Byla 3K-3-283/2007

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Juozo Šerkšno (kolegijos pirmininkas), Aloyzo Marčiulionio (pranešėjas) ir Virgilijaus Grabinsko,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Metsuna“ kasacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB ,,Metsuna“ ieškinį atsakovams Telšių apskrities viršininko administracijai, S. R. ir trečiajam asmeniui Mažeikių rajono savivaldybės administracijai dėl valstybinės žemės nuomos sutarties panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB ,,Metsuna“ ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiais Telšių apskrities viršininko 2005 m. vasario 15 d. įsakymą Nr. 250 ir 1,9618 ha ploto valstybinės žemės sklypo, esančio Mažeikiuose, Laisvės g. 216G, 2005 m. kovo 4 d. nuomos sutartį, sudarytą atsakovų, bei priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškinyje nurodyta, kad 2003 m. iš bankrutuojančios AB ,,Mažeikių elektrotechnika“ ieškovas nusipirko galvaninį cechą Mažeikiuose, Laisvės g. 216, taip pat tvorą bei tiltinį kraną. Iš UAB ,,Bugenių betonas“ įsigijo automobilines svarstykles, sumontuotas toje pačioje teritorijoje šalia tiltinio krano bėgių. 2005 m. kovo mėnesį UAB ,,Metsuna“ ketino organizuoti detaliojo plano rengimą, kad būtų suformuotas žemės sklypas prie jai priklausančio statinio ir įrenginių. Kai bendrovės atstovas kreipėsi į Telšių apskrities viršininko administracijos Mažeikių rajono žemėtvarkos skyrių, sužinojo, kad dalis žemės, kurią užima UAB ,,Metsuna“ įrengimai (tiltinis kranas, automobilinės svarstyklės, tvora), išnuomota S. R. Žemės sklypas S. R. buvo suformuotas nerengiant detaliojo plano ir nevykdant viešo svarstymo procedūros. Taip išnuomojant žemės sklypą atsakovui, buvo pažeistos valstybinės žemės nuomos santykius reglamentuojančios teisės normos bei ieškovo teisėti interesai. Telšių apskrities viršininkas 2005 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. 250 nurodė įregistruoti VĮ Registrų centro Mažeikių filiale Telšių apskrities viršininko administracijos vardu valstybės patikėjimo teise valdomą 1,9618 ha žemės sklypą adresu: Laisvės g. 216G, Mažeikiai, ir išnuomoti jį ne aukciono tvarka S. R. 25 metų laikotarpiui. Šio įsakymo pagrindu žemės sklypas išnuomotas S. R. pagal 2005 m. kovo 4 d. valstybinės žemės nuomos sutartį. Nuomos sutartis įregistruota VĮ Registrų centro Mažeikių filiale 2005 m. kovo 14 d. Žemės įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad žemės sklypai išnuomojami teritorijų planavimo dokumentuose nustatyto dydžio, kuris būtinas statiniams ir įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Miestuose žemės sklypai prie statinių, išskyrus namų valdų sklypus, gali būti formuojami tik detaliuoju planu. Atsakovui S. R. išnuomotas neproporcingai didelis žemės sklypas, kurio plotas 19 618 kv. m, tuo tarpu jam nuosavybės teise priklausančio pastato plotas yra tik 4939 kv. m.

7II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų procesinių sprendimų esmė

8Mažeikių rajono apylinkės teismas 2006 m. rugsėjo 27 d. sprendimu atmetė ieškinį.

9Teismas nustatė, kad ieškovas iš AB ,,Mažeikių elektrotechnika“ 2003 m. kovo 24 d. nupirko tvoros elementus ir metalo laužą, 2003 m. lapkričio 25 d. – tiltinį kraną ir iš AB ,,Bugenių betonas“ automobilines svarstykles, taip pat pastatą – galvaninį cechą Mažeikiuose, Laisvės g. 216. Atsakovas S. R. 2003 m. rugsėjo 30 d. pirkimo-pardavimo sutartimi įgijo nuosavybėn pastatą Mažeikiuose, Laisvės g. Nr. 216G. Telšių apskrities viršininko 2005 m. vasario 15 d. įsakymu 2005 kovo 4 d. valstybinės žemės nuomos sutartimi S. R. išnuomotas 1,9618 ha ploto žemės sklypas Mažeikiuose, Laisvės g. 216G. Atsakovui S. R. išnuomotame žemės sklype nėra ieškovui nuosavybės teise priklausančių pastatų. Ieškovui priklausantys kilnojamieji daiktai – tiltinis (ožinis) kranas ir automobilinės svarstyklės – yra ant žemės sklypo, išnuomoto atsakovui.

