Byla 1A-323-557-2009

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Lino Pauliukėno, teisėjų Juozapo Surblio ir Rasos Valentinienės, sekretoriaujant Danutei Klimašauskaitei, dalyvaujant prokurorui Dainiui Motužiui, nuteistajam L. T. ir jo gynėjui Mindaugui Repšui, nuteistajam M. Ž. ir jo gynėjui Juozui Ančiukaičiui, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo M. Ž. ir Klaipėdos apygardos prokuratūros prokuroro apeliacinius skundus dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-04-24 nuosprendžio, kuriuo:

2L. T. nuteistas pagal BK 260 str. 1 d. laisvės atėmimu 2 metams 3 mėnesiams. BK 64 str. 1 ir 3 d. nustatyta tvarka šią bausmę dalinio sudėjimo būdu subendrinus su Klaipėdos apygardos teismo 2004-09-02 nuosprendžiu paskirtos bausmės neatlikta dalimi, galutinai nubaustas laisvės atėmimu 2 metams 6 mėnesiams. Bausmę skirta atlikti pataisos namuose, bausmės pradžią skaičiuojant nuo 2008-09-18,

3M. Ž. nuteistas pagal BK 260 str. 1 d. laisvės atėmimu 2 metams 6 mėnesiams, pagal BK 259 str. 2 d. 15 parų arešto. BK 63 str. 1, 2 ir 5 d. 2 p. nustatyta tvarka bausmes subendrinus apėmimo būdu, galutinai nubaustas laisvės atėmimu 2 metams 6 mėnesiams. Bausmę skirta atlikti pataisos namuose, bausmės pradžią skaičiuojant nuo jo faktinio sulaikymo vykdant nuosprendį dienos. Į bausmės laiką įskaitytas sulaikyme išbūtas laikas nuo 2008-09-18 iki 2008-09-19 (1 para).

4Išnagrinėjusi bylą, teisėjų kolegija

Nustatė

5L. T. nuteistas už tai, kad jis 2008-09-18 apie 18 val. Klaipėdoje, duomenys neskelbtini e esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje, iš M. Ž. neteisėtai, turėdamas tikslą parduoti ir tuo būdu platinti, įgijo 1,387 gramo miltelių, kurių sudėtyje buvo 0.294 gramo narkotinės medžiagos heroino, kurią neteisėtai gabeno ir laikė automobilyje „VW LUPO”, kol tą pačią dieną apie 18.25 val. degalinėje „Statoil”, esančioje Klaipėdoje, H. Manto g. 96, buvo sulaikytas policijos pareigūnų.

6M. Ž. nuteistas už tai, kad jis 2008-09-18 apie 17.55 val. Klaipėdoje, duomenys neskelbtini esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje, iš D. V. neteisėtai, turėdamas tikslą parduoti ir tuo būdu platinti, įgijo ne mažiau kaip 1,477 gramo miltelių, kurių sudėtyje buvo 0,304 gramo narkotinės medžiagos heroino, kurių dalį, t. y. 1.387 gramo miltelių, kurių sudėtyje buvo 0,294 gramo narkotinės medžiagos heroino, 2008-09-18 apie 18 val. Klaipėdoje, Žalgirio gatvėje esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje, neteisėtai pardavė L. T. . Kitą dalį, t. y. 0,09 gramo miltelių, kurių sudėtyje buvo 0,01 gramo narkotinės medžiagos heroino, neteisėtai gabeno ir laikė automobilyje „BMW 318i“, kol tą pačią dieną apie 19.43 val. Klaipėdoje, prie duomenys neskelbtini namo buvo sulaikytas policijos pareigūnų.

