Byla 2-4340-769/2016
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo ir UAB „Statnėja“ priešieškinį UAB „Vitamaris“ dėl nuostolių priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei, dalyvaujant ieškovės UAB „Vitamaris“ atstovui Vitalijui Dermeikiui, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Vitamaris“ ieškinį atsakovei UAB „Statnėja“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo ir UAB „Statnėja“ priešieškinį UAB „Vitamaris“ dėl nuostolių priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, priimtu panaikinus teismo įsakymą, prašydama priteisti iš atsakovės 2954,36 Eur skolos, 1551,48 Eur palūkanų, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovė pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė ieškinį atmesti, nurodė, kad tarp šalių nebuvo pasirašytas baigiamasis darbų perdavimo aktas, po darbų atlikimo pastebėti jų trūkumai, dėl kurių taisymo atsakovė samdė kitus subrangovus, taip pat prašė mažinti prašomus priteisti delspinigius.

42016-04-28 atsakovė pateikė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti iš UAB „Vitamaris“ 4529,80 Eur nuostolių atlyginimo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad baigiamasis darbų perdavimo – priėmimo aktas tarp šalių nebuvo pasirašytas, po tarpinio atliktų darbų akto pasirašymo (2015-04-17) pastebėti ieškovės atliktų darbų trūkumai; ieškovui neištaisius nekokybiškai atliktų darbų, atsakovė samdė kitus subrangovus dėl darbų atlikimo ir trūkumų taisymo; sudarė sutartį su UAB „Rigena“ dėl ko patyrė 4529,80 Eur nuostolių.

5UAB „Vitamaris“ pateikė atsiliepimą į priešieškinį, prašė jį atmesti. Nurodė, kad pagal 2015-04-17, 2015-07-08 ir 2015-07-17 darbų perdavimo – priėmimo aktus atsakovė priėmė ieškovės atliktus darbus, 2015-08-18 sumokėjo ieškovei 1000 Eur, 2015-09-09 - 800 Eur ir 2015-09-17 – 1500 Eur už ieškovės atliktus darbus, atsakovė UAB „Statnėja“ nepateikė įrodymų, kad patyrė 4529,80 Eur nuostolių.

6Į 2016-06-29 9.30 val. paskirtą teismo posėdį neatvykus atsakovės UAB „Stanėja“ atstovui, ieškovė, remdamasi CPK 285 straipsnio 1 dalimi, prašo priimti sprendimą už akių. Apie teismo posėdžio laiką ir vietą atsakovei pranešta tinkamai, prašymo nagrinėti bylą atsakovei nedalyvaujant negauta, todėl vadovaujantis CPK 285 straipsnio 1 dalimi priimtinas sprendimas už akių.

7Ieškinys tenkintinas.

8Priešieškinis atmestinas.

9Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų dokumentų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Formalus įrodymų vertinimas iš esmės netiriant įrodymų turinio reiškia, kad teismas vertina tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą. Atlikus formalų byloje esančių rašytinių įrodymų vertinimą, nustatyta, kad 2015-03-16 UAB „Vitamaris“ ir UAB „Statnėja“ sudarė Subrangos sutartį, pagal kurią ieškovė įsipareigojo atlikti vidaus apdailos darbus pagal šalių sutartą kainą objekte adresu ( - ) butuose, o atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka priimti darbų rezultatą ir sumokėti ieškovei sutarties kainą; šalys susitarė, kad darbų perdavimas – priėmimas bus vykdomas pasirašant tarpinius darbų perdavimo – priėmimo aktus, už atliktus darbus atsakovė įsipareigojo sumokėti per 3 (tris) darbo dienas nuo tarpinio arba baigiamojo akto pasirašymo ir sąskaitos pateikimo atsakovei dienos (Sutarties 5.1., 5.2., 6.1 p.). Subrangos sutarties pagrindu ieškovė pateikė atsakovei 2015-04-01 sąskaitą faktūrą VM Nr.0019 dėl 1500,00 Eur avanso mokėjimo, taip pat 2015-04-17 atliktų darbų aktą ir 2015-04-17 sąskaitą faktūrą VM Nr. 0020 dėl atliktų darbų 5190,86 Eur sumai, 2015-07-08 atsakovei buvo pateiktas atliktų darbų aktas ir 2015-07-08 sąskaita faktūra VM Nr. 0022 – 1343,50 Eur sumai, 2015-07-17 atsakovei buvo pateiktas atliktų darbų aktas ir 2015-07-17 sąskaita faktūra VM Nr. 0023 – 1220,00 Eur sumai (b.l. 35-40, 41). Atsakydama į atsakovės 2015-05-19 ir 2015-11-27 pretenzijas, ieškovė 2015-12-01 atsakyme nurodė, kad pretenzija nepagrįsta, nes nekokybiški darbai buvo atlikti dar iki ieškovei pradedant darbus, ieškovė tęsė darbus ir šalino trūkumus, ieškovės darbuotojai ne dėl jų kaltės atsiradusius trūkumus ištaisė ir darbus baigė 2015-07-20, atsakovė pretenzijų dėl darbų kokybės neturėjo ir pasirašė visus darbų perdavimo – priėmimo aktus ir patiektas sąskaitas faktūras (b.l. 45). Atsakovė atsiskaitydama už ieškovės atliktus darbus bei jai pateiktas sąskaitas faktūras 2015-04-01 ieškovei sumokėjo 1500,00 Eur avansą, 2015-08-18 – 1000 Eur, 2015-09-09 – 800 Eur, 2015-09-17 – 1500 Eur (b.l. 42). Atsakovė už ieškovės atliktus darbus pilnai neatsiskaitė, ieškovė siuntė atsakovei pretenziją dėl atsiskaitymo už darbus (b.l. 44), tačiau atsakovė savo įsipareigojimų nevykdė ir liko skolinga ieškovei 2954,36 Eur sumą. Ieškovė, remdamasi šalių sudarytos Sutarties 8.11. punktu, už laiku nesumokėtus mokesčius priskaičiavo atsakovei 0,2 procentų dydžio delspinigius, iš viso 1551,48 Eur. Pažymėtina, kad ieškinį surašiusi advokatė prašomus priteisti 1551,48 Eur vienur ieškinyje įvardina kaip „palūkanos“, kitur kaip „delspinigiai“. Susipažinus su šalių pasirašyta sutartimi nustatyta, kad šalys buvo sutarusios dėl 0,2 proc. dydžio delspinigių skaičiavimo už kiekvieną pavėluotą diena ( 8.11 p.), todėl laikytina, kad ieškiniu yra prašoma ne 1551,48 Eur palūkanų, bet delspinigių.

10Tarp ieškovės ir atsakovės sudarytos subrangos sutarties pagrindu atsirado prievoliniai teisiniai santykiai. Subrangovas UAB „Vitamaris“ įsipareigojo atlikti darbus, o rangovas UAB „Statnėja“ įsipareigojo atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (CK 6.644 str.). Ieškovė atliko Sutartyje numatytus darbus, todėl atsakovei kilo pareiga atsiskaityti už juos. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Formaliai atlikus byloje esančių įrodymų vertinimą matyti, kad atsakovė netinkamai vykdė su ieškove sudarytą Sutartį, pilnai su ieškove neatsiskaitė, liko skolinga 2954,36 Eur. Duomenų, kad atsakovė būtų įvykdžiusi šią prievolę, teismui nėra pateikta. Esant nustatytoms tokioms aplinkybėms ir vadovaujantis pateiktas įrodymais, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 2954,36 Eur skolos, yra pagrįstas ir tenkintinas.

11Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 1551,48 Eur delspinigių. Civilinio kodekso 6.71 straipsnio nuostatos nustato, jog netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Subrangos sutarties 8.11 punktu šalys susitarė, kad rangovui skaičiuojami 0,2 (dviejų dešimtųjų procentų) dydžio delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną nuo laiku nesumokėtos darbų kainos (jos dalies). Kadangi šalys dėl delspinigių mokėjimo buvo susitarusios, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 1551,48 Eur delspinigių, kaip pagrįstas, tenkintinas (LR CK 6.258 str.). Atsakovės atsiliepime į ieškinį pateiktas prašymas mažinti prašomus iš jos priteisti delspinigius yra visiškai nepagrįstas, todėl negali būti tenkinamas, nes pasirašyta sutartimi tiek ieškovė, tiek atsakovė įsipareigojo už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą mokėti vienodo dydžio delspinigius ( 0,2 proc.). Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra išaiškinęs, jog sutartyje nustatytos netesybos negali būti mažinamos iki ieškovo įrodytų realių nuostolių dydžio: „sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą. <…> Šie sutartinių netesybų ypatumai neleidžia jų mažinti iki kreditoriaus įrodytų nuostolių dydžio, nes tokiu būdu būtų paneigtas sutarčių laisvės principas“ (2007 m. spalio 12 d. LAT išplėstinės septynių teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007).