10Teismas įvertino, kad ieškovo turėjimas nuosavybės teise kilnojamųjų daiktų nesuteikia jam teisės į žemės sklypo, ant kurio yra tie daiktai, nuomą. Teismas sprendė, kad žemės sklypo išnuomojimas atsakovui S. R. nepažeidžia ieškovo teisių ir teisėtų interesų.

11Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2006 m. gruodžio 21 d. nutartimi ieškovo UAB ,,Metsuna“ apeliacinį skundą atmetė ir paliko nepakeistą Mažeikių rajono apylinkės teismo 2006 m. rugsėjo 27 d. sprendimą.

12Apeliacinės instancijos teismas įvertino, kad ieškovui nuosavybės teise priklausantys daiktai yra kilnojamieji, jie gali būti perkeliami iš vienos vietos į kitą ir dėl to jų vertė iš esmės nepasikeistų. Teisiškai įregistruoto nekilnojamojo turto ieškovas atsakovo S. R. žemės sklype neturi. Teisėjų kolegija konstatavo, kad ieškovas neįrodė savo teisių pažeidimo.

13III. Kasacinio skundo ir atsiliepimų į kasacinį skundą teisiniai argumentai

14Kasaciniu skundu ieškovas UAB ,,Metsuna“ prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutartį ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo apeliacine tvarka. Kasacinio skundo prašymas grindžiamas iš esmės šiais argumentais:

151. Atmesdami ieškinį teismai sprendė, kad nėra ieškovo teisių pažeidimo, tačiau liko neįvertinta, kad ginčijama žemės nuomos sutartis sudaryta pažeidžiant imperatyviąsias teisės normas.

162. Teismai nenurodė jokių bylos įrodymų darydami išvadą, kad, perkėlus kraną, automobilines svarstykles ir tvoros elementus, iš esmės nesumažėtų jų vertė (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Kasatoriaus teigimu, šiems daiktams eksploatuoti yra reikalingas žemės sklypas. Apeliacinės instancijos teismas netyrė, ar žemės sklypo po ieškovui priklausančiais daiktais išnuomojimas S. R. yra teisėtas ir ar nepažeidžia protingumo ir sąžiningumo principų. Daikto savininkas gali reikalauti pašalinti bet kuriuos jo teisės pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu (CK 4.98 straipsnis).

173. Bylą išnagrinėję teismai netyrė, kodėl atsakovui S. R. buvo išnuomotas neproporcingai didelis 19 618 kv. m ploto žemės sklypas, kai jo valdomo pastato plotas yra 4939 kv. m, t. y. užstatytas plotas yra 25 proc. išnuomoto sklypo, ir ar tokio dydžio sklypas būtinas šiam statiniui eksploatuoti.

184. Nuo 2004 m. gegužės 14 d. įsigaliojus naujos redakcijos Teritorijų planavimo įstatymui miestuose sklypus prie komercinės paskirties statinių galima formuoti parengus ir nustatyta tvarka patvirtinus detalųjį planą, tuo tarpu atsakovas S. R. išsinuomojo žemės sklypą ne pagal patvirtintą detalųjį planą, o pagal kadastrinius matavimus.

19Atsiliepimu į ieškovo UAB ,,Metsuna“ kasacinį skundą atsakovas S. R. prašo netenkinti kasacinio skundo ir Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime į kasacinį skundą nurodomi tokie nesutikimo su kasaciniu skundu argumentai:

201. Bylą išnagrinėję teismai pagrįstai konstatavo, kad ieškovui priklausantys tiltinis kranas ir pabėgiai yra kilnojamieji daiktai, nesuteikiantys teisės į žemės sklypo nuomą. Šie daiktai nėra teisiškai įregistruoti, dėl to ieškovas neturi teisės ginčyti žemės nuomos sutarties dėl žemės sklypo, kuriame yra tie daiktai, ir pretenduoti į šio žemės sklypo nuomą. Pagal Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1442 patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 30.9 punktą žemės sklypas gali būti išnuomojamas tik statinių, įregistruotų Nekilnojamojo turto registre atskirais objektais, eksploatavimui.

212. Kasaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad atsakovui išnuomotas neproporcingas žemės sklypas. Atsakovo teigimu, teisės norminiuose aktuose nereglamentuojamas išnuomotino žemės sklypo proporcingumas ar dydis, nes sklypas suteikiamas pagal pastato tinkamo eksploatavimo paskirtį.

223. Atsakovui išnuomotas žemės sklypas atitiko buvusios Mažeikių elektrotechnikos gamyklos teritorijoje išdėstytą sklypą, dėl to dar vieno detaliojo plano rengimas dėl šio sklypo nuomos atsakovui nebuvo reikalingas. Kadastrinius matavimus atlikusi Virgaudo Jonušo geodezinių darbų įmonė patvirtino, kad žemės sklypas atsakovui suformuotas vadovaujantis esamu detaliuoju planu. Išnuomoto sklypo tvarkymo ir naudojimosi režimas nebuvo keičiamas.

23Atsiliepimu į ieškovo UAB ,,Metsuna“ kasacinį skundą atsakovas Telšių apskrities viršininko administracija prašo kasacinį skundą atmesti. Atsiliepime išdėstyti tokie argumentai:

241. Išnuomojant žemės sklypą atsakovui S. R. naujo detaliojo plano parengimas nebuvo reikalingas, nes buvusios Mažeikių elektrotechnikos gamyklos visos teritorijos detalusis planas parengtas 2001 m. sausio mėnesį. Pagal Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimą Nr. 260 patvirtintų Naudojamos kitos paskirties valstybinės žemės sklypų nuomos taisyklių 30.10 punktą išnuomojamų žemės sklypų dalių dydis nustatomas pagal teritorijų planavimo dokumentą ir jo pagrindu parengtą žemės sklypo planą. Atsakovo S. R. naudojamo žemės sklypo planas parengtas 2004 m. gruodžio mėnesį.

252. Kasatoriui žemės sklypas negalėjo būti išnuomojamas nepateikus nuosavybės teise turimų statinių teisinės registracijos dokumentų pagal nurodytų Taisyklių 31 punktą.

26Teisėjų kolegija

konstatuoja:

27IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės

28Ieškovas UAB ,,Metsuna“ pagal 2003 m. kovo 24 d. PVM sąskaitą-faktūrą nuosavybėn įgijo tvoros elementus, juosiančius atsakovui S. R. išnuomotą 1,9618 ha žemės sklypą, esantį Mažeikiuose, Laisvės g. 216G, taip pat pagal 2003 m. lapkričio 25 d. PVM sąskaitą-faktūrą – tiltinį (ožinį) kraną ir automobilines svarstykles, esančius nurodytame žemės sklype (T. 1, b. l. 23, 25). Šis žemės sklypas išnuomotas atsakovui S. R. Telšių apskrities viršininko 2005 m. vasario 15 d. įsakymo pagrindu sudaryta 2005 m. kovo 4 d. valstybinės žemės nuomos sutartimi 25 metų nuomos laikotarpiui (T. 1, b. l. 10, 11). Atsakovas S. R. yra dviejų pastatų, esančių tuo pačiu, kaip ir žemės sklypas, adresu, savininkas.

29V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

30CK 1.78 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad ieškinį dėl nuginčijamo sandorio pripažinimo negaliojančiu gali pareikšti tik įstatymų nurodyti asmenys. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje išaiškinta, kad nebūdamas sandorio šalimi asmuo turi teisę reikalauti pripažinti sandorį negaliojančiu, jei tas sandoris pažeidžia jo teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-987/2000 A. Š. v. A. R., 2004 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-44/2004 V. Š. v. V. G. ir kt.). Taigi ginčyti nuginčijamą sandorį gali bet kuri sandorio šalis ar kitas suinteresuotas asmuo, kurio teises pažeidžia toks sandoris. Nagrinėjamoje byloje nebūdamas ginčijamo sandorio šalimi ieškovas turėjo atskleisti aplinkybes apie tai, kaip šis sandoris pažeidžia ieškovo subjektines teises.