7M. Ž. nuteistas ir už tai, kad jis iki 2008-09-18 nenustatytomis aplinkybėmis iš nenustatyto asmens neteisėtai, neturėdamas tikslo parduoti ar kitaip platinti, įgijo nedidelį kiekį, t. y. vieną baltos spalvos tabletę, kurios sudėtyje buvo 0,002 gramo psichotropines medžiagos klonazepamo, kurią neteisėtai parsigabeno ir laikė savo gyvenamojoje vietoje Klaipėdoje, duomenys neskelbtini , kol 2008-09-18 apie 20.30 val. kratos metu ji buvo rasta ir paimta policijos pareigūnų.

8Apeliaciniu skundu nuteistasis M. Ž. prašo paskirti jam švelnesnę bausmę. Nurodo, kad labai gailisi nusikaltęs,

Nutarė

9gyventi dorai, tęsti mokslus ir dirbti.

10Apeliaciniu skundu prokuroras prašo nuosprendį pakeisti dalyje dėl bausmės paskyrimo L. T. : iš nuosprendžio aprašomosios dalies pašalinti lengvinančią aplinkybę, kad L. T. prisipažino ir nuoširdžiai gailisi, L. T. pagal BK 260 str. 1 d. paskirti 5 metų laisvės atėmimo bausmę, vadovaujantis BK 64 str. 1 d. ir 3 d., šią paskirtą bausmę dalinio sudėjimo būdu subendrinti su Klaipėdos apygardos teismo 2004-09-02 nuosprendžiu paskirtos bausmės neatlikta 1 metų 7 mėnesių 17 dienų dalimi, ir galutinę subendrintą bausmę paskirti 5 metus 6 mėnesius laisvės atėmimo, likusią nuosprendžio dalį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas visiškai nepagrįstai pripažino L. T. atsakomybę lengvinančia aplinkybe tai, jog jis prisipažino ir gailisi dėl padaryto sunkaus nusikaltimo. L. T. pripažino tik tai, kad pas jį rastos narkotinės medžiagos priklauso jam, tačiau ir be jo šio fakto pripažinimo buvo ir yra aišku, kad surastas heroinas yra jo. Įrodymų, kurie patvirtino L. T. tikslą platinti narkotines medžiagas, šaltiniai yra kiti - tai liudytojų policijos pareigūnų Ž. S. , G. S. parodymai, 2008-12-05 operatyvinių veiksmų atlikimo protokolas, kuriame užfiksuoti duomenys apie L. T. bendravimą su M. Ž. ir M. M. dėl narkotinių medžiagų gavimo. Pažymėtina, kad L. T. parodymai nebuvo nuoseklūs - ikiteisminio tyrimo metu jis teigė norėjęs pavaišinti M. M. heroinu, teisme L. T. šiuos parodymus pakeitė. Teismas tokį parodymų pakeitimą konstatavo ir aptarė skundžiamajame nuosprendyje, tačiau skirdamas bausmę, prieštaraudamas prieš tai išdėstytam, tokius L. T. parodymus nepagrįstai pripažino nuoširdžiu gailėjimusi ir prisipažinimu, lengvinančiu jo atsakomybę.

11Nuosprendyje išdėstyti bausmės skyrimo motyvai yra prieštaringi - vienu atveju teigiama, kad L. T. nepadarė išvadų iš ankstesnių (trijų) teistumų, toliau piktybiškai nesilaiko įstatymų, todėl jam skirtina reali laisvės atėmimo bausmė, vėliau toje pačioje nuosprendžio pastraipoje teigiama, kad teismas tiki L. T. , jog ateityje jis nenusikals ir laikysis įstatymų, jeigu jam bus paskirta švelni, artima sankcijoje numatytam minimumui laisvės atėmimo bausmė.

