminor Bank AB argumentai, kad pareiškėjas vilkina BUAB „Archidis“ bankroto procedūras ir yra ne kartą baustas už piktnaudžiavimą teisėmis šioje bankroto byloje. Pažymėtina, kad teismas ekspertizę paskyrė ir skundo dėl kreditorių susirinkimo nutarimo nagrinėjimą sustabdė ne pareiškėjo iniciatyva (pastarasis netgi nesutiko su ekspertizės skyrimu ir pareiškė, kad byloje pakanka duomenų ginčui išspręsti). Luminor Bank AB kaip didžiausią patvirtintą reikalavimą turinčio kreditoriaus veiksmų teisėtumas priimant skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą yra ginčo nagrinėjimo iš esmės dalykas, todėl šiuo aspektu suinteresuoto asmens argumentai apskritai nevertintini sprendžiant procesinio pobūdžio klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Dėl tos pačios priežasties apeliacinis teismas nevertina ir suinteresuoto asmens J. S. atsiliepime nurodytų papildomų argumentų bei pateiktų naujų įrodymų, kurie taip pat susiję su ginčo nagrinėjimu iš esmės.

5915.

60Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė apelianto prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl skundžiama nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės, pareiškėjo prašymą tenkinant iš dalies. Minėta, kad dalis Bendrovės Turto jau yra parduota iš pirmųjų varžytynių. Iš bylos medžiagos matyti, kad su pirkėjais jau yra pasirašyti varžytynių aktai bei turto perdavimo ir priėmimo aktai, kurių pagrindu nuosavybės teisės perleistos į butą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), adresas (duomenys neskelbtini), kartu su 25800/203300 dalimi Žemės sklypo; butą, unikalus (duomenys neskelbtini), adresas (duomenys neskelbtini), kartu su 13900/203300 dalimi Žemės sklypo; butą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), adresas (duomenys neskelbtini), Vilnius, kartu su 9800/203300 dalimi Žemės sklypo; butą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), adresas (duomenys neskelbtini), kartu su 9900/203300 dalimi Žemės sklypo; rūsio patalpas, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), adresas (duomenys neskelbtini), Vilnius. Taigi, šiai Turto daliai laikinosios apsaugos priemonės nagrinėjamoje byloje nebegali būti taikomos. Pažymėtina ir tai, kad Daugiabučiame name esantys butai bei kitos patalpos yra suformuoti ir įregistruoti kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, todėl netikslinga atsakovei uždrausti perleisti visą Daugiabutį namą kaip turtinį vienetą, juolab kad dalis jame esančių patalpų, kaip minėta, jau yra perleista kitiems asmenims. Be to, Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 8 d. nutarties, kurią Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. gruodžio 7 d. nutartimi paliko nepakeistą, pagrindu Nekilnojamojo turto registre jau yra padaryti įrašai dėl draudimo atsakovei BUAB „Archidis“ perleisti nuosavybės teises į Daugiabučiame name esančias požemines automobilių stovėjimo aikšteles Nr. R1 ir R2 (unikalūs Nr. (duomenys neskelbtini)). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, VĮ Registrų centras įpareigotinas padaryti įrašus Nekilnojamojo turto registre dėl draudimo perleisti likusią Bendrovei priklausančio Turto dalį, t. y. Bendrovei priklausančią Žemės sklypo dalį ir Daugiabučiame name esančius butus Nr. 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11; rūsio patalpas Nr. R3, R5; 72855/182200 dalis žemės sklypo, kurio adresas Nemenčinės pl. 43, Vilnius, ir tame sklype esančio pastato patalpas su terasomis Nr. 6, 7.

61Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

62Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 15 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo A. B. 2018 m. lapkričio 13 d. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti iš dalies.

63Įpareigoti VĮ Registrų centrą padaryti įrašus Nekilnojamojo turto registre dėl draudimo perleisti šiuos atsakovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Archidis“ (juridinio asmens kodas 110897229) nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius daiktus:

641)

65143900/203300 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0985-8171, adresas Nemenčinės pl. 45, Vilnius;

662)

67butas, unikalus Nr. 4400-1505-9777:7921, adresas Nemenčinės pl. 45-1, Vilnius;

683)

69butas, unikalus Nr. 4400-1506-0287:7924, adresas Nemenčinės pl. 45-4, Vilnius;

704)

71butas, unikalus Nr. 4400-1507-8961:8622, adresas Nemenčinės pl. 45-5, Vilnius;

725)

73butas, unikalus Nr. 4400-1507-9080:8629, adresas Nemenčinės pl. 45-7, Vilnius;

746)

75butas, unikalus Nr. 4400-1507-9115:8631, adresas Nemenčinės pl. 45-8, Vilnius;

767)

77butas, unikalus Nr. 4400-1507-9204:8638, adresas Nemenčinės pl. 45-10, Vilnius;

788)

79butas, unikalus Nr. 4400-1507-9226:8640, adresas Nemenčinės pl. 45-11, Vilnius;

809)

81rūsio patalpos, unikalus Nr. 4400-1507-9459:8655, adresas Nemenčinės pl. 45-R3, Vilnius;

8210)

83rūsio patalpos, unikalus Nr. 4400-1507-9315:8646, adresas Nemenčinės pl. 45-R5, Vilnius;

8411)

8572855/182200 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. 0101-0013-0251, adresas Nemenčinės pl. 43, Vilnius;

8612)

87butas su terasa, unikalus Nr. 4400-1106-8387:1508, adresas Nemenčinės pl. 43-6, Vilnius;

8813)

89butas su terasa, unikalus Nr. 4400-1106-8465:1510, adresas Nemenčinės pl. 43-7, Vilnius.