31Ieškovo kasaciniame skunde išdėstytas argumentas apie tai, kad negalėjo būti išnuomojamas atsakovui žemės sklypas dėl tos priežasties, kad šiame sklype yra ieškovui nuosavybės teise priklausantys daiktai, nėra teisiškai pagrįstas. Vien ieškovo turėjimas nuosavybės teise kilnojamųjų daiktų – tiltinio (ožinio) krano, automobilinių svarstyklių, taip pat tvoros elementų (likučių) - nėra kliūtis įstatymų nustatyta tvarka išnuomoti žemės sklypą, kuriame yra išvardyti daiktai, kitam asmeniui, nesančiam tų daiktų savininku, tačiau turinčiam įstatymų nustatytą teisę į tokio sklypo nuomą. Kartu pažymėtina tai, kad dėl ieškovo nurodytų jam nuosavybės teise priklausančių kilnojamųjų daiktų nesukuriamas teisinis pagrindas ieškovui išsinuomoti žemės sklypą, kuriame yra tie daiktai (CK 6.551 straipsnio 2 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 15 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-120/2007 UAB ,,Termesta“ v. Vilniaus apskrities viršininko administracija ir kt. konstatuota, kad ,,ieškovo nurodyti laikini statiniai, juo labiau turimi kilnojamieji daiktai pagal galiojančius teisės aktus nesuteikia teisės jų eksploatavimui išsinuomoti valstybinės žemės sklypą ne aukciono būdu“. Šiuo pagrindu atmestinas kasacinio skundo argumentas dėl ieškovo teisių pažeidimo, susijusio su ieškovo pirmenybe į ginčijamo žemės sklypo nuomą. Priešingai nei teigiama kasaciniame skunde, teisė į ginčijamo žemės sklypo nuomą priklauso ne ieškovui, o atsakovui, nuosavybės teise turinčiam ginčo žemės sklype esančius pastatus. Remiantis Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 260 ,,Dėl naudojamos kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ 30.11 punktu valstybinės žemės sklypai išnuomojami tokio dydžio, kuris būtinas žemės sklype esantiems statiniams ar įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą šių statinių ar įrenginių tiesioginę paskirtį. Nekilnojamojo turto kadastro objektais laikomi nekilnojamieji daiktai (Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 straipsnio 1 dalis). Atmestinas taip pat ir kasacinio skundo argumentas, kad atsakovui jo turimiems pastatams eksploatuoti ginčijama nuomos sutartimi išnuomotas neproporcingai didelis žemės sklypas, nes šis argumentas nepatvirtina ieškovo teisių pažeidimo. Dėl to darytina išvada, kad byloje ieškovas neįrodė turimų subjektinių teisių pažeidimo, todėl pareiškė nepagrįstą ieškinį dėl nuomos sutarties nuginčijimo (CPK 178 straipsnis).

32Reikšdamas ieškinį teismui dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, ieškovas privalėjo įrodyti aplinkybes, kurios patvirtintų bent vieno įstatyme nustatyto sandorio negaliojimo pagrindo, kuriuo remiamasi ieškinyje, buvimą (CK 1.80-1.94 straipsniai). UAB ,,Metsuna“ ieškinį dėl sandorio nuginčijimo grindė tuo, kad ginčijama 2005 m. kovo 4 d. valstybinės žemės nuomos sutartis prieštarauja imperatyviosioms teisės normoms (CK 1.80 straipsnio 1 dalis), t. y. ginčijamos sutarties sudarymo metu galiojusių Žemės įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punktui, kuriame nurodyta, kad valstybinės žemės sklypai išnuomojami teritorijų planavimo dokumentuose nustatyto dydžio, kuris būtinas statiniams ir įrenginiams eksploatuoti, ir Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1442 patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 31.4 punktui, kuriame nustatytas reikalavimas asmeniui, pageidaujančiam išsinuomoti naudojamą žemės sklypą, pateikti pagal patvirtintą detalųjį planą parengtą naudojamo žemės sklypo planą su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje bei pažymėtais tame žemės sklype esančiais statiniais ir įrenginiais. Šias ieškinyje nurodytas aplinkybes dėl imperatyviųjų teisės normų pažeidimo bylą išnagrinėję teismai atmetė kaip nepagrįstas ir priešingas bylos įrodymams, patvirtinantiems, kad ginčijama žemės sklypo nuomos sutartimi išnuomoto žemės sklypo dydis ir ribos atitinka patvirtintą detalųjį planą ir šio sklypo planą (T. 1, b. l. 87; T. 2, b. l. 2-8).