12L. T. Klaipėdos apygardos teismo 2004-09-02 nuosprendžiu buvo nuteistas pagal BK 260 str. 1 d., 259 str. 1 d. 5 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme, kurios 1 metų 7 mėnesių 17 dienų dalies neatlikęs, vėl padarė sunkų nusikaltimą. Skundžiamu nuosprendžiu L. T. paskiria subendrinta bausmė yra žymiai mažesnė už prieš tai paminėtu 2004-09-02 nuosprendžiu už tokią pat nusikalstamą veiką paskirtą bausmę. Priešingai nei teigiama 2009-04-24 nuosprendyje, tokios neteisingos, neatitinkančios BK 54 str. reikalavimų, neproporcingos padarytai veikai ir kaltinamojo asmenybei bausmės paskyrimas neskatintų kaltinamąjį ateityje laikytis įstatymų ir nenusikalsti. Tokios bausmės paskyrimas skatina kaltinamuosius, šiuo atveju L. T. , jaustis nebaudžiamais, manyti, kad net ir esant neišnykusiam teistumui, padarius vieną ar kelis sunkius nusikaltimus, formaliai prisipažinus galima išvengti teisingos bausmės. L. T. paskirta bausmė nesiderina su bausmės paskirtimi, kuri reglamentuota BK 41 straipsnyje, ir su teisingumo principo įgyvendinimu. Tokia bausmė nesulaiko asmens nuo nusikaltimų padarymo - L. T. , tris kartus teistam asmeniui, jau buvo suteiktos galimybės ir pasitaisyti, ir padaryti tinkamas išvadas, tačiau nei vieno, nei kito jis nepadarė. Tai, kad L. T. yra silpnos sveikatos (taip konstatuota nuosprendyje), netrukdė jam daryti nusikaltimus, juo labiau, kaltinamojo negalavimai nėra tokie, kurie trukdytų atlikti bausmę. Taigi L. T. paskirta bausmė yra neteisinga ir jam skirtina bausmė, artima jam inkriminuoto nusikaltimo sankcijoje numatytam bausmės vidurkiui.

13Teismo posėdyje prokuroras prašė patenkinti prokuroro apeliacinį skundą, o nuteistojo M. Ž. apeliacinį skundą atmesti. Nuteistasis M. Ž. ir jo gynėjas prašė patenkinti nuteistojo M. Ž. apeliacinį skundą. Nuteistasis L. T. ir jo gynėjas prašė prokuroro apeliacinį skundą atmesti.

14Prokuroro apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas, nuteistojo M. Ž. apeliacinis skundas atmestinas.

15Kolegija negali sutikti su prokuroro argumentais, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino L. T. atsakomybę lengvinančia aplinkybe tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi.

16Ikiteisminio tyrimo metu L. T. parodė, kad sulaikymo metu pas jį rastas medžiagas buvo pirkęs pas iš matymo pažįstamą vaikiną M. Ž. , savo paties vartojimui. Šias medžiagas jis minėtoje vietoje ruošėsi suvartoti kartu su M. M. . Šiomis medžiagomis jis ruošėsi M. M. pavaišinti nemokamai ir anksčiau M. M. narkotinių medžiagų nėra pardavęs ar kitaip perdavęs (t. 1, b. l. 153-155). L. T. teismo posėdžio metu parodė, kad 2008-09-18 jam paskambino M. M. ir paklausė, kur galėtų įsigyti heroino. Jis pasiūlė pastarajam padėti tai padaryti. Vėliau tą pačią dieną jis susitiko su M. M. , kuris jam padavė pinigus narkotikų įsigijimui. Klaipėdoje nuvykęs pas pažįstamą vaikiną, iš M. Ž. įsigijo 2 gramus heroino po 200 Lt už gramą, ir grįžo į Palangą. Vėliau jis susiskambino su M. M. ir susitarė susitikti Klaipėdos degalinėje „Statoil“, kad jam perduotų heroiną, kur apie 18.20 val. juos abu sulaikė policija. Be to, atsakydamas į prokuroro klausimus, L. T. parodė, kad ikiteisminio tyrimo metu pasakė „pavaišinti“, norėdamas apsaugoti M. M. . Iš tikrųjų jie kartu susidėję įsigijo narkotinių medžiagų. Jis parduoti narkotinių medžiagų tikslo neturėjo, tik padėjo M. M. jas įsigyti, pinigų už pristatymą neėmė, jam buvo sumokėta tik už benziną (t. 2, b. l. 99). Iš nuosprendžio motyvuojamosios dalies matyti, kad apylinkės teismas atkreipė dėmesį į L. T. parodymų pasikeitimus, tačiau akivaizdu, kad tokie pasikeitimai apylinkės teismo sprendimui įtakos neturėjo, nes teismas konstatavo, jog nepriklausomai nuo to, ar L. T. norėjo pavaišinti M. M. , ar jam padėti įsigyti narkotinės medžiagos heroino (t. y. nepriklausomai nuo L. T. parodymų dėl šios aplinkybės turinio), tokie jo veiksmai pagal formuojamą teismų praktiką atitinka BK 260 str. 1 d. dispoziciją. Gi L. T. nusikalstamos veikos kvalifikavimo pagal BK 260 str. 1 d. klausimai apeliacine tvarka apskritai nėra ginčijami.