12Ieškovė taip prašo priteisti 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovės prašymu iš atsakovės priteistinos įstatymo nustatytos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2015-12-17, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

13Byloje pateiktas atsakovės priešieškinis, kuriuo prašoma iš UAB „Vitamaris“ priteisti 4529,80 Eur nuostolių atlyginimo. Atsakovė UAB „Statnėja“ nurodė, kad po tarpinio atliktų darbų akto pasirašymo (2015-04-17) pastebėti ieškovės atliktų darbų trūkumai, ieškovei neištaisius nekokybiškai atliktų darbų, atsakovė samdė kitus subrangovus dėl darbų atlikimo ir trūkumų taisymo, dėl ko patyrė 4529,80 Eur nuostolių. Atsakovė nei parengiamajame, nei teismo posėdyje nedalyvavo, savo reikalavimų detaliau nepaaiškino, nepagrindė. Atlikus formalų UAB „Statnėja“ kartu su priešieškiniu pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą, nustatyta, kad 2015-12-02 UAB „Rigena“ ir UAB „Statnėja“ sudarė Subrangos sutartį, taip pat 2016-01-30 UAB „Rigena“ ir UAB „Statnėja“ pasirašė atliktų darbų aktą 4519,90 Eur sumai (b.l. 66, 67). Įrodymų, patvirtinančių, kad UAB „Statnėja“ sumokėjo už atliktus darbus, nėra pateikta. Nėra pateikta ir duomenų, pagrindžiančių ieškinyje nurodytas aplinkybes, jog dėl UAB „Vitamaris“ kaltės galimai atsirado darbų trūkumai, kad dėl to UAB“ Statnėja“ patyrė kokius tai nuostolius ( žalą), kad yra priežastinis ryšis tarp galimai patirtos žalos ir ieškovės veiksmų ir pan. Įvertinus aukščiau išdėstytą, atsakovei nenurodžius ir nepagrindus visų būtinų civilinės atsakomybės taikymo sąlygų, atsakovės priešieškinis netenkintinas.

14Patenkinus ieškinį iš atsakovės ieškovei priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 135,00 Eur žyminis mokestis ir 200 Eur už teisinę pagalbą (b.l. 29, 47-52) (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d. 93 str.).

152015-12-17 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – UAB „Statnėja“ priklausančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, jo nesant - piniginių lėšų ar turtinių teisių, priklausančių skolininkei ir esančių pas ją arba trečiuosius asmenis, areštas – paliktinos galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CPK 150 str. 3 d.).

16Išaiškintina, jog atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ir pateikti įrodymus, pagrindžiančius jos nurodytas aplinkybes.

17Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 285 - 287 straipsniais, 293 straipsniu, teismas

Nutarė

18Priteisti ieškovei UAB „Vitamaris“, į. k. 303340559, adr. ( - ), iš atsakovės UAB „Statnėja“, į.k. 303000777, buv. ( - ), 2954,36 Eur (du tūkstančius devynis šimtus penkiasdešimt keturis Eur 36 ct) skolos, 1551,48 Eur (vieną tūkstantį, penkis šimtus penkiasdešimt vieną Eur 48 ct) delspinigių, 6 (šešis) procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2015-12-17, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 335,00 Eur (tris šimtus trisdešimt penkis Eur) bylinėjimosi išlaidų.

19UAB „Statnėja“ priešieškinį atmesti.

20Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, priimtu panaikinus teismo... 3. Atsakovė pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė ieškinį atmesti, nurodė, kad... 4. 2016-04-28 atsakovė pateikė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti iš UAB... 5. UAB „Vitamaris“ pateikė atsiliepimą į priešieškinį, prašė jį... 6. Į 2016-06-29 9.30 val. paskirtą teismo posėdį neatvykus atsakovės UAB... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Priešieškinis atmestinas. ... 9. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 10. Tarp ieškovės ir atsakovės sudarytos subrangos sutarties pagrindu atsirado... 11. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 1551,48 Eur delspinigių. Civilinio... 12. Ieškovė taip prašo priteisti 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos... 13. Byloje pateiktas atsakovės priešieškinis, kuriuo prašoma iš UAB... 14. Patenkinus ieškinį iš atsakovės ieškovei priteistinos rašytiniais... 15. 2015-12-17 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi pritaikytos... 16. Išaiškintina, jog atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei... 17. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 285 - 287 straipsniais, 293... 18. Priteisti ieškovei UAB „Vitamaris“, į. k. 303340559, adr. ( - ), iš... 19. UAB „Statnėja“ priešieškinį atmesti.... 20. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...