90Kitą prašymo dalį atmesti.

91Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

92Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti VĮ Registrų centrui.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėjas A. B. pateikė atsakovės BUAB „Archidis“ (toliau ir –... 7. 2.... 8. Pareiškėjas 2018 m. lapkričio 13 d. pateikė prašymą taikyti laikinąsias... 9. 3.... 10. Pareiškėjas nurodė, kad skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 4.... 13. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. lapkričio 15 d. nutartimi pareiškėjo... 14. 5.... 15. Teismas atsižvelgė į Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 8 d.... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 17. 6.... 18. Pareiškėjas A. B. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 19. 6.1.... 20. Bylos sustabdymas iki kol bus atlikta ekspertizė nestabdo ginčijamo... 21. 6.2.... 22. Pardavus Bendrovės turtą, byloje paskirta ekspertizė netektų prasmės, nes... 23. 6.3.... 24. Skundžiama nutartis nėra tinkamai motyvuota. Teismas nevertino pareiškėjo... 25. 7.... 26. Suinteresuotas asmuo J. S. prašo pareiškėjo atskirąjį skundą tenkinti.... 27. 7.1.... 28. BUAB „Archidis“ priklausančio daugiabučio gyvenamojo namo, esančio... 29. 7.2.... 30. Ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas pažeidžia Statybos įstatymą... 31. 7.3.... 32. BUAB „Archidis“ administratorė nevykdo pareiškėjo prašymo dėl... 33. 7.4.... 34. Byloje yra teismo eksperto D. Grigo atliktas BUAB „Archidis“ turto... 35. 7.5.... 36. Dominuojantis kreditorius Luminor Bank AB piktnaudžiauja savo procesinėmis... 37. 8.... 38. Suinteresuotas asmuo Luminor Bank AB atsiliepime prašo pareiškėjo... 39. 8.1.... 40. Apeliantas savo poziciją grindžia ginčydamas Lietuvos apeliacinio teismo... 41. 8.2.... 42. Bylos nagrinėjimas buvo atnaujintas dėl to, kad byloje yra prieštaringi... 43. 8.3.... 44. Pareiškėjo prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo argumentai... 45. 9.... 46. Kitų atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 47. Teismas konstatuoja:... 48. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 49. 10.... 50. Apeliacine tvarka byloje sprendžiama, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios... 51. 11.... 52. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti... 53. 12.... 54. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo... 55. 13.... 56. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2018 m. rugpjūčio 6 d., t. y. praėjus... 57. 14.... 58. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju... 59. 15.... 60. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos... 61. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 62. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 15 d. nutartį panaikinti ir... 63. Įpareigoti VĮ Registrų centrą padaryti įrašus Nekilnojamojo turto... 64. 1)... 65. 143900/203300 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0985-8171, adresas... 66. 2)... 67. butas, unikalus Nr. 4400-1505-9777:7921, adresas Nemenčinės pl. 45-1,... 68. 3)... 69. butas, unikalus Nr. 4400-1506-0287:7924, adresas Nemenčinės pl. 45-4,... 70. 4)... 71. butas, unikalus Nr. 4400-1507-8961:8622, adresas Nemenčinės pl. 45-5,... 72. 5)... 73. butas, unikalus Nr. 4400-1507-9080:8629, adresas Nemenčinės pl. 45-7,... 74. 6)... 75. butas, unikalus Nr. 4400-1507-9115:8631, adresas Nemenčinės pl. 45-8,... 76. 7)... 77. butas, unikalus Nr. 4400-1507-9204:8638, adresas Nemenčinės pl. 45-10,... 78. 8)... 79. butas, unikalus Nr. 4400-1507-9226:8640, adresas Nemenčinės pl. 45-11,... 80. 9)... 81. rūsio patalpos, unikalus Nr. 4400-1507-9459:8655, adresas Nemenčinės pl.... 82. 10)... 83. rūsio patalpos, unikalus Nr. 4400-1507-9315:8646, adresas Nemenčinės pl.... 84. 11)... 85. 72855/182200 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. 0101-0013-0251, adresas... 86. 12)... 87. butas su terasa, unikalus Nr. 4400-1106-8387:1508, adresas Nemenčinės pl.... 88. 13)... 89. butas su terasa, unikalus Nr. 4400-1106-8465:1510, adresas Nemenčinės pl.... 90. Kitą prašymo dalį atmesti.... 91. Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.... 92. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti VĮ Registrų centrui....