33Konstatuotina, kad pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų motyvų ir išvadų teisingumo bei jų pagrįstumo kasacinio skundo argumentai nenuginčija. Byloje apeliacinės instancijos teismas priėmė teisėtą nutartį, kuri paliekama nepakeista (CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

34Išnagrinėjus bylą kasacine tvarka CPK 93 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatyta tvarka yra paskirstomos bylinėjimosi išlaidos. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš bylą pralaimėjusios šalies. Už atsiliepimo į kasacinį skundą surašymą atsakovas S. R. sumokėjo atstovui advokatui Dariui Jonučiui 2000 Lt (T. 2, b. l. 211), dėl to atsakovui S. R. priteistina iš ieškovo UAB ,,Metsuna“ 2000 Lt bylinėjimosi išlaidų.

35Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 93 straipsnio 1 ir 3 dalimis, 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

36Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

37Priteisti atsakovo S. R. naudai iš ieškovo UAB ,,Metsuna“ 2000 Lt (du tūkstančius litų) bylinėjimosi išlaidų.

38Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB ,,Metsuna“ ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiais... 6. Ieškinyje nurodyta, kad 2003 m. iš bankrutuojančios AB ,,Mažeikių... 7. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų procesinių sprendimų esmė... 8. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2006 m. rugsėjo 27 d. sprendimu atmetė... 9. Teismas nustatė, kad ieškovas iš AB ,,Mažeikių elektrotechnika“ 2003 m.... 10. Teismas įvertino, kad ieškovo turėjimas nuosavybės teise kilnojamųjų... 11. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2006 m.... 12. Apeliacinės instancijos teismas įvertino, kad ieškovui nuosavybės teise... 13. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimų į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 14. Kasaciniu skundu ieškovas UAB ,,Metsuna“ prašo panaikinti Šiaulių... 15. 1. Atmesdami ieškinį teismai sprendė, kad nėra ieškovo teisių pažeidimo,... 16. 2. Teismai nenurodė jokių bylos įrodymų darydami išvadą, kad, perkėlus... 17. 3. Bylą išnagrinėję teismai netyrė, kodėl atsakovui S. R. buvo... 18. 4. Nuo 2004 m. gegužės 14 d. įsigaliojus naujos redakcijos Teritorijų... 19. Atsiliepimu į ieškovo UAB ,,Metsuna“ kasacinį skundą atsakovas S. R.... 20. 1. Bylą išnagrinėję teismai pagrįstai konstatavo, kad ieškovui... 21. 2. Kasaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad atsakovui išnuomotas... 22. 3. Atsakovui išnuomotas žemės sklypas atitiko buvusios Mažeikių... 23. Atsiliepimu į ieškovo UAB ,,Metsuna“ kasacinį skundą atsakovas Telšių... 24. 1. Išnuomojant žemės sklypą atsakovui S. R. naujo detaliojo plano... 25. 2. Kasatoriui žemės sklypas negalėjo būti išnuomojamas nepateikus... 26. Teisėjų kolegija... 27. IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės... 28. Ieškovas UAB ,,Metsuna“ pagal 2003 m. kovo 24 d. PVM sąskaitą-faktūrą... 29. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 30. CK 1.78 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad ieškinį dėl nuginčijamo sandorio... 31. Ieškovo kasaciniame skunde išdėstytas argumentas apie tai, kad negalėjo... 32. Reikšdamas ieškinį teismui dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu,... 33. Konstatuotina, kad pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių... 34. Išnagrinėjus bylą kasacine tvarka CPK 93 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatyta... 35. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 36. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006... 37. Priteisti atsakovo S. R. naudai iš ieškovo UAB ,,Metsuna“ 2000 Lt (du... 38. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...