17BK 59 str. 1 d. 2 p. nustato, kad kaltininko prisipažinimas ir nuoširdus gailėjimasis nusikaltus yra jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog kaltininko prisipažinimas padarius nusikaltimą yra esminių bylos aplinkybių pripažinimas duodant tyrimo ir teisingumo vykdymo institucijoms teisingus parodymus savo noru, o ne dėl surinktų įrodymų, o kaltininko nuoširdus gailėjimasis dėl padaryto nusikaltimo yra tada, kai kaltininkas laisva valia pripažįsta padaręs baudžiamąją veiką, kritiškai vertina savo elgesį ir stengiasi sušvelninti nusikaltimo pasekmes. Kaip jau aptarta, apylinkės teismas nustatė tokias esmines nusikaltimo aplinkybes (neteisėtą disponavimą narkotine medžiaga platinimo tikslu), kurių nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios neneigė ir nuteistasis L. T. , todėl prokuroro apeliaciniame skunde nurodytais motyvais kolegija nemato pagrindo nesutikti su apylinkės teismo išvada, jog L. T. prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi.

18Tuo tarpu kolegija sutinka su prokuroro argumentais, jog pirmosios instancijos teismas L. T. paskyrė savo dydžiu aiškiai per švelnią bausmę. Bausmės paskirtis BK 41 straipsnio 2 dalyje apibūdinama per jos skyrimo tikslų – sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo; nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį; atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas; paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų; užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą – visumą. Bausmės paskirties požiūriu teisingumo principas reiškia, kad pripažintam kaltu asmeniui skiriama bausmė turi būti adekvati padarytai veikai, atitikti tos veikos pavojingumo pobūdį ir laipsnį. Skirdamas bausmę teismas turi vadovautis Baudžiamojo kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankcija ir laikytis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų, detalizuojančių sankcijos taikymą (BK 54 straipsnio 1 dalis). BK 54 straipsnio 2 dalyje pasakyta, kad skirdamas bausmę teismas turi atsižvelgti į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes. Individualizuojant bausmę, visoms šioms aplinkybėms turi būti skiriama vienoda teisinė reikšmė, nė vienai iš jų neturi būti suteikiama išskirtinė dominuojanti reikšmė. Pagal BPK 305 straipsnio 1 dalies 4 punktą, aprašomojoje nuosprendžio dalyje motyvuodamas konkrečią bausmę, teismas turi aprašyti byloje nustatytas BK 54 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes, įvertinti kiekvienos jų reikšmę ir nurodyti, kurios ir kaip nulemia bausmės rūšį ir dydį.

19Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas bausmės skyrimo L. T. klausimą, atsižvelgė į jo padarytos nusikalstamos veikos sunkumo ir pavojingumo visuomenei laipsnį, kad padarė sunkų nusikaltimą, kad nusikalstamą veiką padarė turėdamas neišnykusį teistumą už anksčiau padarytus tos pačios rūšies tyčinius nusikaltimus, šioje byloje tiriamą veiką padarė neatlikęs bausmės, paskirtos pagal pirmesnį teismo nuosprendį, į jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę ir sunkinančių aplinkybių nebuvimą bei į kitas L. T. apibūdinančias aplinkybes, kad pagal gautas charakteristikas charakterizuojamas gerai, yra silpnos sveikatos, ir padarė išvadą, kad L. T. skirtina laisvės atėmimo bausmė, o jos dydis nustatytinas mažesnis už sankcijos vidurkį. Su tokiais apylinkės teismo bausmės skyrimo L. T. motyvais kolegija visiškai sutinka, tačiau iš nuosprendžio rezoliucinės dalies matyti, kad apylinkės teismas, akivaizdžiai prieštaraudamas savo paties išvadai (apylinkės teismas visiškai neužsiminė apie galimybę L. T. skirti artimą sankcijos minimumui bausmę), L. T. paskyrė beveik minimalų BK 260 str. 1 d. sankcijoje numatytą laisvės atėmimo bausmės dydį – 2 metus 3 mėnesius. Tokiu būdu, kolegijos nuomone, apylinkės teismas pažeidė ne tik BK nuostatas, reikalaujančias skiriant bausmę atsižvelgti į visas bausmės skyrimui turinčias reikšmės aplinkybes, bet ir BPK nuostatas, reikalaujančias motyvuoti konkrečios bausmės skyrimą. Be to, tokius pačius įstatymo pažeidimus (visiškai nemotyvuodamas savo sprendimo) apylinkės teismas padarė, ir prie šios bausmės pridėdamas tik 3 mėnesius neatliktos laisvės atėmimo bausmės už ankstesnį analogišką nusikaltimą. Negalima sutikti ir su apylinkės teismo išvada, jog paskirtas bausmės dydis gali paskatinti L. T. ateityje laikytis įstatymų ir nenusikalsti. Kaip jau aptarta, L. T. yra recidyvistas, iš pirmesnių teistumų išvadų nepadarė ir toliau piktybiškai nesilaiko įstatymų, jo pasirinkto nusikalstamo gyvenimo būdo nepakeitė net žymiai griežtesnė, nei skundžiamu nuosprendžiu, anksčiau paskirta bausmė. Taigi įvertinusi šioje byloje nustatytų reikšmingų bausmės skyrimui aplinkybių visumą, kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas, nesilaikydamas BK įtvirtintų bausmės individualizavimo nuostatų, L. T. kaip recidyvistui už sunkų tyčinį nusikaltimą paskyrė savo dydžiu per švelnią bausmę, todėl nuosprendis keistinas, L. T. skiriama griežtesnė bausmė. Kolegija, kaip jau pažymėta, visiškai sutikdama su apylinkės teismo išvada, jog L. T. skirtina mažesnė už sankcijos vidurkį bausmė, laiko galimu jam už sunkų nusikaltimą, numatytą BK 260 str. 1 d., skirti 4 metų laisvės atėmimo bausmę.

20Nustatydama prie šios bausmės pridėtiną ankstesniu 2004-09-02 nuosprendžiu paskirtos bausmės neatliktos dalies dydį, kolegija atsižvelgia į tai, kad minėtu nuosprendžiu L. T. nuteistas už analogišką nusikalstamą veiką pagal BK 260 str. 1 d., yra neatlikęs pakankamai didelės šios bausmės dalies (1 metų 7 mėnesių 17 dienų), analogišką sunkų nusikaltimą padarė lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos metu. Įvertinusi šias aplinkybes, taip pat byloje nustatytų reikšmingų bausmės skyrimui aplinkybių visumą, kuri neabejotinai taikytina ir bendrinant bausmes, kolegija laiko pamatuotu ir tikslingu prie šiuo nuosprendžiu paskirtos 4 metų laisvės atėmimo bausmės pridėti prokuroro prašomus 6 mėnesius Klaipėdos apygardos teismo 2004-09-02 nuosprendžiu paskirtos bausmės neatliktos dalies (t. y. mažiau nei trečdalį neatliktos bausmės), galutinę bausmę nustatant 4 metų 6 mėnesių laisvės atėmimą.

21Nuteistasis R. Ž. pirmą tyčinį nesunkų nusikaltimą padarė būdamas 14 metų, už šį nusikaltimą 2004-02-26 nuosprendžiu paskirtos 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmės vykdymas buvo atidėtas 1 metams, po šio nuosprendžio paskelbimo nepraėjus nei metams, jis padarė baudžiamąjį nusižengimą, už kurį 2005-04-08 nuosprendžiu jam buvo paskirta auklėjamojo poveikio priemonė, po šio nuosprendžio paskelbimo nepraėjus nei 4 mėnesiams, jis vėl padarė tyčinį nesunkų nusikaltimą, už kurį jam 2005-08-11 nuosprendžiu paskirta 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant 2 metams, tačiau už teismo skirtos auklėjamojo poveikio priemonės nevykdymą 2006-02-20 nutartimi jam buvo panaikintas bausmės vykdymo atidėjimas, ir jis buvo pasiųstas atlikti laisvės atėmimo bausmę. Atlikęs šią bausmę, R. Ž. padarė sunkų nusikaltimą ir baudžiamąjį nusižengimą. Tokiu savo elgesiu R. Ž. , nepateisinęs teismo jam ne kartą parodyto pasitikėjimo, demonstruoja aiškų nenorą laikytis įstatymų bei stoti į dorą ir sąžiningą gyvenimo kelią, piktybinį polinkį daryti teisės pažeidimus. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į R. Ž. padarytų nusikalstamų veikų sunkumo ir pavojingumo visuomenei laipsnį, į jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą, taip pat kitas jį charakterizuojančias aplinkybes, R. Ž. už abi nusikalstamas veikas paskyrė artimas sankcijos minimumui bausmes - už sunkų nusikaltimą 2 metus 6 mėnesius laisvės atėmimo (pagal BK 260 str. 1 d. minimalus laisvės atėmimo bausmės terminas 2 metai), už baudžiamąjį nusižengimą 15 parų arešto (pagal BK 259 str. 2 d. minimalus arešto bausmės terminas 10 parų).

22Kolegija atkreipia dėmesį, jog pirmosios instancijos teismas, nurodydamas, jog M. Ž. naujas nusikalstamas veikas padarė neišnykus teistumui už anksčiau padarytus tyčinius nusikaltimus, padarė klaidą. Pagal BK 97 str. 3 d. 3 p. a papunktį asmenys, nuteisti už tyčinius nesunkius ar apysunkius nusikaltimus ir realiai atlikę paskirtą bausmę, laikomi turinčiais teistumą bausmės atlikimo laikotarpiu ir trejus metus po bausmės atlikimo, tačiau to paties straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad nepilnamečiams, nuteistiems už šio straipsnio 3 dalies 3 punkte numatytus nusikaltimus, teistumo terminai po bausmės atlikimo ar atleidimo nuo bausmės atlikimo mažinami per pusę. Taigi nepilnametis, nuteistas už tyčinį nesunkų nusikaltimą ir atlikęs už jį paskirtą bausmę, po bausmės atlikimo laikomas turinčiu teistumą 1 metus 6 mėnesius. R. Ž. ankstesnes nusikalstamas veikas padarė būdamas nepilnametis, už paskutinį tyčinį nesunkų nusikaltimą 2005-08-11 nuosprendžiu pagal BK 178 str. 1 d. paskirtą bausmę realiai atliko 2006-10-12, o naują tyčinę nusikalstamą veiką padarė 2008-09-18, tai yra praėjus daugiau kaip 1 metams 6 mėnesiams po realios bausmės atlikimo, tokiu būdu naujo sunkaus nusikaltimo padarymo metu jo teistumas buvo jau išnykęs. Nepaisant šios aplinkybės, kolegija, įvertinusi nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį ir pobūdį, nuteistojo R. Ž. asmenybę, bei atsižvelgdama į tai, kad nuteistajam R. Ž. paskirtos artimos sankcijų minimumui bausmės, daro išvadą, jog ši aplinkybė neduoda pakankamo pagrindo nuteistajam R. Ž. paskirtas laisvės atėmimo ir arešto bausmes laikyti aiškiai per griežtomis. Nuteistajam R. Ž. paskirtos teisingos bausmės, jas švelninti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p., 326 str. 2 d. 2 p., 328 str. 2 p., 330 str., 331 str. teisėjų kolegija

n u s p r e n d ž i a:

25Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. balandžio 24 d. nuosprendį pakeisti.

26Pagal BK 260 str. 1 d. L. T. paskirti 4 metų laisvės atėmimo bausmę. Vadovaujantis BK 64 str. 1 ir 3 d., prie šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės pridėti dalį Klaipėdos apygardos teismo 2004-09-02 nuosprendžiu paskirtos bausmės neatliktos dalies, ir nustatyti L. T. galutinę subendrintą 4 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Bausmę skirti atlikti pataisos namuose, bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2008-09-18.

27Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

28Nuteistojo M. Ž. apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. L. T. nuteistas pagal BK 260 str. 1 d. laisvės atėmimu 2 metams 3 mėnesiams.... 3. M. Ž. nuteistas pagal BK 260 str. 1 d. laisvės atėmimu 2 metams 6... 4. Išnagrinėjusi bylą, teisėjų kolegija... 5. L. T. nuteistas už tai, kad jis 2008-09-18 apie 18 val. Klaipėdoje, duomenys... 6. M. Ž. nuteistas už tai, kad jis 2008-09-18 apie 17.55 val. Klaipėdoje,... 7. M. Ž. nuteistas ir už tai, kad jis iki 2008-09-18 nenustatytomis... 8. Apeliaciniu skundu nuteistasis M. Ž. prašo paskirti jam švelnesnę bausmę.... 9. gyventi dorai, tęsti mokslus ir dirbti.... 10. Apeliaciniu skundu prokuroras prašo nuosprendį pakeisti dalyje dėl bausmės... 11. Nuosprendyje išdėstyti bausmės skyrimo motyvai yra prieštaringi - vienu... 12. L. T. Klaipėdos apygardos teismo 2004-09-02 nuosprendžiu buvo nuteistas pagal... 13. Teismo posėdyje prokuroras prašė patenkinti prokuroro apeliacinį skundą, o... 14. Prokuroro apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas, nuteistojo M. Ž.... 15. Kolegija negali sutikti su prokuroro argumentais, jog pirmosios instancijos... 16. Ikiteisminio tyrimo metu L. T. parodė, kad sulaikymo metu pas jį rastas... 17. BK 59 str. 1 d. 2 p. nustato, kad kaltininko prisipažinimas ir nuoširdus... 18. Tuo tarpu kolegija sutinka su prokuroro argumentais, jog pirmosios instancijos... 19. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas bausmės skyrimo L. T. klausimą,... 20. Nustatydama prie šios bausmės pridėtiną ankstesniu 2004-09-02 nuosprendžiu... 21. Nuteistasis R. Ž. pirmą tyčinį nesunkų nusikaltimą padarė būdamas 14... 22. Kolegija atkreipia dėmesį, jog pirmosios instancijos teismas, nurodydamas,... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p., 326 str. 2 d. 2 p.,... 25. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. balandžio 24 d. nuosprendį... 26. Pagal BK 260 str. 1 d. L. T. paskirti 4 metų laisvės atėmimo bausmę.... 27. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.... 28. Nuteistojo M. Ž. apeliacinį skundą atmesti....